انجمن ایرانی روابط بین الملل http://iisa.ir News Rss File نشست علمی- تخصصی "بحران اوکراین و تحولات غرب آسیا" روز دوشنبه 2 خردادماه 1401 برگزار می‌شود. http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15685 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15685 به همت معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و شورای راهبردی روابط خارجی، نشست علمی- تخصصی "بحران اوکراین و تحولات غرب آسیا" روز دوشنبه 2 خردادماه 1401 از ساعت 15 تا 17 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود. اسکایپ‌وبینار "چشم‌انداز توافق احیای برجام؛ توافقی شکننده و یا پایدار" روز چهارشنبه 31 فروردین 1401 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15681 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15681 پنجاه و دومین نشست هفتگی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با " اسکایپ‌وبینار "چشم‌انداز توافق احیای برجام؛ توافقی شکننده و یا پایدار" روز چهارشنبه 31 فروردین 1401 برگزار می‌شود. نشست "گذار نظم بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران در منطقه قفقاز" روز چهارشنبه 24 فروردین 1401 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15679 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15679 پنجاه و یکمین نشست هفتگی روابط بین‌الملل با اسکایپ‌وبینار "گذار نظم بین‌المللی؛ فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران در منطقه قفقاز" روز چهارشنبه 24 فروردین 1401 برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "راهبرد سیاست خارجی امارات؛ تهدیدات، فرصت ها و الزامات امنیتی ایران" روز چهارشنبه 17 فروردین 1401 برگزار می‌شو http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15677 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15677 پنجاهمین نشست هفتگی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با اسکایپ وبینار "راهبرد سیاست خارجی امارات؛ تهدیدات، فرصت ها و الزامات امنیتی ایران" با سخنرانی دکتر امید عزیزیان، دکتری علوم سیاسی، گرایش مسایل ایران، روز چهارشنبه 17 فروردین 1401 برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "ایران، توازن قوا و نظم‌های نوپدید منطقه‌ای" روز دوشنبه، 15 فروردین 1401 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15675 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15675 چهل و نهمین اسکایپ وبینار با عنوان "ایران، توازن قوا و نظم‌های نوپدید منطقه‌ای" با سخنرانی سید عبدالمجید زواری روز دوشنبه، 15 فروردین 1401 برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "ارزیابی جهت‌گیری‌ها در قبال توافق ابراهیم" با حضور دکتر صادق زیباکلام، روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15673 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15673 چهل و هشتمین نشست هفتگی روابط بين‌الملل با اسکایپ وبینار "ارزیابی جهت‌گیری‌ها در قبال توافق ابراهیم" با حضور دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۱۹ برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "دیپلماسی صلح نوروز و سیاست همسایگی" روز چهارشنبه 25 اسفند 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15671 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15671 چهل و هفتمین نشست هفتگی انجمن ایرانی روابط بين‌الملل با اسکایپ وبینار "دیپلماسی صلح نوروز و سیاست همسایگی" روز چهارشنبه 25 اسفند 1400 برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار" دستگاه نوین دیپلماسی و سیاست خارجی و ساختارهای مکتب نولیبرالیسم" روز سه‌شنبه، 24 اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15669 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15669 چهل و ششمین نشست هفتگی انجمن ایرانی روابط بين‌الملل با اسکایپ وبینار" دستگاه نوین دیپلماسی و سیاست خارجی و ساختارهای مکتب نولیبرالیسم" و سخنرانی دکتر مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده روابط همگانی و بین الملل دانشگاه ویرجینیاتک امریکا روز سه‌شنبه، 24 اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "زنان، آموزش و پدیدآوری صلح" 19 اسفند 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15666 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15666 گروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل و انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز آموزش علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد 47 تهران، به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن اسکایپ وبیناری باعنوان "زنان، آموزش و پدیدآوری صلح" برگزار می‌کنند. اسکایپ وبینار "بحران اوکراین؛ جایگاه اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه و منافع ملی ایران" روز چهارشنبه 18 اسفند 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15665 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15665 چهل و پنجمین نشست‌ هفتگی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با اسکایپ وبینار "بحران اوکراین؛ جایگاه اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه و منافع ملی ایران" روز چهارشنبه 18 اسفند 1400 برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "مدیریت رفتار دیپلمات‌ها در مذاکرات بین‌المللی" روز چهارشنبه 16 اسفند 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15663 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15663 انجمن ایرانی روابط بین‌الملل چهل و چهارمین نشست‌های هفتگی روابط بین‌الملل را با اسکایپ وبینار "مدیریت رفتار دیپلمات‌ها در مذاکرات بین‌المللی" روز چهارشنبه 16 اسفند 1400 برگزار می‌کند. اسکایپ وبینار "چشم‌انداز روابط ایران و افغانستان در دوران طالبان" روز چهارشنبه 11 اسفندماه 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15661 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15661 چهل و سومین نشست‌ هفتگی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با اسکایپ وبیناری تحت عنوان "چشم‌انداز روابط ایران و افغانستان در دوران طالبان" روز چهارشنبه 11 اسفندماه 1400 برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "سیر تحول تحریم‌های اقتصادی و مفاهیم امنیت و صلح" روز 4 اسفند 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15659 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15659 چهل و دومین نشست‌ هفتگی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با اسکایپ وبینار "سیر تحول تحریم‌های اقتصادی و مفاهیم امنیت و صلح" روز 4 اسفند 1400 برگزار می‌شود. پیش در آمدی بر منازعات ترکیبی ناتو و روسیه در اوکراین" روز جهارشنبه 27 بهمن 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15657 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15657 چهل و یکمین نشست‌های هفتگی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با اسکایپ وبینار "پیش در آمدی بر منازعات ترکیبی ناتو و روسیه در اوکراین" با سخنرانی دکتر محمد جواد عسگری کارشناس مسایل جنگ هیبریدی روز جهارشنبه 27 بهمن 1400 برگزار می‌شود. نسخه نوشتاری اسکایپ وبینار "تحلیل شاخص شکاف جنسیتی در عرصه روابط بین‌الملل کشورهای منطقه" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15656 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15656 نسخه نوشتاری چهلمین اسکایپ وبینار با عنوان "تحلیل شاخص شکاف جنسیتی در عرصه روابط بین‌الملل کشورهای منطقه" منتشر شد چهلمین اسکایپ وبینار با عنوان "تحلیل شاخص شکاف جنسیتی در عرصه روابط بین‌الملل کشورهای منطقه" روز چهارشنبه 20 بهمن 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15655 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15655 چهلمین اسکایپ وبینار هفتگی با سخنرانی دکتر کتایون مصری با عنوان "تحلیل شاخص شکاف جنسیتی در عرصه روابط بین‌الملل کشورهای منطقه" روز چهارشنبه 20 بهمن 1400 برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار چالش‌های دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰برگزار می‌شود. http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15653 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15653 سی و نهمین اسکایپ وبینار هفتگی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با عنوان چالش‌های دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم روز چهارشنبه، 13 بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "هم پیوندی امنیت زیست محیطی با صلح و امنیت منطقه ای " برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15651 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15651 سی و هشتمین نشست‌های هفتگی روابط بین‌الملل با اسکایپ وبینار "هم پیوندی امنیت زیست محیطی با صلح و امنیت منطقه ای " روز چهارشنبه، 6 بهمن ماه 1400 برگزار می‌شود. سی و هفتمین نشست با موضوع كاربرد نظريه بازي ها در روابط بين الملل برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15650 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15650 سی و هفتمین نشست با موضوع كاربرد نظريه بازي‌ها در روابط بين‌الملل روز بیست و نهم دی ماه ۱۴۰۰ با سخنرانی کتر سعید سید آقا بنی‌هاشمی برگزار می‌شود. هفدهمین نشست مجازی "سیاست خارجی دادوستدگر و دیپلماسی گره" یکم اردیبشت 400 برگزار می‌شود. http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15583 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15583 هفدهمین نشست‌های هفتگی روابط بین‌الملل با نشست مجازی تحت عنوان "سیاست خارجی دادوستدگر و دیپلماسی گره" یکم اردیبهشت 400 برگزار می‌شود. شانزدهمین نشست هفتگی با عنوان تمدن در روابط بین‌الملل 25 فروردین 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15579 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15579 شانزدهمین نشست هفتگی انجمن ایراین روابط بین الملل با اسکایپ وبینار "تمدن در روابط بین الملل" 25 فروردین 1400 برگزار می‌شود. وبینار "برنامه همکاری جامع ایران و چین؛ ابعاد و ملاحظات " 24 فروردین 1400 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15581 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15581 انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و انجمن علمی دانشجویی روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی وبیناری تحت عنوان "برنامه همکاری جامع ایران و چین؛ ابعاد و ملاحظات " برگزار می‌کنند. اسکایپ وبینار "آسیب‌شناسی و مزایای مناسبات راهبردی ایران و چین و تأثیر آن بر مناسبات منطقه‌ای ایران" برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15577 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15577 انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، همزمان با آغاز سال جدید، پانزدهمین نشست‌های هفتگی روابط بین‌الملل را با اسکایپ وبیناری تحت عنوان "آسیب‌شناسی و مزایای مناسبات راهبردی ایران و چین و تأثیر آن بر مناسبات منطقه‌ای ایران" برگزار می‌کند. آخرین نشست هفتگی روابط بین‌الملل در سال 1399 با سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی تحت عنوان " دانشگاه و آموزش صلح در ایران" برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15573 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=15573 چهاردهمین و واپسین نشست هفتگی روابط بین‌الملل در سال 1399 با همکاری کارگروه ارتباطات صلح انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و با سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی، استاد انسان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تحت عنوان " دانشگاه و آموزش صلح در ایران" برگزار می‌شود. همایش "نظام بین‌الملل و نظم‌های درحال ظهور" چهارشنبه 20 اسفند 1399 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14570 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14570 دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین‌المللبا عنوان "نظام بین‌الملل و نظم‌های درحال ظهور" از ساعت 8:30 صبح تا 12ظهر روز چهارشنبه 20 اسفند 1399 در بستر مجازی برگزار می‌شود. اسکایپ وبینار "رویکردهای برجامی ایران در پرتو مناسبات جدید ایران و امریکا" 19 اسفند 1399 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14572 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14572 سیزدهمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل با اسکایپ وبینار تحت عنوان "رویکردهای برجامی ایران در پرتو مناسبات جدید ایران و امریکا" روز 19 اسفند 1399 برگزار می‌شود. همزمان با یکسالگی توافقنامه صلح دوحه، دوازدهمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14569 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14569 اسکایپ وبینار"واکاوی توافقنامه صلح دوحه بین طالبان و امریکا و چرایی دیدارهای ایران با گروه طالبان" با سحنان محمد رضا بهرامی سفیر پیشین ایران در افغانستان و " موازنه قدرت منطقه ای، موقعیت راهبردی ایران با تاکید بر کشور افغانستان" با سخنان دکتر آرمینا آرم مدرس دانشگاه آزاد واحد پردیس برگزار می‌شود. همایش بین‌المللی "پیامدهای کرونا بر مناطق مختلف جهان؛ ابعاد مفهومی و عملی"روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14568 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14568 با مشارکت انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، همایش بین‌المللی "پیامدهای کرونا بر مناطق مختلف جهان؛ ابعاد مفهومی و عملی"(مجازی) روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ برگزار می‌شود. نشست مجازی "نقش کتاب در دیپلماسی نوین و روابط بین‌الملل" ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14566 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14566 نشست مجازی "نقش کتاب در دیپلماسی نوین و روابط بین‌الملل" با سخنرانی دکتر زهره پوستین‌چی و دکتر رحمت حاجی‌مینه، از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ برگزار می‌شود. انتصاب مسئولان شاخه‌های دانشجویی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در دانشگاه‌ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14564 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14564 در احکام صادره از سوی دکتر ضیاءالدبن صبوری رئیس انجمن، مسئولان شاخه‌های دانشجویی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل منصوب شدند. یازدهمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل با عنوان "درنگی بر جایگاه مبانی نظری در پژوهش‌های سیاست بین‌الملل" برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14562 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14562 انجمن ايرانی روابط بین‌الملل، یازدهمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل را با سخنرانی دکتر فرشید جعفری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان در اسکایپ وبیناری با عنوان "درنگی بر جایگاه مبانی نظری در پژوهش‌های سیاست بین‌الملل" برگزار می‌کند. دهمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل تحت عنوان "الگوهای تجزیه و تحلیل نظریه‌های رایج در روابط بین‌الملل " روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ‌ماه برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14560 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14560 دهمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل با اسکایپ وبینار دکتر رضا سیمبر تحت عنوان "الگوهای تجزیه و تحلیل نظریه‌های رایج در روابط بین‌الملل " از ساعت ۱۱ تا ۱۲ روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ‌ماه ۱۳۹۹برگزار می شود. نهمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل با سخنرانی استاد فریدون مجلسی؛ تحت عنوان "احیای برجام؛ رویکرد جدید آمریکا و رویکرد ایران درقبال مواضع‌ عربی و اسراییلی" برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14556 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14556 نهمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل با سخنرانی استاد فریدون مجلسی؛ دیپلمات ارشد و عضو پیشین هیات دیپلماتیک ایران در امریکا و اداره سوم سیاسی وزارت امور خارجه تحت عنوان "احیای برجام؛ رویکرد جدید آمریکا و رویکرد ایران درقبال مواضع‌ عربی و اسراییلی" برگزار می‌شود. هشتمین سه‌شنبه‌‌های روابط بین‌الملل با اسکایپ وبینار «رهیافت‌های مختلف علم روابط بین‌الملل در قبال صلح جهانی» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14555 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=14555 اسکایپ وبینار «رهیافت‌های مختلف علم روابط بین‌الملل در قبال صلح جهانی» با سخنرانی دکتر نیلوفر چینی‌چیان، صلح پژوه و مدرس دانشگاه آزاد واحد پردیس برگزار می‌شود. نسخه متنی مباحث مطرح شده در نشست گفتمان صلح در ژئوپولیتیک آشوب http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13555 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13555 نسخه متنی مباحث مطرح شده در هفتمین نشست سه‌شنبه های روابط بین‌الملل با عنوان گفتمان صلح در ژئوپولیتیک آشوب منتشر شد. هفتمین سه‌شنبه های روابط بین‌الملل با عنوان گفتمان صلح در ژئوپولیتیک آشوب برگزار می‌‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13554 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13554 انجمن ايرانی روابط بین‌الملل هفتمین سه‌شنبه های روابط بین‌الملل را با حضور دکتر فضه خاتمی نیا، صلح پژوه و پژوهش گر دکترای دانشگاه تهران با موضوع گفتمان صلح در ژئوپولیتیک آشوب برگزار می‌‌کند "تحلیل نقش و جایگاه آمریکا در عرصه جهانی در دوره پس از انتخابات"؛ دوم دی ماه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13553 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13553 ششمین نشست سه‌شنبه‌های روابط بین‌الملل، باحضور دکتر زضا یگانه شکیب عضو هیأت علمی کالج سانتا مونیکا تحت عنوان "تحلیل نقش و جایگاه آمریکا در عرصه جهانی در دوره پس از انتخابات" برگزار می‌شود. در پنجمین سه شنبه روابط بین الملل، مناسبات ایران و ایالات متحده پس از انتخابات بررسی می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13551 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13551 پنجمین سه شنبه روابط بین الملل با سخنرانی دکتر قدرت احمدیان و دکتر مهدی مطهرنیا با محوریت بررسی مناسبات ایران و ایالات متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه شنبه چهارم آذرماه 1399 در بستر مجازی اسکایپ برگزار می‌شود. درک متقابل و مفاهمه، ریشه اصلی دیپلماسی فرهنگی است http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13550 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13550 نشست «روابط بین ‌الملل و دیپلماسی مبتنی بر کتاب» از سلسله نشست های موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران به مناسبت بیست‌وهشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با حضور ضیاءالدین صبوری، مدیرعامل انجمن روابط بین ‌الملل؛ حسن خداوری و غلامرضا کریمی از اساتید دانشگاه در رشته روابط بین ‌الملل، یکشنبه (۲۵ آبان ماه) برگزار شد. امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان خانه کتاب و ادبیات ایران و انجمن ایرانی روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13549 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13549 موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران همزمان با دومین روز از بیست و هشتمین دوره هفته کتاب با انجمن ایرانی روابط بین الملل، تفاهم‌نامه همکاری علمی و آموزشی، امضاء کرد. نشست مجازی" روابط بین‌الملل و دیپلماسی مبتنی بر کتاب" یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه 1399 برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13547 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13547 نخستین نشست مجازی از سلسله نشست‌های بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با عنوان" روابط بین‌الملل و دیپلماسی مبتنی بر کتاب" روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار می‌شود. پیام تسلیت هیأت مدیره و اعضای انجمن ایرانی روابط بین‌الملل بمناسبت درگذشت استاد اندیشه سیاسی، مرحوم دکتر داود فیرحی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13546 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13546 هیأت مدیره و اعضای انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با صدور پیامی درگذشت استاد اندیشه سیاسی، مرحوم دکتر داود فیرحی را به جامعه علمی کشور تسلیت گفت. پیام تسلیت هیأت مدیره و اعضای انجمن ایرانی روابط بین‌الملل بمناسبت درگذشت استاد گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13545 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13545 هیأت مدیره و اعضای انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با صدور پیامی درگذشت مرحوم دکتر محمدحسین جمشیدی استاد گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس را به به جامعه علمی و همکاران دانشگاهی تسلیت گفت. چهارمین نشست سه شنبه های روابط بین الملل برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13544 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13544 چهارمین نشست سه‌شنبه‌های روابط بین‌الملل با عنوان " راهبرد پساانتخاباتی ایران در قبال رفتارهای پیش روی ترامپ و بایدن" برگزار می شود. گزارش مشروح مباحث مطرح شده در نخستین نشست "منازعه قره باغ و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران و ثبات در منطقه قفقاز" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13540 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13540 نخستین نشست از سلسله نشست های سه شنبه های روابط بین الملل را با عنوان منازعه قره باغ و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران و ثبات در منطقه قفقاز با سخنرانی دکتر سید مطهره حسینی (استاد دانشگاه پیام نور واحد البرز) و با عنوان تحلیل زمینه ها و ریشه های تاریخی مناقشه قره باغ و دکتر پرویز امامزاده فرد( پژوهشگر روابط بین الملل و استاد بازنشسته دانشگاه آزاد) و با عنوان جهت گیری سیاست خارجی و نقش میانجی گرانه ایران در قبال حل مناقشه و دستیابی به صلح در قالب اسکایپ وبینار در روز سه شنبه، 22 مهر ماه ۱۳۹۹ ساعت 17 تا 18.30 بر نشست مجازی " منازعه قره‌باغ" روزهای 22 و 29 مهرماه برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13539 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13539 نشست مجازی " منازعه قره‌باغ و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران و ثبات در منطقه‌ قفقاز" در روزهای سه‌شنبه 22 و 29 مهرماه برگزار می‌شود. ننسخه نوشتاری وبینار بزرگداشت روز جهانی صلح و روز گفت و گوی تمدن ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13538 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13538 وبینار بزرگداشت روز جهانی صلح و روز گفت و گوی تمدن ها با سخنرانی دکتر ضیاالدین صبوری و دکتر امیر عبدی پور روز دوشنبه، 31 شهریور 1399 برگزار شد. دیدار و گفتگوی رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل با رئیس دانشکده روابط بین‌الملل و انجمن علمی دیپلماسی ایران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13537 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13537 دیدار و گفتگوی مشترک دکتر ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل با دکتر محمدحسن شیخ‌الاسلامی رئیس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه و انجمن علمی دیپلماسی ایران صبح روز یکشنبه 5 مردادماه 1399 برگزار شد. در نخستین نشست واکاوی روابط ایران و چین مطرح شد: تصویر درست از آینده، امنیت مشارکتی، دروازه ورود به منطقه، مشتری پایدار انرژی و صیانت از دارایی‌های استراتژیک http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13536 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13536 نخستین نشست از سلسله نشست‌های علمی با عنوان "واکاوی روابط ایران و چین؛ فرصت‌ها و چالش‌ها"، از ساعت 16 تا 18 روز شنبه 28 تیرماه 1399 به‌صورت مجازی و برخط برگزار شد. نشست مجازی و برخط "واکاوی روابط ایران و چین؛ فرصت‌ها و چالش‌ها" برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13535 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13535 نشست علمی "واکاوی روابط ایران و چین؛ فرصت‌ها و چالش‌ها" به‌صورت مجازی و برخط، از ساعت 16 روز شنبه 28 تیر 99 برگزار می‌شود. دیدار و گفتگوی رئیس انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و سخنگوی وزارت امور خارجه با اسقف اعظم اصفهان و ارامنه جنوب کشور http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13534 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13534 رئیس انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به استان اصفهان، از چندین کلیسای اصفهان بازدید و با اسقف اعظم اصفهان و ارامنه جنوب کشور گفتگو کردند. بازدید سخنگوی وزارت امور خارجه و رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل از مرکز همایش‌های بین المللی اصفهان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13533 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13533 سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه و دکتر ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن ایرانی روابط بین‌الملل صبح روز –جمعه ۲۰ تیرماه ۹۹_ از پروژه مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان بازدید کردند. گزارش مشروح آیین رونمایی از کتاب «طعنه سیاسی، پایان یک دموکراسی دروغین» و پروژه فستیوال ادبی «ملودی برای صلح» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13532 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13532 آیین رونمایی از کتاب «طعنه سیاسی، پایان یک دموکراسی دروغین» و پروژه فستیوال ادبی «ملودی برای صلح»، عصر روز جمعه ۲۰تیرماه 1399 باحضور سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه، ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن ایرانی روابط بین‌الملل، لیو بوکاردی سفیر واتیکان در تهران، اسقف اعظم ارامنه اصفهانو جمعی از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه و دانشجویان و پژوهشگران حوزه صلح در سالن همایش‌های هتل آسمان در شهر تاریخی اصفهان برگزار شد. انتشار فراخوان یازدهمین همایش سالیانه با عنوان همایش "تحولات نوین جهانی از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13531 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13531 فراخوان یازدهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل با عنوان همایش "تحولات نوین جهانی از منظر اقتصاد سیاسی بین‌الملل" برای شش‌ماهه دوم سال 1399 منتشر شد. یادداشت نوروزی و پیام تبریک http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13530 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13530 آغاز سال ۱۳۹۹ را به نمایندگی از اعضای محترم هیأت مدیره، خدمت اعضای ارجمند انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل و استادان، پژوهشگران و دانشجویان عزیز این رشته علمی تبریک و تهنیت عرض نموده، تقارن با شهادت امام و پیشوای کاظمین و فروخورندگان خشم را نویدبخش سالی پر از صلح و سلامت و دوری از خشم و خشونت می‌دانیم و تحقق جامعه امن بشری را آرزومندیم. اطلاعیه: برگزاری نشست‌های دوره‌ای و همایش‌ سالیانه انجمن تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13529 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13529 تا اطلاع ثانوی برنامه‌ها، نشست‌ها و همایش‌های انجمن لغو و به زمان مناسب‌تری موکول می‌شود. زمان دقیق برگزاری برنامه‌ها ازجمله دهمین همایش سالیانه انجمن متعاقباً به اطلاع اعضاء و علاقمندان خواهد رسید. برگزاری پنل تخصصی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در همایش بین‌المللی "نظام بین‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13528 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13528 پنل علمی و تخصصی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در پنجمین همایش بین‌المللی "نظام بین‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" صبح روز سه‌شنبه 29 بهمن‌ماه 1398 در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. با مشارکت انجمن روابط بین‌الملل برگزار می‌شود: "جشن یکصدمین سال تاسیس رشته روابط بین‌الملل" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13527 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=13527 به مناسبت یکصدمین سال تاسیس رشته روابط بین‌الملل و با مشارکت انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل، اولین همایش ملی "وضعیت روابط بین‌الملل در ایران: الزامات و بایسته‌ها"، پنجم اسفند ماه ۹۸ در دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌شود. همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بين‌الملل 10 اسفندماه برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12527 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12527 دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل با سخنرانی معاون سیاسی وزیر امور خارجه برگزار می‌شود. کتاب مجموعه مقالات همایش ”نظام بین‌الملل و نظم‌های درحال ظهور“ منتشر می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12526 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12526 دبیرخانه دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل با عنوان “نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور”با صدور اطلاعیه‌ای از انتشار کتاب مجموعه مقالات این همایش همزمان با برگزاری همایش خبر داد. گزارش سومین پیش نشست دهمین همایش انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل" نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12525 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12525 سومین پیش نشست دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل”نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور “با موضوعیت : رهیافت ایرانی-اسلامی و نظم‌های در حال ظهور با همكارى مجمع بين‌المللى اساتيد مسلمان دانشگاه‌ها ، چهارشنبه 2 بهمن ماه1398،با حضور دبیر علمی و جمعي از دانش پژوهان علوم سياسي و روابط بين الملل برگزار شد سومین پیش نشست دهمین همایش انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل" نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12524 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12524 سومین پیش نشست دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل «نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور » با موضوعیت : رهیافت ایرانی-اسلامی و نظم‌های در حال ظهور با همكارى مجمع بين‌المللى اساتيد مسلمان دانشگاه‌ها ، روز چهارشنبه 2 بهمن ما 1398در محل مجمع بين‌المللى اساتيد مسلمان دانشگاه‌ها راس ساعت 16 برگزار می‌شود گزارش دومین "پیش‌نشست" دهمین همایش انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل باعنوان "نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12523 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12523 دومین "پیش‌نشست" دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل با عنوان «نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور»، عصر روز چهارشنبه ۱۸دی ماه ۱۳۹۸ در محل موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره انجمن، دبیران علمی و اجرایی همایش، مدیرعامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران و جمعی از دانش‌پژوهان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل برگزار شد. دومین پیش نشست دهمین همایش انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل" نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12522 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12522 دومین پیش نشست دهمین همایش انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل" نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور"، چهارشنبه 18دی ۱۳۹۸ ساعت 14برگزار می‌شود همایش ملی وضعیت رشته روابط بین‌الملل در ایران؛الزامات و بایسته ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12518 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12518 به مناسبت یکصدمین سال تاسیس رشته روابط بین‌الملل و با مشارکت انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل، اولین همایش ملی "وضعیت روابط بین‌الملل در ایران: الزامات و بایسته‌ها"، پنجم اسفند ماه ۹۸ در دانشگاه علامه‌طباطبائی برگزار می‌شود. حادثه تروریستی فرودگاه بغداد و مسئولیت‌ نهادهای بین‌المللی/ پیام تسلیت به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12517 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12517 رئيس انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل با انتشار یاداشتی در محکومیت حادثه تروریستی به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی و همراهان شهیدش، خواستار برخورد نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و تمهید اقدامات قانونی علیه این جنایت حقوق بشری شد. در یادداشت دکتر ضیاءالدین صبوری رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل آمده است: گزارش نخستین پیش نشست دهمین همایش انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل" نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12515 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=12515 نخستین پیش نشست دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل با عنوان «نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور »روز چهارشنبه 4 دی ما 1398 در محل دفتر مطالعات و همکاری‌های علمی بين‌المللی وزارت علوم،با حضور دبیر علمی و جمعي از دانش پژوهان علوم سياسي و روابط بين الملل برگزار شد. نخستین پیش نشست دهمین همایش انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل" نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11513 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11513 نخستین پیش نشست دهمین همایش انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل" نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور"، چهارشنبه 4دی ۱۳۹۸ ساعت 16برگزار می‌شود برگزاری نشست تخصصی تخصصی تبیین و تحلیل آخرین تحولات منطقه (لبنان، عراق و ایران) http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11512 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11512 به مناسبت هفته پژوهش و با هدف بررسی ریشه ها و علل و عوامل رویدادهای اعتراضی اخیر منطقه به ویژه در لبنان، عراق و ایران، نشست تخصصی تبیین و تحلیل آخرین تحولات منطقه برگزار شد. اطلاعیه دبیرخانه همایش ملی"نظام بین‌الملل و نظم‌های در حال ظهور" درباره تعویق زمان برگزاری همایش و اعلام پیش‌نشست های تخصصی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11511 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11511 دبیرخانه دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل باعنوان "نظام بین‌الملل و نظم‌های درحال ظهور" باصدور اطلاعیه‌ای از تعویق زمان برگزاری این همایش خبر داد. تمدید مهلت ارسال مقالات همایش نظام بین‌الملل و نظم‌های درحال ظهور http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11510 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11510 دبیرخانه دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درپاسخ به درخواست‌های مکرر مشارکت‌کنندگان در همایش، مهلت ارسال اصل مقالات همایش تا پایان آذرماه جاری تمدید می‌شود. اطلاعیه دبیرخانه همایش نظام بین‌الملل و نظم‌های درحال ظهور درباره اعلام نتایج داوری چکیده‌های دریافتی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11509 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11509 دبیرخانه دهمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای، از اعلام نتایج داوری چکیده‌های دریافتی به نویسندگان و مشارکت کنندگان در این همایش خبر داد. گزارش نشست تخصصی چابهار و ایجاد صلح و همگرایی: بازیگران فرامنطقه‌ای http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11508 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11508 دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی «ظرفیت‌های منطقه اقتصادی چابهار در ایجاد صلح و توسعه همگرایی منطقه‌ای» عصر روز سه‌شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۸ در محل سالن جلسات انجمن ایرانی روابط بين‌الملل برگزار شد. گزارش نشست تخصصی چابهار و ایجاد صلح و همگرایی: بازیگران منطقه‌ای http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11507 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11507 نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی «ظرفیت‌های منطقه اقتصادی چابهار در ایجاد صلح و توسعه همگرایی منطقه‌ای» عصر روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸ در محل سالن جلسات انجمن ایرانی روابط بين‌الملل برگزار شد. برگزاری نشست تخصصی «بررسی نقش شورای حقوق بشر در گفتگوهای سازنده برای کاهش خشونت» در دفتر سازمان ملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11506 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11506 نشست علمی و تخصصی باعنوان « نقش شورای حقوق بشر در گفت‌وگوهای سازنده در روند کاهش خشونت»، به همت انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل صبح روزچهارشنبه دهم مهرماه ۱۳۹۸ همزمان با روز بین‌المللی جهان بدون خشونت، در محل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد. بهترین راهبرد امنیتی خليج فارس درون‌زا و مشارکتی است/ بستن تنگه هرمز در راستای منافع راهبردی ایران نیست / همکاری‌های امنیتی بهترین سناریو برای کاهش تنش‌ها در منطقه‌ است http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11502 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11502 هماهنگی انگلیس با آمریکا، پررنگ‌تر شدن سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را در پی خواهد داشت / اروپایی‌ها توانمندی حفظ برجام را ندارند / خروج بریتانیا از برجام اثرگذاری اروپا را کاهش خواهد داد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11497 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11497 انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل، نشست علمی باعنوان "تغییر قدرت در انگلیس و تاثیر آن بر سیاست های اروپا در قبال برجام" را روز سه‌شنبه هشتم مردادماه ۱۳۹۸ برگزار کرد. گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «محمدعلی فروغی در صحنه دیپلماسی بین الملل»/کتاب در قد و قواره عنوان «دیپلماسی بین‌الملل» نیست http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11493 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11493 به همت انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل و مؤسسه خانه کتاب، نشست نقد و بررسی کتاب «محمدعلی فروغی: در صحنه دیپلماسی بین‌الملل» نوشته فریدون زند فرد، عصر روز سه‌شنبه اول مرداد ۱۳۹۸ با حضور حمید صالحی، سیدعلی منوری و مجیدرضا مومنی در سرای اهل قلم برگزار شد. برگزاری مراسم فرهنگی و هنری گرامیداشت روزجهانی ماندلا در تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11492 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11492 مراسم ویژه گرامیداشت روزجهانی ماندلا باحضور جمعی از اعضای انجمن ایرانی روابط بين‌الملل، دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی و گروهی از هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر در دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد. نوانمندی گفتگو در شهروندان جامعه مفاهمه و صلح اجتماعی را در پی دارد / صلح محقق نخواهد شد، مگر با احترام به انتخاب‌های دیگران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11490 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11490 همزمان با ۱۸ جولای، روز جهانی ماندلا نشست تخصصی "بازخوانی تجربه‌های ماندگار در حوزه صلح و گفتگو " روز پنج‌شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در نشست بررسی راهکار مالی اروپا در شرایط تحریم‌ها و ارزیابی اینستکس مطرح شد: راهکارهای تسهیل مبادلات تجاری با اروپایی‌ها در اینستکس و امکان ورود کشورهای غیراروپایی در آینده http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11489 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11489 در نشست بررسی راهکار مالی اروپا در شرایط تحریم‌ها و ارزیابی اینستکس که عصر روز سه شنبه 25 تیرماه 1398 از سوی انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) برگزار شد، ابعاد مختلف سازوکار مالی اروپا برای تداوم برجام و مقابله با محدودیت‌های تحریمی آمریکا نقد و بررسی شد. گزارشی از نشست تخصصی نقد و بررسی تحلیلی و انتقادی سفر اخیر "شينزو آبه" به تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11488 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11488 انتخاب زمان سفر ازسوی ژاپنی‌ها هوشمندانه بود/ سفر جسورانه و مثبت بود/ ایران را وزنه صلح و ثبات منطقه می‌دانند / ژاپن را به‌عنوانِ شریک سیاسی و اقتصادی حفظ می‌کنیم فراخوان همکاری در هیأت تحریریه نشریه داخلی انجمن ایرانی روابط بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11487 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=11487 انجمن درنظر دارد برای دوره جدید فعالیت خود، از همکاری داوطلبانه آن دسته از اعضای علاقمند که دارای توانمندی و تجربه درحوزه مطبوعات و رسانه باشند، بهره‌مند گردد در نقطه بحران و شرایط امنیتی / ایران مزاحمتی برای آمریکا ندارد! http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10487 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=10487 همزمان با آغاز به کار هیأت مدیره جدید و دور تازه فعالیت‌ها و در چارچوب سلسله نشست‌های انجمن ایرانی روابط بین الملل، خانه اندیشمندان علوم انسانی عصر روز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ میزبان جمعی از اساتيد بزرگ علوم سیاسی و روابط بين‌الملل و جمع کثیری از دانش‌پژوهان حوزه روابط بين‌الملل بود. نشست تخصصی «ترامپ و سه‌گانه تحریم ،تهدید و رویارویی» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9487 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9487 نشست تخصصی«ترامپ و سه‌گانه تحریم ،تهدید و رویارویی» باحضور: دکتر صادق زیباکلام ،دکتر ابراهیم متقی، دکتر حسین دهشیار روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ از ساعت 17 تا 19 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد. گزارش نشست نقد و بررسی کتاب اخلاق در سیاست/آسیب‌‌شناسی ابتلای لیبرالیسم به ابتذال اخلاقی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9486 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9486 در نشست نقد و بررسی کتاب اخلاق در سیاست رابطه میان لیبرالیسم، عدالت و نظریه جان رالز در این خصوص موردتوجه قرار گرفت و حاضران به‌نقد ظاهری، محتوایی، ساختاری و طرح چند نکته پیرامون ترجمه این اثر پرداختند. انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل و مؤسسه ابرار معاصر تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9485 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9485 به منظور ایجاد فضای همکاری متقابل در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی تفاهم‌نامه همکاری میان «انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل» و «مؤسسه ابرار معاصر تهران» منعقد کرد. نقد و بررسی کتاب " اخلاق در سیاست" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9484 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9484 نقد و بررسی کتاب اخلاق در سیاست روز سه شنبه 4 تیرماه ساعت 16:30 در محل سرای اهل قلم برگزار خواهد شد. برگزاری نخستین جلسه مشترک هیأت مدیره سابق و جدید انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل مشترک با هیأت مدیره سابق انجمن ایرانی روابط بین‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9483 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9483 نخستین جلسه هیأت مدیره جدید انجمن علمی ایرانی روابط بين‌الملل مشترک با هیأت مدیره سابق انجمن عصر روز سه‌شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ در دفتر دبیر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. آیین نکوداشت استاد سید عبدالعلی قوام http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9482 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9482 اعضاي جديد هيأت مديره انجمن ايراني روابط بين‌الملل انتخاب شدند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9479 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9479 اطلاعیه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9477 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9477 مجمع عمومی عادی سالیانه به‌منظور ارائه گزارش عملکرد و برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره جدید رأس ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ برگزار خواهد شد. مراسم یادبود مرحوم کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9475 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9475 انجمن ایرانی روابط بین الملل با مشارکت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مراسم یادبودی برای مرحوم کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در محل سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد در 6 شهریور 1397 برگزار کرد. مراسم یادبود کوفی عنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9474 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9474 قابل توجه علاقمندان به حضور در مراسم یادبود کوفی عناندبیر کل پیشین سازمان ملل متحد نظر به استقبال خوب اعضای انجمن و محدودیت سالن و محل برگزاری، ظرفیت پذیرش و ثبت‌نام برای این برنامه تکمیل شده است. لطفاً مشخصات و درخواست ثبت‌نام ارسال نفرمائید ترازنامه کوفی عنان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9473 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9473 کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سن 80 سالگی فوت کرده است او مجموعا حدود ده سال، دبیر کل سازمان ملل بود، او در سال ۲۰۰۱ توانست جایزه صلح نوبل را به خاطر «تلاش برای ساختن جهانی سازمندتر و آرام تر» از آن خود کند. تسلیت به همکار گرامی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9472 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9472 جناب آقای دکتر محمدجواد حق شناس عضو محترم هیات مدیره و خزانه دار با تألم و تأثر، فقدان پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب آمرزش و غفران الهی و برای جنابعالی و خاندان معظم آرزوی سلامت و بقای عمر مسئلت داریم آینده پیش روی برجام http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9471 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=9471 در گفت‌وگوی علمی درباره رویکرد دولت ترامپ به برجام و چشم اندازهای پیش روی جمهوری اسلامی بررسی شد اهم فعالیت‌های انجمن ایرانی روابط بين‌الملل در سال ۱۳۹۶ http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8473 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8473 اهم فعالیت‌های انجمن ایرانی روابط بين‌الملل در سال ۱۳۹۶ گرامیداشت روز جهانی بازتاب نسل زدایی 1994 قوم توتسی در رواندا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8471 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8471 نقد و بررسی کتاب : دیپلماسی اجبار‌آمیز http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8470 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=8470 نقد و بررسی کتاب دیپلماسی اجبار‌آمیز باحضورمؤلف دکتر بهادر امینیان روز شنبه 19 اسفند ساعت 16 ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود گزارشی از برگزاری همایش «دیپلماسی اقتصادی کارافرین» در دانشگاه خوارزمی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7464 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7464 نهمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین‌الملل تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی کارافرین» روز دوشنبه 13 آذر 1396 با محوریت تبیین نظری، مطالعات موردی و مباحث کاربردی در سالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار شد. سمینار بررسی علمی و تخصصی روند اصلاحات در سازمان ملل متحد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7463 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7463 انجمن ایرانی مطالعات بین الملل با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد نشست علمی و تخصصی روند اصلاحات در سازمان ملل متحد را در محل سالن کنفرانس ساختمان سازمان ملل متحد در تهران 12 آذر 1396 برگزار کرد. در سمینار «تحولات جدید و دورنمای ژئوپلیتیک منطقه» مطرح شد؛ قدرت‌های بزرگ بخش مهمی از عوامل ایجادبحران امنیتی منطقه هستند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7462 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=7462 سمینار «تحولات جدید و دورنمای ژئوپلیتیک منطقه» 24 آبان به همت انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و موسسه تحقیق و ترجمه هور و با سخنرانی اساتید روابط بین‌الملل ایران و ارمنستان برگزار شد. سمینار تحولات جدید و دورنمای ژئوپلیتیک منطقه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6462 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6462 سمینار تحولات جدید و دورنمای ژئوپلیتیک منطقه باحضور استادان دانشگاه‌های تهران و ارمنستان چهارشنبه 24 آبان ماه 1396 15:30 تا 20 عصر مهلت ارسال آثار تا هفتم آذر تمدید شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6461 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6461 همايش «دیپلماسی اقتصادی کارآفرین» نهمين همايش ساليانه انجمن علمي ایرانی روابط بین الملل ۱۳ آذر ۱۳۹۶ دانشگاه خوارزمی (سالن ابوریحان) کارگاه علمی و تخصصی آمریکا شناسی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6460 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6460 يکشنبه 21 آبان -14 الی 18 دکتر حسین دهشیار(مدرس دوره) عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه های علمی و مطالعاتی انجمن ایرانی روابط بین الملل همراه با اعطای گواهی نامه رسمي پايان دوره همايش «دیپلماسی اقتصادی کارآفرین» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6459 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6459 نهمين همايش ساليانه انجمن علمي ایرانی روابط بین الملل ۱۳ آذر ۱۳۹۶ دانشگاه خوارزمی (سالن ابوریحان) از تاریخ 25 تیرماه تا پایان شهریور سال جاری برگزار می‌شود: برنامه سلسله نشست‌های تخصصی بررسی نظام بین‌الملل آینده http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6457 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6457 به همت انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و با مشارکت شورای راهبردی روابط خارجی «سلسله نشست‌های تخصصی بررسی نظام بین‌الملل آینده» از روز یکشنبه 25 تیرماه تا پایان شهریورماه 1396 برگزار می‌شود. برزینسکی بازتاب تمام عیار دوران جنگ سرد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6456 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6456 نشست تخصصی بررسی اندیشه و آثار زبیگنیو برژینسکی از سلسله نشست‌های بازخوانی اندیشه و آثار اندیشمندان روابط بین‌الملل روز سه شنبه ۲۰ تیر 1396به کوشش انجمن ایرانی روابط بین الملل و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و با سخنرانی دکتر حسین دهشیار استاد دانشگاه علامه طباطبایی در سالن اجتماعات خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. گزارشی از برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب جامعه علویان ترکیه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6455 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6455 نشست "نقد و بررسی کتاب جامعه علویان ترکیه" از سوی انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانهشنبه 26 فروردین ماه 1396 با حضور جمعی از پژوهشگران برگزار شد. امضای تفاهم‌نامه تأسیس و راه‌اندازی کرسی‌ مطالعات صلح در دانشگاه علامه طباطبایی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6454 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6454 با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و دانشگاه علامه طباطبایی، کرسی‌ مطالعات صلح در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تأسیس و راه‌اندازی می‌شود. گزارش تفصیلی از برگزاری نشست تخصصی از صلح‌بانی تا صلح‌سازی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6453 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6453 نشست تخصصی «از صلح‌بانی تا صلح‌سازی» به مناسبت ۲۹ ماه می سالروز بین‌المللی حافظان صلح ملل متحد به همت انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و با همکاری گروه حقوق عمومی و بین‌الملل در روز شنبه 13 خرداد 1396 در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. نشست تخصصی از صلح‌بانی تا صلح‌سازی 13 خرداد 96 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6452 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6452 به همت انجمن ایرانی روابط بین الملل، نشست تخصصی از صلح‌بانی تا صلح‌سازی روز شنبه 13 خرداد 96 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود. در نشست ارزیابی انتخابات ایران و فرانسه مطرح شد: روحانی می تواند با تکیه بر سیاست خارجی، فرصت بزرگی را برای ایران بوجود آورد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6451 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6451 نشست تخصصی «دو انتخابات ریاست جمهوری در ایران و فرانسه؛ فصلی تازه در روابط ایران و اتحادیه اروپا » به همت مرکز مطالعات اروپای دانشگاه خوارزمی و انجمن ایرانی روابط بین‌الملل از ساعت 14 تا 16 روز چهارشنبه مورخ 3 خرداد 1396 در تالار 17 شهریور دانشگاه خوارزمی برگزار شد. نشست تخصصی ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و فرانسه برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6450 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6450 نشست تخصصی ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و فرانسه 3 خرداد 96 در دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود گزارش برگزاری نشست «چشم انداز روابط ایران و روسیه: نگاهی از بیرون» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6449 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6449 با همکاری مشترک انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست «چشم انداز روابط ایران و روسیه: نگاهی از بیرون» روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت 1396 با سخنرانی پروفسور «آلبرت بینیا جویلی» استاد دانشگاه کلملبیا، دکتر «کاظم سجاد پور» استاد دانشکده وزارت خارجه و دکتر «جهانگیر کرمی» استادیار دانشگده مطالعات جهان در محل خانه اندیشمندان برگزار شد. نشست «چشم انداز روابط ایران و روسیه: نگاهی از بیرون» ۱۲ اردیبهشت در خانه اندیشمندان برگزار می‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6448 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6448 نشست «چشم انداز روابط ایران و روسیه: نگاهی از بیرون» به همت انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی از ساعت ۱۷ الی ۱۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت 1396 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود. گزارشی از برگزاری کارگاه دانش افزایی رویکردهای صلح در محیط امنیتی ایران با عنوان پوشش و بخشایش در ساحت دین و سیاست http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6446 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6446 کارگاه دانش افزایی رویکردهای صلح در محیط امنیتی ایران با عنوان پوزش و بخشایش در ساحت دین و سیاست به همت دانشگاه خوارزمی و با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل، انجمن علمی مطالعات صلح و انجمن علوم سیاسی و برخی نهادهای علمی دیگر روز سه شنبه 29 فروردین 1396 در سالن ۱۷ شهریور دانشگاه خوارزمی برگزار شد. امیدواریم با ارتقای دانش و فرهنگ بشری بتوانیم کینه ها و شعله های خشم که به یک باور اجتماعی تبدیل شده را به حداقل برسانیم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6445 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6445 نشست تخصصی «مبارزه با نسل کشی» ساعت 15 روز دوشنبه 28 فروردین 1396 با حضور و سخنرانی «سید احسان قاضی زاده هاشمی» عضو و سخنگوی فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در محل دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران برگزار شد. در ابتدای این نشست تخصصی که بمناسبت بیست و سومین سالگرد فاجعه رواندا برگزار شد، پیام دبیرکل سازمان ملل به این مناسبت قرائت و در پایان نشست نیز حاضران و شرکت کنندگان در نشست به ارائه اظهارنظرها و دیدگاه های خود پرداختند. گزارشی از برگزاری کنفرانس ملی برجام و اقتصاد مقاومتی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6444 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6444 ه همت دبیرخانه کنفرانس و با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل و شماری از نهادهای علمی و پژوهشی کشور، کنفرانس ملی برجام و اقتصاد مقاومتی با هدف بررسی دستاوردهای برجام و فرصت های پیش رو در افق اقتصاد مقاومتی از روز 10 تا 17 اسفندماه 1395 در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. اطلاعیه مهم دبیرخانه همایش برجام در خصوص نحوه شرکت در همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6443 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6443 قابل توجه علاقمندان به شرکت در هشتمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل تحت عنوان "برجام و آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی در فضای پس از تحریم ها" برنامه همایش برجام: آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی در فضای پساتحریم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6442 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6442 برنامه همایش برجام: آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی در فضای پساتحریم اعلام شد. علاقمندان به مباحث این همایش می توانند از ساعت 8 صبح تا 18 روز سه شنبه 17 اسفندماه در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه حضور به هم برسانند. اطلاعیه مهم دبیرخانه برنامه همایش برجام: آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی در فضای پساتحریم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6441 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6441 کنفرانس ملی برجام و اقتصاد مقاومتی اوائل اسفندماه برگزار می شود. زمان برگزاری کنفرانس به تعویق افتاده و زمان دقیق آن متعاقبا از طریق سایت و کانال انجمن اطلاع رسانی خواهد شد. نشست تخصصی آیندۀ بخش خصوصی ایران در پرتو تحولات سیاسی- اقتصادی جهان؛ چهارشنبه 20 بهمن در محل اتاق بازرگانی ایران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6439 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6439 در راستای پیش‌نشست‌های کنفرانس ملی برجام و با همکاری مشترک انجمن ايراني روابط بين الملل و انجمن علمي بازرگانی ایران، نشست تخصصی « آیندۀ بخش خصوصی ایران در پرتو تحولات سیاسی- اقتصادی جهان» روز چهارشنبه 20 بهمن در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود. تسلیت انجمن ایرانی روابط بین‌الملل به‌مناسبت رحلت حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6438 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=6438 إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لايسدها شيئ کنفرانس علمی و پژوهشی برجام : آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی 26 و 27 بهمن در دانشگاه تهران برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5437 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5437 کنفرانس علمی و پژوهشی برجام : آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی به عنوان هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل 26 و 27 بهمن در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. صلح و مسئولیت های آموزش عالی و جامعه دانشگاهی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5436 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5436 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی روز چهارشنبه هفدهم آذرماه 1395 میزبان نخستین همایش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی ایرانی اسلامی بود که به همت انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. برنامه زمان بندي همايش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی ایرانی اسلامی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5435 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5435 همايش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی به همت انجمن علمي ايراني روابط بين الملل و دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 17 آذر 95 با سخنان دكتر صادق زيباكلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران آغاز به كار مي كند. اولين همايش جایگاه صلح در نظام آموزش عالی ایرانی اسلامی روز چهارشنبه برگزار مي شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5434 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5434 اولین همایش «جایگاه صلح در نظام آموزش عالی ایرانی اسلامی» ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 17 آذر 95 با سخنان دكتر صادق زيباكلام استاد علوم سياسي دانشگاه تهران آغاز به كار مي كند. برنامه سومین همایش نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5433 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5433 برنامه افتتاحیه، پانل های علمی و اختتامیه سومین همایش نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. سومین همایش "نظام بین المل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آذر 1395 در دانشگاه علامه طباطبائی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5432 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5432 سومین همایش "نظام بین المل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران" به همت گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی و با مشارکت انجمن علمی ایرانی روابط بین‌الملل و انجمن علمی- دانشجویی روابط بین‌اللمل دانشگاه علامه طباطبایی و تعدادی از نهادهای علمی همکار، روز دوشنبه و سه شنبه اول و دوم آذر 1395 در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود. دموکراسی کره جنوبی؛ محافظه‌کاری سیاسی در غیاب احزاب و کارگران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5431 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5431 نشست نقد و بررسی کتاب «دموکراسی پس از دموکراتیزاسیون: ریشه‌ها و بحران‌های دموکراسی محافظه‌کار کره‌جنوبی» اثر و تألیف «جنگ جیب چوی» و ترجمه «سعیدرضا اتحادی» روز پنج‌شنبه 27 آبان 1395 در موسسه بهاران برگزارشد. در این نشست، مدل دموکراسی کره جنوبی در فضای سیطره محافظه‌کاری سیاسی و در غیاب احزاب و کارگران مورد تحلیل و ارزیابی ناقدان قرار گرفت. کنفرانس علمی- پژوهشی «برجام و اقتصاد مقاومتی: آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم‌ها» کلید خورد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5430 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5430 با برگزاری نشست اخیر هیأت مدیره انجمن ایرانی روابط بین‌الملل درخصوص بررسی روند اجرایی هشتمین همایش سالیانه انجمن، روند برگزاری کنفرانس علمی- پژوهشی «برجام و اقتصاد مقاومتی: آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم» کلید خورد. در این نشست که روز چهارشنبه 26 آبان 1395 برگزارشد، اختصاص هشتمین همایش سالیانه انجمن به موضوع برجام و اقتصاد مقاومتی و بررسی آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم ها مورد تأکید قرار گرفت. نشست نقد و بررسی کتاب دموکراسی پس از دموکراتیزاسیون روز پنج شنبه برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5429 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5429 برگزاری دومین جلسه شورای سیاستگزاری همایش برجام و اقتصاد مقاومتی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5428 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5428 دومین نشست شورای سیاستگزاری همایش برجام و اقتصاد مقاومتی روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 در وزارت امور خارجه برگزارشد. گراميداشت روز جهاني ماندلا 2016 و نمايشگاه عكس همزمان در تهران و چهار شهر ديگر جهان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5426 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=5426 همزمان با 18 ژوئیه 2016 روز جهانی نلسون ماندلا، مراسم بزرگداشتي روز دوشنبه 28 تير 1395 با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل باغ موزه نگارستان برگزار و ياد مرحوم ماندلا گرامي داشته شد. گزارش یک نشست علمی: ضرورت مقابله با چالش های زبانی و فرهنگی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4426 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4426 نشست علمی و تخصصی «بررسی واژه گزینی علوم سیاسی و روابط بین الملل» در تاریخ 17خرداد 1395 در پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت برگزار شد. نشست علمی و تخصصی بررسی واژه گزینی علوم سیاسی و روابط بین الملل روز دوشنبه برگزار می شود. http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4425 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4425 نشست علمی و تخصصی بررسی واژه گزینی علوم سیاسی و روابط بین الملل از سوی پژوهشگاه فرهنگی روایت و موسسه فرهنگی و هنری نگارستان اندیشه با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل روز دوشنبه 17 خرداد 1395 برگزار می شود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛ دموکراسی یا جمهوری؟ برنده کیست؟ http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4424 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4424 نشست تخصصی آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با رویکرد اقتصاد مقاومتی در سال اقدام و عمل با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل روز چهارشنبه 5 خردادماه 1395 در تالار گفتگوی شهرداری رشت واقع در عمارت تاریخی میدان شهدای ذهاب برگزار شد. بيست و دومين سالگرد نسل كشي رواندا با شبيه‌سازي جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد گرامي داشته شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4423 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4423 بيست و دومين سالگرد نسل كشي رواندا در قالب همايشي همراه با شبيه‌سازي جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در باره پرونده رواندا گرامي داشته شد بازديد استادان علوم سياسي و روابط بين الملل از نمايشگاه كتاب تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4422 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4422 با دعوت انجمن ايراني روابط بين الملل و با حمايت و پشتيباني خانه انديشمندان علوم انساني، تور استادان علوم سياسي و روابط بين الملل به نمايشگاه كتاب تهران برگزار شد. به مناسبت پاسداشت مقام معلم برگزارشد: «عصرانه ای با معلمان دانش سیاست» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4421 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4421 به مناسبت پاسداشت مقام معلم و به همت انجمن ايراني روابط بين الملل، انجمن علوم سياسي ايران، انجمن مطالعات سازمان ملل، انجمن مطالعات صلح و حمايت خانه انديشمندان علوم انساني، نشست «عصرانه ای با معلمان دانش سیاست» روز چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در مناقشه قره باغ و دگرگونی های چالش زا در سیاست خارجی تركیه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4420 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4420 «سیاست خارجی تركیه و تحولات منطقه قفقاز و خاورمیانه» عنوان نشستی بود كه در پژوهشكده مطالعات استراتژیك خاورمیانه با همكاری انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار شد و در آن كارشناسان با توجه به تازه ترین تحولات منطقه به تحلیل سیاست خارجی آنكارا پرداختند. در همايش روز جهاني زن عنوان شد: فرصت 15 ساله کشورهای آسیایی براي كاهش برخي نابرابری‌ها در حوزه جنسیت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4419 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4419 همایش روز جهانی زن به مناسبت هشتم مارس «روز جهاني زن»، به همت انجمن ایرانی روابط بين‌الملل، شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 19 اسفند 1394 در ساختمان سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد. نشستی تخصصی با عنوان "سیاست خارجی ترکیه وتحولات منطقه قفقاز و خاورمیانه" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4418 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=4418 انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل با همکاری گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات خاورمیانه نشست علمی تحت عنوان «سیاست خارجی ترکیه وتحولات منطقه قفقاز و خاورمیانه» ، روز شنبه 4 اردیبهشت از ساعت: 19-17 در پژوهشکده مطالعات علمی و استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند . نشست علمی بمناسبت هشتم مارس روز جهانی زن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3421 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3421 انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن نشست علمی باحضور سرکار خانم فلاحتی مدیرکل دفترامور بین الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و استادان دانشگاه ، روز چهارشنبه 18 اسفند از ساعت 16 تا 18 مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران برگزار می شود برگزاري همایش "جامعه علمی و پویش های سیاسی و اجتماعی با محوریت انجمن های علمی" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3420 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3420 همایش "جامعه علمی و پویش های سیاسی و اجتماعی با محوریت انجمن های علمی" به منظور تبیین راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری روز چهارشنبه 5 اسفند ماه 1394 باحضور دکتر قاسم افتخاری و دکتر مجتبی مقصودی در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزارشد. نشست علمی سازمان همکاری شانگهای برگزار شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3419 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3419 نشست علمی پیرامون سازمان همکاری شانگهای با حضور حميدرضا انوري معاون اداره دوم مشترك المنافع و مسئول امور سازمان همكاري شانگهاي در وزارت خارجه و ولي كوزه گر كالجي پژوهشگر ارشد معاونت پژوهش هاي روابط بين المل در مركز تحقيقات استراتژيك، مجمع تشخيص مصلحت در محل دانشكده حقوق و علوم سياسسي برگزارشد. در اسفندماه جاری همایشی نخواهیم داشت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3418 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3418 دبیرخانه همایش های سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل باصدور اطلاعیه ای اعلام کرد که انجمن در اسفندماه همایشی برگزار نخواهد کرد. همایش جامعه علمی و پویشهای سیاسی و اجتماعی با محوریت انجمنهای علمی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3417 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3417 همایش "جامعه علمی و پویش های سیاسی و اجتماعی با محوریت انجمن های علمی" به منظور تبیین راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری همراه با سخنرانان: - دکتر قاسم افتخاری ، دکتر داوود هرمیداس باوند ، دکتر مجتبی مقصودی و دکتر احمد نقیب زاده روز چهارشنبه هفته جاری 5 اسفندماه ساعت 3 تا 5 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش خ ورشو برگزار خواهد شد. نشست علمی پیرامون سازمان همکاری شانگهای http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3416 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3416 نشست علمی پیرامون سازمان همکاری شانگهای باحضور حميدرضا انوری مسؤول امور سازمان همکاری شانگهای در وزارت امورخارجه و ولی کوزه گر کالجی پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص سه شنبه 27 بهمن 94از ساعت 2 تا 4عصر دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی سالن مرکز مطالعات عالی بین المللی برگزار می شود. تعویق زمان برگزاری کارگاه چین‌شناسی و تمدید مهلت ثبت نام در کارگاه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3415 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3415 قابل توجه علاقمندان شرکت در کارگاه شناخت جایگاه و نقش جمهوری خلق چین در نظام بین الملل (چین شناسی)زمان برگزاری کارگاه به روز چهارشنبه 5 اسفندماه موکول شد اطلاعیه ثبت نام کارگاه آموزشی تخصصی «برجام و رفع تحریم های بین المللی» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3414 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3414 دانشکده روابط بین الملل با همکاری انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در چارچوب سلسله کارگاه‌های آموزشی مربوط به تبیین برجام و تحلیل پیامدهای آن، در نظر دارد پس از برگزاری موفقیت آمیز کارگاه آموزشی عمومی «شناخت برجام و تحلیل پیامدهای آن»، نسبت به برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان «برجام و رفع تحریم های بین المللی» اقدام نماید. بعيدي‌نژاد در نشست فرجام برجام:ايران مدل جديدي را پيش‌روي روابط بين‌الملل عرصه كرده است http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3413 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3413 «فرجام برجام؛ نگاهي از دورن به مذاكرات هسته‌اي» عنوان همايشي بود كه روز گذشته توسط انجمن ايراني روابط بين‌الملل در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد و طي آن حميد بعيدي‌نژاد، مديركل سياسي و امنيت بين‌المللي وزارت امور خارجه در طول بيش از دو سال گذشته رياست تيم كارشناسي هيات مذاكره‌كننده هسته‌اي را برعهده داشته است، براي نخستين پس از اجرايي شدن به برجام به بررسي روند دستيابي به توافق هسته‌اي و تشريح ابعاد برجام پرداخت. کارگاه: "شناخت جایگاه و نقش جمهوری خلق چین در نظام بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3412 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3412 در آستانه سفررسمی "شی جین پینگ" رییس جمهور چین و هیات همراه به کشور که انتطار می رود سرفصل نوینی در روابط دوکشور گشوده شود، انجمن ایرانی روابط بین الملل باهدف شناخت بیشتر نقش تاریخی و جایگاه کنونی و آینده چین در نظام بین الملل و روابط با ایران، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی برای علاقمندان و پژوهشگران می کند ایران، ترکیه و چین در روابط بین الملل و سیاست خارجی؛ تجربه های تاریخی مشترک و مواضع متفاوت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3410 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3410 نشست نقد و بررسی کتاب "مبانی سیاست خارجی تطبیقی؛ بررسی سه الگوی ایران،ترکیه و چین" تألیف دکتر عبدالله قنبرلو عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی روز دوشنبه 14 دی 1394 باحضور دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد تاکستان و دکتر رحمن قهرمانپور کارشناس مسائل بین المللی در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزارشد. فراخوان هشتمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3409 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3409 هشتمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل با عنوان بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم اسفند برگزار می گردد محققین و پژوهشگران گرامی می توانند در محور های مشخص شده ذیل مقالات خود را برای شرکت در این همایش از طریق پست الکترونیکی iisa.8thconference@gmail.com تا 25 بهمن ماه به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. نشستی تخصصی با عنوان "تحلیل سیاست خارجی گرجستان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3408 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3408 به همت انجمن ایرانی روابط بین الملل، نشستی تخصصی با عنوان "تحلیل سیاست خارجی گرجستان: از تناقض ها و بن بست ها تا فرصت ها و چشم اندازها" روز یکشنبه ٦ دی ١٣٩٤ از ساعت ١٤ تا ١٥:٣٠ در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود. نقد کتاب قدرت در نظم جهانی در حال تغییر: ایالات متحد، روسیه و چین ” در شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه آزاد کرج http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3407 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3407 نقد و بررسی کتاب، با موضوع کتاب “قدرت در نظم جهانی در حال تغییر: ایالات متحد، روسیه و چین” نوشته ی “مارتین اسمیت”؛ با کوشش و مقدمه علی آدمی چهارشنبه 2 دی ماه ۱۳۹۴ از ساعت 15 در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار خواهد شد. نخستین نشست از سلسله نشست های انجمن ایرانی روابط بین الملل با موضوع تعامل حقوق بین الملل و روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3406 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3406 نخستین نشست از سلسله نشست‌های انجمن روابط بین‌الملل برای فهم چرایی و چگونکی تعامل حقوق و روابط بین‌الملل برای تحلیل تحولات خاورمیانه با عنوان نشست علمی- تخصصی «تعامل حقوق بین‌الملل و روابط‌الملل با نگاه به تحولات خاورمیانه» روز چهارشنبه 25 آذر 1394 همزمان با روز پژوهش، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. گزارشی از برگزاری کارگاه آمریکاشناسی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3405 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3405 کارگاه آموزش تخصصی «آشنایی با سیاست و حکومت در ایالات متحده (آمریکاشناسی)» روز دوشنبه 23 آذرماه 1394 از سوی انجمن ایرانی روابط بین الملل در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شد. کارگاه علمی تخصصی آشنایی با سیاست و حکومت در ایالات متحده (آمریکاشناسی) http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3404 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3404 کارگاه آموزش تخصصی «آشنایی با سیاست و حکومت در ایالات متحده (آمریکاشناسی)» از سوی انجمن ایرانی روابط بین الملل در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار می شود نقد کتاب استالین جوان در شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه آزاد کرج http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3403 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3403 نقد و بررسی کتاب، با موضوع کتاب “استالین جوان، از تولد تا انقلاب اکتبر” نوشته ی “سایمن سیبیگ مانتیفوری پنجشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار خواهد شد. گزارشی از نشست نقد کتاب “تبارشناسی قومی و حیات ملی" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3402 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=3402 نشست بررسی و نقد “کتاب تبار شناسی قومی و حیات ملی” روز پنجشنبه ۵/۹/۱۳۹۴ ساعت ده صبح در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد . گزارشي از همایش «ریشه های بحران و چشم انداز ثبات، از قفقاز تا شامات» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2402 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2402 همایش «ریشه های بحران و چشم انداز ثبات، از قفقاز تا شامات» به همت انجمن ایرانی روابط بین الملل و با همكاري و مشاركت موسسه ترجمه و تحقیق هور روز يكشنبه اول آذرماه 1394 در باشگاه آرارات تهران برگزار شد. در این همایش اساتید و کارشناسان روابط بین الملل به سخنرانی پرداختند. برگزاری نشست گپ و گفت با پیشکسوتان و صاحب نظران دانش سیاست با حضور دکتر قاسم افتخاری http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2401 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2401 نهمین جلسه گپ و گفت با پیشکسوتان و صاحب نظران دانش سیاست در ایران روز چهارشنبه 20 آبان ماه 1394 با حضور دکتر قاسم افتخاری استاد پیشکسوت دانشگاه تهران و با همراهی جمعی از دانشجویان قدیم و جدید ایشان و سایر علاقه مندان در تالار حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. با مشارکت انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل، همایش ملی فرهنگ علم و فرهنگ صلح برگزار شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2400 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2400 در چهارمین روز از هفته بزرگداشت هفته ترویج علم، همایش ملی فرهنگ علم و فرهنگ صلح با همکاری مشترک انجمن ایراین روابط بین الملل و انجمن ترویج علم ایران و شماری از انجمن های علمی دیگر در تهران برگزار شد. گپ و گفت با پیشکسوتان و صاحبنظران دانش سیاست در ایران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2398 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2398 جلسه گپ و گفت با استاد دکتر قاسم افتخاری استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران چهارشنبه بیستم آبان ماه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی ساعت 16 برگزار خواهد شد. دعوت انجمن ایرانی روابط بین الملل از دانشجویان علاقمند برای فعالیت در شاخه های دانشجویی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2397 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2397 گزارشی از برگزاری کارگاه مقاله نویسی سطح یک در دانشگاه گیلان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2396 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2396 کارگاه یک روزه مقاله نویسی سطح یک توسط دکتر رضا سیمبر استاد دانشگاه گیلان و سردبیر فصلنامه های علمی پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل و سیاست جهانی، روز پنج شنبه 7 آبان 1394 در محل تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد. هفتمین نشست نقد کتاب در دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد کرج برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2394 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2394 نقد و بررسی کتاب با نگاهی بر کتاب “ ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ص‍ل‍ح‌ و جنگ: ک‍ان‍ت‌، ک‍لاوزوی‍ت‍س‌، م‍ارک‍س‌، ان‍گ‍ل‍س‌، ت‍ول‍س‍ت‍وی‌ ” نوشته و. ب‌. گ‍ال‍ی‌ پنجشنبه 21 آبان ماه ۱۳۹۴ – ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار خواهد شد. برنامه هفته ترویج علم سال 1394 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2395 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2395 به مناسبت هفته ترویج علم، انجمن های علمی روابط بین الملل و ترویج علم با مشارکت تعداد دیگری از انجمن ها و موسسات علمی و پژوهشی، سلسله نشست‌ها، سخنرانی‌ها و دو همایش ملی در برج میلاد تهران برگزار می‌کنند. شرکت در این برنامه‌ها برای عموم رایگان است و به کلیه شرکت‌کنندگان گواهی حضور اهدا می‌شود. ششمین نشست نقد کتاب در دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد کرج برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2393 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2393 نقد و بررسی کتاب “سیاست‌گذاری خارجی و پافشاری بر خطا” روز پنجشنبه ۷ آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار خواهد شد. گزارشی از نشست نقد وبررسی کتاب " مجموعه امنیتی منطقه ای قفقاز جنوبی" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2392 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2392 انجمن علمی روابط بین الملل ایران با همکاری مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب مجموعه امنیتی منطقه ای قفقاز جنوبی' تالیف ولی کوزهوگر کالجی را در دانشگاه تهران برگزار کرد. آیین بزرگداشت رابرت کوهن برگزار شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2391 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=2391 آیین بزرگداشت رابرت کوهن، اندیشمند شهیر روابط بین الملل روز دوشنبه 20 مهرماه 1394 با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان رشته های مختلف در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج، برگزار شد. " مجموعه امنیتی منطقه ای قفقاز جنوبی" نقد و بررسی می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1398 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1398 نشست نقد کتاب مجموعه «امنیتی منطقه ای قفقاز جنوبی» روز دوشنبه ۲۷مهر ساعت ۱۶در سالن کنفرانس مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با حضور مولف کتاب ولی کوزه گر کالجی و منتقدین سید رسول موسوی،جعفر حق پناه و سید مهدی حسینی تقی آباد برگزار می شود. مهلت ثبت نام برای کارگاه مقاله نویسی تمدید و زمان برگزاری آن به 7 آبان موکول شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1397 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1397 این کارگاه پس از ایام برگزاری مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا روز پنجشنبه 7 آبان تشکیل خواهدشد. بنابراین علاقمندان نیز تا روز سوم آبان ماه فرصت خواهند داشت تا در کارگاه ثبت نام نمایند کانال تلگرام انجمن ایرانی روابط بین الملل فعال شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1396 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1396 کانال تلگرام انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه ها، فراخوان همایش ها و نشست ها همراه شماست... در كرج برگزار مي شود: آیین بزرگداشت رابرت کوهن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1395 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1395 آیین بزرگداشت رابرت کوهن روز دوشنبه 20 مهر ماه ساعت 16:00 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج برگزار خواهد شد روز پنجشنبه هفته جاري در كرج برگزار مي شود: جلسه نقد و بررسي كتاب "بازگشت تاریخ و پایان رویاها" نوشته راب‍رت‌ ک‍گ‍ان‌ http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1394 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1394 پنجمین جلسه از سلسله نشست های نقد و بررسی کتاب با نگاهی بر کتاب "بازگشت تاریخ و پایان رویاها" نوشته راب‍رت‌ ک‍گ‍ان‌ پنجشنبه 23 مهرماه 1394 از ساعت 10 صبح در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج برگزار خواهد شد به دعوت و میزبانی انجمن ایرانی روابط بین الملل تشکیل شد: هم اندیشی انجمن های علمی برای برگزاری همایش بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1393 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1393 فراخوان ثبت نام کارگاه نگارش مقالات علمی و پژوهشی ویژه دانشجویان و پژوهشگران استان گیلان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1391 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1391 انجمن ایرانی روابط بین الملل کارگاه یک روزه نگارش مقالات علمی پژوهشی را برای پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه های استان گیلان برگزار می کند. اطلاعیه در خصوص تعویق زمان برگزاری همایش آفریقا و نظام بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1390 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1390 انجمن ایرانی روابط بین الملل با صدور اطلاعیه ای از تعویق زمان برگزاری همایش آفریقا و نظام بین الملل خبر داد. گزارشی از برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی صلح 2015 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1389 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1389 گزارشی از برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب های با موضوع "رویکردهای سیاسی زنان در ایران و جهان" http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1388 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1388 گزارش کامل نشست «تروریسم، حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1386 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1386 پنجمین نشست علمی از سلسله‌نشست‌های هم‌اندیشی نخبگان قبل از برگزاری دومین کنگرۀ بین‌المللی 17000 شهید ترور در تاریخ 26خرداد1394 برگزار شد. بنیاد هابیلیان این نشست را با همکاری انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و با موضوع «تروریسم، حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل با تکیه بر ایران به‌عنوان قربانی تروریسم» در در تالار خیام خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد. برنامه نشست های علمی همایش علمی بزرگداشت روز جهانی صلح 2015 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1385 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1385 همایش علمی و فرهنگی روز جهانی صلح با حضور سفرا و نمایندگان کشورها و سازمان های بین المللی در وزارت امور خارجه بر گزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1383 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=1383 ‌برگزاري کارگاه آموزشی روش تحقیق و پژوهش در دانشگاه آزاد کرج http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=384 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=384 گزارشی از برگزاری نشست تخصصی تأثیر توافق هسته‌ای بر عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=382 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=382 نشست تخصصی تأثیر توافق هسته‌ای بر عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه با سخنرانی دکتر محمدکاظم سجادپور، رئیس انجمن علوم سیاسی ایران و استاد دانشکده وزارت امور خارجه، دکتر ارسلان قربانی شیخ‌نشین استاد روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی و دکتر محمد فرازمند مدیرکل خلیج‌فارس وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه سوم شهریور 1394 با استقبال علاقه‌مندان در تالار حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. گزارشی از جلسه نقد و بررسی کتاب «از نظریه تا جنبش اجتماعی، تاریخ دو قرن فمینیسم» تألیف دکترحمیرا مشیرزاده http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=381 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=381 ظهور جنبش زنان در ایران و جهان با نگاهی به کتاب «از نظریه تا جنبش اجتماعی، تاریخ دو قرن فمینیسم» تألیف دکترحمیرا مشیرزاده، در نشستی که روز شنبه 17 مرداد 1394 از سوی انجمن ایرانی روابط بین الملل و کانون شهروندی زنان برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت. نشست علمي تخصصي «تأثیر توافق هسته‌ای بر عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=379 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=379 گزارشي از جلسه نقد و بررسي كتاب «چرا ملت ها شکست می خوردند؟» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=378 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=378 اقدام كنيد و الهام بخش تحول باشيد:گزارشي از نشست علمي –تخصصي به مناسبت بزرگداشت نلسون ماندلا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=377 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=377 کارگاه بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد برای دانشجویان روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=376 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=376 روز پنجشنبه هفته جاري در كرج برگزار مي شود: جلسه نقد و بررسي كتاب چرا ملت ها شکست می خوردند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=374 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=374 گزارش کارگاه مقاله نقد؛ با نگاهی بر کتاب روح ملت‌ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=373 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=373 برگزاري گراميداشت روز جهانی نلسون ماندلا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=372 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=372 روز پنجشنبه هفته جاري در كرج برگزار مي شود: جلسه نقد و بررسي كتاب « روح ملت ها» نوشته آندره زیگفرید http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=371 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=371 نشست علمي تخصصي «تروريسم، حقوق بين الملل و سياست بين الملل» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=370 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=370 تعویق زمان همایش علمی آسمان آبی زمین پاک http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=369 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=369 امضای تفاهم نامه انجمن با دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=367 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=367 ديدار هيأت مديره انجمن روابط بين الملل با مديركل آمريكاي شمالي و مركزي وزارت امور خارجه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=366 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=366 اطلاعیه انجمن در خصوص نشست تخصصي بررسي و تحولات يمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=365 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=365 برگزاری همایش اسمان ابی ،زمین پاک http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=362 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=362 همایش علمی به مناسبت نسل کش رواندا برگزار شد:زخم های التيام نيافته نسل کشی ها و تلاش برای رهايی از خشونت در جهان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=361 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=361 مشروح گزارش ميزگرد نقش زبان مادری، همه‌گیری آموزش و فرهنگ صلح به مناسبت روز جهاني زبان مادري 2015 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=360 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=360 دید و بازدید نوروزی اساتید و دانش آموختگان علوم سیاسی و روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=358 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=358 در هفتمین همایش سالانه دیپلماسی نوین و سیاست خارجی ایران مطرح شد: امکان ارایه شیوه‌های نوین طرح موضوعات و خارج شدن از بن‌بست‌های کاذب فراهم شده است http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=357 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=357 برنامه همايش ديپلماسي نوين و سياست خارجي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=354 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=354 قابل توجه علاقمندان به شركت در همايش ديپلماسي نوين و سياست خارجي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=352 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=352 همایش دیپلماسی نوین و سیاست خارجی ایران روز دوشنبه 18 اسفند در وزارتخارجه برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=351 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=351 اعضاي چهارمین دوره هيأت مديره انجمن ايراني روابط بين‌الملل انتخاب شدند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=348 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=348 اعضاي چهارمین دوره هيأت مديره انجمن ايراني روابط بين‌الملل انتخاب شدند ااطلاعيه مجمع عمومي انجمن روابط بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=347 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=347 «کارگاه اروپا شناسی» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=346 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=346 هفتمین جلسه گپ و گفت علوم سیاسی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=345 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=345 انتخاب انجمن ایرانی روابط بین الملل به عنوان انجمن برترسال 92 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=342 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=342 برگزاري نمايشگاه نقاشی و سفالگری با مفهوم صلح در كاخ موزه نياوران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=341 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=341 مذاکره کنندگان هسته ای ایران، رتبه چهارم رای گیری موسسه آمریکایی «کنترل سلاح» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=340 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=340 مذاکره کنندگان هسته ای ایران، رتبه چهارم رای گیری موسسه آمریکایی «کنترل سلاح» در ارتفاعات لواسان برگزار شد: برنامه کوهنوردی و همایش دیپلماسی ورزش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=339 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=339 در ارتفاعات لواسان برگزار شد: برنامه کوهنوردی و همایش دیپلماسی ورزش تبریک به دکتر ارسلان قربانی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=337 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=337 كارگاه آموزشي نظريه هاي روابط بين الملل براي كارشناسان بين الملل صنعت فولاد و مواد معدني http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=336 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=336 گزارش مشروح نشست نقد و بررسي كتاب «نوسلفي گري و جهاني شدن امنيت خاورميانه» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=335 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=335 آنچه در پي مي خوانيد، مشروح گزارشي از نشست نقد و بررسي كتاب «نوسلفي گري و جهاني شدن امنيت خاورميانه» تأليف دكتر نبي الله ابراهيمي استاد روابط بين الملل دانشگاه تربيت مدرس و عضو انجمن ايراني روابط بين الملل است كه روز يكشنبه چهارم آبان ماه 1393با حضور آقايان دكتر سيدعبدالامير نبوي و فرزاد پورسعيد به عنوان منتقدين كتاب در محل خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد. جلسه نقد و بررسي كتاب «نوسلفی‌گری و جهانی‌شدن امنیت خاورمیانه»:یکشنبه 4 آبان ماه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=333 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=333 انجمن علمي ايراني روابط بين الملل در راستاي برگزاري سلسله نشست هاي نقد و بررسي كتاب روز یکشنبه 4 آبان ماه به بررسي كتاب «نوسلفی‌گری و جهانی‌شدن امنیت خاورمیانه»با حضور مولف دکتر نبی‌الله ابراهیمی مي پردازد موفقیت انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل در کسب جایگاه الف در عملکرد سال 1392 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=332 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=332 فراخوان دومین همایش بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=331 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=331 فراخوان همایش : "دیپلماسی هسته ای " http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=330 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=330 همایش تروریسم تکفیری داعش و تهدیدات علیه صلح برگزار شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=328 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=328 همایش «تروریسم تکفیری داعش و تهدیدات علیه صلح» به مناسبت روز جهانی صلح در تهران برگزار شد. فراخوان مقاله همايش ملي ;مناقشات خاورميانه در عصر جهاني شدن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=327 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=327 کتاب یک محصول بشری است و هیچ گاه به نقطه انتها نمی رسد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=326 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=326 تسلیت به همکار گرامی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=325 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=325 جلسه نقد و بررسي كتاب حقوق سازمان هاي بين المللي: دوشنبه 17 شهریور http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=324 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=324 انجمن علمي ايراني روابط بين الملل در راستاي برگزاري سلسله نشست هاي نقد و بررسي كتاب روز دوشنبه 10 شهريور ماه به بررسي كتاب حقوق سازمان هاي بين المللي با حضور مولف دکتر سید قاسم زمانی مي پردازد. تقدیر دفتر سازمان ملل در تهران از فعالیت های علمی انجمن ایرانی روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=323 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=323 نشست مشترک سخنگوی وزارتخارجه و دو تن از اعضای هیات مدیره انجمن روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=322 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=322 حضور انجمن روابط بین الملل در شورای علمی همایش بین المللی جهان علیه خشونت و افراط گرایی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=321 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=321 بازدید دبیر انجمن از مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=320 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=320 نشست مشترک مسئولان انجمن ایرانی روابط بین الملل و موزه صلح تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=319 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=319 بررسی همکاری های انجمن روابط بین الملل و شهرداری تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=318 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=318 نشست مشترک انجمن روابط بین الملل و مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=317 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=317 نشست مشترک با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=316 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=316 كارگاه اموزشي مجازي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=315 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=315 برگزاری همایش نقش میراث فرهنگی در اشاعه صلح بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=314 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=314 برگزاری سمینار بررسی ابعاد بین المللی و منطقه ای بحران اوکراین در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=312 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=312 برگزاری کارگاه اموزشی بازیابی پاره ای از اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد در دانشگاه گیلان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=311 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=311 دکتر دهشیار همدردی ما را پذیرا باشید http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=310 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=310 کتاب "دین و نظریه روابط بین الملل" منتشر شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=309 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=309 گرامیداشت بیستمین سالگرد نسل کشی در رواندا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=308 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=308 . نشست علمی بررسی آخرین تحولات اوکراین و شبه جزیره کریمه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=307 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=307 انجمن ایرانی روابط بین الملل با مشارکت دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خوارجه برگزار می کند دکتر دهشیار: بدون چارچوب تئوریک مسیرهای زیگزاگی می‌رویم و در آخر هم به جایی نمی‌رسیم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=306 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=306 دکتر دهشیار: بدون چارچوب تئوریک مسیرهای زیگزاگی می‌رویم و در آخر هم به جایی نمی‌رسیم دکتر سجادپور در نشست پایانی همایش "سیاست خارجی اعتدال‌گرا": اعتماد به نفس دیپلماتیک محصول ارزشمند ملی است http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=305 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=305 دکتر سجادپور در نشست پایانی همایش "سیاست خارجی اعتدال‌گرا": اعتماد به نفس دیپلماتیک محصول ارزشمند ملی است دکتر فرجی راد: توافق هسته‌ای و افزایش وزن ژئوپلتیکی ایران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=304 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=304 دکتر فرجی راد: توافق هسته‌ای و افزایش وزن ژئوپلتیکی ایران نویسنده کتاب مذاکرات هسته‌ای 1+5 و توافق ژنو: توافق هسته ای را نقد کنند نه تخریب http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=303 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=303 نویسنده کتاب مذاکرات هسته‌ای 1+5 و توافق ژنو: توافق هسته ای را نقد کنند نه تخریب دکتر ناصر هادیان: خاورمیانه دیگر سازه مفیدی نیست http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=302 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=302 دکتر ناصر هادیان: خاورمیانه دیگر سازه مفیدی نیست دکتر کولایی: ایران باید رویکرد خود را با بازیگران منطقه‌یی تغییر دهد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=301 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=301 دکتر کولایی: ایران باید رویکرد خود را با بازیگران منطقه‌یی تغییر دهد دکتر ابراهیم متقی: سیاست خارجی بدون ادراک منطقه ای نتیجه ای ندارد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=300 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=300 دکتر ابراهیم متقی: سیاست خارجی بدون ادراک منطقه ای نتیجه ای ندارد دکتر محمدجواد حق‌شناس: نحوه‌ تعامل آمریکا از چالش‌های ایران برای دستیابی به قدرت منطقه‌ ای است http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=299 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=299 دکتر محمدجواد حق‌شناس: نحوه‌ تعامل آمریکا از چالش‌های ایران برای دستیابی به قدرت منطقه‌ ای است دکتر احمد نقیب زاده: ضرورت پرهیز از نگاه غرض ورزانه به سیاست و حرکت کشور به سمت اعتدال گرایی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=298 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=298 دکتر احمد نقیب زاده: ضرورت پرهیز از نگاه غرض ورزانه به سیاست و حرکت کشور به سمت اعتدال گرایی دکتر رضا سیمبر: در دنیای سیاست باید پارادوکس‌ها را حل کرد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=297 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=297 دکتر رضا سیمبر: در دنیای سیاست باید پارادوکس‌ها را حل کرد دکتر دهقانی: اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی باید نهادینه شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=295 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=295 دکتر دهقانی: اعتدال‌گرایی در سیاست خارجی باید نهادینه شود معاون وزیر خارجه در افتتاحیه همایش سیاست خارجی اعتدال گرا: در مذاکرات هسته‌ای سیاست اعتدال‌گرایی را دنبال کرده‌ایم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=294 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=294 معاون وزیر خارجه در ششمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل گفت: در ارتباط با اروپا سیاست اعتدال را دنبال می‌کنیم و می‌خواهیم در عین حفظ اصول با اروپا، ارتباط سازنده داشته باشیم. برنامه همایش سیاست خارجی اعتدال گرا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=293 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=293 همایش سیاست خارجی اعتدال­گرا روز چهارشنبه هفته جاری در تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=291 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=291 همایش سیاست خارجی اعتدال­گرا چهارشنبه 21 اسفند در تهران برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=290 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=290 فراخوان پذیرش و انتشار مقاله علمی- پژوهشی در حوزه مطالعات فلسطین http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=289 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=289 اطلاعیه راه اندازی و ثبت نام کتابخانه دیجیتالی سایت انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=288 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=288 حضور و سخنرانی اعضای انجمن ایرانی روابط بین الملل در هم اندیشی جایگاه دیپلماسی علمی ودانشگاهی بعد ازتحریم ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=287 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=287 تندیسی فولادین از نلسون ماندلا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=286 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=286 انتصاب دکتر رضا سيمبر به عنوان مشاور رئيس مرکز پژوهش های علمی مجلس شورای اسلامی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=285 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=285 همایش یادبود نلسون ماندلا در دفتر نمایندگی سازمان ملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=284 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=284 برگزاری کارگاه صلح و حقوق بشردوستانه در موزه صلح http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=283 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=283 همایش ملی نظریه های روابط بین الملل وسیاست خارجی کشورهای خاورمیانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=282 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=282 کارگاه آموزشی درباره بازيابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=281 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=281 برگزاری کارگاه سازمان ملل شناسی برای اعضای دانشجویی انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=280 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=280 متن کامل پیام دکتر معصومه ابتکار به انجمن روابط بین الملل و نشست علمی محیط زیست و مناقشات مسلحانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=279 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=279 نشست علمی محیط زیست و مناقشات مسلحانه با پیام معاون رئیس جمهور http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=278 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=278 نشست هم‌اندیشی معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه با اعضای انجمن ایرانی روابط بین‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=277 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=277 کارگاه آموزشی درباره بازيابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=276 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=276 دیدار نمایندگان جمعیت دفاع از حقوق مردم فلسطین با دبیر انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=275 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=275 برگزاری کارگاه آشنایی با سازمان ملل برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=274 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=274 بازدید اعضای کمیته بین الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل از موزه صلح تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=273 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=273 نشست روز بین المللی علم در خدمت صلح و توسعه: علم، صلح و توسعه پایدار؛ یک بستر و دو رویا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=272 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=272 نخستین هم اندیشی استادان روابط بین الملل و صاحب نظران حوزه مطالعات بین المللی با وزیر خارجه دولت یازدهم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=271 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=271 نشست تخصصی«خروج نیروهای ناتو و تأثیر آن بر امنیت افغانستان و ایران» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=270 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=270 دیدار روسای انجمن های علمی کشور با سرپرست وزارت علوم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=269 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=269 نشست هم‌اندیشی انجمن‌های علمی کشور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص و بررسی نقش نخبگان در فرآیند تصمیم سازی دولت روحانی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=268 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=268 راهنمای ورود اعضای وب سایت قدیمی انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=267 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=267 راهنمای ورود اعضای وب سایت قدیمی انجمن نشست علمی نقد و بررسی سیاست خارجی ایران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=264 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=264 <p > <strong>دکتردهقانی: دولت یازدهم به سمت واقع&zwnj;گرایی حرکت می&zwnj;کند</strong></p> <p> <strong>دکتر دهشیار: سیاست خارجی موفق با هنجارهای بین&zwnj;المللی تناسب دارد</strong></p> <p> <strong>دکتر حق&zwnj;شناس: کاندیداها درباره تحریم&zwnj;ها، سوریه و رابطه با آمریکا صریح صحبت کنند</strong></p> <p> <strong>دکتر سلیمی: دستگاه دیپلماسی تاکنون درک درستی از نظام بین&zwnj;الملل نداشته است</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p > &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p > <span style="line-height: 1.3em;"> نشست بررسی مسائل و تحولات سوریه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=263 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=263 <p> <strong>دکتر احمدی: توازن قوا در سوریه به نفع دولت اسد است </strong></p> <p> <strong>دکتر نیاکوئی: تحولات سوریه به معنای گذار به دموکراسی نیست</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> به همت انجمن ایرانی روابط بین الملل، نشست علمی بررسی مسائل و تحولات سوریه عصر روز یک&zwnj;شنبه 29 اردیبهشت 1392 با حضور دکتر حمید احمدی استاد دانشگاه تهران و دکتر امیر نیاکوئی استادیار دانشگاه گیلان در دفتر انجمن در تهران برگزار شد.</p> انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری خانه اندیشمندان برگزار می کند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=262 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=262 <p> </p><br /><p style="text-align: center;"><strong>نشست علمی نقد و بررسی سیاست خارجی ایران </strong><span style="line-height: 1.3em;">(روندهای جاری و تحولات پیش رو)</span></p><br /><p style="text-align: center;"> </p><br /><p style="text-align: center;">با حضور :</p><br /><p style="text-align: center;"><strong style="line-height: 1.3em;">دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>دکتر حسین سلیمی </strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>دکتر حسین دهشیار</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>دکتر محمد جواد حق شناس </strong></p><br /><p style="text-align: center;"> </p><br /><p style="text-align: center;"><strong>از ساعت 16 تا 19 روز دوشنبه مورخ 1392/2/30 در محل </strong><strong style="line-height: 1.3em;">خانه اندیشمندان علوم انسانی</strong></p><br /><p style="text-align: center;">به نشانی: خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان  ورشو</p><br /><p style="text-align: center;"> </p><br /><p style="text-align: left;"><em>روابط عمومی و دبیرخانه انجمن ایرانی روابط بین الملل</em></p><br /><p> </p> قابل توجه اعضا و علاقمندان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=261 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=261 <p> </p><br /><p style="text-align: center;"><strong>نشست علمی بررسی و تحلیل مسائل و تحولات سوریه</strong></p><br /><p style="text-align: center;">با حضور :</p><br /><p style="text-align: center;"><strong>دکتر حمید احمدی(استاد دانشگاه تهران)</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>دکتر امیر نیاکویی (استاد دانشگاه گیلان)</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>از ساعت 17 تا 19 روز یکشنبه مورخ 1392/2/29</strong></p><br /><p style="text-align: center;">محل برگزاری:</p><br /><p style="text-align: center;"><strong>خیابان كريمخان زند، نبش خيابان شهید عضدی(آبان شمالي) شماره 76، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه، مجموعه انجمن هاي علمي، طبقه دوم</strong></p><br /><p style="text-align: center;">روابط عمومی و دبیرخانه انجمن ایرانی روابط بین الملل</p><br /><p> </p> همایش "حکمرانی، سیاست و دوستی" 26 اردیبهشت در تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=260 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=260 <p> </p><br /><p><span style="line-height: 1.3em;">انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل، انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران هفتمین همایش سالانه خود تحت عنوان "حکمرانی، سیاست و دوستی" را در تهران برگزار می کند.</span></p><br /><p style="text-align: center;">زمان برگزاری: روز پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه 1392 (از ساعت 17 تا 19)</p><br /><p style="text-align: center;">محل برگزاری: خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش ورشو</p><br /><p style="text-align: center;"> </p><br /><p> </p><br /><p> </p> همزمان با گرامیداشت هفته معلم برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=259 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=259 <p style="text-align: center;">مراسم تجلیل از اساتید پیشکسوت علوم سیاسی و روابط بین الملل</p><br /><p style="text-align: justify;">همزمان با گرامیداشت هفته معلم و به همت و مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل، انجمن علوم سیاسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی مراسم تجلیل از اساتید پیشکسوت علوم سیاسی و روابط بین الملل روز دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 1392 در محل سالن همایش خانه اندیشمندان (خیابان استاد نجات اللهی – نبش ورشو) برگزار می شود.<br /><br />در این مراسم استادان دعوت شده از سوی برگزار کنندگان حضور یافته و از خدمات علمی و پژوهشی استادان پیشکسوت رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.</p> اطلاعیه برگزاری همایش ایران و امریکا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=258 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=258 <p><br /><p style="text-align: center;"><span style="line-height: 1.3em;">با همت و مشارکت انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار می شود</span></p><br /><p style="text-align: center;">همایش جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا: نظم و حکمرانی منطقه ای و جهانی</p><br /><p style="text-align: center;">از ساعت 14:30 تا 19 روز دوشنبه 16 اردیبهشت 1392</p><br /><p style="text-align: center;">تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران</p><br /></p> تمدید مهلت ثبت نام در دوره مجازی دانش زبان تخصصی در روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=257 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=257 <p><br /><p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;">با توجه به درخواست مکرر برخی از علاقمندان مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام و نیز با توجه به تقارن ایام تعطیلات نوروزی </span><span style="line-height: 1.3em;">مهلت ثبت نام در دوره آموزش مجازی دانش زبان تخصصی در روابط بین الملل تا روز دوشنبه 19 فروردین تمدید شد .</span></p><br /><p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;">لذا علاقمندان می توانند هزینه ثبت نام دوره به مبلغ 40هزار تومان را در مهلت مقرر</span><span style="line-height: 1.3em;"> به شماره حساب جاری 0156352640 بانک تجارت شعبه 110 تهران </span><span style="line-height: 1.3em;">به نام انجمن ایرانی روابط بین الملل واریز و اسکن فیش واریزی خود</span><span style="line-height: 1.3em;"> را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 19 فروردین ماه جاری </span><span style="line-height: 1.3em;">از طریق ایمیل یا شماره و تاریخ فیش واریزی را از طریق پیامک انجمن ارسال و اعلام کنند </span><span style="line-height: 1.3em;">تا ترتیب اختصاص کلمه کاربردی و رمز ورود به آنان داده شده و به ایمیل شان ارسال گردد. </span><span style="line-height: 1.3em;">ضمنا اعلام شماره تلفن همراه و نشانی پست الکترونیکی الزامی می باشد. دوره از روز سه شنبه 20 فروردین آغاز خواهد شد.</span></p><br /><p style="text-align: left;"><em>کمیته آموزش انجمن ایرانی روابط بین الملل</em></p><br /></p> به یاد دکتر سنجابی/ یادداشتی از دکتر محمدجواد حق شناس http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=256 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=256 <p> </p><br /><p>روز چهارشنبه دوم اسفندماه 1391 پیكر جانباز شهید امیر سرتیپ دكتر علیرضا سنجابی از فرماندهان برجسته نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس كه پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحت‌های شیمیایی، روز دوشنبه در سن 72 سالگی به لقاالله پیوست، در تهران تشییع و در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.</p><br /><p><br /> انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار می کند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=255 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=255 <p style="text-align: center;"><strong>نخستین دوره آموزشی و کارگاه مجازی دانش زبان تخصصی در روابط بین الملل</strong></p><br /><p style="text-align: right;">با ابتکار و همت انجمن ایرانی روابط بین الملل و با همکاری و مشارکت فنی شرکت شریف پردازشگر دانش، نخستین دوره آموزشی و کارگاه مجازی دانش زبان تخصصی در روابط بین الملل در اسفندماه برگزار می شود.</p><br /><p style="text-align: right;">کارگاه مجازی آموزش دانش زبان تخصصی در روابط بین الملل  توسط دکتر مجیدرضا مومنی در ادامه دوره های پیشین و بر اساس همان روش اما در محیط مجازی برگزار می شود.<br />محتوای این دوره با تأکید بر رهیافت ها و نظریه های روابط بین الملل و در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته و مجموعاً در 20 جلسه مجازی طی مدت دو ماه ارائه خواهد شد.<br />در نخستین سطح شرکت کنندگان مفاهیم پایه ای و اصطلاحات تخصصی را به صورت جملات کوتاه در نوشتار و گفتار خود به کار می گیرند. شرکت کنندگانی که این سطح را با موفقیت بگذرانند،در سطح بعدی می توانند خواندن و در ک مطلب خود را در قالب متن های کوتاه از منابع دانشگاهی، فصلنامه ها و اخبار تقویت کرده و به دانش خود بیفزایند.<br /> شرکت کنندگان با عبور موفق از این سطح نیز وارد سطح سوم و مرحله پیشرفته شده و دانش و توان خود در زمینه ترجمه، خلاصه نویسی و فهم متون کتابهای تخصصی و تحلیل اخبار بر اساس نظریه ها و رهیافت های روابط بین الملل را افزایش خواهند داد.     <br />علاقمندان می توانند ضمن ارسال نام کامل و سطح و رشته تحصیلی همراه با ذکر پست الکترونیک و شماره تلفن خود از طریق ایمیل انجمن به نشانی  <a href="mailto:iranianiisa@gmail.com">i<strong>ranianiisa@gmail.com</strong></a><strong> </strong>و یا پیامک به شماره پیام رسان <strong> 55 76 9889 093</strong> و یا از طریق سایت<strong> <a href="http://www.darsa.ir"><strong>www.darsa.ir</strong></a> </strong>در این دوره ثبت نام نمایند.<br /><strong>هزینه ثبت نام دوره مبلغ 40هزار تومان</strong> می باشد که ثبت نام کنندگان می بایست به <strong>شماره حساب جاری 0156352640 بانک تجارت شعبه 110 تهران</strong> به نام انجمن ایرانی روابط بین الملل واریز و فیش واریزی خود را <span style="line-height: 1.3em;">حداکثر تا روز دوشنبه 14 اسفندماه </span><span style="line-height: 1.3em;">از طریق ایمیل یا فکس به انجمن ارسال کنند.</span></p><br /><p style="text-align: right;"><span style="line-height: 1.3em;">لازم به یادآوری است<strong> </strong></span><strong>این دوره از روز سه شنبه 15 اسفندماه آغاز می شود</strong> که در پایان دوره نیز به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.</p><br /><p style="text-align: left;"><br /><em>کمیته آموزش انجمن ایرانی روابط بین الملل<br /></em></p> تسلیت به همکار http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=254 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=254 <p style="text-align: center;"><strong>همکار گرانمایه جناب آقاي دکتر حسین سلیمی</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><strong>هنوز از ضایعه درگذشت مادر گراميتان مدتي نگذشته بود که خداوند متعال تقدير را بر امتحاني ديگر قرار داد و خبر درگذشت پدر ارجمندتان اندوه مان را دوچندان کرد.<br />بدینوسیله مصیبت وارده را از طرف خود و اعضای پیوسته، وابسته و دانشجویی انجمن تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براي جنابعالی و خانواده معزا صبر و اجر و براي آن مرحومان رحمت‌واسعه الهی ﻣﺴﺄلت داريم. </strong></p><br /><p style="text-align: left;"><em><strong>هیأت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل</strong></em></p> پیام تسلیت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=253 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=253 <p style="text-align: right;"><strong>با کمال تأسف و تأثر باخبر شدیم همکار عزیزمان جناب آقای دکتر حسین سلیمی در فقدان والده گرامی شان به سوگ نشسته اند.</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><strong>هیأت مدیره و اعضای انجمن ایرانی روابط بین الملل ضمن ابلاغ پیام تسلیت، برای آن مرحومه از درگاه احدیت طلب غفران و برای بازماندگان بویژه آقای دکتر سلیمی صبر و اجر مسئلت می کند.</strong></p><br /><p style="text-align: left;"><strong>روابط عمومی انجمن ایرانی روابط بین الملل</strong></p> با حضور چشمگیر علاقمندان و پژوهشگران برگزار شد: همایش صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی- اسلامی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=252 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=252 <p style="text-align: justify;"> پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل با عنوان صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی- اسلامی روز دوشنبه 11 دی ماه 1391 در سالن همایش های بین المللی مجموعه برج میلاد تهران برگزارشد.<br /> دكتر ارسلان قرباني قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل و رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: يكي از مباحثي كه  به شكل برجسته اي در عرصه روابط بين الملل مطرح است بحث صلح است و رويكردهاي نظري متفاوتي به اين موضوع وجود دارد كه با توجه به جايگاه صلح در دين و فرهنگ ما انجمن علمي ايراني روابط بين الملل تصميم به برگزاري همايش صلح و روابط بین الملل با رویکرد ایرانی اسلامی گرفت.<br /> دبير علمي همايش صلح و روابط بین الملل با رویکرد ایرانی اسلامی اظهار داشت : تحليلي بر آيات قرآن در باره جنگ و جهاد، اسلام و صلح بين الملل ، بنيادهاي فلسفي حقوقي و اخلاقي ، زيست صلح اميز مسلمانان با ملت هاي ديگر ،  صلح ، عدالت و نظم در نظريه اسلامي روابط بين الملل و مباني صلح پايدار با تاكيد بر آموزه هاي فرهنگ اسلامي ايراني از مقالاتي است كه در اين همايش ارائه مي شود.<br />وی گفت: مفهوم صلح در نظريه هاي بين الملل،  صلح پايدار براي جهاني متكثر ، بررسي همگرايي كشورهاي فارسي زبان ، حقوق بين الملل و صلح بين الملل، صلح بين الملل در پرتو توسعه پايدار، اقتصاد سياسي بين الملل و صلح جهاني از ديگر موضوعاتي است كه در اين همايش مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد.<br />رئیس انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل  اظهار داشت :در این انجمن به دنبال اين هستيم كه  رشته روابط بین الملل  توسعه پيدا كرده و  جایگاه  آن  در بین رشته های علوم انسانی  ارتقا يابد.<br />وي  افزود : با توجه به  تحولاتي كه  در جهان و در عرصه بين الملل  اتفاق افتاده است نيازمند اين هستيم كه در  رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل با توجه به نيازهاي كشورخودمان  دانش بومي توليد كنيم و البته اين به معني نفي  تئوريها و رويكردهاي غربي نيست  .<br />دكتر قرباني در خصوص توسعه پژوهش در رشته هاي بين الملل نيز اعلام كرد : تاكنون چهار شماره فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل منتشر شده است و مجوزهاي لازم براي انتشار دو نشريه علمي پژوهشي ديگر نيز با همكاري دانشگاه گيلان و فردوسي مشهد اخذ شده است تا اساتيد و دانشجويان اين رشته در خصوص انتشار مقالات خود مشكلي نداشته باشند.<br />دكتر قرباني همچنين  در خصوص ضرورت توسعه رشته  روابط بين الملل گفت :  كشورما از معدود كشورهاي جهان است كه  در آن تقاضا برای تحصیلات تکمیلی بسیار زیاد است،  لذا  رویکرد ما این است که این اشتیاق به علم آموزی را باتوجه به کیفیت آموزش و نیازهای کشور مدیریت كرده و پاسخ   بدهيم .<br /> لازم ذکر است كارگروههاي "مباني و مفاهيم صلح و روابط بين الملل "، "عوامل و موانع صلح بين الملل" و "رويكردهاي ايراني اسلامي صلح " سه كارگروه اصلي اين همايش بود که در قالب در 11 نشست تخصصي با شركت اساتيد ، دانشجويان و محققان  رشته روابط بين الملل به بررسی موضوعات پرداخت.</p><br /><p style="text-align: justify;"> </p> برنامه همایش صلح http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=251 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=251 <p style="text-align: center;"><strong>همایش صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی – اسلامی<br />تهران 11 دی ماه 1391<br />سالن همایش های بین المللی مجموعه برج میلاد</strong></p><br /><p><br /><strong>آیین افتتاحیه</strong> ( 9:00 تا 10:00 </p><br /><p>- قرائت آیاتی از کلام آسمانی</p><br /><p><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>-سخنرانی ها :</strong></span></p><br /><p>- آقای ضیاءالدین صبوری/  دبیر انجمن ایرانی روابط بین الملل و دبیر اجرایی همایش </p><br /><p>- آقای دکتر ارسلان قربانی / رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل و دبیر علمی همایش </p><br /><p>- آقای مهندس فرزاد هوشیار / مدیر عامل برج میلاد تهران <em>با عنوان فرهنگ، رسانه و صلح جهانی</em></p><br /><p>- آقای دکتر علی دیواندری / مدیرعامل بانک ملت و استاد مدیریت دانشگاه تهران<em> با عنوان اقتصاد صلح</em></p><br /><p><br /><br /> اولین جلسه مشترک هیات مدیره انجمن های علوم سیاسی و ایرانی روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=250 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=250 <p>عصر روز دوشنبه بیستم آذر 1391 هیات مدیره انجمن علوم سیاسی در دفتر خیابان لبافی نژاد پذیرای مهمانانی از انجمن ایرانی روابط بین الملل بود. دکتر ارسلان قربانی، دکتر محمد جواد حق شناس و آقای ضیاء الدین صبوری از هیات مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل و دکتر مجتبی مقصودی، دکتر حسین سلیمی، دکترقاسم افتخاری، دکتر محمد کاظم سجادپور و دکتر طاهره ابراهیمی فر از هیات مدیره انجمن علوم سیاسی در این نشست حضور داشته و به تبادل نظر و همفکری پرداختند.</p><br /><p><br /> برنامه کلی همایش صلح وروابط بین الملل: رویکرد ایرانی –اسلامی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=249 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=249 <p style="text-align: center;"><strong>برنامه کلی همایش صلح وروابط بین الملل: رویکرد ایرانی –اسلامی اعلام شد </strong></p><br /><p style="TEXT-ALIGN: center"> <img src="/Images/stories/peace conference 01.jpg" border="0" width="266" height="242" /></p><br /><p style="text-align: right;"> ریز برنامه مشتمل بر عناوین مقالات و سخنرانی ها بزودی اعلام خواهد شد. برای اطلاع از برنامه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.  <br /> اطلاعیه مهم دبیرخانه همایش صلح در خصوص ثبت نام در همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=248 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=248 <p style="text-align: center;"><strong>شرایط و نحوه حضور علاقمندان در  همایش صلح و روابط بین الملل</strong></p><br /><p style="text-align: justify;">بدین وسیله به اطلاع عموم علاقمندان حضور و مشارکت در پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل با عنوان "صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی- اسلامی" می رساند حضور در همایش صلح برای اعضای انجمن رایگان است و  علاقمندان غیرعضو نیز می توانند از این امکان بهره مندشوند. برای این دسته از علاقمندان امکان عضویت در انجمن فراهم بوده و در همان روز برگزاری همایش می توانند با مراجعه به دبیرخانه همایش مستقر در مرکز همایش های برج میلاد فرم  ثبت نام و عضویت در انجمن را دریافت نمایند.</p><br /><p style="text-align: justify;">لازم به تأکید است به منظور هماهنگی با مقررات ورود به محوطه برج میلاد، ثبت نام  برای شرکت در همایش الزامی است. لذا علاقمندان می توانند درخواست و مشخصات کامل خود شامل <strong>نام و نام خانوادگی، رشته، دانشگاه، پست الکترونیک و تلفن همراه</strong> را از طریق ایمیل به نشانی  iranianiisa@gmail.com   و یا پیامک به شماره پیام رسان  <strong>55 76 9889 093 </strong>ارسال نمایند. <br />مجدداً یادآوری می شود این ترتیبات در جهت تسهیل در حضور و حفظ شأن میهمانان محترم است لذا انتظار می رود داوطلبان حضور در همایش در این خصوص با همکاران دبیرخانه همکاری کنند.<br />اطلاعیه های بعدی طی روزهای آتی از طریق سایت انجمن و پست الکترونیک اعضا به آگاهی خواهد رسید.<br />پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل با عنوان "صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی- اسلامی" روز دوشنبه مورخ 11 دی ماه در محل مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.<em> </em></p><br /><p style="text-align: left;"><em><strong>دبیرخانه همایش</strong><br /></em></p><br /><p style="text-align: left;"><br /><br /><br /></p> اطلاعیه مهم دبیرخانه همایش صلح و روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=247 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=247 <p style="text-align: center;"><strong>اعلام زمان و مکان برگزاری همایش صلح</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>دوشنبه 11 دی ماه</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong></strong><strong>مرکز همایش های برج میلاد </strong></p><br /><p style="text-align: right;">بدین وسیله به اطلاع می رساند پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل با عنوان "صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی- اسلامی" روز دوشنبه مورخ 11 دی ماه در محل مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می شود.<br />لازم به تأکید است که ثبت نام برای شرکت در همایش الزامی است. علاقمندان می توانند <strong>درخواست</strong> خود همراه <strong>با</strong> <strong>مشخصات کامل</strong> شامل <strong>نام و نام خانوادگی، رشته، دانشگاه، پست الکترونیک و تلفن همراه</strong> را از طریق ایمیل به نشانی <strong><a href="mailto:iranianiisa@gmail.com">iranianiisa@gmail.com</a>  </strong>و یا پیامک به <strong>شماره پیام رسان  55 76 9889 093</strong> ارسال نمایند. این ترتیبات در جهت تسهیل در حضور شما و حفظ شأن میهمانان محترم است لذا خواهشمند است در این خصوص همکاری فرمایید.<br />اطلاعیه های بعدی طی روزهای آتی از طریق سایت انجمن و پست الکترونیک اعضا به آگاهی خواهد رسید.</p><br /><p style="text-align: left;"><strong><em>دبیرخانه همایش</em></strong></p> تغيير زمان برگزاري همايش صلح و روابط بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=246 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=246 <p style="text-align: right;">بدينوسيله به اطلاع همگان مي‌رساند برگزاري همايش صلح و روابط بين‌الملل: رويكرد ايراني - اسلامي به نعويق افتاده است. زمان و محل جديد برگزاري، برنامه نشست‌هاي همايش و نيز اسامي سخنرانان و مقالات منتخب براي ارائه در همايش بزودي از طريق همين جايگاه و ارسال پست الكترونيك به اعضا، مخاطبان و علاقمندان شركت‌ در همايش اعلام خواهد شد.</p><br /><p style="text-align: left;"><strong><em>دبيرخانه همايش صلح و روابط بين‌الملل</em></strong></p> قابل توجه نویسندگان مقالات همایش صلح و روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=245 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=245 <p style="text-align: center;"><strong> اعلام وصول مقالات رسيده به همايش صلح و روابط بين‌الملل</strong></p><br /><p style="text-align: justify;">بدینوسیله به اطلاع میرساند استادان و پژوهشگرانی که تاکنون چکیده مقاله خود را به دبیرخانه ارسال داشته و اعلام وصول دریافت کرده اند، حداکثر تا تاریخ 91/9/20 نسبت به ارسال متن کامل مقالات اقدام فرمایند.<br />شايان ذکر است اعلام وصول چکیده ­ها به منزله تأیید چکیده­ هاست. بنابراین نویسندگانی که اعلام وصول دبیرخانه را دریافت کرده­ اند می­توانند متن کامل مقاله خود را نیز به دبیرخانه همایش ارسال کنند.<br />بدیهی است اصل مقالات در مراحل بعدی توسط کمیته علمی همایش ارزیابی و در صورت تأئید در کتاب مجموعه مقالات همایش چاپ و منتشر خواهد شد. <strong></strong></p><br /><p style="text-align: left;"><strong>دبيرخانه همايش صلح و روابط بين‌الملل</strong></p> درنخستین نشست ماهيانه بررسي شد: استمرار سياست‌هاي امريكا در قبال ايران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=244 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=244 <p>نخستین نشست از سلسله نشست‌هاي پرسش و پاسخ ماهيانه انجمن ايراني روابط بين‌الملل با موضوع "انتخابات رياست جمهوري آمریکا و تأثير آن بر  <br />روابط با ايران" و با حضور دكتر حسين دهشیار استاد دانشگاه علامه طباطبايي و دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران برگزار شد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/02.jpg" border="0" width="192" height="140" /></p><br /><p><br /> دعوت به همکاری نويسندگان براي انتشار ويژه نامه صلح http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=243 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=243 <p style="text-align: justify;">بدینوسیله از اعضای محترم انجمن ايراني روابط بين الملل و اهالي قلم برای انتشار <strong>نشريه شماره 12 روابط بين الملل</strong> دعوت به همکاری می شود.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/notebook.jpg" border="0" width="141" height="126" /></p><br /><p style="text-align: justify;">به همین منظور، اعضای محترم می توانند مطالب و مقالات خود را ترجیحاً <strong>با محوریت «صلح و  روابط بین الملل» </strong>و با قید اختصار و خلاصه نویسی به نشانی پست الکترونیک انجمن iranianiisa@gmail.com ارسال نمایند.</p><br /><p style="text-align: center;"><strong>مهلت ارسال مطالب تا تاریخ  پنجم  آذر ماه 1391</strong></p> فراخوان پاييزه مدرسه زبان تخصصي روابط بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=242 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=242 <p>بدینوسیله به اطلاع عموم علاقمندان زبان تخصصي علوم سياسي و روابط بين‌الملل می رساند  ثبت نام  ترم پاييز مدرسه زبان تخصصي روابط بين‌الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل به شرح زير از روز دوشنبه 22/9/91  آغاز می شود.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/teaching.gif" border="0" width="208" height="150" /></p><br /><p><strong> </strong></p><br /> فراخوان کارگاه های تخصصی پاييزه انجمن ایرانی روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=241 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=241 <p>بدینوسیله به اطلاع عموم علاقمندان و اعضای محترم انجمن ایرانی روابط بین الملل می رساند  ثبت نام کارگاه های تخصصی پاييزه انجمن به شرح زير از روز دوشنبه 20/9/91  آغاز می شود.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/1000_967y23ivi55jnowvyushd2yy555.jpg" border="0" width="221" height="171" /></p><br /><p> </p><br /> نخستين نشست پرسش و پاسخ ماهيانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=240 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=240 <p style="text-align: center;">سلسله نشست‌هاي پرسش و پاسخ ماهيانه انجمن ايراني روابط بين‌الملل</p><br /><p style="text-align: center;">موضوع اين نشست:<br /> <strong>انتخابات رياست جمهوري آمریکا و تأثير آن بر روابط با ايران </strong></p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/usa election 2012.jpg" border="0" width="252" height="160" /></p><br /><p style="text-align: center;">با حضور:</p><br /><p style="text-align: center;"><strong>دكتر حسين دهشیار استاد دانشگاه علامه طباطبايي<br />دکتر فؤادایزدی استاد دانشگاه تهران</strong><br /><br />زمان: <br /> <strong>پنجشنبه هفته جاري 11/8/91 <br /> از ساعت 9 الی 12</strong><br />مکان : <br /><strong>خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، تقاطع ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی </strong><br /><br />علاقمندان براي مي‌توانند براي رزرو حضور خود در این نشست با شماره تلفن 81032220 تماس حاصل فرمایند<br /><br /><em></em></p><br /><p style="text-align: left;"><em>روابط عمومی و دبيرخانه انجمن ایرانی روابط بین الملل</em></p> گردهمايي اعضاي كميته خبر و اطلاع رساني انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=239 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=239 <p>گردهمايي اعضاي كميته خبر و اطلاع رساني انجمن ايراني روابط بين الملل روز چهارشنبه 3 آبان ماه 1391 برگزار شد.<br />در اين گردهمايي كه با حضور ضياءالدين صبوري دبير انجمن برگزار شد،  ضمن بررسي راه هاي ارتباط با مخاطبان ، روند اطلاع رساني از اقدامات انجمن ارزيابي و براي ارتقاي ابزارها كانال هاي ارتباطي انجمن با اعضا و مخاطبان هم انديشي و برنامه ريزي به عمل آمد.<br />كميته خبر و اطلاع رساني انجمن روابط بين الملل از اعضا و علاقمندان داراي تجربه در زمينه  فعاليت هاي رسانه اي مكتوب و ديجيتالي و همچنين تجربه مديريت فني و برنامه نويسي وب براي همكاري دعوت مي كند.<br />علاقمندان مي توانند مراتب آمادگي خود براي همكاري را از طريق تلفن يا ايميل به انجمن اعلام كنند.</p> دعوت به همكاري http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=238 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=238 <p style="text-align: center;"><strong>قابل توجه دانشجويان رشته علوم سياسي و روابط بين الملل</strong></p><br /><p style="text-align: right;">انجمن ايراني روابط بين الملل از دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي رشته علوم سياسي و روابط بين الملل جهت همكاري و فعاليت در شاخه هاي دانشجويي خود در دانشگاه هاي زير دعوت به عمل مي آورد:</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/img_clients.jpg" border="0" width="257" height="186" /></p><br /><p style="text-align: right;"><strong>1-  دانشگاه تهران (دانشكده حقوق و علوم سياسي - دانشكده مطالعات جهان)<br />2- دانشگاه علامه طباطبايي<br />3- دانشگاه خوارزمي ( تهران - كرج)<br />4- دانشگاه تربيت مدرس<br />5- دانشگاه شهيد بهشتي<br />6- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران<br />7- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز<br />8- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب<br />9-دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج<br />10- دانشكده روابط بين‌الملل وزارت خارجه<br />11- دانشگاه گيلان <br />12- دانشگاه فردوسي مشهد<br />13- دانشگاه اصفهان<br />14- دانشگاه شيراز<br />15- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران اصفهان<br />16- دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي</strong></p><br /><p style="text-align: right;">علاقمندان مي توانند در ساعات اداري با شماره تلفن انجمن تماس گرفته يا از طريق ايميل انجمن ثبت نام كنند.</p><br /><p style="text-align: right;">ارائه مشخصات كامل دانشجويي و شماره تماس ثابت و همراه الزامي است.</p><br /><p style="text-align: right;">تلفن:  81032220<br /> ايميل:  iranianiisa@gmail.com</p><br /><p style="text-align: left;"><strong><em> روابط عمومي و دبيرخانه انجمن</em></strong></p> همايش ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=237 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=237 <p>براي مشاهده مطالب هركدام از همايش‌ها روي منوهاي زيرمجموعه آن كليك كنيد</p> گردهمايي و هم انديشي اعضاي كميته بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=236 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=236 <p>گردهمايي و هم انديشي اعضاي كميته بين الملل انجمن ايراني روابط بين الملل برگزار شد.</p><br /><p>در اين گردهمايي كه روز چهارشنبه 19 مهرماه 1391 در محل دفتر انجمن برگزار شد، مهم ترين موضوعات در دستور كار كميته بين الملل انجمن مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.</p><br /><p>در اين گردهمايي پس از تبادل نظر در خصوص موضوعات مطرح شده و جمع بندي نقطه نظرات و پيشنهادات ارائه شده ، نسبت به پاره اي از مسئوليت هاي كميته تصميم گيري وبرنامه هاي فصل پاييز و زمستان اين كميته تعيين شد.</p><br /><p>اعضا توافق كردند با توجه به اولويت هاي مطرح شده در اين گردهمايي با ساير كميته ها در جهت تحقق اهداف بين المللي انجمن همكاري نمايند.</p><br /><p>انجمن ايراني روابط بين الملل از تمامي اعضاي انجمن و علاقمندان به فعاليت در حوزه بين الملل براي همكاري و دريافت پيشنهادات سازنده دعوت به همكاري مي كند.</p> هم انديشي كميته آموزش انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=235 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=235 <p>اعضاي كميته آموزش انجمن ايراني روابط بين الملل روز يكشنبه 16 مهرماه 1391 در محل دفتر انجمن گرد هم آمدند.</p><br /><p>گردهمايي اعضاي كميته آموزش انجمن ايراني روابط بين الملل به منظور هم انديشي براي برنامه هاي آموزشي انجمن در فصل پاييز و زمستان برگزار شد.</p><br /><p>در اين هم انديشي، اعضا در خصوص اولويت سنجي نيازهاي آموزشي اعضا بحث و تبادل نظر نمودند.</p><br /><p>كميته آموزش انجمن روابط بين الملل در اين هم انديشي برخي از دوره هاي آموزشي جديد را در دستور كار خود قرار داد.</p><br /><p>همچنين مقرر شد با توجه به نيازها و اولويت هاي مطرح شده، برخي دوره هاي آموزشي سابق انجمن نيز مجدداً برنامه ريزي و براي علاقمندان برگزار شود.</p><br /><p>انجمن روابط بين الملل آماده دريافت نظرات و پيشنهادات كليه اعضا در خصوص برنامه هاي آموزشي انجمن بوده و از همكاري آنان در اين زمينه استقبال مي كند.</p><br /><p> </p><br /><p> </p> Call for Papers http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=234 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=234 <h3 style="text-align: center;"><strong>Fifth Annual Academic Conference of Iranian International Studies Association</strong></h3><br /><p style="text-align: center;"><strong>Peace and International Relations: An Iranian-Islamic Perspective</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong> </strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>Jan, 2012 - Tehran</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>Tehran Milad Tower</strong></p><br /><p style="text-align: left;"><br /> فراخوان مقاله نشریه همكار http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=233 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=233 <p>بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم انجمن ايراين روابط بين الملل مي رساند نشریه انگلیسی زبان بررسی سیاسی خاورمیانه (Middle East Political Review) ضمن اعلام محورهاي مطالعاتي مورد نظر خود از اعضاي انجمن دعوت نموده تا مقالات پژوهشي خود در زمينه هاي مورد نياز را به منظور چاپ و انتشار به آدرس پست الكترونيكي نشريه ارسال نمايند.<br /> <br /> طرح مميزي رشته اقتصاد سياسي بين الملل تدوين شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=232 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=232 <p>طرح مميزي رشته اقتصاد سياسي بين الملل توسط انجمن ايراني روابط بين الملل تدوين و به دفتر ممیزي توسعۀ علوم معاونت علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوري ارائه شد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/200380823295867.gif" border="0" width="153" height="156" /></p><br /><p style="text-align: right;">در بخشي از مقدمه اين طرح آمده است:  « اقتصاد سياسي بين الملل یکی از شاخه هاي بسیار مهم دانش بشري است که نیاز جوامع بدان از این زمان به ویژه با گسترش جهانی شدن / سازي از دهۀ 1990 م آشکار گشت . این شاخه از دانش بشري وضعیت مطلوبی در ایران ندارد . متأسفانه رشتۀ اقتصاد سیاسی بین الملل هنوز در دانشگاه هاي کشور راه اندازي نشده است . دروس این رشته نیز از جایگاه رفیعی در رشته هاي علوم سیاسی و روابط بین الملل برخوردار نیست. به رغم نیاز کشور به این رشته جاي تعجب دارد که چرا اقتصاد سیاسی بین الملل به عنوان درس/ رشته چنین مورد بی مهري قرار گرفته است. »<br /> طرح ممیزي رشته اقتصاد سياسي بين الملل كه با همكاري گروه علمي و مطالعاتي اقتصاد سياسي بين الملل انجمن به سرانجام رسيده، به دنبال بررسی وضعیت اقتصاد سیاسی بین الملل در ایران، مقایسۀ آن با دو کشور پیشرفتۀ منطقه اي و یک کشور توسعه یافته، شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، کشف فرصت ها و تهدیدهاي پیش روي آن و درنهایت پیشنهاد راهکارهایی براي وضعیت این رشته است. در این ممیزي از روش توصیفی  تحلیلی استفاده شده و داده هاي طرح براساس داده هاي دست اول از طریق گروه هاي کانونی، مصاحبه و پرسشگري جمع و از روش اسنادي نیز در جاي خود استفاده شده است. <br />اين طرح وضعیت گذشته و حالِ اقتصاد سیاسی بین الملل در ایران را به تصویر كشيده و با استفاده از دو مدلSWOT و STEEPV به تخمین روند آیندة اقتصاد سیاسی بین الملل در ايران پرداخته است تا از این طریق به سیاست ها و استراتژي هایی براي ارائه به مسئولان دست یابد. مهم تر ین توصیۀ این تحقیق، تأسیس و راه اندازي رشتۀ اقتصاد سیاسی بین الملل در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه ها ي کشور می باشد.<br />لازم به ذكر است كه در تدوين اين طرح دكتر امير محمد حاجي يوسفي به عنوان مجري و دكتر سيد مسعود موسوي شفائي به عنوان مشاور مسئوليت داشتند. همچنين تعدادي از پژوهشگران و دانشجويان عضو انجمن و گروه مطالعاتي اقتصاد سياسي بين الملل انجمن در تدوين مميزي نقش داشتند.</p> بيانيه پاياني نخستین كنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=231 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=231 <p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/826064_orig.jpg" border="0" width="204" height="136" /></p><br /><p>نخستین كنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد كه با مشاركت انجمن ايراني روابط بين‌الملل برگزار شده بود، عصر روز چهارشنبه 28 تيرماه 1391 با صدور بيانيه‌اي به كار خود پایان داد.</p><br /><p><br /> گزارشي از نخستین كنفرانس علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=230 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=230 <p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/13910428160_2012201202e.jpg" border="0" width="225" height="150" /></p><br /><p>نخستین كنفرانس 'علمی بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد' با همت و مشاركت انجمن ايراني روابط بين‌الملل و مركز پژوهش، سنجش و اسناد رياست جمهوري در روزهاي 27 و 28 تيرماه 1391 در تهران برگزار شد.<br />در اين كنفرانس كارگروه علوم سياسي، روابط بين‌الملل و تحولات جهاني به رياست دكتر ارسلان قرباني و كارگروه تشكل‌هاي مردم‌نهاد و سازمان‌هاي بين‌المللي به رياست دكتر رضا سيمبر تشكيل شد كه طي آن گروهي از استادان علوم سياسي و روابط بين الملل به ارائه مقاله و سخنراني پرداختند.</p><br /><p> </p><br /> ظرفیت های همكاري و تعاملات علمي انجمن هاي علوم سياسي و روابط بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=229 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=229 <p style="text-align: left;">دکتر محمد جواد حق شناس<br /> عضو انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن ایرانی روابط بین الملل<br /> تهیه و تنظیم: منیره عرب</p><br /><p style="text-align: justify;"><br /> تأسيس انجمن علوم سياسي ايران و روابط بين الملل به ترتیب در سال هاي 1382 و 1386 را مي توان طليعه تعميق و گسترش مطالعات ميان رشته اي در حوزه هاي مختلف دانش سياسي و مطالعات بين المللي و سرآغاز فصل نويني از همكاري هاي علمي و آموزشي در راستاي ارتقاء و پيشبرد اهداف و برنامه هاي كاربردي و پژوهشي به شمار آورد. اهدافي كه پس از سال ها فعاليت مستمر انتظار مي رود در سايه گسترش همكاري هاي علمي بيش از گذشته مورد عنايت و اقبال مسئولان اين دو نهاد علمي و تأثيرگذار كشور قرار گيرد.</p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /> گزارش مشروح از همايش بين المللي نقد و بررسي انتخابات رياست جمهوري فرانسه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=228 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=228 <p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/france-meeting-1.jpg.gif" border="0" width="263" height="175" /></p><br /><p>همايش بين‌المللي نقد و بررسي انتخابات رياست جمهوري فرانسه به همت انجمن ايراني روابط بين‌الملل و با همكاري و مشاركت انجمن زبان و ادبيات فرانسه و دانشكده مطالعات جهان روز سه‌شنبه  9 خرداد 1391 مصادف با 29 مي 2012 در محل تالار حنانه دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.</p><br /> پيام تسليت انجمن ايراني روابط بين‌الملل به مناسبت در گذشت مرحوم استاد بيژن اسدي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=227 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=227 <p style="text-align: center;"><strong>انا لله و انا اليه راجعون</strong></p><br /><p style="text-align: center;">با تألم و تأثر، خبر درگذشت <strong>مرحوم آقای دکتر بیژن اسدی (عضو فقيد هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي) </strong>را به آگاهي اعضاي محترم رسانده و از همگان دعوت مي‌نمايد در  <strong>مجلس ترحیم </strong>آن مرحوم  كه <strong>امروز چهارشنبه 24 خرداد 1391 از ساعت 16.30 الی 18 در مسجد نور </strong>واقع در میدان فاطمی برگزار می شود،‌ شركت فرمايند<br />هيأت مديره و اعضاي انجمن ايراني روابط بين‌الملل اين ضايعه غم‌انگيز را به خانواده محترم آن مرحوم و جامعه علمي كشور تسليت مي‌گويد<br /><br /> روابط عمومي و دبيرخانه انجمن ايراني روابط بين‌الملل</p> انتخاب اعضاي جديد هيأت مديره انجمن ايراني روابط بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=226 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=226 <p style="text-align: right;">با برگزاري مجمع عمومي ساليانه ،‌ اعضاي سومين دوره هيأت مديره انجمن ايراني روابط بين‌الملل تعيين شدند.<br />نشست مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن ايراني روابط بين‌الملل روز يكشنبه 21 خرداد 1391 با حضور اعضاي پيوسته انجمن در محل سالن همايش خانه انديشمندان روابط بين‌الملل برگزار شد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/majmae-3-2.jpg" border="0" width="225" height="169" /></p><br /><p style="text-align: right;">در اين نشست ابتدا دكتر ارسلان قرباني رئيس انجمن ايراني روابط بين‌الملل طي گزارشي به مهم‌ترين دستاوردها و عملكرد انجمن در دومين دوره فعاليت خود طي دو سال گذشته پرداخت. <br />وي ماهيت كار انجمن‌هاي علمي را فرايندي دانست كه با همكاري شكل مي‌گيرد.<br />دكتر قرباني سپس به ارزيابي جايگاه انجمن ايراني روابط بين‌الملل در بين ساير انجمن‌هاي علوم انساني و انجمن‌هاي همگن اشاره و شيب رشد انجمن را مثبت ياد كرد وگفت: انجمن ايراني روابط بين‌الملل در مقايسه با برخي انجمن‌هاي همگن كه داراي دو يا سه برابر سابقه فعاليت هستند،‌ بسيار سريع و زودتر به جايگاه الف صعود كرده و در سال‌هاي 88 و 89 به طور متوالي حائز اين جايگاه شده كه اين مؤيد عملكرد قابل دفاع و افتخار انجمن مي‌باشد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/majmae-3-1.jpg" border="0" width="225" height="166" /></p><br /><p style="text-align: right;">در ادامه دكتر محمد جواد حق‌شناس بازرس دور دوم انجمن به ارائه گزارش بازرسي پرداخت و خاطر نشان كرد كه پاي‌بندي به نقد منصفانه در بررسي نقاط ضعف و قوت عملكرد انجمن اهميت به سزايي داشته و آسيب شناسي عملكرد انجمن از اين نظر مي‌تواند به ارتقاي نقش و كاركرد آن منجر شود.</p><br /><p style="text-align: right;">دكتر حق شناس سپس مهم‌ترين موارد قابل توجه در عملكردهيأت مديره را برشمرد و از دو جنبه موفقيت‌ها و خلأها به تحليل اين موارد پرداخت.<br />در ادامه راهبرد و برنامه اجرايي انجمن براي اعضا تشريح و به تأييد مجمع رسيد .<br />سپس انتخابات هيأت مديره با رعايت تشريفات قانوني و در حضور نماينده قانوني وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري برگزار و آقايان دكتر ارسلان قرباني شيخ‌نشين،‌ ضياءالدين صبوري، دكتر امير محمد حاجي يوسفي،‌دكتر محمدرضا سعيدآبادي، دكتر محمد جواد حق شناس به ترتيب حائز بيشترين آرا و به عنوان اعضاي اصلي هيأت مديره دور سوم انجمن ايراني روابط بين‌الملل انتخاب شدند.<br />همچنين آقايان دكتر رضا سيمبر و دكتر غلامرضا كريمي به ترتيب به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره دور سوم انجمن ايراني روابط بين‌الملل انتخاب شدند.<br />بر اساس اين گزارش،‌ آقايان دكتر حسين دهشيار و دكتر رضا جلالي نيز به ترتيب به عنوان بازرسان اصلي و علي‌البدل برگزيده شدند.</p> آگهی دعوت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=225 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=225 <p style="text-align: center;">به اطلاع كليه اعضاي پيوسته انجمن ايراني روابط بين الملل مي رساند<br /><br /><strong>جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه </strong><br /><br /><strong>رأس ساعت 17 روز يكشنبه مورخ 1391/03/21</strong></p><br /><p style="text-align: center;">برگزار خواهد شد<br /><br /><strong>دستور كار جلسه :</strong><br />ارائه گزارش عملکرد<br />بررسي و تصويب راهبرد و برنامه اجرايي انجمن<br />انتخابات هيأت مديره<br /><br /><strong>مکان: خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات اللهی ، نبش خیابان ورشو<br /> خانه اندیشمندان علوم انسانی</strong></p><br /><p style="text-align: center;"> </p> انجمن روابط بين‌الملل با همكاري انجمن‌ زبان فرانسه و دانشكده مطالعات جهان برپا مي‌كند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=224 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=224 <p style="text-align: center;"><strong> همايش نقد و بررسي انتخابات فرانسه </strong><br /><br /><strong>ساعت: از ساعت 10 تا  17 <br />روز: سه‌شنبه  9 خرداد 1391(29 مي 2012) <br />مکان: تالار حنانه دانشكده مطالعات جهان - دانشگاه تهران<br /><br /></strong>نشانی: تهران-خیابان کارگر شمالی –پردیس شمالی دانشگاه تهران –ورودی غربی (دانشکده تربیت بدنی) - دانشكده مطالعات جهان<strong><br /><br /></strong>انجمن ايراني روابط بين‌الملل از كليه اعضا و علاقمندان براي حضور در اين همايش دعوت به عمل مي‌آورد</p><br /><p style="text-align: right;"> </p><br /> به همت گروه علمي مطالعاتي امنيت بين‌الملل انجمن برگزار شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=223 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=223 <p style="text-align: center;"><strong>نشست علمي روسیه و امنیت خاورمیانه</strong></p><br /><p>نشست علمي با موضوع "روسیه و امنیت خاورمیانه" با سخنراني دكتر جهانگير كرمي و دكتر حسين دهشيار روز شنبه 6 خرداد 1391 برگزار شد.<br />در اين نشست علمي كه با همكاري مشترك گروه مطالعاتي امنيت انجمن ايراني روابط بين‌الملل، گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دانشکده مطالعات جهان برگزار شد، دکتر جهانگیر کرمی عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران زير عنوان روسیه-ایران و تحولات جهان عرب به ايراد سخنراني پرداخت.<br />همچنين در اين نشست دکتر حسین دهشیار مدير گروه مطالعاتي امنيت بين‌الملل انجمن ايراني روابط بين‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با موضوع "روابط روسیه و آمریکا در تحولات جهان عرب"  براي شركت كنندگان سخن گفت.<br />در پايان اين نشست كه با مديريت دكتر كيهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه اداره مي‌شد،‌ پرسش‌هايي از سوي پژوهشگران و شركت‌كنندگان مطرح شد كه سخنرانان به اين پرسش‌ها پاسخ گفتند.</p> روز شنبه 6 خردداد برگزار شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=222 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=222 <p style="text-align: center;"><strong>کارگاه تخصصی  شیوه های نگارش و انتشار مقالات در مجلات ISI </strong></p><br /><p style="text-align: right;">کارگاه تخصصی  شیوه های نگارش و انتشار مقالات در مجلات ISI روز شنبه 6 خردداد  1391 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.<br />در اين كارگاه تخصصي خانم دکتر حميرا مشیرزاده استاد دانشگاه تهران در باره بايسته‌هاي علمي  و استلزامات نهادي مقالات علمي سخن گفت.<br /> تسلط واژگاني و دستوري، مفهوم پاراگراف و ارتباط آن با متن، ويژگي‌هاي عنوان‌بندي، علامت‌گذاري‌ها ، روند نگارش و سازمان‌دهي مقاله، ويژگي‌هاي كلي و عمومي مجلات آي.اس.آي و مزيت‌هاي پذيرش مقالات و شيوه‌هاي نگارش مقالات براي اين گروه از مجلات از جمله مباحثي بود كه در اين كارگاه تخصصي مطرح شد.<br />در پايان اين كارگاه دكتر مشيرزاده به پرسش‌هاي دانشجويان و پژوهشگران شركت‌كننده در كارگاه پاسخ گفت. <br /><br /></p> با حضور گروهي از علاقمندان صورت گرفت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=221 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=221 <p style="text-align: center;"><strong>برگزاري کارگاه آموزشی جستجوی پيشرفته دانش روابط بين‌الملل در اينترنت</strong></p><br /><p>کارگاه آموزشی جستجوی پيشرفته دانش روابط بين‌الملل و علوم سياسي در اينترنت روز پنج‌شنبه 4 خرداد 1391 با حضور دکتر حمید رحمانی زاده دهکردی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.<br />در اين كارگاه تخصصي كه در محل شوراي انجمن‌هاي علمي ايران برگزار شد، دكتر دهكردي به مباحثي چون بهره گيری از گوگل در جهت پژوهش در روابط بين الملل و علوم سياسي ،‌ مهارت دانلود و نحوه دانلود ويدئوهای آموزشی و پژوهشی پرداخت.<br />در مبحث جستجو، به موتور جستجوی اینترنتی google و ظرفیت های گسترده آن از جمله ترجمه و جستجوی متون به صورت pdf,ppt,doc و نیز آدرس دامنه دانشگاههای قاره آسیا، اروپا و آمریکا پرداخته شد.<br />در مبحث دانلود ضمن معرفي سایت های اینترنتی مناسب براي دانلود مطالب و مقالات روابط بين‌الملل و علوم سياسي،  چگونگی استفاده، عضویت و دانلود کتاب و مقاله از اين سایت ها تشريح شد.<br />همچنين در مبحث آموزش به مطالبي چون نحوه بهره گیری از مطالب آموزشی اساتید معروف دنیا نظیر؛ میشل فوکو، هابرماس، هایدگر، هربرت مارکوزه و نوام چامسکی به صورت فایل های صوتی و تصویری و دانلود آنها و نيز نحوه فیش برداری پرداخته شد.<br />طرح پرسش‌هاي دانشجويان شركت‌كننده، برنامه پاياني اين كارگاه تخصصي بود كه با پاسخ‌هاي دكتر دهكردي همراه شد.</p> 2 خرداد 1391 برگزار شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=220 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=220 <p style="text-align: center;"><strong>كارگاه روش ترجمه متون تخصصی روابط بین الملل</strong></p><br /><p>كارگاه روش ترجمه متون تخصصی روابط بین الملل روز سه شنبه 2 خرداد 1391 برگزار شد.<br />در اين كارگاه تخصصي دكتر رحمت حاجي مينه در خصوص روش‌ها و تكنيك‌هاي ترجمه و مهارت‌هاي برگردان متون تخصصي روابط بين‌الملل مطالبي ايراد كرد.<br />در اين كارگاه تخصصي دانشجويان شركت‌كننده نيز به طرح ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند و در پايا ننيز به سوالات حاضران پاسخ گفته شد.</p> گزارش همایش سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی در تبریز http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=219 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=219 <p style="text-align: center;"><strong>سیاستی که ما خواهان عملی کردن آن هستیم ، سیاست اخلاقی است<br />انقلاب اسلامی تجلی اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی در جامعه بین الملل است</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/80150016-2596151.gif" border="0" /></p><br /><p style="text-align: right;">نخستین همایش ملی سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی به همت انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و با همکاری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و  دانشگاه امام صادق(ع) روز پنجشنبه چهارم خرداد 1391 با حضور استادان، دانشگاهیان و صاحب نظران عرصه علوم سیاسی در حوزه و دانشگاه در مجتمع فرهنگی و هنر 29 بهمن تبریز برگزار شد.<br />در آيين گشايش اين همايش كه با هدف نگرش و تبیین ارزش های الهی و اسلامی در عرصه های سیاسی برگزار شد، آیت‌الله محمود مجتهدشبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان و امام جمعه تبریز طي سخناني اظهار داشت: تشریح مواضع و سیاست های مبتنی بر اخلاق سیاسی موجب می شود جواب شبهه های كسانی كه هنوز در پذیرش نظام اسلامی عناد می ورزند، داده شده و اتهاماتی كه از سوی دشمنان وارد می شد، برطرف شود.</p><br /><p><br /> برنامه پنجمين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=218 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=218 <p style="text-align: right;">پنجمين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي با عنوان چشم‌اندازسياست اخلاقي در عرصه سياست داخلي و بين‌المللي از ساعت 17:30 تا  18 به رياست آقاي دكتر مهدي‌زاده برگزار مي‌شود.<br />در پنجمين جلسه اين همايش ابتدا خانم دكتر مژگان اميريان‌زاده از ساعت 17:30 تا 17:45 با عنوان ارائه الگوي سياست اخلاقي جمهوري اسلامي ايران و سپس آقاي دكتر اكبر مهدي‌زاده از ساعت 17:45 تا 18 با عنوان نقش سياست اخلاقي در پيشبرد قدرت جمهوري اسلامي ايران سخنراني و ارائه مقاله خواهند داشت.<br />گفتني است پس از اتمام كار جلسات علمي همايش، برنامه اختتاميه همايش شامل جمع‌بندي مباحث توسط دكتر دهقاني فيروزآبادي نايب رئيس انجمن ايراني روابط ‌بين‌الملل و مراسم تجليل از خدمات علمي دكتر قوام از ساعت 18 تا 18:30 برگزارخواهد شد.<br /><br /></p> برنامه چهارمين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=217 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=217 <p style="text-align: right;">چهارمين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي با عنوان مؤلفه‌ها و الگوهاي سياست اخلاقي/ اخلاق سياسي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از ساعت 16:15 تا 17:30 به رياست آقاي دكتر حاجي‌يوسفي برگزار مي‌شود.<br />در چهارمين جلسه اين همايش ابتدا آقاي دكتر سيد جلال دهقاني فيروزآبادي از ساعت 16:15 تا 16:30 با عنوان عقلانيت اخلاقي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و سپس آقاي دكتر اميرمحمد حاجي‌يوسفي  از ساعت 16:30 تا 16:45 با عنوان سياست خارجي منفعت‌محور در مقابل سياست خارجي هنجار‌محور (اخلاقي) سخنراني و ارائه مقاله خواهند داشت.<br />در ادامه اين جلسه، خانتم دكتر نفيسه واعظ از ساعت 16:45 تا 17 با عنوان بنياد‌هاي سياست اخلاقي جمهوري اسلامي ايران در قبال عراق برپايه نظريه سازه‌انگارانه به ارائه مقاله خواهد پرداخت. پرسش و پاسخ اين جلسه  نيز از ساعت 17 تا 17:15 و برنامه پذيرايي و اجراي كليپ از ساعت 17:15 تا 17:30 خواهد بود.<br /><br /></p> برنامه سومين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=216 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=216 <p style="text-align: right;">سومين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي با عنوان مؤلفه‌ها و الگوهاي سياست اخلاقي/ اخلاق سياسي در سياست داخلي جمهوري اسلامي ايران از ساعت 15  تا 16:15 به رياست آقاي دكتر پوراحمدي برگزار مي‌شود.<br />در سومين جلسه اين همايش ابتدا آقاي دكتر حسن احمدي از ساعت 15 تا 15:15 با عنوان اخلاق سياسي در انديشه‌هاي حضرت امام (ره) و سپس آقاي دكتر حسن مجيدي  از ساعت 15:15 تا 15:30 با عنوان سياست اخلاقي،‌اخلاق سياسي و رقابت‌ انتخاباتي در ايران سخنراني و ارائه مقاله خواهند داشت.<br />در ادامه اين جلسه، آقاي دكتر حسين پور احمدي از ساعت 15:30 تا 15:45 با عنوان جايگاه و نقش اخلاق در قدرت و سياست در اسلام و آقاي دكتر محمود قيوم‌زاده از ساعت 15:45 تا 16 با عنوان مؤلفه‌هاي سياست اخلاقي در ايران سياسي به ارائه مقاله خواهند پرداخت. پرسش و پاسخ اين جلسه  نيز از ساعت 16 تا 16:15 خواهد بود.</p> برنامه دومين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=215 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=215 <p style="text-align: right;">دومين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي با عنوان رويكردهاي نظري از ساعت 12 تا 13 به رياست آقاي دكتر شمس‌الديني برگزار مي‌شود.<br />در دومين جلسه اين همايش ابتدا آقاي دكتر عزيز جوانپور از ساعت 12 تا 12:15 با عنوان تأثير رويكردهاي اخلاقي ملااحمد نراقي در نظريات سياسي او سخنراني و ارائه مقاله خواهد كرد.<br />در ادامه اين جلسه از ساعت 12:15 تا 12:30 آقاي دكتر حسن شمسيني با عنوان سياست اخلاقي در انديشه سياسي عصر اطلاعات و آقاي دكتر مهدي نادري از ساعت 12:30 تا 12:45 با عنوان حمله مغول و راهبرد تربيتي اخلاق و سياست در انديشه و عمل خواجه نصيرالدين طوسي به ارائه مقاله خواهند پرداخت.</p><br /><p style="text-align: right;">پرسش و پاسخ اين جلسه از ساعت 12:45 تا ساعت 13 و برنامه صرف ناهار و اقامه نماز نيز از ساعت 13 تا 15 ساعت خواهد بود.</p><br /><p style="text-align: right;"> </p> برنامه نخستين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=214 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=214 <p style="text-align: right;">نخستين جلسه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي با عنوان مفاهيم و مباني از ساعت 11 صبح روز دوشنبه تا 12 برگزار مي‌شود.<br />در نخستين جلسه اين همايش، ابتدا آقاي دكتر حسين دهشيار كه رياست جلسه را نيز عهده‌دار است، از ساعت 11 تا 11:15 با عنوان روابط بين‌الملل،‌هنجار و اخلاق سخنراني و ارائه مقاله خواهد كرد.<br />در ادامه اين جلسه از ساعت 11:15 تا 11:30 آقاي دكتر سيد محمد علي تقوي با عنوان حوزه‌هاي متأثر از اخلاق در سياست و آقاي دكتر عليرضا سميعي از ساعت 11:30 تا 11:45 با عنوان نهادهاي نيرومند، سياست اخلاقي به ارائه مقاله خواهند پرداخت. پرسش و پاسخ نخستين جلسه همايش نيز از ساعت 11:45 تا ساعت 12 خواهد بود.</p> همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي فردا پنج‌شنبه آغاز به كار مي‌كند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=213 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=213 <p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/poster1.jpg" border="0" width="89" height="121" /></p><br /><p>به همت انجمن ايراني روابط بين‌الملل و با همكاري دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربايجان شرقي و دانشگاه امام صادق (ع) همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي فردا پنج‌شنبه در شهر تبريز آغاز به كار مي‌كند.</p><br /><p>برنامه افتتاحيه همايش سياست اخلاقي و اخلاق سياسي رأس ساعت 9 صبح با تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد آغاز و با خيرمقدم آقاي دكتر عزيز جوانپور رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربايجان شرقي و گزارش آقاي دكتر حاجي يوسفي دبير علمي همايش ادامه مي‌يابد.</p><br /><p style="text-align: right;">سخنران مراسم افتتاحيه حضرت آيت‌الله محمود شبستري نماينده ولي فقيه در استان آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز خواهد بود.<br />سپس پانل‌هاي تخصصي همايش با حضور و مشاركت استادان و پژوهشگران شركت‌كننده طي دو جلسه صبح و سه جلسه بعدازظهر پي گرفته خواهد شد.</p> به همت گروه علمي مطالعاتي امنيت بين‌الملل انجمن برگزار مي شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=212 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=212 <p style="text-align: center;"><strong>نشست علمي  روسيه و امنيت خاورميانه </strong></p><br /><p style="text-align: center;">سخنران:</p><br /><p style="text-align: center;"><strong>دكتر جهانگير كرمي</strong></p><br /><p style="text-align: center;">روز شنبه 6 خرداد</p><br /><p style="text-align: center;">ساعت: 17:30</p><br /><p style="text-align: center;">محل برگزاري: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه</p><br /><p style="text-align: center;">نشاني: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره 6</p><br /><p style="text-align: center;">انجمن روابط بين‌الملل از تمامي علاقمندان بويژه اعضاي خود براي حضور و مشاركت در اين نشست علمي دعوت به عمل مي‌آورد</p> انجمن علمي روابط بين‌الملل با همكاري انجمن مطالعات جهان و انجمن زبان فرانسه برگزار مي‌كند http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=211 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=211 <p style="text-align: center;">کارگاه تخصصی و نشست علمی:<br /> « <strong>فرانسه پس از انتخابات: فرایند تغییرات و آینده نگری تحولات</strong> »<br />با حضور اساتید:<br /><strong>دکتر احمد نقیب زاده<br />دکتر حجت الله ایّوبی<br />دکتر روح الله حسینی</strong><br /><br />همراه با نمایش فیلم مناظره سارکوزی و اولاند<br /> (به زبان اصلی)<br /><br /><strong>زمان : روز سه‌شنبه  03/09/ 1391<br />ساعت   15-13 نمايش فيلم<br />ساعت 18-15 نشست تخصصي</strong><br /><br />مکان: سالن همایش دانشکده مطالعات جهان<br />نشانی: تهران-خیابان کارگر شمالی – پردیس شمالی دانشگاه تهران – ورودی غربی (دانشکده تربیت بدنی) - سالن همايش دانشكده مطالعات جهان</p> كارگاه تخصصي نگارش و انتشار مقالات در مجلات ISI http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=210 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=210 <p style="text-align: center;"><strong>کارگاه تخصصی<br /> « شیوه های نگارش و انتشار مقالات در مجلات ISI » <br /><br />استاد : خانم دکتر حميرا مشیرزاده<br />استاد دانشگاه تهران<br /></strong></p><br /> کارگاه تخصصي آموزش جستجوی پيشرفته http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=209 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=209 <p style="text-align: center;"><strong>کارگاه آموزشی جستجوی پيشرفته دانش روابط بين الملل و علوم سياسي در اينترنت<br /></strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>استاد: آقاي دکتر حمید رحمانی زاده دهکردی <br />عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong> </strong></p><br /> اطلاعيه کارگاه تخصصي پروپوزال نویسی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=208 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=208 <p style="text-align: center;"><strong>«کارگاه پروپوزال نویسی» </strong><br />استاد : آقای دکتر حسنی فر</p><br /><p style="text-align: center;"> </p><br /> اطلاعيه روش ترجمه متون تخصصی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=207 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=207 <p style="text-align: center;">انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار می‌کند:</p><br /><p style="text-align: center;"><br />دوره آموزشی:</p><br /><p style="text-align: center;"><strong>روش ترجمه متون تخصصی روابط بین الملل</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong> </strong>استاد حاجی مینه<strong> <br /></strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>روزهای سه شنبه و پنج شنبه<br />ساعت 16 الی 18<br />آغاز دوره: از  تاریخ 02/03/1391<br /></strong><br />مکان برگزاري:<br />خيابان شهيد اسدآبادي (يوسف آباد)، خيابان مستوفي، خيابان ابن سينا، خيابان سي و پنجم، پلاک پنج<br />شهريه دوره:<br />اعضاي انجمن 50000 تومان<br />داوطلبان غيرعضو 80000 تومان  <br /><br />کلیه اعضا و علاقمندانی که تاکنون موفق به ثبت نام در این دوره نشده اند، می توانند از ساعت 10 تا 15 از طريق شماره تلفن 81032220 برای ثبت نام اقدام کنند.<br /><br />در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.</p> در نشست امنيت منطقه اي در پرتو روابط ايران و عربستان مطرح شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=206 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=206 <p style="text-align: center;"><strong>هيچ طرح امنيتي براي خليج‌فارس بدون حضور ايران و عراق موفق نمي‌شود<br />‌تا عربستان دغدغه‌ بقا دارد، تئوري امنيت دسته‌جمعي در اين منطقه شكل‌گيري نمي‌گيرد<br />فضاي تنش و اختلاف ميان ايران و عربستان در سطح منطقه باقي نمانده و به فضاي بين‌المللي افزايش مي‌يابد</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/1-0.gif" border="0" /></p><br /><p style="text-align: right;">نشست علمي با موضوع "تحولات جديد منطقه: امنيت منطقه‌‌اي در پرتو روابط ايران و عربستان" به همت انجمن ايراني روابط بين‌‌الملل و با همكاري مركز بين‌المللي مطالعات صلح روز دوشنبه 18 ارديبهشت با سخنراني آقايان دكتر محمدجواد حق‌شناس،‌ دكتر سلمان صفوي، دكتر حسين علايي و دكتر ابراهيم متقي در سالن همايش خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد.</p><br /><p> </p><br /> گزارش مشروح نشست علمي با موضوع «چهره جديد امنيت در خاورميانه» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=205 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=205 <p>نشست علمي  با موضوع چهره جديد امنيت در خاورميانه به همت گروه علمي مطالعاتي امنيت بين الملل انجمن ايراني روابط بين الملل روز شنبه 9 ارديبهشت در مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/dsc01719-1.gif" border="0" /></p><br /><p style="text-align: right;"><br /> فراخوان پنجمين همايش ساليانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=204 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=204 <p style="text-align: center;"><strong>پنجمين همايش ساليانه انجمن </strong><strong><strong>علمي </strong>ايراني روابط بين الملل </strong><br /><br /></p><br /><h1 style="text-align: center;"><strong>صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی – اسلامی</strong></h1><br /><h2><strong><br /></strong></h2><br /><h2 style="text-align: center;"><strong><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=310:call-for-papers" target="_blank">Peace and International Relations: An Iranian-Islamic Perspective</a></strong></h2><br /><p style="text-align: center;"><br /><strong>تهران 11 دی ماه  1391</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>مجموعه برج میلاد تهران</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong></strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">مهلت ارسال آثار:</span></strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>چکیده‌ : تا 15 آبان</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>اصل مقاله: تا 20 آذر</strong></p><br /> اطلاعيه روز و ساعت برگزاري دوره دانش تخصصصي زبان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=203 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=203 <p style="text-align: center;">به اطلاع آن دسته از اعضا و داوطلباني كه در دوره دانش تخصصي زبان انگليسي ثبت نام كرده اند، مي رساند:</p><br /><p style="text-align: center;">اين دوره در هشت جلسه، از ساعت 9/30 تا 11/30 روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در محل انجمن برگزار مي شود</p><br /><p style="text-align: center;">ضمنا كساني كه مايل به ثبت نام در اين دوره هستند، مي توانند در فرصت باقيمانده تا روز سه شنبه هفته جاري براي ثبت نام اقدام كنند</p><br /><p style="text-align: center;">تلفن: 81032220   پست الكترونيك:  iiranianiisa@gmail.com</p><br /><p> </p> انجمن ايراني روابط بین الملل با همكاري مركز بين المللي مطالعات صلح برگزار می كند: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=202 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=202 <p style="text-align: center;"><strong>نشست علمی« تحولات جديد منطقه: امنیت منطقه‌ای در پرتو روابط ایران وعربستان» </strong></p><br /><p style="text-align: center;">سخنرانان:  <strong><br />-  جناب آقای دکتر سید سلمان صفوی <br />-  جناب آقای دکتر ابراهيم متقي <br />-  جناب آقای دکتر محمدجواد حق‌شناس<br /></strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>زمان: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 18 ارديبهشت 1391<br />مكان برگزاري: خانه انديشمندان علوم انساني</strong><br />نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، بوستان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی<br /><br /><br />بدينوسيله از استادان، پژوهشگران، دانشجویان و كليه علاقمندان برای شرکت در این نشست دعوت می‌شود.<br />روابط عمومي و دبيرخانه انجمن ايراني روابط بين الملل<br />تلفن : 81032220    پست الكترونيك: iranianiisa@gmail.com</p> چهره جديد امنيت در خاورميانه در نشست روز شنبه بررسي شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=201 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=201 <p>نشست علمي  با موضوع چهره جديد امنيت در خاورميانه به همت گروه علمي مطالعاتي امنيت بين الملل انجمن ايراني روابط بين الملل روز شنبه 9 ارديبهشت برگزار شد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/dsc017290.gif" border="0" /></p><br /><p style="text-align: right;">در اين نشست علمي كه در محل مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار شد ، دكتر محمد علي مهتدي به ايراد سخنراني پرداخت. همچنين در اين نشست آقايان دكتر حسين دهشيار ، دكتر سيد اسدالله اطهري ، دكتر رحمت حاجي مينه و تعدادي ديگر از استادان به ارائه نقطه نظرات خود در اين زمينه پرداختند. گزارش مشروح اين نشست،‌طي روزهاي آتي از طريق همين سايت منتشر خواهد شد.</p> نشست علمي چهره جديد امنيت در خاورميانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=200 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=200 <p style="text-align: center;"><strong>نشست علمي  با موضوع چهره جديد امنيت در خاورميانه روز شنبه برگزار مي شود</strong></p><br /><p>نشست علمي  با موضوع چهره جديد امنيت در خاورميانه به همت گروه علمي مطالعاتي امنيت بين الملل انجمنت ايراني روابط بين الملل روز شنبه 9 ارديبهشت برگزار مي شود.</p><br /><p>در اين نشست علمي كه از ساعت 17:30 در محل <span class="st"><span dir="rtl"><em>مرکز</em> پژوهش های علمی و <em>مطالعات</em> استراتژیک <em>خاورمیانه برگزار مي شود</em></span></span> ، دكتر محمد علي مهتدي به ايراد سخنراني خواهد پرداخت. همچنين در اين نشست آقايان دكتر حسين دهشيار و دكتر سيد كمال اطهري به عنوان مباحثه گر حضور خواهند داشت.</p><br /><p><span class="st"><span dir="rtl"><em>مرکز</em> پژوهش های علمی و <em>مطالعات</em> استراتژیک <em>خاورمیانه در </em></span></span><span class="st"><span dir="rtl">بلوار کشاورز، <em>خیابان</em> شهید نادری، <em>شماره</em> 6 واقع شده است.</span></span><span class="st"><span dir="rtl"><em></em><em></em></span></span></p> نشست هماهنگي كميته علمي و اجرايي همایش «سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی» http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=199 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=199 <p>نشست هماهنگي كميته علمي و اجرايي همایش «سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی»با حضور  دكتر عزيز جوانپور رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربايجان شرقي و دكتر حاجي يوسفي دبير علمي همايش در محل انجمن ايراني روابط بين الملل برگزار شد.<br />در اين شست كه عصر روز چهارشنبه 23 فروردين 1391 برگزار شد، در باره ارزيابي خلاصه مقالات رسيده و نحوه ارائه مقالات و همچنين چگونگي و ريز برنامه برگزاري همايش بررسي و تصميمي گيري به عمل آمد.<br />يادآوري مي شود همایش «سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی»از سوي انجمن ایرانی روابط بین الملل با همكاري دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربايجان شرقي در روز 4 خردادماه سال 1391 در شهر تبریز برگزار خواهد شد.</p><br /> چهارمين نشست ارزيابي وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=198 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=198 <p>چهارمين نشست ارزيابي وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل روز چهارشنبه 16 فروردين ماه 1391 در دفتر انجمن ايراني روابط بين‌الملل برگزار شد.<br />در اين نشست ضمن بررسي چگونگي سرفصل هاي طرح مميزي اين رشته، دكتر حاجي يوسفي استاد دانشگاه شهيد بهشتي و دكتر سيد مسعود موسوي شفائي استاد دانشگاه تربيت مدرس به بحث و ارائه نظرات خود پيرامون سامان و جايگاه اين رشته در كشور پرداختند.</p> نسل‌كشي؛ آموختن از تاريخ براي ايجاد تحول در آينده‌اي روشن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=197 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=197 <p>نشست علمي تخصصي«نسل‌كشي؛ آموختن از تاريخ براي ايجاد تحول در آينده‌اي روشن» براي بررسي دوباره فاجعه نسل‌كشي در رواندا كه در 1994 جان بيش از 800 هزار نفر را گرفت، روز يكشنبه بيستم فروردين به همت انجمن ايراني روابط بين الملل و با همكاري مركز سازمان ملل در تهران برگزار شد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/rwoanda-2.jpg.gif" border="0" width="298" height="162" /></p><br /><p>در اين نشست كه شماري از استادان و دانشجويان حقوق و روابط بین الملل حضور داشتند ابتدا پیام بان کی مون،دبیرکل سازمان ملل، قرائت شد. در اين پيام آمده بود: " دیوان کیفری بین­المللی سازمان ملل متحد برای رواندا نخستین رای برای نسل کشی را صادر کرد که تاکنون در دادگاهی بین المللی صادر شده و همچنان پیگیر عدالت و پاسخ گویی است.</p><br /><p> </p><br /> تركيه و محيط جديد امنيتي خاورميانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=196 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=196 <p>نشست علمي تخصصي با عنوان «تركيه و محيط جديد امنيتي خاورميانه» به همت گروه علمي مطالعاتي امنيت بين الملل انجمن ايراني روابط بين الملل در روزهاي پاياني سال 1390 برگزار شد.</p><br /><p>در اين نشست علمي تخصصي كه در محل مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار شد، دكتر حسين دهشيار استاد دانشگاه علامه طباطبايي و مدير گروه علمي مطالعاتي امنيت بين الملل انجمن ايراين روابط بين الملل به ارائه ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداخت.</p><br /><p> </p><br /><p> </p> فراخوان ثبت نام دوره های بهاره http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=195 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=195 <p style="text-align: center;"><strong>دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی انجمن ایرانی روابط بین الملل<br />(بهار 1391)</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/1000_967y23ivi55jnowvyushd2yy555.jpg" border="0" width="112" height="57" /></p><br /><p style="text-align: right;">بدینوسیله به اطلاع عموم علاقمندان و اعضای محترم انجمن ایرانی روابط بین الملل می رساند :<br /> ثبت نام دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی بهاره این انجمن با همکاری کمیته آموزش و پژوهش از روز <strong>دوشنبه 1390/12/15</strong> آغاز می شود.</p><br /><p>دوره ها و کارگاه های مورد نظر با موضوعات و عناوین زیر ارائه خواهد شد:<br /><strong>1. اصول نگارش علمی<br />2. جستجوی پیشرفته منابع پژوهشی و تحقیقاتی<br />3. شیوه های نگارش و انتشار مقالات در مجلات ISI<br />4. کارگاه پورپوزال نویسی<br />5. دانش تخصصی روابط بین الملل با تأکید بر نظریه های سنتی و کلاسیک<br />6. دانش تخصصی روابط بین الملل با تأکید بر نظریه های جدید<br />7. روش ترجمه متون تخصصی روابط بین الملل<br />8. بررسي اهداف توسعه هزاره با توجه به وضعیت اهداف در ایران<br />9. آشنایی با سازمان تجارت جهانی و روندهای عضویت ایران<br />10. کارگاه شورای امنیت شناسی<br />11. کارگاه تخصصی آداب تشریفات و رفتار بین المللی<br /></strong>- این دوره ها و کارگاه ها با همکاری مراکز آموزشی- پژوهشی و مؤسسات علمی تخصصی همکار برگزار و در پایان دوره ها به شرکت کنندگان گواهی حضور ارائه خواهد شد.<br />- برگزاری هرکدام از دوره های اعلام شده منوط به حد نصاب ثبت نام کنندگان بوده و جزئیات دوره ها متعاقباً اعلام خواهد شد.<br />علاقمندان و داوطلبان می توانند بین ساعات 10 تا 15 روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره تلفن 81032220 تماس بگیرند.</p><br /><p style="text-align: left;"><em><strong>دبیرخانه و روابط عمومی انجمن</strong></em></p> در نخستين نشست مشورتي و برنامه ريزي تعيين شد؛ http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=194 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=194 <p style="text-align: center;"><strong>اولويت‌ها و برنامه هاي كاري گروه علمي و مطالعاتي امنيت بين الملل </strong></p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/international-security.gif" border="0" /></p><br /><p style="text-align: right;"><br />نخستين نشست مشورتي و برنامه ريزي گروه علمي و مطالعاتي امنيت بين الملل انجمن ايراني روابط بين الملل عصر روز سه شنبه 9 اسفندماه 1390 به رياست دكتر حسين دهشيار و با حضور اعضاي گروه برگزار و طي آن تركيب اعضا، محور فعاليت ها،‌ گرايش ها، قالب ها و برنامه هاي فعاليت گروه تعيين شد.</p><br /><p style="text-align: right;">  <br /> در پي انتشار نتايج ارزيابي كميسيون انجمن هاي علمي ايران اعلام شد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=193 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=193 <p style="text-align: center;"><strong>انجمن ايراني روابط بين الملل؛ رتبه 7 انجمن هاي علوم انساني و رتبه 23 كل انجمن هاي علمي كشور</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><br /><img src="/Images/stories/hamkari-01.gif" border="0" width="146" height="146" /></p><br /><p style="text-align: right;">در پي انتشار نتایج ارزیابی كميسيون انجمن هاي علمي از عملكرد انجمن ها در سال 1389، انجمن ايراني روابط بين الملل  رتبه 7 انجمن هاي علمي كشور در حوزه علوم انساني و رتبه 23 كل انجمن هاي علمي كشور را از آن خود كرد.</p><br /><p style="text-align: right;">گفتني است؛ هم اكنون 265 انجمن علمي در سطح كشور وجود دارد كه از اين تعداد، 81 انجمن در حوزه علوم انسانی فعاليت دارند.</p><br /><p style="text-align: right;">در گزارش تفضيلي و جداول اعلام شده ازسوي کمیسیون انجمن هاي علمي ايران كه با امضاي دكتر مرتضي براري دبير كميسيون مذكور ابلاغ شده، جمع امتياز كسب شده انجمن ايراني روابط بين الملل 998/5 امتياز ذكر شده است. مطابق گزارش يادشده،از مجموع امتيازهاي منظور شده، 78/5 امتياز به سازماندهي، 247 امتياز به آموزش،‌48 امتياز به پژوهش، 380 امتياز به مشاوره، 55 امتياز به توسعه علمي و فناوري، 140 امتياز به انتشارات و 50 امتياز به خلاقيت و نوآوري اختصاص يافته است.<br />در گزارش كميسيون خطاب به دكتر ارسلان قرباني رئيس انجمن براي ارتقاء فعالیتها و موفقيت انجمن علمي روابط بين الملل در دستیابی به مرجعیت علمی و مدیریت علمی کشور در حوزه تخصصی انجمن اظهار اميدواري شده است.<br />لازم به ذكر است امتیاز بالاترین انجمن در حوزه علوم انسانی 1486/5 و امتیاز بالاترین انجمن در کل انجمن ها 2595/75 بوده است.<br />دبيرخانه و هيأت مديره انجمن ايراني روابط بين الملل ضمن ابلاغ مراتب تبريك و تشكر از مشاركت اعضا در برنامه ها و فعاليت هاي جاري انجمن،اين موفقيت بزرگ را مرهون تلاش هاي قابل تقدير كليه اعضاي انجمن مي داند.</p> گزارشي از نحوه برگزاري و مباحث مطرح در نشست اقتصاد سیاسی تحولات نوین خاورمیانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=192 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=192 <p><img src="/Images/stories/_mg_41081.gif" border="0" width="257" height="171" /> <img src="/Images/stories/_mg_42161.gif" border="0" width="255" height="170" style="float: left;" /></p><br /><p>نشست اقتصاد سیاسی تحولات نوین خاورمیانه عصر روز پنج شنبه 4 اسفند ماه 1390 با حضور  آقايان دکتر عبدالامیر نبوی ، دکتر محسن شریعتی نیا و  دکتر مسعود موسوی شفائی در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.</p><br /><p> </p><br /> اولين نشست هم‌انديشي گروه نظریه های روابط بین الملل انجمن روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=191 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=191 <p>اولين نشست هم‌انديشي گروه نظریه های روابط بین الملل انجمن با حضور اعضاي اين گروه عصر روز چهارشنبه 26 بهمن در دفتر انجمن برگزار شد.<br />در اين نشست اعضاي گروه ضمن تبادل نظر در زمينه‌هاي مختلفي از جمله راه های تقویت حضور موثر گروه در محافل علمی، برنامه های آتی این گروه در سال 91 را هم مورد  بحث و بررسی قرار دادند.</p><br /><p>در این نشست چند تصمیم مهم اتخاذ شد از جمله:</p><br /><p>- برگزاری کارگاه های آموزش نظریه و نظریه پردازی روابط بین الملل؛<br />- پیشنهاد ترجمه مجموعه The International Studies Encyclopedia با همکاری دفتر مطالعات وزارت امور خارجه؛<br />- برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور اساتید و محققان صاحبنظر در این حوزه؛<br />- برگزاری نشست ها و مناظره های علمی در خصوص امکان یا امتناع نظریه پردازی ایرانی – اسلامی روابط بین الملل؛<br /> - برگزاری نشست های علمی برای بررسی و بحث در خصوص آخرین وضعیت آموزش و پژوهش در حوزه نظریه روابط بین الملل و بررسی متون درسی در این حوزه در ایران؛<br /> - برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب؛<br />- بررسی امکان پیشنهاد برگزاری پانل های تخصصی در همایش سال آتی انجمن؛<br />- بررسی راه های گسترش همکاری گروه با مراکز انتشاراتی مثل دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، سمت و ...<br />- مذاکره با این مراکز برای تدوین و ترجمه کتاب های کلیدی روابط بین الملل.</p><br /><p><br />موارد فوق از مهم ترين توافقات گروه براي پيگيري در سال آتي مي‌باشد. همچنین در اين جلسه مقرر شد تا هماهنگي‌هاي لازم جهت مذاکره با دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه برای ترجمه مجموعه دایره المعارف مطالعات بین المللی در اولویت کاری قرار گیرد. <br />گروه نظریه های روابط بین الملل انجمن، از پيشنهادها و همكاري اعضاي محترم انجمن براي تدوين برنامه سال 1391 و ساير فعاليت‌ها در اين گروه استقبال مي‌نمايد.</p><br /><p> </p><br /><p> </p> گزارشی از نشست آسيب‌شناسي متون درسي سياست خارجي و سياست خارجي ج. ا. ا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=190 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=190 <p><img src="/Images/stories/img_6985.gif" border="0" width="235" height="172" style="float: right;" /> <img src="/Images/stories/3.gif" border="0" width="232" height="168" style="float: left;" /></p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /><p style="text-align: justify;">اولين نشست گروه ديپلماسي و سياست خارجي انجمن ايراني روابط عصر روز يكشنبه 30 بهمن 1390 با استقبال اعضای انجمن و علاقه‌مندان در محل خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد. در اين نشست آقايان دكتر حاجي يوسفي و دكتر حداد به ارائه مقالات خود در مورد وضعيت تاليفات در حوزه سياست خارجي در داخل كشور پرداختند و پس از آن آقايان دكتر نقيب‌زاده و دكتر سجادپور ضمن ارائه نظرات خود پيرامون مقالات مطرح شده و بيان تجربيات خود در زمينه تاليف كتب و مقالات در حوزه سياست خارجي و وضعيت كلي آن در كشور، پيشنهاداتي در اين زمينه مطرح نمودند. در پايان نيز سخنرانان و مباحثه‌گران به 3 سوال شفاهي طرح شده توسط حاضرين در جلسه پاسخ دادند.</p><br /> توسط گروه مطالعاتی اقتصاد سیاسی بین الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار می شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=189 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=189 <p style="text-align: center;">گروه مطالعاتی اقتصاد سیاسی بین الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:<br /><br /></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>نشست « اقتصاد سیاسی تحولات نوین خاورمیانه »</strong></p><br /><p style="text-align: center;">با حضور<br /> <strong>دکتر علی بی نیاز مدیرگروه انرژی دفتر مطالعات بین المللی وزارت امور خارجه<br />دکتر محسن شریعتی نیا عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی<br />دکتر عبدالامیر نبوی سردبیر فصلنامه مطالعات خاورمیانه<br /></strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong> پنجشنبه چهارم اسفند ساعت 14 الی 16 </strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong></strong><strong>خانه اندیشمندان علوم انسانی </strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong> خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، تقاطع ورشو </strong><br /><br /></p> اولین نشست تخصصی گروه مطالعاتی دیپلماسی و سیاست خارجی انجمن ایرانی روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=188 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=188 <p style="text-align: center;"><strong>نشست بررسی و آسیب شناسی متون درسی سیاست خارجی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران<br /></strong><br /><br /><strong>سخنرانان:</strong><br /> دکتر امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی<br />غلامرضا حداد دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی<br /><br /><strong>مباحثه‌گران:</strong><br /> دکتر احمد نقیب زاده استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران<br />دکتر محمد کاظم سجاد پور دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل<br /><br /><br /><br /><strong>زمان: روز یکشنبه مورخ 30 بهمن 1390 ساعت 16-14<br />مكان: خيابان استاد نجات اللهي(ويلا)، تقاطع ورشو، خانه انديشمندان علوم انساني <br /></strong></p> قابل توجه اساتيد، دانشجويان و اعضاي محترم انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=187 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=187 <p style="text-align: center;"><strong>اولويت‌هاي پژوهشي پيشنهادي گروه ديپلماسي و سياست خارجي</strong></p><br /><p><br /><br />در راستاي برنامه‌هاي گروه ديپلماسي و سياست خارجي انجمن مبني بر معرفي اولويت‌هاي پژوهشي و هدايت پژوهش‌هاي اساتيد و دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي به حوزه‌هاي عملي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، گروه ديپلماسي و سياست خارجي انجمن با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در حوزه‌هاي ديپلماسي عمومي، ديپلماسي فرهنگي و روابط فرهنگي بين‌المللي جمهوري اسلامي اولويت‌هاي پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي را به شرح ذيل به اطلاع اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان محترم مي‌رساند.<br />علاقه‌مندان  جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند از طريق ايميل انجمن به نشاني iranianiisa@gmail.com  با گروه ديپلماسي و سياست خارجي ارتباط برقرار نمايند.  <br /><br />1.    جریان شناسی فکری، فرهنگی و دینی در کشورهای هدف و نقش آن در روابط فرهنگی ج.ا.ایران<br />2.    آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی بین المللی ج.ا.ایران در کشورهای هدف<br />3.    بررسی راه های برون¬رفت از بحران های روابط فرهنگی بین المللی ج.ا.ایران<br />4.    بررسی و ارایه مدل های برقراری روابط فرهنگی متناسب با سیاست های کلان ج.ا.ایران<br />5.    شناسایی و تحلیل مؤلفه های فرهنگی و تأثیرگذار بر محیط فعالیت های فرهنگی بین المللی ج.ا.ایران<br />6.    مخاطب شناسی و گونه شناسی مخاطبان فعالیت های فرهنگی ج.ا.ایران<br />7.    بررسی وتحلیل سلیقه، علاقه و ترجیح مخاطبان فعالیت های فرهنگی ج.ا.ایران<br />8.    بررسی و تحلیل علل و عوامل مؤثر در دگرگونی فکری مخاطبان فعالیت های فرهنگی ج.ا.ایران <br />9.    بررسی و تحلیل چالش ها و آسیب های پیش روی ج.ا.ایران در انجام فعالیت های فرهنگی ج.ا.ایران<br />10.    بررسی و تحلیل روش های جذب مخاطبان جدید برای فعالیت های فرهنگی ج.ا.ایران<br />11.    شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف فعالیت های فرهنگی ج.ا.ایران<br />12.    بررسی و تحلیل وضعیت، جایگاه و نقش ایرانیان مقیم در موفقیت روابط یا عدم موفقیت فعالیت  های فرهنگی ایران<br />13.    بررسی و تحلیل اشتراکات فرهنگی میان ایران و کشورهای هدف و نقش آن در آینده روابط فرهنگی ایران<br />14.    بررسي و تحليل تاريخچه روابط فرهنگي بين المللي جمهوري اسلامي ايران در دو حوزة صف و ستاد</p> گزارش نشست اعضاي گروه علمی ديپلماسي و سياست خارجي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=186 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=186 <p>اولين نشست هم‌انديشي گروه ديپلماسي و سياست خارجي انجمن با حضور اعضاي اين گروه عصر يكشنبه 16 بهمن در دفتر انجمن برگزار شد.<br />در اين نشست اعضاي گروه ضمن تبادل نظر در زمينه‌هاي مختلفي از جمله برگزاري يك نشست تا پايان سال و تدوين برنامه‌هاي گروه در سال 1391 به بحث پرداختند.</p><br /> اطلاعیه حمایت از آثار تألیفی در حوزه دین و روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=185 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=185 <p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/diin.gif" border="0" /></p><br /><p style="text-align: right;">بدین وسیله به اطلاع عموم پژوهشگران و اعضای محترم انجمن ایرانی روابط بین الملل می رساند این انجمن در راستای رشد و توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه تخصصی روابط بین الملل بویژه با رویکردهای دینی، در نظر دارد از «تولید و انتشار کتاب در حوزه دین و روابط   بین الملل» حمایت و آثار برگزیده مؤلفان و مترجمان در حوزه یاد شده را چاپ و منتشر نماید.<br />علاقه مندان می توانند طرح نامه پيشنهادات و  آثار پژوهشی خود را برای بررسی، ارزيابي و اعلام نظر در خصوص قابلیت چاپ و انتشار آن به دفتر انجمن ارسال نمایند.</p> نشست اعضای گروه دیپلماسی و سیاست خارجی روز يكشنبه برگزار مي‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=184 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=184 <p>اولین نشست اعضای جدید گروه دیپلماسی و سیاست خارجی ، با حضور اعضای جدید گروه روز یکشنبه 16 بهمن‌ماه در دفتر انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار مي‌شود. در این جلسه قرار است پیرامون فعالیت‌های آتی و تهیه اولویت‌های سال 1391 گروه تبادل نظر صورت پذیرد.<br />اعضای جدید گروه سیاست خارجی انجمن دکتر احمد نقیب زاده، دکتر سید کاظم سجاد‌پور، دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر محمدرضا دهشیری و آقای رضا حداد هستند. دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی به عنوان دبیر علمی و مهدی فرازی به عنوان دبیر اجرایی گروه فعالیت خواهند کرد.<br />گروه دیپلماسی و سیاست خارجی از اعضای انجمن و علاقه‌مندان به همکاری با این گروه دعوت به عمل می‌آورد.</p> سومين نشست ارزيابي وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=183 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=183 <p>سومين نشست ارزيابي وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل روز سه شنبه 20 دي ماه 1390 در دفتر انجمن ايراني روابط بين‌الملل برگزار شد.</p><br /><p>در اين نشست دكتر فلاحي(دانشگاه تربيت مدرس)، دكتر سلطاني (دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز) و دكتر قنبرلو (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) به بحث و ارائه نظرات خود پيرامون وضعيت اين رشته در كشور پرداختند.</p><br /><p> </p><br /> دومين نشست ارزيابي وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=182 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=182 <p>دومين نشست ارزيابي وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل عصر يكشنبه 18 دي ماه 1390 در دفتر انجمن ايراني روابط بين‌الملل برگزار شد. در اين نشست دكتر اميرمحمد حاجي يوسفي(دانشگاه شهيد بهشتي)، دكتر احمد موثقي (دانشگاه تهران) و دكتر سيد مسعود موسوي شفايي(دانشگاه تربيت مدرس) به بحث و ارائه نظرات خود پيرامون وضعيت موجود و مطلوب اين رشته در كشور پرداختند.</p><br /><p> </p><br /> كميته ها و كارگوه‌هاي تخصصي انجمن روابط بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=181 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=181 <p><br /><p><strong>كميته هاي پنجگانه و كارگروه هاي پانزده گانه</strong></p><br /><p><em style="line-height: 1.3em;">مدير كميته ها و كارگروه هاي تخصصي: ضياءالدين صبوري</em></p><br /><p><strong style="line-height: 1.3em;">...............................</strong></p><br /><p><strong style="line-height: 1.3em;">کمیته روابط عمومی</strong></p><br /><p><span style="line-height: 1.3em;"><span style="text-decoration: underline;"> زیرمجموعه ها:</span></span></p><br /><p>کارگروه ارتباطات</p><br /><p>كارگروه سایت و پایگاه هاي الكترونيكي</p><br /><p><strong style="line-height: 1.3em;"> ...............................</strong></p><br /><p><strong style="line-height: 1.3em;">کمیته بین‌الملل</strong></p><br /><p><span style="line-height: 1.3em;"><span style="text-decoration: underline;"> زیرمجموعه ها:</span></span></p><br /><p>کارگروه ارتباط با مجامع علمی</p><br /><p>كارگروه اطلاع رسانی فرامرزی</p><br /><p>كارگروه همکاری‌های علمی مشترک</p><br /><p><strong style="line-height: 1.3em;">...............................</strong></p><br /><p><strong>کمیته آموزش</strong></p><br /><p><span style="line-height: 1.3em;"><span style="text-decoration: underline;"> زیرمجموعه ها:</span></span></p><br /><p>كارگروه آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي</p><br /><p>کارگاه‌های تخصصی</p><br /><p>كارگروه آموزش‌های مجازی</p><br /><p><strong style="line-height: 1.3em;">...............................</strong></p><br /><p><strong>کمیته پژوهش</strong></p><br /><p><span style="line-height: 1.3em; text-decoration: underline;"><strong> </strong>زیرمجموعه ها:</span></p><br /><p>كارگروه تألیف</p><br /><p>كارگروه ترجمه متون</p><br /><p>كارگروه تحقیقات کاربردی</p><br /><p>كارگروه برنامه‌های سیاستی<strong> </strong></p><br /><p><strong> </strong><strong style="line-height: 1.3em;">............................... </strong></p><br /><p><strong>کمیته فوق برنامه</strong></p><br /><p><span style="line-height: 1.3em; text-decoration: underline;"> زیرمجموعه ها:</span></p><br /><p>كارگروه  نشست‌های علمی</p><br /><p>كارگروه نقد کتاب</p><br /><p>كارگروه سفرهای علمی</p><br /><p><strong><br /></strong></p><br /><p> </p><br /></p> از سوي انجمن ایرانی روابط بین الملل با همكاري دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربايجان شرقي برگزار مي‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=180 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=180 <p style="text-align: center;"><strong> همایش سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی </strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>4 خرداد 1391 </strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong> شهر تبريز</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br /><em>رابطه میان اخلاق و سیاست چه نوع رابطه ای است؟ آیا سیاست اخلاقی داریم یا اخلاق سیاسی؟ ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران اخلاقی است یا غیر اخلاقی؟ آیا اخلاق بر سیاست و رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران اثرگذار بوده و چگونه؟ چشم انداز اخلاقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های داخلی و خارجی چگونه است؟ این همایش به دنبال واکاوی این پرسش ها و پاسخگویی به آنها می باشد. بر این اساس محورهای همایش به پنج بخش مباحث مفهومی، نظری، داخلی، بین المللی و چشم انداز تقسیم شده است. از پژوهشگران حوزه های مختلف دانش سیاسی شامل اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مسایل ایران و روابط بین الملل و سیاست خارجی دعوت به عمل می آید تا با مشارکت فعال در این همایش به پاسخ گویی به این پرسشهای کلیدی بپردازند. تاکید این همایش بر ضرورت توجه دوباره به مساله رابطه اخلاق و سیاست و نحوه کاربست این رابطه در عرصه های عملی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است.</em><br /><strong> </strong></p><br /><p style="text-align: right;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>محورها و موضوعات</strong></span><br /><strong> </strong></p><br /><p style="text-align: right;"><strong>1-    مفاهیم و مبانی</strong><br />مناسبات اخلاق وسیاست<br />سیاست اخلاقی یا اخلاق سیاسی؟<br />مبانی سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی (فلسفی، دینی و فرهنگی)<br /><strong> </strong></p><br /><p style="text-align: right;"><strong>2-    رویکردهای نظری</strong><br />سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی دراسلام؛ دوران قدیم وجدید<br />سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی در ایران؛ قبل ازاسلام ، دوره ایران اسلامی(قدیم وجدید)<br />سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی درغرب؛ دوران کلاسیک ، مدرن وپسامدرن<br />سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی در شرق؛ دوران قدیم وجدید</p><br /><p style="text-align: right;"><strong>3-    مولفه ها و الگوهای سیاست اخلاقی/ اخلاق سیاسی در سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران (ویژگی ها و چالش ها)<br /></strong>ماهیت اخلاقی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران<br />جایگاه سیاست اخلاقی در قانون اساسی ج ا ا<br />جایگاه سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره)<br />ماهیت اخلاقی رهبران و کارگزاران حکومتی در ج ا ا<br />ماهیت اخلاقی نهاد ها و ارکان حکومتی در ج اا<br />ماهیت اخلاقی رابطه نظام سیاسی ج ا ا و مردم<br />سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و رقابت انتخاباتی<br />سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و عملکرد احزاب سیاسی در ج ا ا<br />سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و سیاستگذاری عمومی در ج ا ا</p><br /><p style="text-align: right;"><strong>4-    مولفه ها و الگوهای سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی در سیاست خارجی ج ا ایران (ویژگی ها و چالش ها)<br /></strong>ویژگی های اخلاقی سیاست خارجی ج ا ا<br />ایران، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و صدور انقلاب اسلامی<br />ایران، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و کشورهای همسایه<br />ایران، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و جهان اسلام<br />ایران، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی در جنگ تحمیلی<br />ایران، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و غرب<br />ایران، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و کشورهای جنوب<br />ایران، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و مساله هسته ای<br />ایران، سیاست اخلاقی/اخلاق سیاسی و بیداری اسلامی</p><br /><p style="text-align: right;"><strong>5-    چشم انداز سیاست اخلاقی در عرصه سیاست داخلی و بین المللی<br /></strong>جایگاه سیاست اخلاقی در سند چشم انداز<br />مسایل و چالش های سیاست اخلاقی ج ا ا در عرصه داخلی و خارجی<br />آینده مطلوب سیاست اخلاقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های داخلی و بین المللی<br /><br /><strong><br />مهلت ارسال چكيده مقالات: تا 15 اسفند 1390</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><strong>مهلت ارسال اصل مقالات: تا 10 ارديبهشت 1391</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><strong>نشاني پست الكترونيك: <a href="mailto:iranianiisa@gmail.com">iranianiisa@gmail.com</a></strong></p><br /><p style="text-align: right;"><strong>شماره تلفن دبيرخانه: 021-81032220</strong></p><br /><p style="text-align: right;"> </p><br /><p style="text-align: right;"> </p><br /><p style="text-align: right;"> </p> همایش سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی چهارم خردادماه 1391 در شهر تبريز برگزار مي‌شود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=179 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=179 <p>همایش «سیاست اخلاقی واخلاق سیاسی» <em>از سوي انجمن ایرانی روابط بین الملل با همكاري دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربايجان شرقي</em> در روز 4 خردادماه سال 1391 در شهر تبریز برگزار مي‌شود.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/poster1.jpg" border="0" width="200" height="272" /></p><br /><p>انجمن علمي روابط بين الملل با انتشار  <a class="caption" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=254&amp;Itemid=86" target="_blank"><strong><span class="system-pagebreak"><span style="text-decoration: underline;">فراخوان</span> </span></strong></a>از  پژوهشگران حوزه‌هاي مختلف دانش سیاسی شامل اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، مسایل ایران و روابط بین الملل و سیاست خارجی دعوت كرد تا با مشارکت فعال در این همایش به پاسخ گویی به پرسش‌های کلیدی در خصوص رابطه میان اخلاق و سیاست،‌ماهيت سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی، ماهیت اخلاقي نظام جمهوری اسلامی ایران،‌نحوه تأثيرگذاري اخلاق بر سیاست و رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز اخلاقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های داخلی و خارجی بپردازند.</p><br /><p><br /> سومين نشست ارزيابي اقتصاد سياسي بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=178 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=178 <p style="text-align: center;"><strong>سومين نشست ارزيابي وضعيت كيفي رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل در ايران : روز سه شنبه هفته جاري<br /></strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />سومين نشست از سلسله نشست‌هاي گروهي اساتيد و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد سياسي بين‌الملل به منظور ارزيابي وضعيت اين رشته صبح روز سه شنبه 20 دي ماه در دفتر انجمن برگزار خواهد شد.</p><br /><p>در اين نشست دكتر فلاحي (دانشگاه تربيت مدرس) و  دكتر سلطاني (دانشگاه آزاد اسلامي) به بحث و بيان نظرات خود در مورد وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل در ايران خواهند پرداخت.<br />شايان ذكر است، اين سلسله نشست‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلان مميزي علم و بررسي وضعيت رشته‌هاي دانشگاهي است كه در همين راستا دو طرح ارزيابي رشته روابط بين‌الملل(IR) و اقتصاد سياسي بين‌الملل(IPE) از سوي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوری به انجمن ايراني روابط بين‌الملل واگذار شده است.</p> تمديد عضويت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=177 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=177 <p>بدينوسيله از آن دسته اعضای محترم انجمن ایرانی روابط بین الملل كه تاكنون نسبت به تمديد عضويت خود اقدام ننموده و مهلت يك ساله عضويت آنان به سرآمده است  دعوت مي نمايد به منظور تمديد عضويت و دريافت كارت جديد تا پایان دي ماه جاري به دفتر انجمن مراجعه فرمایند.<br />لازم يادآوري است كه:<br />1- مطابق اساسنامه، عضویت در انجمن برای استادان و دانشجویان رشته روابط بین الملل به طور ویژه امکان پذیر می باشد که این در بر گیرنده استادان خارج از کشور و سایر انجمنها و نهادهای علمی مشابه نيز می شود.<br />استادان رشته روابط بین الملل، حقوق بین الملل، اقتصاد بین الملل، ارتباطات و علوم سیاسی می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.<br />دانشجویان رشته های نزدیک به روابط بین الملل هم می توانند عضو این انجمن شوند. دانش آموختگان روابط بین الملل و رشته های نزدیک هم می توانند عضو شوند.همین طور خود انجمن هم می تواند به عضویت انجمن های دیگر درآید.<br />2- استفاده از مزاياي انجمن و شركت در جلسات رسمي مستلزم اعتبار عضويت مي باشد.<br />3- حق عضويت ساليانه براي اعضا به شرح زير مي باشد:<br />- براي اعضاي پيوسته ( فارغ التحصيلان ارشد به بالا): 40 هزار تومان<br />- براي اعضاي وابسته ( فارغ التحصيلان رشته هاي نامرتبط): 30 هزار تومان<br />- براي اعضاي دانشجويي (دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد) : 20 هزار تومان<br />- براي سازمانها و دستگاههای اجرایی : 500 هزار تومان<br />- براي دانشگاه ها : 400 هزار تومان<br />- براي مراكز پژوهشي: 200 هزار تومان<br /><br /><br /></p> نخستين نشست ارزيابي اقتصاد سياسي بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=176 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=176 <p style="text-align: center;"><em>نخستين نشست ارزيابي وضعيت كيفي رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل در ايران </em><br /><strong>رشته اقتصاد سياسي بين الملل بايد به صورت مستقل در دانشگاه‌ها بازتأسيس شود </strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />نخستين نشست از سلسله نشست‌هاي گروهي اساتيد و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد سياسي بين‌الملل به منظور ارزيابي وضعيت اين رشته روز سه‌شنبه 13 دي‌ماه از ساعت 15 در دفتر انجمن برگزار شد.<br />در اين نشست، دكتر اسفنديار اميدبخش استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبايي و مديركل انجمن تجارت خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت و دكتر فيضي استاد دانشگاه اصفهان به بحث و بيان نظرات خود پيرامون وضعيت اين رشته در كشور پرداختند.<br />دكتر اميدبخش با بيان پيشينه‌اي از اين رشته در ايران و جهان اذعان داشت كه رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل در جهان نيز به عنوان رشته‌اي نوپا محسوب مي‌شود كه بنيان آن از دهه 70 ميلادي گذارده شده است.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/1000_967y23ivi55jnowvyushd2yy555.jpg" border="0" width="202" height="156" /><br />او همچنين معتقد بود كه سابقه بنيان‌گذاري اين رشته در ايران و همچنين نياز به مطالعه در حوزه سازمان تجارت جهاني به آغاز دهه 1370 باز مي‌گردد و از اين زمان بود كه جامعه دانشگاهي به اين رشته اقبال نشان دادند؛ هرچند تاكنون در كشور براي اين رشته كار چنداني در هيچ يك از حوزه‌هاي تدريس، پژوهش، تاليف و ترجمه متون دانشگاهي، نيازسنجي و ... صورت نگرفته و دولت نيز نگاه موثري را به تعامل با اين رشته مبذول نداشته است. <br />دكتر اميدبخش راه حل اصلاح وضعيت موجود را مشخص نمودن تعريف اقتصاد سياسي بين‌الملل و شكل گرفتن اجماعي حول آن تعريف دانست و اظهار اميدواري كرد كه بتوان از اين طريق در حوزه سياست‌گذاري در عرصه هاي علم و عمل به موفقيت دست يافت.<br />در ادامه اين نشست،‌ دكتر فيضي با تاييد نظرات دكتر اميدبخش اظهار داشت: اولين موضوعي كه در رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل بايد به آن توجه نمود، اين است كه دولت خود تصميم به بازتاسيس اين رشته در دانشگاه‌ها بگيرد. <br />وي افزود: از آنجايي كه در حال حاضر چنين رشته‌اي در دانشگاه‌هاي كشور وجود ندارد و ضرورت و اهميت ايجاد آن بر هيچ كس پوشيده نيست، لازم است وزارت علوم با همفكري انجمن ايراني روابط بين‌الملل نسبت به بازتاسيس اين رشته به صورت مستقل در دانشگاه‌ها اقدام نمايد و پس از آن مي‌توان توقع داشت كه بتوان به ارزيابي شرايط و تدوين راهبردي براي اين رشته در كشور دست زد.    <br />شايان ذكر است، اين سلسله نشست‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلان مميزي علم و بررسي وضعيت رشته‌هاي دانشگاهي است كه در همين راستا دو طرح ارزيابي رشته روابط بين‌الملل(IR) و اقتصاد سياسي بين‌الملل(IPE) از سوي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوری به انجمن ايراني روابط بين‌الملل واگذار شده است.<br /><br /></p> نقد كتاب در دانشگاه علامه طباطبايي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=175 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=175 <p style="text-align: center;"><strong><em>به همت انجمن برگزار شد:</em><br />نقد كتاب صورت‌بندي گفتمان اسلامي در روابط بين‌الملل</strong></p><br /><p><br />جلسه‌ نقد كتاب صورت‌بندي گفتمان اسلامي در روابط بين‌الملل تاليف دكتر هادي آجيلي استاديار دانشگاه علامه طباطبايي روز يكشنبه 27 آذرماه 1390 در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/ajili1_82210.jpg" border="0" width="129" height="179" /></p><br /><p style="text-align: right;"><br />در اين جلسه كه با حضور مولف كتاب برگزار شد، دكتر منصور ميراحمدي دانشيار علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي و دكتر محمد ستوده آراني استاديار روابط بين‌الملل دانشگاه باقرالعلوم (ع) به ايراد مباحث و ارائه نقدهاي خود بر مطالب اين كتاب پرداختند.</p> نمايشگاه كتاب در دانشگاه علامه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=174 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=174 <p style="text-align: center;"><strong>برگزاری نمایشگاه کتاب هاي تخصصي روابط بين الملل در دانشگاه علامه طباطبايي</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/p109008-6.gif" border="0" width="244" height="182" /></p><br /><p style="text-align: right;"><br />انجمن علمی روابط بین الملل با همکاری تعدادي از انتشارات مهم دانشگاهي، اقدام به برگزاري نمايشگاهي  از  کتاب های تخصصی حوزه روابط بین الملل کرد.<br />این نمایشگاه که در روز يكشنبه 27 آذرماه 1390 در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، مورد استقبال دانشجویان و علاقمندان مباحث روابط بین الملل و علوم سیاسی قرار گرفت.</p> ارزيابي وضعيت اقتصاد سياسي بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=173 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=173 <p style="text-align: center;"><strong>دومين نشست ارزيابي وضعيت كيفي</strong><strong> وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين الملل روز يكشنبه برگزار مي شود</strong></p><br /><p style="text-align: right;">دومين نشست از سلسله نشست‌هاي گروهي اساتيد و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد سياسي بين‌الملل به منظور ارزيابي وضعيت اين رشته روز يكشنبه 18 ديماه از ساعت 13 در دفتر انجمن برگزار خواهد شد.<br />در اين نشست دكتر اميرمحمد حاجي يوسفي (دانشگاه شهيد بهشتي)، دكتر احمد موثقي (دانشگاه تهران)، دكتر مسعود موسوي شفائي( دانشگاه تربيت مدرس) و دكتر قنبرلو (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) به بحث و بيان نظرات خود در مورد وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين‌الملل در ايران خواهند پرداخت.<br />شايان ذكر است، اين سلسله نشست‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلان مميزي علم و بررسي وضعيت رشته‌هاي دانشگاهي است كه در همين راستا دو طرح ارزيابي رشته روابط بين‌الملل(IR) و اقتصاد سياسي بين‌الملل(IPE) از سوي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوری به انجمن ايراني روابط بين‌الملل واگذار شده است.<br />نخستين نشست ارزيابي وضعيت رشته اقتصاد سياسي بين الملل هفته گذشته در دفتر انجمن برگزار شد.</p> ايجاد فضاي علمي مبتني بر نقد http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=172 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=172 <p style="text-align: center;"><em>در چهارمين همايش سالانه انجمن ايراني روابط بين‌الملل عنوان شد:</em><br /><strong>هدف ما ايجاد فضاي علمي مبتني بر نقد و منطبق با خاستگاه بومي و الهامات هويتي و ديني است</strong></p><br /><p><br />چهارمين همايش سالانه انجمن ايراني روابط بين‌الملل با محوريت نظريه‌پردازي اسلامي ـ ايراني روابط بين‌الملل روز يكشنبه 27 آذر ماه 1390 با حضور اساتيد و دانشجويان صاحب‌نظر در حوزه روابط بين‌الملل در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/p1090095-3.gif" border="0" /></p><br /><p style="text-align: right;"><br />دكتر ارسلان قرباني رئيس انجمن ايراني روابط بين الملل در مراسم افتتاحيه اين همايش، با تاكيد بر اين كه بومي كردن روابط بين‌الملل به معناي حذف نظريات ساير دانشمندان جهان نيست، گفت: هدف از بومي كردن روابط بين‌الملل ايجاد فضاي علمي مبتني بر نقد است كه سنخيت با دانش و هويت آن كشور داشته باشد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/p1090086-5.gif" border="0" /></p><br /><p style="text-align: right;">رييس مركز همكاري‌هاي علمي بين‌المللي وزارت علوم گفت: انجمن ايراني روابط بين‌الملل مانند ساير انجمن‌ها درصدد است در برخي از رشته‌هاي روابط بين‌الملل گام بردارد. يكي از هدف‌هاي مورد نظر اين انجمن بومي كردن روابط بين‌الملل است كه در واقع در اين‌جا بايد تاييد كرد بومي كردن روابط بين‌الملل به معناي حذف نظرات ساير دانشمندان جهان نيست بلكه هدف اين است كه بتوان فضاي علمي مبتني بر نقد ايجاد كرد كه با خاستگاه بومي و الهامات هويتي، ديني و كشوري منطبق باشد.</p><br /><p style="text-align: right;">قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري در امور بين‌الملل ادامه داد: ما در تلاش هستيم كه با همكاري اساتيد بزرگ دانشگاه‌هاي ايران بتوانيم در اين انجمن علمي به اين هدف برسيم و اميدواريم كه در آينده نيز اين فعاليت‌ها در اين زمينه ادامه پيدا كند.<br />در ادامه مراسم دكتر سيد جلال دهقاني فيروزآبادي نايب رئيس انجمن ايراني روابط بين الملل گفت: در حال حاضر در حوزه بين‌الملل شاهد توسعه كمّي هستيم. اكنون بايد در كنار اين توسعه كمّي، توسعه كيفي روابط بين‌الملل نيز انجام گيرد و بر ما وظيفه است كه از نظر كيفي در اين حوزه عقب نمانيم كه اين موضوع مستلزم تلاش دانشمندان و اساتيد و دانشجويان صاحب‌نظر در اين حوزه است.</p><br /> قابليت‌هاي نظريه‌پردازي اسلامي ـ ايراني روابط بين‌المللي در ايران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=171 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=171 <p style="text-align: center;">در نشست قابليت‌هاي نظريه‌پردازي اسلامي ـ ايراني روابط بين‌المللي در ايران عنوان شد:</p><br /><p style="text-align: center;"><strong>زيرساخت‌ انقلاب‌هاي اخير جهان عرب ريشه در الهام‌بخشي انقلاب اسلامي ايران دارد</strong></p><br /><p><br />سومين نشست تخصصي همايش نظريه پردازي اسلامي ايراني روابط بين الملل با عنوان قابليت‌هاي نظريه‌پردازي اسلامي ـ ايراني روابط بين‌المللي در ايران با حضور اساتيد دانشگاه و صاحب‌نظران در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه برگزار شد.<br />دكتر ابراهيم متقي استاد دانشگاه تهران در اين نشست درباره نظريه هنجاري ـ ساختاري در سازمان‌دهي امنيت منطقه خاورميانه گفت: تاكنون رهيافت‌هاي مختلفي درباره امنيت خاورميانه ارائه شده است كه مي‌توان به موازنه قدرت، موازنه تهديد، امنيت هميارانه و... اشاره كرد. اما هيچ يك از اين رهيافت‌ها به صلح، ثبات و امنيت در منطقه خاورميانه منجر نشده است.</p><br /><p> </p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/p1090092-4.gif" border="0" /></p><br /><p>وي با اشاره به منازعات و تنش‌هاي موجود در منطقه خاورميانه افزود: هم‌اكنون بسياري از الگوهاي منازعه و همكاري كه ماهيت هويتي و هنجاري دارند، توسط بسياري از كشورها مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بنابراين طبيعي است كه زمينه‌هاي لازم براي بهره‌گيري از اين الگو براي كاهش تضادهاي منطقه‌اي خاورميانه و خليج فارس بايد مورد استفاده قرار گيرد.</p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/postere-ravabete-01.gif" border="0" width="165" height="236" /></p><br /><p>عضو پيوسته انجمن ايراني روابط بين الملل در ادامه اظهاراتش با اشاره به بيداري اسلامي گفت: اگرچه كارگزاران و رهبران موج بيداري اسلامي در بهار عرب، داراي رويكرد و گفتمان متفاوتي با جمهوري اسلامي ايران هستند اما زيرساخت‌هاي انقلاب‌هاي سياسي ـ اجتماعي جهان عرب ريشه در الهام‌بخشي انقلاب اسلامي ايران دارد كه اين امر تضادهاي ايران ـ عربستان را گسترش داده است. اگرچه الهام بخش اسلامي عامل تاثيرگذاري انقلاب ايران در محيط پيراموني محسوب مي‌شود اما اين امر مخاطرات امنيتي زيادي را به وجود آورده است.</p><br /><p> </p><br /> داشته‌هاي نظريه‌پردازي روابط بين‌الملل در ايران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=170 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=170 <p style="text-align: center;"><em>در دومين نشست تخصصي همايش نظريه پردازي اسلامي ايراني روابط بين الملل مطرح شد:</em></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>تعاريف موجود در نظام بين‌المللي بايد بازتعريف شوند</strong></p><br /><p>مدير مركز مطالعات روابط بين‌الملل نيز در نشست دوم همايش نظريه پردازي اسلامي ايراني روابط بين الملل با عنوان داشته‌هاي نظريه‌پردازي روابط بين‌الملل در ايران كه عصر روز 27 آذرماه 1390 برگزار شد، گفت: درآينده اردوگاه‌ سلطه‌ستيزان به رهبري ايران اسلامي بر اردوگاه سلطه‌گران پيروز مي‌شود.<br />دكتر منوچهر محمدي در باره برخورد با سلطه گفت: جنبش انقلاب اسلامي ايران قانون‌مندي حاكم بر جهان سلطه را بر هم زد زيرا ديگر انقلاب‌هاي رخ داده در آن زمان در حمايت يكي از دو قطب‌هاي شرق و غرب به وجود مي‌آمد اما جمهوري اسلامي ايران در تقابل شرق و غرب بود و نظام 300 ساله سلطه را به چالش كشاند.<br />او ادامه داد: در واقع در انقلاب اسلامي ايران مردم بدون ابزار و سلاح نظام سلطه را به چالش كشيدند كه پس از آن نظام بين‌المللي تغيير پيدا كرد و دو اردوگاه با نام‌هاي سلطه‌جويان و سلطه‌ستيزان به وجود آمد. رهبر اردوگاه سلطه‌گران را ايالت متحده آمريكا بر عهده داشت كه پس از آن دول پيشرفته همراه با غرب، دولت‌هاي در حال توسعه تحت نفوذ غرب و دول اسلامي تحت تاثير غرب در اين اردوگاه حضور دارد.<br />محمدي با بيان اين كه رهبري ارودگاه سلطه‌ستيزان بر عهده جمهوري اسلامي ايران است و در اين اردوگاه جهان تشيع،‌ جهان اسلام و ملت‌هاي كشورهاي غيرمسلمان و استعمارزده و در نهايت مردم كشورهاي غربي قرار دارند، اظهار كرد: بر همين اساس جنگ جهاني سوم شروع شده است كه اين جنگ مانند دو جنگ گذشته كلاسيك نبوده و تمام ابعاد سياسي، ‌اقتصادي و فرهنگي را شامل مي‌شود.</p><br /><p> </p><br /> قياس‌ناپذيري نظريه اسلامي در حوزه روابط بين‌الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=169 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=169 <p style="text-align: center;"><strong>نظريه اسلامي در حوزه روابط بين‌الملل قياس‌پذير نيست</strong></p><br /><p><br />دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي ـ استاد گروه روابط بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي ـ درباره نظريه اسلامي روابط بين‌الملل، گفت: دين اسلام ماهيتي اجتماعي و سياسي دارد. به گونه‌اي كه احكام و دستورات اسلام كليه ابعاد زندگي اجتماعي و سياسي انسان را در بر مي‌گيرد. به عبارت ديگر اسلام يك شيوه و سبك زندگي است كه نظم اجتماعي ـ سياسي خاصي را ايجاد مي‌كند كه يكي از خصوصيات آن تعاملات جوامع مختلف انساني است. روابطي كه در دنياي مدرن امروزي به صورت مناسبات دولت ملت‌ها در چارچوب نظام بين‌الملل تحقق يافته است.<br />وي در ادامه اظهاراتش با بيان اين كه يك نظريه محقق و مدون روابط بين‌الملل در منابع اسلامي وجود ندارد، افزود: با وجود ديدگاه‌هايي كه به امتناع نظر اسلامي روابط بين‌الملل قائل هستند امكان پردازش نظريه اسلامي روابط بين‌الملل بر مبناي پيش‌فرض‌هاي مستخرج از منابع و معارف اسلامي امكان اثبات دارد. اگر چه تدوين نظريه اسلامي روابط بين‌الملل در مقام اثبات نيز با موانع و مشكلاتي روبه‌رو است.<br />اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه نظريه اسلامي روابط بين‌الملل تكثرگرايي تاسيسي ناميده مي‌شود، گفت: نظريه اسلامي در حوزه روابط بين‌الملل امكان پذير است، اما اين نظريه قياس‌پذير نيست.</p><br /><p> </p><br /> جهان سوم فاقد نظريه پردازي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=168 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=168 <p style="text-align: center;"><strong>جهان سوم فاقد نظريه پردازي است<br /></strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />يك استاد دانشگاه در نخستين نشست تخصصي همايش نظريه پردازي روابط بين الملل با موضوع بايسته‌هاي نظريه‌پردازي روابط بين‌الملل گفت: اگر چه كشورهاي توسعه‌يافته توانسته‌اند در رشته بين‌الملل نظريه‌پردازي‌هاي بسياري انجام دهند اما جهان سوم فاقد نظريه‌پردازي است.<br />دكتر حميرا مشيرزاده ـ دانشيار گروه روابط بين‌الملل دانشگاه تهران ـ درباره ايران و تجربه نظريه‌پردازي در رشته بين‌الملل در كشورهاي توسعه‌يافته، گفت: با توجه به گستردگي نظريه‌پردازي در رشته روابط بين‌الملل در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته به‌خصوص آمريكا و محدوديت حتي فقدان نظريه‌پردازي در اين رشته در بسياري از كشورهاي جهان سوم به‌خصوص در ايران اين مساله را مطرح مي‌كند كه چرا اين تفاوت چشمگير وجود دارد.<br />او ادامه داد: يكي از راه‌هايي كه بتوان از آن به تبيين مساله و براي فائق آمدن بر اين مشكل استفاده كرد نگاه به تجربه كشورهاي توسعه‌ يافته در حوزه روابط بين‌الملل است. البته اين نگاه به تجربه ديگران بايد به معناي يافتن راه‌حل از طريق دنباله‌روي يا تقليد نباشد. بلكه به منظور يادگيري از تجربه ديگران و استفاده مناسب از آن تجربه در متن بومي است.<br />اين استاد دانشگاه اشاره كرد: اين تجربه در سه سطح مورد توجه قرار مي‌گيرد. مي‌توان به سطح اجتماعي ـ سياسي، سطح نهادي و سطح انديشگي تقسيم مي‌شود. در سطح اجتماعي و سياسي به زمينه‌هاي ساختاري و خصوصيات آن توجه مي‌شود، در سطح نهادي ساختارهاي آموزشي، پژوهشي و ويژگي‌هايي كه مشوق نظريه‌پردازي است مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در سطح انديشگي چگونگي اتكاء به منابع و سنت‌هاي فكري الهام‌بخش براي نظريه‌پردازي مورد توجه قرار مي‌گيرد.</p> نطريه پردازي با عزم و اراده http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=167 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=167 <p style="text-align: center;"><strong>می توانیم با عزم و اراده در حوزه روابط بین الملل نظریه پردازی اسلامی داشته باشیم</strong></p><br /><p>دبير علمي همايش نظريه‌پردازي اسلامي ـ ايراني روابط بين‌الملل در مراسم گشايش اين همايش كه روز يكشنبه 27 آذر ماه 1390 در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد،‌ گفت: اين انجمن از سال 84 تاكنون همايش‌هاي مختلفي را در حوزه بين‌الملل برگزار كرده است. با توجه به اين كه بالاترين پله در هر رشته‌اي نظريه‌پردازي است بايد از طريق ارتباطات و تعاملات به رشد علم روابط بين‌الملل كمك كرد كه اين انجمن نيز در همين راستا حركت مي‌كند زيرا نظريه‌پردازي در روابط بين‌الملل نياز به عزم و بسيج علمي در كشور دارد. <br />دكتر اميرمحمد حاجي يوسفي ادامه داد: با برگزاری همایش نظریه پردازی اسلامی ایرانی در روابط بین الملل سعی کرده ایم از طریق ارتباطات و تعامل میان استادان این رشته ، به رشد علم در حوزه روابط بین الملل بومی کمک کنیم. <br />وي تأكيد كرد: می توانیم با عزم و اراده در حوزه روابط بین الملل نظریه پردازی اسلامی داشته باشیم . <br />دكتر حاجي يوسفي اضافه کرد: در اين همايش علاوه بر برگزاري سه نشست تخصصي، چكيده مقالاتي كه نتوانستند در اين همايش به سخنراني بپردازند توسط مولفان‌شان ارايه مي‌شود.</p> زمينه مساعد براي توسعه كيفي روابط بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=166 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=166 <p style="text-align: center;"><em>نايب رئيس انجمن:</em></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>زمينه  براي توسعه دانش كيفي روابط بين‌الملل بسيار مساعد است</strong></p><br /><p>نايب رئيس انجمن ايراني روابط بين الملل كه روز 27 آذر 1390 در مراسم افتتاحيه همايش نظريه پردازي اسلامي ايراني روابط بين الملل سخن مي گفت، اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه بين‌الملل شاهد توسعه كمّي هستيم. اكنون بايد در كنار اين توسعه كمّي، توسعه كيفي روابط بين‌الملل نيز انجام گيرد و بر ما وظيفه است كه از نظر كيفي در اين حوزه عقب نمانيم كه اين موضوع مستلزم تلاش دانشمندان و اساتيد و دانشجويان صاحب‌نظر در اين حوزه است.<br />دكتر سيد جلال دهقاني فيروزآبادي با تاكيد بر نقش مهم دانشجويان تحصيلات تكميلي، گفت: امروز مهم نيست كه كجا درس مي‌خوانيم بلكه مهم اين است كه چگونه در آن رشته تحصيلي فعاليت كنيم. در حال حاضر زمينه  براي توسعه دانش كيفي روابط بين‌الملل بسيار مساعد است.<br />رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اين كه توليد علم بدون نظريه‌پردازي امكان‌پذير نيست، اضافه كرد: ما بايد خودمان نظريه‌پردازي كنيم و اكنون زمان آن رسيده است كه در حوزه روابط بين‌الملل به ارزيابي دروني برسيم. در اين بخش نقد درون‌سازماني مي‌تواند مهم باشد زيرا ما همواره صحبت از نقد مي‌كنيم اما بر ما تحمل نقد سنگين است.<br />وي ادامه داد: بايد يك مرجعيت علمي متولي اين رشته اين وظيفه را برعهده بگيرد و در نظريه‌پردازي ايراني ـ اسلامي در حوزه روابط بين‌الملل تلاش كند و از وضعيت موجود در اين حوزه به وضعيت مطلوب برسد. از يك جامعه علمي و بالنده مانند جامعه ايراني كه چه در حوزه‌هاي علوم تجربي و طبيعي پيشرفت‌هاي ارجمندي داشته است توقع بي‌جايي نيست كه در حوزه روابط بين‌الملل نيز پيشرفت‌هايي داشته باشد.</p> افتتاحيه چهارمين همايش ساليانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=165 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=165 <p style="text-align: center;"><em>در چهارمين همايش سالانه انجمن ايراني روابط بين‌الملل عنوان شد:</em><br /><strong>بومي كردن روابط به معناي حذف نظريه‌هاي ساير دانشمندان جهان نيست</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />چهارمين همايش سالانه انجمن ايراني روابط بين‌الملل با محوريت نظريه‌پردازي اسلامي ـ ايراني روابط بين‌الملل روز يكشنبه 27 آذر ماه 1390 با حضور اساتيد و دانشجويان صاحب‌نظر در حوزه روابط بين‌الملل در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. <br />دكتر ارسلان قرباني رئيس انجمن ايراني روابط بين الملل در مراسم افتتاحيه اين همايش، با تاكيد بر اين كه بومي كردن روابط بين‌الملل به معناي حذف نظريات ساير دانشمندان جهان نيست، گفت: هدف از بومي كردن روابط بين‌الملل ايجاد فضاي علمي مبتني بر نقد است كه سنخيت با دانش و هويت آن كشور داشته باشد.<br />رييس مركز همكاري‌هاي علمي بين‌المللي وزارت علوم گفت: انجمن ايراني روابط بين‌الملل مانند ساير انجمن‌ها درصدد است در برخي از رشته‌هاي روابط بين‌الملل گام بردارد. يكي از هدف‌هاي مورد نظر اين انجمن بومي كردن روابط بين‌الملل است كه در واقع در اين‌جا بايد تاييد كرد بومي كردن روابط بين‌الملل به معناي حذف نظرات ساير دانشمندان جهان نيست بلكه هدف اين است كه بتوان فضاي علمي مبتني بر نقد ايجاد كرد كه با خاستگاه بومي و الهامات هويتي، ديني و كشوري منطبق باشد.<br />قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري در امور بين‌الملل ادامه داد: ما در تلاش هستيم كه با همكاري اساتيد بزرگ دانشگاه‌هاي ايران بتوانيم در اين انجمن علمي به اين هدف برسيم و اميدواريم كه در آينده نيز اين فعاليت‌ها در اين زمينه ادامه پيدا كند.<br /><br /></p> قابل توجه علاقمندان دريافت نشريه روابط بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=164 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=164 <p style="text-align: center;"><br /><strong>شماره جديد نشريه روابط بين الملل با نگاهي ويژه به تحولات عربي منتشر شد</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br /> <br />دهمين شماره نشريه روابط بين الملل - ارگان انجمن علمي روابط بين الملل - با نگاهي ويژه به تحولات خاورميانه عربي منتشر شد.<br />نهمين شماره شماره نشريه روابط بين الملل نيز به تحولات خاورميانه عربي و شمال افريقا پرداخته بود.<br /> دهمين شماره نشريه روابط بين الملل دربردارنده مطالبي به شرح زير است:</p><br /> گزارش سومین ميزگرد تحولات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=163 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=163 <p style="text-align: center;">در سومین ميزگرد بررسي تحولات  مطرح شد:<strong><br />ضعف در بنياد هاي هم گرايي و سايه سنگين سياست بر اقتصاد در بحران مالي اروپا</strong></p><br /><p><br />سومین ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان با موضوع بررسي مسائل و تحولات منطقه اروپا با حضور دكتر سعيد خالوزاده و دكتر علي فلاحي برگزار شد.<br />در اين ميزگرد كه روز دوشنبه  هفتم آذر ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، دکتر علي فلاحي استاد دانشگاه و عضو گروه مطالعاتي اقتصاد سياسي بيين الملل انجمن علمي روابط بين الملل با اشاره به سابقه مشكلات و بحرا ن هاي مالي اروپا در سال 2009 برپايه سهل انگاري در تعيين معيارهاي كارآمد براي همگرايي در اتحاديه اروپا،‌ به تبيين تأثير سوء دو  مشكل كسري بودجه در اثر بدهي برخي دولت ها از جمله يونان، ايرلند، پرتغال،‌ ايتاليا و اسپانيا و نيز دستكاري در ارائه آمار و جعل واقعيت ها در كنار نقش گزارش هاي مؤسسات اعتبارسنجي امريكا از قدرت و توان بازپرداخت مالي دولت هاي اروپايي پرداخت.</p><br /><p> </p><br /> سومین ميزگرد بررسي تحولات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=162 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=162 <p style="text-align: center;">روز دوشنبه 7 آذر ماه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود:</p><br /><p style="text-align: center;"><strong></strong> <strong>ميزگرد بررسي مسائل و تحولات اروپا </strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />سومین ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان با موضوع بررسي مسائل و تحولات منطقه اروپا روز دوشنبه  7 آذر ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار مي شود.<br />در اين ميزگرد، <strong>دکتر سعيد خالوزاده</strong> استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اروپا و <strong>دکتر علي فلاحي</strong> استاد دانشگاه و عضو گروه مطالعاتي اقتصاد سياسي بيين الملل انجمن علمي روابط بين الملل به ارائه ديدگاه ها و نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.<br />اين ميزگرد از <strong>ساعت 10  تا 12 روز دوشنبه 7 آذر ماه </strong>جاري در  <strong>دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي</strong> برگزار مي شود.<br />لازم به ذكر است سلسله ميزگردهاي بررسي تحولات منطقه و جهان به همت انجمن علمي ايراني روابط بين الملل با همكاري گروه علوم سیاسی  دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.<br />در اين ميزگردها به موضوعات مهم جاري پيرامون عناوین چهارگانه تحولات خاورمیانه،‌ تحولات اروپا، تحولات آمریکا و بازبینی نظام بین الملل غربی پرداخته می شود.</p> گزارش دومین ميزگرد بررسي تحولات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=161 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=161 <p style="text-align: center;">در دومین ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان تحليل شد:</p><br /><p style="text-align: center;"><strong>رويكردهاي متعارض اسلام گرايي و رويكرد ايران به تحولات سوريه</strong></p><br /><p>دومین ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان روز دوشنبه 30 آبان ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.<br />در اين ميزگرد، دکتر ارسلان قربانی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت معلم و رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل با دسته بندي رويكرد هاي عمده اسلام گرايي منطقه به اسلام سكولارها با مدل تركيه ، اسلام سلفي گراها با مدل عربستان و اسلام گرايي شيعي با مدل ايراني به بررسي چالش هاي پيش روي مدل تركيه پرداخت و پيشينه تاريخي اعراب و ترك ها،‌ مسأله اسرائيل، سياست تركيه و استقرار سپر موشكي ناتو در تركيه و احتمال تضعيف يا حذف حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتي را از جمله اين چالش ها برشمرد.</p><br /><p> </p><br /> دومین میزگرد تحولات دوشنبه 30 آبان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=160 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=160 <p style="text-align: center;"><strong>دومین ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان روز دوشنبه 30 آبان ماه برگزار مي شود</strong></p><br /><p>دومین ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان روز دوشنبه مورخ 30 آبان ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار مي شود.<br />در اين ميزگرد، <strong>دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی</strong> استاد روابط بین الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، <strong>دکتر ارسلان قربانی</strong> دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت معلم و رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل و <strong>آقای رضا امیری مقدم</strong> کارشناس مسایل خاورمیانه به ارائه ديدگاه ها و نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.<br />اين ميزگرد از ساعت 13  تا 15 روز دوشنبه 30 آبان ماه جاري در محل سالن شهيد بهشتي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.<br />لازم به ذكر است سلسله ميزگردهاي بررسي تحولات منطقه و جهان به همت انجمن علمي ايراني روابط بين الملل با همكاري گروه علوم سیاسی  دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.<br />در اين ميزگردها به موضوعات مهم جاري پيرامون عناوین چهارگانه تحولات خاورمیانه،‌ تحولات اروپا، تحولات آمریکا و بازبینی نظام بین الملل غربی پرداخته می شود.</p> گزارش نخستين ميزگرد تحولات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=159 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=159 <p style="text-align: center;">در نخستين ميزگرد بررسي تحولات منطقه مطرح شد:<strong><br />بيداري اسلامي؛ پايان نظم امريكايي و وحدت منطقه عليه سلطه</strong></p><br /><p style="text-align: justify;"><br />بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه ،‌شكل گيري نظم جديد پسا امريكايي عليه نظام سلطه است.<br />اين مطلب در نخستين ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان كه عصر روز دوشنبه در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد،‌ مطرح و تأكيد شد كه اطلاق عنوان بيداري اسلامي بر حركت و جنبش هاي اخير منطقه خارج از چارچوب هاي قوميتي و مذهبي و الگوي وحدت بخشي است كه تمامي جهان اسلام را به طور يكپارچه و متحد در مقا بل نظام سلطه غرب، امريكا و اسرائيل قرار مي دهد.</p><br /><p style="text-align: justify;"> </p><br /> نخستين ميزگرد بررسي تحولات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=158 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=158 <p style="text-align: center;"><strong>نخستين ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان روز دوشنبه برگزار مي شود</strong></p><br /><p><br />نخستين ميزگرد بررسي تحولات منطقه و جهان با موضوع بررسي<strong> تحولات خاورميانه عربي و شمال افريقا </strong>روز دوشنبه 90/8/23 برگزار مي شود.<br />در اين ميزگرد آقايان <strong>منوچهر تسليمي </strong>مسئول دبيرخانه بيداري اسلامي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،‌ <strong>احمد سروش نژاد</strong> مديرعامل خبرگزاري خاورميانه و عضو مؤسسه نداء زيتون و <strong>دكترامير محمد حاجي يوسفي </strong>استاد دانشگاه شهيد بهشتي و عضو هيأت مديره انجمن علمي روابط بين الملل به ارائه ديدگاه ها و نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.<br />اين ميزگرد از ساعت<strong> 13 تا 15 روز دوشنبه 23 آبان ماه جاري در محل سالن شهيد بهشتي</strong> دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.<br />لازم به ذكر است سلسله ميزگردهاي بررسي تحولات منطقه و جهان به همت انجمن علمي ايراني روابط بين الملل با همكاري گروه علوم سیاسی  دانشگاه شهيد بهشتي برگزار مي شود.<br />اين ميزگردها به موضوعات مهم جاري پيرامون عناوین چهارگانه تحولات خاورمیانه،‌ تحولات اروپا، تحولات آمریکا و بازبینی نظام بین الملل غربی خواهد پرداخت.<br /><br /></p> فراخوان چهارمين همايش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=157 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=157 <p style="text-align: center;"><strong>فراخوان چهارمين همايش ساليانه انجمن ايراني علمي روابط بين الملل با عنوان<br /><br />« نظریه پردازی اسلامی - ایرانی روابط بین الملل »<br /><br />زمان همایش: روز يكشنبه 27 آذر 1390<br /><br />مکان برگزاري: سالن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبایی</strong></p><br /><p> </p><br /> فراخوان فصلنامه علمي پژوهشي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=156 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=156 <p style="text-align: center;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} --> <!--[endif] --></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; background: none repeat scroll 0% 0% #fbd1af; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 7pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"> </span></p><br /><p style="text-align: center;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} --> <!--[endif] --></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>فراخوان مقاله<br /><br />فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong> </strong></p><br /> فراخوان نشریه روابط بین الملل شماره 11 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=155 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=155 <p style="text-align: center;"><strong>فراخوان دریافت مقاله برای شماره 11 نشریه روابط بین الملل<br /></strong></p><br /><p style="text-align: right;">بدینوسیله از اعضای محترم انجمن و علاقمنداني که مایل به همکاری در انتشار شماره 11 نشریه روابط بین الملل - ارگان داخلی انجمن روابط بین الملل - هستند، دعوت به عمل می آورد نسبت به ارسال مقالات و آثار مکتوب خود به نشانی ایمیل انجمن اقدام نمایند.</p><br /><p style="text-align: right;"><br /> سازمان ملل شناسي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=154 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=154 <p style="text-align: center;"><strong>کارگاه تخصصي سازمان ملل شناسي<br />زمان برگزاري:  23 آبان ماه<br />محل برگزاري: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران<br /></strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br /><br />انجمن علمي ايراني روابط بين الملل با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، کارگاه تخصص با عنوان «سازمان ملل شناسي» را در تاريخ 23 آبان ماه سال جاري برگزار مي كند.<br />در اين كارگاه، کلياتی درباره ماهيت و. ساختار سازمان ملل متحد  و نهادهاي زيرمجموعه آن و مباحث تخصصي مرتبط  با اين نهاد بين المللي ارائه خواهد شد.<br />*‌ پذيرش براي اين كارگاه محدود بوده و اولويت با كساني است كه زودتر از سايرين اقدام به ثبت نام كنند.<br />* در صورت تكميل ليست،‌ اسامي داوطلبان براي دوره بعدي كارگاه رزرو خواهد شد.<br />* به شركت كنندگان در كارگاه،‌ از سوي انجمن روابط بين الملل و سازمان ملل گواهي حضور اعطا مي شود.<br />* علاقمندان مي توانند با شماره تلفن انجمن (81032220) براي ثبت نام اقدام كنند.</p> سلسله ميزگردهاي بررسي تحولات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=153 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=153 <p style="text-align: center;"><strong>اعلام برگزاري سلسله ميزگردهاي بررسي تحولات منطقه و جهان</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />انجمن علمي ايراني روابط بين الملل با همكاري گروه علوم سیاسی  دانشگاه شهيد بهشتي سلسله میزگردهایی در زمينه بررسي تحولات منطقه و جهان برگزار مي كند.<br />اين ميزگردها با عناوین چهارگانه تحولات خاورمیانه،‌ تحولات اروپا، تحولات آمریکا و بازبینی نظام بین الملل غربی در محل دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد.<br />زمان دقيق و نام سخنرانان برنامه بزودي اعلام خواهد شد.</p> برگزاري كارگاه جهاني شدن و سازمان ملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=152 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=152 <p style="text-align: center;"><strong>کارگاه تخصصی تاثير جهانی شدن بر سازمان ملل متحد برگزار شد</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />انجمن علمی ايرانی روابط بين الملل با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، کارگاه تخصصی تاثير جهانی شدن بر سازمان ملل متحد را روز پنج شنبه 14 مهر ماه 1390 در سالن کنفرانس ساختمان ملل متحد در تهران برگزار کرد. <br />در اين كارگاه تخصصي كه بيش از يكصد تن از پژوهشگران ، استادان دانشگاه و دانشجويان حضور داشتند، سخنرانانی از جمله دکتر محمد جواد ظريف، نماينده دائم پيشين جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل متحد درباره "تحولات امنيت در چارچوب سازمان ملل متحد"، دکتر محمود رضا گلشن پژوه  درباره "تحولات نوين نظام حقوق بشر" و دکتر مجيدرضا مومنی درباره "تحولات سازمان ملل متحد در بستر جهانی شدن" به ايراد مطالب پرداختند.</p> كارگاه اسناد و اطلاعات سازمان ملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=151 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=151 <p style="text-align: center;"><strong>کارگاه تخصصي بازيابی اسناد و اطلاعات سازمان ملل متحد<br />زمان برگزاري:  17 آبان ماه <br />محل برگزاري: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران </strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />انجمن علمي ايراني روابط بين الملل با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی با عنوان «بازيابی اسناد و اطلاعات سازمان ملل متحد» را در تاريخ 17 آبان ماه سال جاري برگزار مي كند. <br />در اين كارگاه، کلياتی درباره نظام ملل متحد و بازيابی آن مطالب از سايت سازمان ملل متحد، معرفی پاره ای از منابع موجود در کتابخانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و بازيابی آنها به صورت online، استفاده از سايت کتابخانه دگ همرشولد و UNBISNET و ساير مباحث تخصصي مرتبط ارائه خواهد شد.<br />*‌ پذيرش براي اين كارگاه محدود بوده و اولويت با كساني است كه زودتر از سايرين اقدام به ثبت نام كنند.<br />* در صورت تكميل ليست،‌ اسامي داوطلبان براي دوره بعدي كارگاه رزرو خواهد شد.<br />* به شركت كنندگان در كارگاه،‌ از سوي انجمن روابط بين الملل و سازمان ملل گواهي حضور اعطا مي شود.<br />* علاقمندان مي توانند با شماره تلفن انجمن (81032220) براي ثبت نام اقدام كنند.</p> اطلاعيه كارگاه جهاني شدن و سازمان ملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=150 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=150 <p style="text-align: center;">انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل با همکاری دفتر سازمان ملل در تهران برگزار می کند<br /><br />کارگاه تخصصی<br /><strong> تأثیر جهانی شدن بر سازمان ملل متحد</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>سخنرانان:</strong><br />آقای دکتر محمد جواد ظریف<br /><strong>تحولات امنیت در چارچوب سازمان ملل متحد</strong><br />آقای دکتر محمودرضا گلشن پژوه<strong><br /></strong><strong>تحولات نوین نظام حقوق بشر</strong><br />آقای دکتر مجیدرضا مؤمنی<br /><strong>تحولات سازمان ملل در بستر جهانی شدن</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>زمان و مكان :</strong><strong></strong></p><br /><p style="text-align: center;"><strong>روز پنج شنبه 14 مهرماه <br /> از ساعت 9 تا 12 </strong><br /><strong>مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران</strong></p><br /><p style="text-align: center;"><br />نشاني: تهران ، خیابان شریعتی، بالاتراز حسینیه ارشاد، خیابان قبا، جنوب بلوارشهرزاد،  شماره 8<br /><br />به شرکت کنندگان گواهینامه مشترک از سوی انجمن روابط بین الملل و سازمان ملل اعطا می شود<br />شماره تلفن برای ثبت نام: 81032220<br />www.IISA.ir<br />شایان  ذکر است به دلیل محدودیت در ثبت نام، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده باشند</p> اطلاعيه چهارمين همايش ساليانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=149 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=149 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} --> <!--[endif] --><br /><p style="text-align: center;"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} --> <!--[endif] --></p><br /><p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} --> <!--[endif] --></p><br /><p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} --> <!--[endif] --><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"> </span></strong></p><br /><p style="text-align: center;">چهارمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل با عنوان<strong><br /><br />همايش «نظریه پردازی اسلامی - ایرانی روابط بین الملل »<br /><br />زمان : روز يكشنبه 27 آذر 1390<br /><br />مکان : سالن دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبایی</strong></p><br /><p> </p><br /> كارگاه تخصصي سازمان ملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=148 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=148 <p style="text-align: center;">انجمن علمي ايراني روابط بين الملل برگزار مي كند:<br /><strong>كارگاه تخصصي <br />سازمان ملل در عصر جديد و تأثير جهاني شدن بر آن</strong><br />با حضور تعدادي از استادان روابط بين الملل<br /><strong>14 مهرماه در دفتر سازمان ملل در تهران </strong><br />همراه با اعطاي گواهينامه مشترك از سوي انجمن روابط بين الملل و سازمان ملل<br />شماره تلفن براي ثبت نام : 81032220  <br />به دليل محدوديت در ثبت نام،‌ <br />اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام كرده باشند</p> انتخاب دبيران و رؤساي كميته ها و كارگروه ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=147 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=147 <p style="text-align: center;">در نخستين گردهمايي اعضا صورت گرفت:<br /><strong>انتخاب دبيران و رؤساي كميته ها و كارگروه هاي تخصصي انجمن روابط بين الملل </strong></p><br /><p><br />نخستين گردهمايي كميته ها و كارگروه هاي تخصصي انجمن روابط بين الملل روز دوشنبه 28 شهريور با حضور اعضاي انجمن برگزار شد.<br />در اين گردهمايي كه با سخنان دكتر ارسلان قرباني قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل و رئيس انجمن روابط بين الملل آغاز شد،‌ دبيران كميته هاي هفت گانه و كارگروه هاي پانزده گانه با رأي مستقيم اعضا انتخاب شدند.<br />بر اساس اين گزارش، در جريان رأي گيري از اعضاي شركت كننده درنخستين گردهمايي كميته ها و كارگروه هاي تخصصي انجمن روابط بين الملل آقاي دكتر محمد رضا حكاك زاده به عنوان دبير كيته پژوهش،‌ خانم سكينه ببري گنبد به عنوان دبير كميته آموزش،خانم خاطره بخشنده به عنوان دبير كميته فوق برنامه،‌ خانم زينب پرويزي به عنوان دبير كميته روابط عمومي و ‌آقاي روزبه فرزان به عنوان دبير كميته بين الملل انتخاب شدند.</p><br /><p>همچنين در ادامه گردهمايي،‌ رؤساي كارگروه هاي زيرمجموعه هر كدام از كميته ها با رأي اعضاي شركت كننده در اين گردهمايي برگزيده شدند.در جريان رأي گيري از اعضاي شركت كننده براي اتخاب رؤساي كارگروه ها ،‌ در كميته پژوهش به ترتيب خانم فاطمه احمدي به عنوان رئيس كارگروه ترجمه، آقاي مهدي صبوحي رئيس كارگروه تأليف، خانم سيده زهرا حسيني رئيس كارگروه تحقيقات كاربردي و آقاي وحيد قياسي نيز به عنوان رئيس كارگروه برنامه هاي سياستي انتخاب شدند.</p><br /><p> </p><br /> تقويت روحيه علمي اعضا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=146 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=146 <p style="text-align: center;"> </p><br /><p style="text-align: center;"><strong>‌رئيس انجمن روابط بين الملل خواستار شد:<br />تقويت روحيه علمي در سامان دادن به برنامه هاي علمي و فكري سودمند</strong></p><br /><p>‌رئيس انجمن روابط بين الملل بر تقويت روحيه علمي اعضا در راستاي سامان دادن به برنامه هاي علمي و فكري سودمند در چارچوب اهداف راهبردي انجمن تأكيد كرد.</p><br /><p>دكتر ارسلان قرباني كه در گردهمايي اعضاي كميته ها و كارگروه هاي تخصصي انجمن روابط بين الملل سخن مي گفت،‌ با تشريح اهداف راهبردي انجمن،‌تشكيل كميته ها و كارگروه هاي انجمن را در راستاي اهداف اصلي انجمن هاي علمي ارزيابي كرد و گفت:‌ كشف استعدادها و توانمندي هاي دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته روابط بين الملل و جهت دهي به علائق آموزشي و پژوهشي آنان از مهم ترين وظايف انجمن است كه در اين گردهمايي نخستين گام عملي در اين جهت برداشته مي شود.<br /><br /></p><br /><p style="text-align: center;"><img src="/Images/stories/43e62a22554740ed9abee5399fd28223.jpg" border="0" width="137" height="82" /></p><br /><p>قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل،‌ از دانشجويان و اعضاي انجمن روابط بين الملل خواست در چارچوب وظايف و فعاليت  هاي تعريف شده كميته ها براي ارتباط  با استادان و افزايش توانمندي هاي علمي بكوشند و تقويت روحيه علمي در سامان دادن به برنامه هاي علمي و فكري سودمند را در اولويت قرار دهند.<br />دكتر قرباني كه استاد روابط بين الملل دانشگاه تربيت معلم است،‌ بهترين دانشجويان خود را آناني دانست كه براي پيشبرد مراحل تحصيلي و دانش افزايي خود از جسارت و شجاعت لازم برخوردارند و پيگيرانه براي طرح موضوعات و ارتباط با استاد از هيچ كوششي فروگذار نمي كنند.<br />رئيس انجمن روابط بين الملل با اشاره به قوت و استحكام سازمان نما و تشكيلات كميته ها و كارگروه ها و با بيان اينكه گروه هاي پيش بيني شده حاكي از دقت نظر در تدوين برنامه كار كميته ها و كارگروه ها مي باشد،‌ آينده انجمن را درخشان پيش بيني كرد و گفت: هيأت مديره بيش از پيش از فعاليت هاي اعضا حمايت كرده و تمهيدات و مقدمات لازم براي شكوفايي استعدادها و توليد فراورده هاي علمي اعضا را فراهم خواهد كرد.<br /><br /><br /></p> تدوين برنامه راهبردي و اجرايي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=145 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=145 <p style="text-align: center;">در گردهمايي اعضاي كميته هاي تخصصصي انجمن مطرح شد:<br /> <strong>تدوين برنامه راهبردي و اجرايي انجمن براي ده سال آينده <br /> پويايي و تلاش مشترك اعضا براي كسب مرجعيت مورد انتظار</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br /> <br /> ‌عضو هيأت مديره انجمن روابط بين الملل از تدوين برنامه راهبردي و اجرايي انجمن براي ده سال آينده و افزايش ضريب پويايي و تلاش مشترك اعضا در جهت كسب مرجعيت مورد انتظار انجمن خبر داد.<br /> آقاي ضياءالدين صبوري در آغاز گردهمايي اعضاي كميته هاي تخصصصي انجمن روابط بين الملل به تشريح انگيزه هاي سازمان دهي و ايجاد كميته ها و كارگروه ها پرداخت و تمركززدايي و تبديل اعضا از عضو منفعل به عضو فعال را از مهم ترين انگيزه هاي ايجاد تشكل هاي تخصصي انجمن ياد كرد.<br /> وي همچنين مرجعيت انجمن را در گرو خلق برنامه هاي ابتكاري و پويايي اعضا در سامان دادن حركت هاي علمي و پژوهشي مشترك دانست و تأكيد كرد: انجمن با حفظ  مشخصه پويايي و تلاش مشترك تمامي اعضا براي طي مراحل رشد و تكامل مي تواند به عنوان يك نهاد علمي غيردولتي به مرجعيت مورد انتظار دست يابد.<br /> وي به عنوان مدير كميته ها و كارگرو ه هاي تخصصي انجمن،‌ از تمامي اعضا خواست با مشاركت بيشتر و فعال تر از گذشته،‌ ذهنيت خلاق خود را با انجمن به اشتراك گذاشته و در سامان دادن برنامه هاي ابتكاري به انجمن ياري رسانند.<br /> آقاي صبوري در همين زمينه خاطرنشان كرد كه نسخه مقدماتي برنامه راهبردي و اجرايي انجمن براي ده سال آينده تدوين شده و نسخه نهايي و تكميلي نيز در دست تدوين است كه در آينده نزديك و در نشست مجمع عمومي انجمن مطرح و به تصويب اعضا خواهد رسيد.</p> برگزاري اولين گردهمايي كارگروه ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=144 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=144 <p style="text-align: center;"><strong> نخستين گردهمايي كميته ها و كارگروه هاي تخصصي انجمن روابط بين الملل برگزار شد</strong></p><br /><p style="text-align: right;">نخستين گردهمايي كميته ها و كارگروه هاي تخصصي انجمن روابط بين الملل روز دوشنبه 28 شهريور با حضور اعضاي انجمن برگزار شد.<br />در اين گردهمايي كه با سخنان دكتر ارسلان قرباني قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل و رئيس انجمن روابط بين الملل آغاز شد،‌ دبيران كميته هاي هفت گانه و كارگروه هاي پانزده گانه با رأي مستقيم اعضا انتخاب شدند.</p> اولين گردهمايي كارگروه ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=143 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=143 <p style="text-align: center;"><strong>نخستين گردهمايي كارگروه هاي تخصصي روز دوشنبه برگزار مي شود</strong></p><br /><p style="text-align: right;"><br />نخستين گردهمايي كارگروه هاي تخصصي انجمن علمي  روابط بين الملل روز دوشنبه هفته جاري برگزار مي شود.<br />در اين گردهمايي كه از ساعت 14 الي 16 با حضور مديران انجمن در محل دفتر انجمن برگزار مي شود،‌ اعضا و مسئولان هركدام از كارگروه ها تعيين و برنامه كار آنها بررسي و مشخص خواهد شد.</p> نهمین شماره نشریه روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=142 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=142 <p style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="color: #000000; font-family: tahoma,'new york',times,serif; font-size: 24px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;"> </span></p><br /><div style="text-align: center;"><strong>انتشار نسخه الکترونیکی شماره 9 نشریه روابط بین الملل</strong></div><br /><div style="text-align: center;">نسخه الکترونیکی نهمین شماره نشریه روابط بین الملل منتشر شد.<br />نهمين شماره نشریه روابط بین الملل با موضوعاتي در خصوص تحولات اخير منطقه خاورميانه عربي و شمال افريقا منتشر شده است.<br />برای مشاهده متن الکترونیکی نهمین شماره نشریه روابط بین الملل<span class="Apple-converted-space"> </span><a href="http://up6.iranblog.com/files2/dbnewsletter-9-pdf.pdf" target="_blank"><span style="color: #354258;"><span style="color: #1b57b1;">اینجا</span></span></a><span class="Apple-converted-space"> </span>را کلیک کنید.</div> فراخوان دريافت مقاله http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=141 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=141 <p align="center"><strong>فراخوان دريافت مقاله<br />پژوهش‌نامه ايراني سياست بين‌الملل</strong></p><br /><p>پژوهش‌نامه ايراني سياست بين‌الملل آماده دريافت مقالات اساتيد، پژوهش‌گران و متخصصان حوزه روابط بين‌الملل و علوم سياسي است. <br />اين دوفصلنامه كه توسط دانشگاه فردوسي مشهد و با همكاري انجمن ايراني روابط بين‌الملل منتشر خواهد شد، در آخرين مراحل فرآيند اخذ مجوز نشر و درجه «علمي پژوهشي» از كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري، است.</p><br /><p><strong>زمینه های تخصصی نشریه عبارت است از:<br /></strong>1. سیاست بین الملل<br />2. سیاست خارجی <br />3. روابط خارجی ایران<br />4. اقتصاد سیاسی بین الملل<br />5. تاریخ روابط بین الملل<br />6. حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی<br />7. امنیت بین الملل و مسایل نظامی/ استراتژیک<br />8. مسایل سیاسی کشورهای جهان اسلام<br />9. جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک<br />10. مطالعات منطقه ای</p><br /><p>از علاقه‌مندان تقاضا مي‌شود مقالات خود را با رعایت آئین نامه نگارش مقاله، به صورت الكترونيكي به نشانی <a href="mailto:jipr@um.ac.ir">jipr@um.ac.ir</a> ارسال نمایند. براي اطلاع از شرايط نگارش و پذيرش مقالات به ادامه مطلب مرجعه فرماييد.</p><br /> مراسم افطاري http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=140 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=140 <p align="center"><strong>مراسم افطاري انجمن روابط بين الملل در روز 27 ماه مبارك رمضان</strong></p><p align="right">همزمان با بيست و هفتمين روز ماه مبارك رمضان مراسم افطاري با حضور گروهي از اعضاي انجمن ايراني روابط بين الملل برگزار شد.</p><p align="right">در اين مراسم كه در محل دفتر انجمن برگزار شد،‌شركت كنندگان در دوره آموزشي دانش تخصصي زبان انگليسي و نظريه هاي روابط بين الملل حضور داشتند.</p><p align="right">اين مراسم معنوي با دعا براي قبولي طاعات و عبادات مومنين پايان يافت.</p><p align="right">&nbsp;</p> مراسم بزرگداشت ماندلا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=139 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=139 <p align="center"><strong>گزارشی از برگزاری مراسم ویژه بزرگداشت ماندلا با سخنان دکتر سیمبر </strong></p><p>مراسم بزرگداشت «روز جهانی نلسون ماندلا» به همت انجمن ایرانی روابط الملل و با سخنان دکتر رضا سیمبر مدیر گروه مطالعاتی حقوق و سازمانهای بین المللی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان تحت عنوان « ماندلا؛ ترجمان صلح مداری و تفاهم» برگزار شد.<br />در این مراسم که بعد از ظهر روز دوشنبه 27 تیرماه در محل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد، گروهی از اعضای انجمن علمی روابط بین الملل و علاقمندان به مباحث بین المللی حضور یافته و یاد نلسون ماندلا رهبر آزادیخواه آفریقای جنوبی را گرامی داشتند.</p><p align="center"><img src="/Images/stories/mandela4.jpg" border="0" width="286" height="225" /></p> آغاز به کار سومین دوره دانش تخصصی زبان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=138 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=138 <p align="center"><br /><strong>روزهای شنبه و چهارشنبه از 17 تا 19 برگزار می شود<br />سومین دوره دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل</strong> </p><p><br />سومین دوره دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل با تأکید بر رهیافت ها و نظریه های روابط بین الملل به زبان انگلیسی- فارسی روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 17 تا 19 در محل انجمن برگزار می شود.<br />از ثبت نام کنندگان عزیز درخواست می شود در ساعت و روزهای تعیین شده حضور به هم رسانند.<br />همچنین آن دسته از اعضا و علاقمندانی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند، می توانند در اسرع وقت از ساعت 10 تا 15  هر روز با شماره تلفن 81032220 تماس گرفته و برای ثبت نام اقدام کنند.<br />هزینه ثبت نام دوره  مبلغ 000/50 تومان (با 20 درصد تخفیف برای شرکت کنندگان در دوره های قبلی) می باشد. <br />لازم به یادآوری است که در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.                                                                                                                                                </p> سخنران مراسم بزرگداشت ماندلا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=137 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=137 <p align="center"><strong>ماندلا ترجمان صلح مداری و تفاهم</strong></p><p>«ماندلا ترجمان صلح مداری و تفاهم» عنوان سخنرانی ویژه مراسم بزرگداشت «روز جهانی نلسون ماندلا»است که توسط  دکتر رضا سیمبر مدیر گروه مطالعاتی حقوق و سازمانهای بین المللی و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان ایراد خواهد شد.<br />این مراسم به همت انجمن ایرانی روابط الملل از ساعت 16 تا 17 روز دوشنبه 27 تیرماه در محل دفتر سازمان ملل در تهران به نشانی تهران - خیابان شریعتی، بالاتراز حسینیه ارشاد، خیابان قبا، جنوب بلوار شهرزاد شماره 8 برگزار خواهد شد.<br />انجمن ایرانی روابط بین الملل از کلیه اعضا دعوت می کند در این مراسم شرکت کنند. علاقمندان می توانند مراتب حضور خود را از طریق تلفن به اطلاع دبیرخانه انجمن برسانند.</p> بزرگداشت نلسون ماندلا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=136 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=136 <p align="center"><strong>انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار می کند:<br />مراسم بزرگداشت «روز جهانی نلسون ماندلا» <br /></strong></p><p>به همت انجمن ایرانی روابط الملل و با همکاری دفتر سازمان ملل در تهران، مراسم بزرگداشت «روز جهانی نلسون ماندلا»روز دوشنبه هفته آینده 27 تیرماه ( 18 جولای) برگزار می شود<br />این مراسم از ساعت 16 تا 17 روز دوشنبه 27 تیرماه در محل دفتر سازمان ملل در تهران به نشانی تهران - خیابان شریعتی، بالاتراز حسینیه ارشاد، خیابان قبا، جنوب بلوار شهرزاد شماره 8 برگزار خواهد شد.<br />انجمن ایرانی روابط بین الملل از کلیه اعضا دعوت می کند در این مراسم شرکت کنند.<br />گفتنی است  مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر سال  2009 با توجه به نقش بارز ماندلا در حل تعارضات و مناقشات منطقه ای و بین المللی و همچنین كمك برای رشد و ارتقای حقوق بشر و صلح و پایداری جهانی، روز 18 جولای را به نام روز جهانی نلسون ماندلا نام گذاری کرد.<br />ماندلا در روز دوشنبه هفته آینده 93 ساله می شود .</p> مراسم یادبود http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=135 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=135 <p align="center"><br /><strong>كل نفس ذائقه الموت<br /></strong>بدينوسيله به اطلاع  اعضای محترم انجمن و همكاران دانشگاهی مي رساند كه <strong>مراسم  یادبود  مرحوم ابوی جناب آقاي دكتر اصغر افتخاري  روز يكشنبه مورخ 12 تيرماه از ساعت 15 الي 16.30 در مسجد دانشگاه امام صادق (ع) </strong> برگزار  مي گردد</p><p align="center">تشریک مساعی و حضور عزیزان در این مراسم ،باعث  شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان بویژه فرزند برومندشان خواهد بود</p><p align="center"><strong>روابط عمومی انجمن</strong></p> تسلیت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=134 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=134 <p align="center"><strong>انا لله و انا الیه راجعون</strong></p><p align="right"><br />با خبر شدیم <strong>جناب آقای دکتر اصغر افتخاری</strong> عضو محترم هیأت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل در غم فقدان پدر گرامی خود سوگوار هستند.<br />هیأت مدیره و اعضای انجمن این مصیبت مولمه را به آقای دکتر افتخاری و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و ضمن آرزوی صبر و سلامتی برای بازماندگان، علو درجات آن مرحوم را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.</p><p>ضمنا به آگاهی می رساند به همین مناسبت هفته آینده مراسمی در مسجد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار خواهد شد که زمان دقیق مراسم متعاقبا اعلام می شود.</p><p align="center"><br /><strong>                                                                                            روابط عمومی</strong></p><p align="center">&nbsp;</p> جذب همکار http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=133 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=133 <p align="center"><br /><strong>دعوت به همکاری در کارگروه های اجرایی </strong></p><p>کمیته اجرایی انجمن علمی روابط بین الملل با توجه به علاقه، دانش و تجربه اعضا، شماری از داوطلبان را برای همکاری و فعالیت در کارگروه های دوازده گانه زیر برمی گزیند:<br />1- کارگروه ارتباط با اعضا و مجامع<br />2- کارگروه سایت و اطلاع رسانی<br />3- کارگروه نشریه و خبرنامه<br />4- کارگروه تألیف و ترجمه متون <br />5- کارگروه پژوهش ها و تحقیقات<br />6- کارگروه دوره های آموزشی<br />7- کارگروه سفرهای علمی<br />8- کارگروه کارگاه های تخصصی<br />9- کارگروه نقد کتاب<br />10- کارگروه  نشست های علمی<br />11- کارگروه شاخه های دانشجویی<br />12- کارگروه همکاری های دانشگاهی و بین بخشی<br />کلیه اعضا و علاقمندان می توانند  تا تاریخ 5 تیرماه از ساعت 10 تا 15 با شماره تلفن 81032220 تماس گرفته و برای ثبت نام اقدام کنند.</p><p>                                                                                 روابط عمومی انجمن </p> آغاز ثبت نام دوره دانش تخصصی زبان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=132 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=132 <p align="center"><strong>ثبت نام برای سومین دوره دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل آغاز شد</strong></p><p align="right">سومین دوره دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل با تأکید بر رهیافت ها و نظریه های روابط بین الملل به زبان انگلیسی- فارسی از 20 تیرماه تا 10 مرداد ماه در هشت جلسه در محل دفتر انجمن (خیابان کریمخان) برگزار خواهد شد.<br />کلیه اعضا و علاقمندان می توانند حداکثر تا 10 تیرماه از ساعت 10 تا 15 با شماره تلفن 81032220 تماس گرفته و برای ثبت نام اقدام کنند.<br />هزینه ثبت نام دوره  مبلغ 000/50 تومان (با 20 درصد تخفیف برای شرکت کنندگان در دوره های قبلی) می باشد. </p><p align="right">لازم به یادآوری است که در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.</p><p>                                                                                                                                                                                                روابط عمومی انجمن </p> فراخوان نشریه شماره 9 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=131 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=131 <p align="center"><strong>فراخوان دریاقت مقاله برای نشریه روابط بین الملل (شماره 9)</strong></p><br /><p>بدینوسیله از اعضای محترم انجمن که مایل به همکاری در انتشار شماره 9 نشریه روابط بین الملل - ارگان داخلی انجمن روابط بین الملل - هستند، دعوت به عمل می آورد نسبت به ارسال مقالات و آثار مکتوب خود به نشانی ایمیل انجمن اقدام نمایند.<br />اعضای محترم می توانند مطالب و مقالات خود را ترجیحاً با محوریت «تحولات منطقه عربی و خاورمیانه و آینده آن » و سایر موضوعات مهم  حوزه روابط بین الملل  با رعایت قید اختصار و خلاصه نویسی به نشانی پست الکترونیک انجمن <a href="mailto:iranianiisa@gmail.com">iranianiisa@gmail.com </a> ارسال نمایند.<br />لازم به یادآوری است؛ مهلت ارسال مطالب حداکثر تا تاریخ 10 تیر ماه تعیین شده است.</p> فراخوان آخرین مهلت دریافت مقالات همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=130 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=130 <p align="center"><strong>اطلاعیه مهم دبیرخانه همایش نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب</strong></p><p align="center"><strong> در خصوص آخرین مهلت دریافت اصل مقالات</strong></p><p>دبیرخانه همایش نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب از آن دسته از استادان و پژوهشگرانی که تاکنون موفق به ارسال اصل مقالات خود به دبیرخانه همایش نشده اند، خواست که حد اکثر تا 25 تیرماه نسبت به ارسال آن اقدام کنند تا امکان چاپ و انتشار بهنگام کتاب مجموعه مقالات همایش فراهم شود.<br />در این اطلاعیه تأکید شده است که مقالات نویسندگان باید طبق چارچوبی که در فراخوان همایش اعلام شده بود، تدوین و تنظیم  و حداکثر تا موعد و تاریخ تعیین شده به ايميل <a href="mailto:iranianiisa@gmail.com">iranianiisa@gmail.com</a> دبيرخانه همايش ارسال شود. </p> پایان ممیزی رشته روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=129 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=129 <p align="center"><strong>اجرای موفقیت آمیز طرح ممیزی رشته روابط بین الملل </strong></p><p>انجام طرح ممیزی توسعه رشته روابط بین الملل از سوی انجمن علمی روابط بین الملل به پایان رسید.<br />این طرح که از سال گذشته به سفارش دبیرخانه ممیزی توسعه علم معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در حال لنجام بود، در آغاز سال جاری با موفقیت به پایان رسید.<br />این طرح به مدیریت دکتر حاجی یوسفی عضو هیأت مدیره انجمن با همکاری تعدادی از دانشجویان دانشگاه و استادان رشته روابط بین الملل انجام و به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری ارائه شد.</p> استقبال از نمایشگاه کتاب انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=128 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=128 <p align="center"><strong>استقبال شایسته از نمایشگاه کتاب انجمن روابط بین الملل در  خانه هنرمندان</strong></p><p>نمایشگاه کتاب هاب تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل که توسط انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل در حاشیه پنجمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران  با عنوان "رویکرد ایرانی به دانش سیاست" برگزار شد، مورد توجه فراوان شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت.<br />در این نمایشگاه که همزمان با برگزاری همایش رویکرد ایرانی به دانش سیاست برگزار شد، علاقمندان و سرکت کنند گان در همایش ضمن بازدید از کتاب های به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه از امکان خرید کتاب های مورد نظر خود با 30 درصد تخفیف برخوردار شدند.<br />لازم به ذکر است، نمایشگاه کتاب هاب تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل در روز پنجشنبه 5 خرداد در خانه هنرمندان برگزار شد.</p> حضور فعال در همایش انجمن علوم سیاسی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=127 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=127 <p align="center"><strong>حضور فعال انجمن روابط بین الملل در همایش "رویکرد ایرانی به دانش سیاست" </strong></p><p><br />انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل در پنجمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران  با عنوان "رویکرد ایرانی به دانش سیاست" حضوری فعال داشت.<br />در این همایش که روز پنجشنبه 5 خرداد با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خانه هنرمندان برگزار شد، شماری از استادان و پژوهندگان علوم سیاسی به ارائه مقاله و ایراد سخنرانی پرداختند.</p><p align="center"><img src="/Images/stories/poster20.jpg" border="0" /></p><p align="right">از میان اعضای انجمن ایرانی روابط بین الملل که در این همایش به ارائه مقاله و سخنرانی پرداختند، می توان به مقالات دکتر علی اکبر علیخانی با عنوان "زبان اندیشه سیاسی در ایران و اسلام؛ نگاه روش شناسانه"، دکتر محمود سریع القلم  با عنوان "واکاوی مفهوم قدرت در فرهنگ سیاسی ایران"، دکتر سیف زاده با عنوان "بن فکر رندانه: رویکردی به علم در نظام معنایی ایران" ، دکتر حسین  پور احمدی با عنوان " عدالت در فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی " ، دکتر ارسلان قربانی با عنوان " نظریه پردازی سیاسی در شرایط بومی " ، دکتر سید جلال دهقانی فیروز آبادی با عنوان " نظریه اسلامی ( تاسیسی) سیاسی " و دکتر محسن خلیلی با عنوان " تشخیص و تمایز علوم سیاسی در دانشگاه های گوناگون، بایستگی های تاسیس مکتب خراسان بزرگ در علوم سیاسی" اشاره کرد.<br />در بخشی از همایش دکتر قربانی رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل بدوا این نکته را خاطر نشان ساخت که مجموعه تلاش های آموزشی و پژوهشی در قلمرو سیاست باید به سمت و سوی دانشی تمدنی به خود بگیرد و فرآیند های تولید محتوا به سمت تاسیس بومی سازی و همسو با ارزش ها و بر ساخته های ذهنی و واقعیت بومی ایران هدایت شوند، به همین دلیل </p> نمایشگاه کتاب تخصصی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=126 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=126 <div style="text-align: center"><strong>در حاشیه همایش رویکرد ایرانی به دانش سیاست،</strong></div><div style="text-align: center"><strong>نمایشگاه کتاب های تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل برگزار می‌شود</strong></div><div>انجمن ایرانی روابط بین الملل همزمان با برگزاری پنجمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با عنوان "رویکرد ایرانی به دانش سیاست" نمایشگاهی از کتاب های تخصصی حوزه روابط بین الملل و علوم سیاسی برگزار خواهد کرد.</div><div>این نمایشگاه روز پنجشنبه 5 خرداد در محل برگزاری همایش؛ خانه هنرمندان دایر می‌شود.</div><div>علاقمندان می توانند ضمن شرکت در هملایش مزبور از کتاب های ارائه شده درنمایشگاه نیز دیدن کنند.</div><div>گفتنی است کلیه کتاب های نمایشگاه با 30 درصد تخفیف به شرکت کنندگان در همایش ارائه می شود.</div><div>همایش روز پنجشنبه پنجم خرداد از ساعت 9 الی 19:30 در خانه هنرمندان واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از ایرانشهر، خیابان شهید موسوی شمالی برگزار می‌شود.</div><div><br /></div> همایش رویکرد ایرانی به سیاست http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=125 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=125 <div style="text-align: center"><strong>با مشارکت انجمن علمی روابط بین الملل؛</strong></div><div style="text-align: center"><strong>همایش رویکرد ایرانی به دانش سیاست برگزار می‌شود</strong></div><div>پنجمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران با مشارکت و همکاری انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل تحت عنوان "رویکرد ایرانی به دانش سیاست" روز پنجشنبه 5 خرداد با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خانه هنرمندان برگزار می‌شود.</div><div>در این همایش که که محصول همت انجمن های علمی علوم سیاسی و روابط بین الملل و تلاش علمی گروهی از استادان و محققان دانشگاهی کشور به منظور گشودن پنجره‌هایی جدید به معرفت سیاسی از دیدگاه متفکران ایرانی است، جمعی از اساتید علوم سیاسی و روابط بین الملل سخنرانی خواهند کرد.</div><div>نشست نخست این همایش به بررسی موضوع "علم سیاست، مفاهیم ایرانی" اختصاص دارد که در آن دکتر علی اکبر علیخانی به بررسی موضوع "زبان اندیشه سیاسی در ایران و اسلام؛ نگاه روش شناسانه"، دکتر محمود سریع القلم به موضوع "واکاوی مفهوم قدرت در فرهنگ سیاسی ایران"، دکتر سیف زاده به موضوع "بن فکر رندانه: رویکردی به علم در نظام معنایی ایران" می‌پردازند.</div><div>در این نشست دکتر ابوالفضل دلاوری، دکتر احمد گل محمدی، دکتر حاتم قادری و دکتر حسین پوراحمدی نیز سخنرانی می کنند.</div><div>نشست دوم این همایش موضوع "شناخت سیاست، منظر ایرانی" را مورد واکاوی قرار می‌دهد.</div><div>در این نشست دکتر داوود فیرحی، دکتر محمد رضا تاجیک، دکتر حسین سلیمی، دکتر عباس منوچهری و رضا حداد به طرح موضوعات خود می پردازند.</div><div>نشست سوم این همایش به موضوع بومی سازی علوم سیاسی در ایران می‌پردازد. در این نشست دکتر محمد باقر خرمشاد، دکتر سید صادق حقیقت، دکتر شجاع احمدوند، دکتر حسین جمالی، دکتر محمد تقی قزلسفلی و دکتر مجید بزرگمهری سخنرانی می کنند.</div><div>این همایش روز پنجشنبه پنجم خرداد از ساعت 9 الی 30: 19 دقیقه در خانه هنرمندان واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از ایرانشهر، خیابان شهید موسوی شمالی برگزار می‌شود.</div><div>انجمن علمی روابط بین الملل از کلیه اعضای خود دعوت می کند با مشارکت ففعال در این همایش از مطالب و مقالات ارزشمند ارائه شده از سوی استادان و محققان بهره مند شوند.</div> برگزاری کرسی نظریه پردازی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=124 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=124 <div align="center"><h4>برگزاری کرسی نظریه پردازی با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل</h4><br /><br />کرسی نظریه پردازی با موضوع «نابسندگی تحلیل گفتمانی غرب در باره اسلام گرایی» با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار شد.<br /><br />کرسی نظریه پردازی «نابسندگی تحلیل گفتمانی غرب در باره اسلام گرایی» روز سه شنبه 4 خردادماه  در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار شد.<br /><br />در این کرسی نظریه پردازی شماری از استادان و صاحب نظران علوم سیاسی و روابط بین الملل به ارائه مباحث و نظرات خود پرداختند.<br /><br /></div> همکاری دانشگاه های ایران و استرالیا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=123 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=123 <p align="center">در پی سفر رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل به استرالیا اعلام شد:<br /><strong>همکاری دانشگاههای استرالیا و ایران برای طرح دوره دکتری مشترک</strong> </p><p>رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل و قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل که اخیرا به همراه معاونان و مدیران وزارت علوم به استرالیا سفر کرده بود، با مسئولان برخی دانشگاههای این کشور دیدار کرد.<br />در پی این دیدارها و مذاکرات با مسوولان استرالیا، مقرر شد طرفهای استرالیایی طرح پیشنهادی دوره دکتری مشترک را جهت بررسی به دانشگاههای تهران و صنعتی شریف ارائه کنند.</p><p>گفتنی است دکتر محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم و دکتر حسن مسلمی نائینی مدیر کل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم در این سفر دکتر قربانی را همراهی می کردند.<br />هیأت ایرانی در این سفر از دانشگاههای برتر استرالیا از جمله دانشگاههای ملبورن، سیدنی، موناش  و نیوثاوت ولز بازدید و  با مسئولان و مدیران تحصیلات تکمیلی این دانشگاهها دیدار و گفتگو کردند.  <br />در این دیدارها وضعیت تحصیلی دانشجویان ایرانی، دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های اعزام دانشجو و همچنین برگزاری دوره های دکتری مشترک بین دانشگاههای استرالیایی و دانشگاههای تهران و صنعتی شریف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.</p><p><br /> </p> آغاز دومین دوره دانش تخصصی زبان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=122 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=122 <p align="center">&nbsp;</p><p align="center">انجمن علمی روابط بین الملل برگزار می کند:<br /><strong>دومین دوره دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل<br />با تأکید بر رهیافت ها و نظریه های روابط بین الملل<br /></strong>به زبان انگلیسی- فارسی</p><p align="center"><strong>آغاز دوره: از روز شنبه مورخ 20/1/1390<br />تعداد جلسات دوره: 8 جلسه<br />روزهای برگزاری دوره: شنبه و یکشنبه<br />ساعت: 17 تا 19<br /></strong>محل برگزاری دوره: <br />خیابان کریمخان نبش آبان شمالی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی- طبقه دوم- اتاق 216</p><p align="center">کلیه اعضا و علاقمندانی که تاکنون موفق به ثبت نام در این دوره نشده اند،  می توانند از ساعت 10 تا 15 با شماره تلفن 81032220 تماس گرفته و برای ثبت نام اقدام کنند.<br />لازم به یادآوری است که در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد.</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">                                                                                                                                 روابط عمومی انجمن </p> نسخه الکترونیکی روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=121 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=121 <p align="center"><strong>انتشار نسخه الکترونیکی شماره جدید نشریه روابط بین الملل</strong></p><p align="center"><img src="/Images/stories/ravabe%20beinolmelalt.jpg" border="0" width="254" height="387" /></p><p>نسخه الکترونیکی هشتمین شماره نشریه روابط بین الملل منتشر شد.<br />هشتمین شماره نشریه روابط بین الملل که پیش از این با عنوان خبرنامه داخلی منتشر می شد، در سال گذشته و در آستانه برگزاری همایش نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب منتشر شده بود.<br />برای مشاهده متن الکترونیکی  هشتمین شماره نشریه روابط بین الملل <u><a href="/Images/pdf/newsletter_8.pdf">اینجا</a></u> را کلیک کنید.</p> نمایشگاه فعالیت های انجمن در موزه ملی ایران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=120 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=120 <p align="center"><strong>برگزاری نمایشگاه فعالیت های انجمن در موزه ملی ایران</strong></p><p>نمایشگاهی از فعالیت های انجمن علمی روابط بین الملل در موزه ملی ایران برگزار شد.<br />همزمان با برگزاری کنفرانس جمعیت دانشجویان طرفدار صلح دانشگاه های تهران، نمایشگاهی از فعالیت های انجمن علمی روابط بین الملل در محل موزه ملی ایران دائر و دستاوردهای انجمن برای شرکت کنندگان تشریح شد.<br />در این نمایشگاه که روز 16 اسفند 1389 با حضور سفرای کشورهای خارجی مستقر در تهران و فعالان و علاقمندان به فعالیت های بشردوستانه برگزار شد، مجموعه ای از کتاب های تازه انتشار یافته در زمینه روابط بین الملل و علوم سیاسی به نمایش گذاشته شد.</p> سال نو مبارک http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=119 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=119 <p align="center"><br /><strong>یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار<br />یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال</strong></p><p align="center"><strong><img src="/Images/stories/serie2022020206.jpg" border="0" /><br /></strong></p><p align="center"><strong>حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد<br />رابه اعضای محترم انجمن و جامعه علمی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت<br />را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای تمامی عزیزان مسئلت می کنیم</strong></p><p align="center"><strong><br />روابط عمومی انجمن علمی روابط بین الملل</strong></p><p align="center">&nbsp;</p> انا لله و انا الیه راجعون http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=118 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=118 <div align="center"><strong>با تأسف و تأثر فراوان درگذشت مرحومه مغفوره نوابه شکوهی، والده مکرمه جناب آقای دکتر ذاکریان عضو هیأت مدیره و هیأت مؤسس انجمن ایرانی روابط بین الملل را به اطلاع  می رساند</strong><br /><strong>به همین مناسبت مراسم ترحیمی به شرح زیر از سوی خانواده محترم ایشان منعقد می شود: </strong><br /><strong>1- روز دوشنبه  23 اسفند از ساعت 16 تا 17:30  در مسجد امام سجاد (ع) واقع در خیابان شهید باهنر نرسیده به سه راه یاسر</strong><br /><strong>2- روز جمعه 27 اسفند از ساعت 14:45 تا 16:15در مسجد الرضا (ع) واقع در خیابان خرمشهر، خیابان نیلوفر</strong><br /><strong>ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم معزا، از کلیه اعضای محترم انجمن و جامعه علمی و دانشگاهی دعوت به عمل می آورد که در این مراسم شرکت کرده و موجبات تسلی خاطر بازماندگان بویژه همکارمان جناب جناب آقای دکتر ذاکریان را فراهم آورند.</strong><br /><br /><em><strong>هیأت مدیره انجمن علمی روابط بین الملل</strong></em><br /></div><div align="center"><br /></div> شاخص های اختصاصی علوم انسانی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=117 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=117 <div align="center"><strong>برگزاری کارگروه تخصصی شاخص ها، ابعاد و مؤلفه های اختصاصی ممیزی توسعه علوم انسانی</strong></div><div align="center"><strong> با مشارکت انجمن علمی روابط بین الملل<br /></strong></div>کارگروه تخصصی شاخص ها، ابعاد و مؤلفه های اختصاصی ممیزی توسعه علوم انسانی با مشارکت انجمن علمی روابط بین الملل برگزار شد.<br />در این کارگروه که روز چهارشنبه 18 اسفندماه به مدیریت دکتر محمد امین قانعی راد عضو شورای نظارت و ارزشیابی ممیزی توسعه علوم انسانی برگزار شد، نمایندگانی از انجمن های علمی حوزه علوم انسانی حضور داشتند.<br />تشریح سرشت متمایز علوم انسانی نسبت به سایر علوم، متغیرها و مفاهیم اساسی جهت ممیزی اختصاصی، شاخص ها و معرف های سنجش ممیزی علوم انسانی و بازتعریف شاخص های مشترک بر اساس ویژگی های علوم انسانی از مهم ترین محورهای این کارگروه تخصصی بود.<br />در پایان،  گزارش کارگروه به نشست هم اندیشی دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی و انجمن های علمی حوزه علوم انسانی ارائه شد.<br />ضیاءالدین صبوری به عنوان دبیر کارگروه تخصصی شاخص ها، ابعاد و مؤلفه های اختصاصی ممیزی توسعه علوم انسانی به تشریح مباحث مطرح شده در این کارگروه و نتایج و دستاوردهای آن پرداخت.<br /> هم اندیشی انجمن های علوم انسانی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=116 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=116 <div><strong>نخستین هم اندیشی دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی و انجمن های علمی حوزه علوم انسانی<br /></strong></div><br /><p>نخستین هم اندیشی دبیرخانه ممیزی توسعه علوم انسانی و انجمن های علمی حوزه علوم انسانی روز چهارشنبه 18 اسفندماه برگزار شد.<br />در این هم اندیشی که با سخنان دکتر حسینعلی قبادی دبیر ممیزی توسعه علوم و دکتر الهی مدیرکل دفتر ممیزی توسعه علوم آغاز شد، سه کارگزو ه تخصصی با رویکرد کارآمدی های علوم انسانی، شاخص ها، ابعاد و مؤلفه های اختصاصی و مطالعات منیان رشته ای تشکیل و به برررسی محورهای تعیین شده پرداخت.<br />در این هم اندیشی که با مشارکت نمایندگان انجمن های علمی حوزه علوم انسانی برگزار شد، دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی و ضیاءالدین صبوری از انجمن علمی روابط بین الملل حضور داشتند.</p> نمایشگاه کتاب در دانشگاه گیلان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=115 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=115 <div align="center"><strong>برگزاری نمایشگاه کتاب دین و روابط بین الملل در دانشگاه گیلان</strong><br />انجمن علمی روابط بین الملل با همکاری انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) نمایشگاهی از  کتاب های تخصصی حوزه دین و روابط بین الملل را در دانشگا ه گیلان برگزار کرد.</div><div><br /><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/200-1289828484.jpg" border="0" width="61" height="85" /></div></div><div> </div><div>این نمایشگاه که در روز چهارشنبه 11 اسفند ماه 89 برگزار شد، مورد استقبال دانشجویان و علاقمندان مباحث روابط بین الملل و علوم سیاسی قرار گرفت.</div> گزارش همایش اسلام و روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=114 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=114 <div align="center"><strong>همايش اسلام و روابط بين‌الملل چهره اسلام را به جهانيان نشان مي‌دهد</strong></div><div align="center"> </div>همايش بين المللي «اسلام و روابط بين الملل »از سوي انجمن علمي ايراني روابط بين الملل و با حضور محققان و انديشمندان داخل و خارج كشور روز چهارشنبه 11 اسفندماه 1389 در تالار حكمت دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيلان برگزار شد. <br />اين همايش يك روزه با برگزاري 6 نشست تخصصی با حضور مسوولين و جامعه دانشگاهي از داخل و خارج كشور برگزار شد. <br />ديدگاه هاي نظري پيرامون نقش آفريني اسلام در روابط بين الملل، ايران، جهان اسلام و روابط بين الملل، چالش هاي سياسي و امنيتي در جهان اسلام و مسايل اجتماعي و فرهنگي جهان اسلام از محورهاي اين همايش بود.<br /><br /><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/2131.jpg" border="0" width="259" height="195" /></div><br />در مراسم افتتاح اين همايش دكتر حاتم زاده رئیس دانشگاه گیلان طی سخنانی اظهار داشت:نياز به رويكرد درست در حوزه اسلام و روابط بين الملل در كشور باعث شد كه همكارانم  به فكر همکاری با انجمن علمی روابط بین الملل برای برگزاري اين همايش بيفتند كه با استقبال بسيار نيز مواجه شد كه نياز ما به اين همايش ها در كشور و در جامعه دانشگاهي نيز بايست مورد توجه قرار بگيرد.<br /> اعلام برنامه همایش گیلان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=113 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=113 <p align="center"><strong>برنامه همایش اسلام و روابط بین الملل</strong></p><p>همایش بین المللی « اسلام و روابط بین الملل »  از سوی انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل با مشارکت و محوریت دانشگاه گیلان در روز چهارشنبه 11 اسفند ماه 89 درشهرستا نرشت برگزار می شود.</p><p align="center"><img src="/Images/stories/gilan.jpg.jpg" border="0" width="286" height="104" /> </p><p>در مراسم افتتاحیه این همایش که با حضور نماینده ولی فقیه د راستا نگیلان و استاندار و سایر مسئولان اجرایی استان و شخصیت های علمی کشور برگزار می شود، تعدادی از مسئولان و چهره های علمی به ایرا دسخنرانی خواهند پرداخت.</p><p> در ادامه تعدادی از استادان و متخصصان رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی در قالب 6 نشست علمی به ارائه مقاله خواهند پرداخت.</p><p>برنامه نشست ها را در ادامه ملاحظه  کنید:</p> نمایشگاه کتاب http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=112 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=112 <div align="center"><strong>برگزاری نمایشگاه کتاب های تخصصی روابط بین الملل<br /></strong></div><div align="center"> </div>نمایشگاه کتاب های تخصصی روابط بین الملل از سوی انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل  برگزار شد.<br />همزمان با برپایی همایش نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب، نمایشگاهی از تازه ترین کتاب های تخصصی روابط بین الملل و علوم سیاسی در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.<br /><br /><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/12-02-87bookexhibitiob.jpg" border="0" width="224" height="141" /></div><br />این نمایشگاه که روز 26 بهمن ماه 89 با حضور ناشران کتب تخصصی علوم انسانی و روابط ین الملل از جمله مرکز نشر دانشگاهی ، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد، مورد استقبال گسترده میهمانان و علاقمندان قرار گرفت. همایش اسلام و روابط بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=111 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=111 <div align="center"><strong>روز چهارشنبه برگزار می شود:<br />همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل  </strong><br /></div><br />همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل روز چهارشنبه هفته جاری در دانشگاه گیلان برگزار می شود.<br />در مراسم افتتاحیه این همایش که به همت انجمن  علمی ایرانی روابط بین الملل و دانشگاه گیلان برگزار می شود، شماری از مسئولان اجرایی و شخصیت های علمی کشور به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.<br /><br /><div align="center"><img src="/Images/stories/gilan.jpg.jpg" border="0" width="207" height="75" /></div><div align="center"> </div>ارائه مقالات علمی و پژوهشی توسط استادان و متخصصان رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی از برنامه های اصلی این همایش یک روزه است.<br />گفتنی است بیش از 200 عنوان مقاله به دبیرخانه این همایش رسیده که به انتخاب کمیته علمی شماری از مقالات در روز برگزاری همایش ارائه خواهد شد. فراخوان همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=110 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=110 <div align="center"><strong>ف</strong><strong>راخوان همایش " رویکرد ایرانی به دانش سیاست   "<br /><br />انجمن علوم سیاسی ایران<br /></strong></div><p><br />انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری  ومشارکت انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل در اردبیهشت ماه 1390 همایش سالیانۀ خود را با موضوع "رویکرد ایرانی به دانش سیاست" برگزار خواهد کرد. هدف از برگزاری این همایش ارائه و بررسی اندیشه‌ها و نظریه‌های برساخته شده توسط دانشمندان و نظریه‌پردازان ایرانی و مسلمان است. </p><p> در بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی، فعالیت علمی صرفاً به نقل و بررسی نظریه‌ها و نگرش‌های صاحب‌نظران بزرگ در عرصۀ جهانی محدود شده است، انجمن علوم سیاسی ایران ضمن آن که این امر را برای رونق دانش در نهادهای علمی آموزشی لازم می داند، اما در این همایش در راستای گسترش فرهنگ نظریه‌پردازی، درصدد آن است که به ارائه و نشر نظریه‌ها و اندیشه‌های خاص دانشمندان ایرانی در مقولات مختلف مرتبط با دانش سیاست بپردازد. البته در این میان علم سیاست و علم روابط بین‌الملل جایگاهی ویژه خواهند داشت که در کنار سایر مقولات دانش سیاست مانند فلسفۀ سیاسی و شناخت‌شناسی، نظریات اندیشه‌وران ایرانی در مورد آنها مطرح خواهد شد.</p> گزارش تصویری http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=109 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=109 <p align="center"><strong>گزارش تصویری از سومین همایش سالیانه انجمن علمی روابط بین الملل با عنوان</strong></p><p align="center"><strong>همایش بین المللی نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب</strong></p><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/5.jpg" border="0" width="188" height="121" /></div><p align="center"><img src="/Images/stories/1.jpg" border="0" width="187" height="111" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/7.jpg" border="0" width="188" height="104" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/9.jpg" border="0" width="186" height="127" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/8.jpg" border="0" width="185" height="118" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/12.jpg" border="0" width="182" height="114" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/13.jpg" border="0" width="183" height="122" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/14.jpg" border="0" width="179" height="120" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/2.jpg" border="0" width="176" height="110" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/3.jpg" border="0" width="177" height="110" /> </p><p align="center"><img src="/Images/stories/15.jpg" border="0" width="164" height="242" /> </p> پایان همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=108 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=108 <div><strong>گزارشي از همایش نظام بین الملل موجود و نظام بین الملل مطلوب</strong></div><br /><p><br />سومین همایش سالیانه انجمن ایرانی علمی روابط بین الملل روز سه شنبه 26 بهمن 89 با سخنرانی دکتر ارسلان قربانی رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل و قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل، دکتر مصطفی دولت یار مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و سرپرست معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی دبیر علمی همایش، مهندس اسفندیار رحیم مشایی رئیس مرکز ملی جهانی شدن و دکتر مرتضی براری دبیر کمیسیون انجمن های علمی کشور برگزار شد.<br /><br /></p><br /><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/6.jpg" border="0" width="132" height="192" /></div><br /><p><br />در ادامه این همایش که با عنوان همایش نظام بين‌الملل موجود و نظام مطلوب در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، دو نشست تخصصی در نوبت صبح و دو نشست تخصصی دیگر در نوبت عصر برگزار شد که در آن حدود 20 تن از استادان روابط بین الملل و علوم سیاسی به ارائه سخنرانی پرداختند.<br />در این همایش بیش از 200 تن از محققان، دانش پژوهان، استادان  و دانشجویان دانشگا ه های کشور شرکت داشتند.</p><br /> دکتر احمدوند: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=107 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=107 <div align="center"><strong>نخستين پيمان عمومي در اسلام تنظيم روابط داخلي و خارجي را در بر مي‌گرفت</strong><br /></div><br />استاديار علوم سياسي دانشگاه علامه گفت:منشوري كه پيامبر با قبايل يهودي يثرب منعقد كرد بر 47 ماده بود كه دو موضوع مهم تنظيم روابط داخلي و خارجي را در برمي‌گرفت.<br />دکتر شجاع احمدوند استاديار علوم سياسي دانشگاه علامه طي سخناني در همايش ملي نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب كه روز سه شنبه در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت خارجه برگزار شد، با اشاره به نخستين پيمان‌نامه عمومي در اسلام گفت: پيامبر اسلام چند ماه پس از ورود به يثرب، همزيستي با قبايل يهود مستقر در آنجا را توسعه داد كه كنفدراسيون بزرگي متشكل از اين قبايل و قبايل عرب مسلمان تشكيل شد.<br /> دکتر علیخانی: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=106 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=106 <div align="center"><strong>بخش مهمي از نظام بين‌الملل را كشورهاي اسلامي تشكيل مي‌دهند</strong><br /></div><br />عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل و دانشيار پژوهشكده وزارت علوم گفت:‌ بخش مهمي از نظام بين‌الملل را كشورهاي اسلامي تشكيل مي‌دهند كه معتقدند بر اساس اصول و قواعد اسلام عمل مي‌كند.<br />دکتر علي اكبر عليخاني دانشيار پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در همايش نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب که روز سه شنبه 26 بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، در خصوص مؤلفه‌هاي نظام بين‌الملل مطلوب از ديدگاه اسلام گفت: امروزه نظام بين‌الملل به قطب‌ها و بخش‌هاي مختلفي تقسيم شده كه هر يك از آنها در چارچوب عرف و قواعد موجود بين‌المللي از يك سو و قوانين و قواعد رفتاري كه براي خود تعريف كرده‌اند از سوي ديگر به دنبال تأمين منافع و خواسته‌هاي خود هستند.<br /> دکتر دهقانی: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=105 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=105 <div align="center"><strong>نظم جهاني از دغدغه‌هاي نظري در روابط بين‌الملل است</strong><br /></div><br />نایب رئیس انجمن روابط بین الملل و دبیر همایش اظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب  گفت: نظم بين‌المللي و جهاني يكي از دغدغه‌هاي نظري در روابط بين‌الملل است.<br /><div align="center"><img src="/Images/stories/11.jpg" border="0" width="189" height="114" /><br /></div>دکتر سيدجلال دهقاني استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه طي سخناني در همايش ملي نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب كه روز سه شنبه 26 بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: مسئله نظم بين‌المللي و جهاني يكي از دغدغه‌هاي نظري در روابط بين‌الملل است به گونه‌اي كه بسياري از نظريه‌‌پردازان روابط بين‌الملل تلاش مي‌كنند تا نظم و ترتيب موجود و مطلوب در عرصه بين المللي و جهاني را توضيح دهند.<br /> دکتر جوانشیری: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=104 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=104 <div align="center"><strong>شوراي امنيت پس از جنگ سرد هنجار جديدي از مداخلات جمعي شكل داد</strong><br /></div><br />استاد روابط بین الملل مشهد گفت: در دوران پس از جنگ سرد شوراي امنيت نه تنها در مورد تجاوز بين دولتي، بلكه بر مبناي تفاسير جديد از مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي هنجار جديدي از مداخلات جمعي شكل داد.<br />دکتر احمد جوانشيري عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل طي سخناني در همايش ملي نظام بين‌الملل مطلوب و نظام بين‌الملل موجود كه روز سه شنبه 26 بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، در خصوص تحول در قواعد و هنجارهاي بين‌المللي، اين قواعد را به عنوان يكي از ابعاد غير مادي نظام بين‌الملل مورد توجه ويژه نظريه پردازان روابط بين‌الملل دانست و گفت: آنها با تمركز در ابعاد فرهنگي و معنايي نظام بين‌الملل از نقش تكويني قواعد و هنجارها و شكل دهي به رفتار كنشگران سخن مي‌گويند.<br />عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل افزود: در دوران پس از تصويب منشور ملل متحد احترام به حاكميت دولت و عدم مداخله در امور داخلي ساير دولت‌ها هنجارهاي اساسي شكل دهنده به نظم حقوقي بين‌الملل است، نظمي كه در آن هيچ شكل از مداخله جدا از مداخلات با مجوز شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتم مبتني بر شناسايي تهديد صلح، نقض صلح و عمل تجاوز مشروع تلقي نمي‌شود.<br />عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد با بيان اينكه هر چند در دوران جنگ سرد بن بست سياسي درون شوراي امنيت مانع از اجراي مسئوليت‌هاي اين شورا در خصوص صلح و امنيت بين‌المللي بود، يادآور شد: در دوران پس از جنگ سرد شوراي امنيت نه تنها در مورد تجاوز بين دولتي، بلكه بر مبناي تفاسير جديد از مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي هنجار جديدي از مداخلات جمعي شكل داد. دکتر حسین سلیمی: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=103 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=103 <div align="center"><strong>وضع مطلوب در روابط بين‌الملل مستلزم شناخت آينده است</strong><br /></div><br />استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه گفت:از آنجا كه وضع مطلوب در روابط بين‌الملل مستلزم شناخت آينده و ساختن آن است مطالعه آينده براي وضع مطلوب امري ضروري است.<br /><br />دکتر حسين سليمي عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل و استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه در همايش ملي نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب كه روز سه‌شنبه 26 بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: از زمان آغاز مطالعات بين‌المللي به عنوان يك رشته مستقل علمي، اين دغدغه همواره در بين اهل انديشه وجود داشته كه آيا مي‌توان واقعيت جاري در نظام بين‌الملل را بدون در نظر داشتن ارزش‌ها و مطلوبيت‌هاي محقق برررسي كرد.<br /> دکتر پوستینچی: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=102 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=102 <div align="center"><strong>نقش آفريني بازيگران فرو ملي از عوامل تحول نظام بين‌الملل در دوران گذار است</strong><br /></div><br />عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل و استاد دانشگاه گفت: نقش آفريني بازيگران فرو ملي در روند امنيت سازي يكي از عوامل تحول نظام بين‌الملل در دوران گذار است.<br /><br />دکتر زهره پوستينچي در همايش ملي نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب كه روز سه شنبه 26 بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت خارجه برگزار شد، با بيان اينكه تاكنون سياست بين‌الملل چندين دوران تاريخي را سپري كرده است، گفت: روند‌هاي تحول در ساختار نظام بين‌الملل بدون سپري كردن دوران گذار امكان پذير نخواهد بود.<br /> دکتر سیمبر: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=101 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=101 <p><br /></p><div align="center"><strong>دکتر سيمبر: امنيت واقعي بدون همكاري‌ كشورها ميسر نمي‌شود</strong><br /></div><br />مدیر گروه مطالعاتی حقوق و سازمان های بین المللی انجمن روابط بین الملل گفت: استقرار امنيت واقعي بدون در نظر گرفتن سياست‌هاي كلان سياسي و بر اساس همكاري‌هاي متقابل كشورها در عرصه روابط بين‌الملل ميسر نيست.<br /><br />دکتر رضا سيمبر استاد دانشگاه در همايش ملي نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب كه روز سه‌شنبه 26 بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت خارجه برگزار شد، منطقه‌گرايي را پديده‌اي با سابقه‌اي طولاني دانست كه در عرصه جغرافياي سياسي و روابط بين‌الملل مفهومي متعارف دانسته مي‌شود و افزود: موضوعي كه در خلال دو دهه گذشته دستخوش تحولات زيادي شده و از استقبال تصميم گيرندگان سياسي و دانشگاهيان برخوردار بوده است منطقه‌گرايي مي‌باشد.<p>&nbsp;</p><div align="center"> دکتر متقی: http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=100 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=100 <div align="center"><strong>بازيگران جديد با توليد قدرت مقاومت استراتژي آمريكا را تغيير دادند</strong><br /></div><p><br />استاد دانشگاه تهران گفت :بازيگران جديد تلاش كردند تا از طريق هويت‌يابي سياسي در برابر قدرت‌هاي بزرگ به توليد قدرت مقاومت مبادرت ورزند كه چنين عاملي تغيير استراتژي آمريكا را در پي داشت.<br /><br />دکتر ابراهيم متقي عضو انجمن علمی روابط بین الملل و استاد دانشگاه تهران طي سخناني در همايش ملي نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب كه روز سه‌شنبه 26 بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه برگزار شد، با بيان اينكه </p> سخنان دکتر براری http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=99 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=99 <div align="center"><strong>دکتر براري: استفاده از ايرانيان خارج كشور مديريت علمي ايران در دنيا را تقويت مي‌كند<br /></strong></div><br />رئيس كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران گفت:تلاش مي‌كنيم از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور استفاده كنيم زيرا از اين طريق مي‌توان مديريت علمي ايران در دنيا را تقويت كرد.<br /><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/10.jpg" border="0" width="172" height="103" /></div><p><br />دکتر مرتضي براري رئيس كميسيون انجمن‌هاي علمي ايران در همايش ملي نظام بين‌الملل مطلوب و نظام موجود كه روز سه‌شنبه 26 بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، با بيان اينكه در كميسيون انجمن‌هاي علمي 259 انجمن ثبت </p> سخنران افتتاحیه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=98 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=98 <br /><div align="center"><strong>سخنران افتتاحیه همايش ملي نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب: <br />زندگي جمعي ملي بدون مناسبات جهاني قابل تحقق نيست<br /></strong></div><br />رئيس مرکز ملی جهانی شدن در مراسم افتتاحیه همايش ملي نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب گفت: امروز روابط بين‌الملل يك ضرورت است و زندگي جمعي ملي بدون مناسبات جهاني قابليت تحقق ندارد.<br /><br /><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/4.jpg" border="0" width="140" height="174" /></div><p> رئيس مركز جهاني شدن در این همايش كه روز سه‌شنبه 26  بهمن در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه برگزار شد، با بيان اينكه موضوع روابط بين‌الملل ناظر به شناخت ضرورتها و ظرفيت‌هايي است كه در مناسبات بين ملتها وجود دارد و اقدامات زندگي جديد جوامع در دنيا شناخته مي‌شود، گفت: موضوع روابط بين‌الملل موضوع جديدي نيست و سابقه‌اي ديرينه در تاريخ دارد.</p><p>&nbsp;</p> آغاز به کار همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=97 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=97 <div align="center"><strong>سومين همايش ملي «نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب» آغاز به كار كرد<br /></strong></div><br /> سومين همايش انجمن ايراني روابط بين‌الملل با عنوان  «نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب» در محل دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه آغاز به كار كرد.<br /><br /><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/5.jpg" border="0" width="215" height="139" /></div><br />تبيين ماهيت نظام بين‌الملل موجود؛ آسيب شناسي ساختار، كاركرد و فرآيند نظام بين‌الملل موجود؛ امكان سنجي تغيير و تحول در نظام بين‌الملل موجود؛ تبيين نظام‌هاي بين‌الملل بديل؛ بحث و بررسي ماهيت و مختصات نظام‌هاي بين‌الملل مطلوب؛ نقد و بررسي نظريه‌هاي حفظ وضع موجود؛ بحث و بررسي رهيافت‌هاي نظري انتقادي و تجديدنظر مطلوب، ماهيت نظام بين‌الملل موجود؛ آسيب شناسي نظام بين‌الملل موجود؛ نظام‌هاي بين‌الملل بديل و اسلام و نظام بين‌الملل مطلوب سرفصل‌هاي اين همايش يك روزه را تشكيل مي‌دهد.<br />اين همايش از ساعت 9 تا 17 در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه بر پا خواهد بود. افتتاحیه همایش سوم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=96 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=96 <div align="center"><strong>سخنرانان بخش افتتاحیه همایش نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب <br />مراسم افتتاحيه همایش نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب با سخنرانی شخصیت های علمی و اجرایی زیر برگزار می شود:<br />-    دکتر ارسلان قربانی رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل و قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل<br />-    دکتر مصطفی دولت یار مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و سرپرست معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه<br />-    دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی دبیر علمی همایش <br />-    مهندس اسفندیار رحیم مشایی رئیس مرکز ملی جهانی شدن<br />-    دکتر مرتضی براری دبیر کمیسیون انجمن های علمی کشور<br />-    آغاز مراسم: ساعت 30/8 صبح روزسه شنبه 26/11/89<br />     <br /><br /></strong></div> برنامه همایش سوم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=95 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=95 <div align="center"><strong>برنامه همايش نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب<br />سه شنبه 26 بهمن 1389</strong></div><div align="center"><strong>دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه</strong></div><div align="center"> </div><div align="center"><strong>مراسم افتتاحيه:</strong> با سخنرانی تعدادي از شخصيت هاي علمي و اجرايي كشور   <br />15/9-30/8</div><div align="center"> </div><div align="center"><img src="/Images/stories/145.jpg" border="0" width="167" height="159" /><br /><br /><strong>نشست نخست :ماهیت، کارکرد و فرآیندهای نظام بین الملل موجود</strong><br />45/10 – 15/9    <br />رئيس:دکتر رضا سيمبر<br /><strong>سخنرانان:</strong><br />* دکتر ابراهیم متقی:چند جانبه گرایی و موازنه گرایی در سیاست حفظ وضع موجود<br />* دکتر رضا سیمبر:منطقه گرایی و مفهوم سازی صلح در روابط بین الملل: حرکت به سمت نظام بین الملل مطلوب<br />* دکتر ارسلان قربانی:روابط بین الملل و فرآیندهای منطقه گرایی: تأثیرگذاری ها و تأثیر پذیری ها<br />* دکتر زهره پوستین چی:دوران گذار و آشوب زدگی هنجاری در سیاست بین الملل<br />* دكتر مسعود اخوان كاظمي:جان رالز و عدالت بين المللي<br />پرسش و پاسخ<br />    <br /><strong>نشست دوم :نظام های بین الملل بدیل</strong><br />30/12 – 11    <br />رئيس:دکتر مهدی ذاکریان<br /><strong>سخنرانان:</strong><br />* دکتر مهدی ذاکریان:حکومت خوب پیش نیازی برای نظام بین الملل مطلوب<br />* دکتر حسین سلیمی:دانش و ارزش در شناخت وضع موجود و وضع مطلوب در روابط بین الملل<br />* دکترمحمد حسن خانی:تعربف،‌نقش و جايگاه منغعت (منافع ملي) در وضعيت مطلوب در روابط بين الملل<br />* دکتر حسین دهشیار:مفهوم امنیت و روابط بین الملل مطلوب<br />* دکتر احمد جوانشیری:تحول در قواعد و هنجارهای بین المللی؛ رهيافتي سازه انگارانه براي درك نظام بين الملل<br /><br />     <br /><strong>نشست سوم :اسلام و نظام بین الملل مطلوب</strong><br />45/15 – 14    <br />رئيس:دکترسیدجلال دهقانی فیروزآبادی<br /><strong>سخنرانان:</strong><br />* دکترسیدجلال دهقانی فیروزآبادی:مسأله نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل<br />* دکتر علی اکبر علیخانی:مؤلفه ها و غایات نظام بین الملل مطلوب از دیدگاه اسلام <br />* دکتر شجاع احمدوند :مختصات نظام بین الملل در نخستین پیمان نامه عمومی در اسلام<br />* دکتر حسین پور احمدی:همگرایی اقتصادی کشورهای مسلمان؛ گامی به سوی جامعه جهانی اسلامی<br />* دکتر اصغر افتخاری:گذار از نظام بین الملل موجود؛ رویکرد ایرانی- اسلامی<br />پرسش و پاسخ<br />    <br /><strong>نشست چهارم :جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و مسأله نظم جهانی  </strong><br />30/17-16    <br />رئيس:دکتر امیر محمد حاجی یوسفی<br /><strong>سخنرانان:</strong><br />* دکتر حسین سیف زاده: نظام بین الملل مطلوب در نگاه های بدیل جمهوری اسلامی و مقدورات بین المللی ایران<br />* دکتر بهرام اخوان کاظمی: مؤلفه های سیاست خارجی و بایسته های آن در گفتمان اصول گرایی عدالت خواه<br />* دکتر امیر محمد حاجی یوسفی: اتاق های فکر آمریکایی و مسأله ایران: راه حل هایی ممکن و مطلوب<br />* دکتر محمد جواد حق شناس:نقش آفرینی گروه های فکر در سیاست گذاری های بین المللی ایالات متحده آمریکا<br />* دکتر اصغر کیوان حسینی: سناریو پردازی پیرامون نظام بین الملل بدون آمریکا<br />پرسش و پاسخ<br /><br /><br /></div> اطلاعیه دبیرخانه همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=94 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=94 <div align="center"> <strong>بدین وسیله به اطلاع آن دسته از  عزیزانی که تاکنون برای شرکت در همایش «وضعیت نظام بین الملل موجود و مطلوب» اعلام آمادگی یا ثبت نام کرده اند، می رساند</strong><strong> </strong></div><div align="center"><strong> مراسم افتتاحیه رأس ساعت 8:30 روز سه شنبه 89/11/26 </strong><br /><strong> <br /><img src="/Images/stories/poster%20iisa.jpg" border="0" width="164" height="216" /></strong></div><p>&nbsp;</p><p align="center"><strong>در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه آغاز و در برنامه سخنرانی ها و نشست های تخصصی تا ساعت 17:30 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت.</strong></p><div align="center"><strong>بدیهی است ریز برنامه نشست ها متعاقباً از طریق ایمیل و سایت انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.</strong></div><div align="center"> </div><div align="center"> </div><div align="center"><strong><em>دبیرخانه همایش </em></strong><br /></div> تشکیل شاخه دانشجویی تربیت مدرس http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=93 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=93 <div align="center"><strong>ت</strong><strong>شکیل شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه تربیت مدرس</strong><br /></div><p> به دنبال شکل گیری شاخه های دانشجویی انجمن ایرانی روابط بین الملل در شماری از دانشگاه های کشور، شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل و فعال شد.<br />دانشجویان علاقمند همکاری و مشارکت در برنامه های انجمن می توانند به مسئول شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه یادشده مراجعه و از نحوه همکاری ها مطلع شوند.</p><p>اسامی شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه تربيت مدرس عبارت است از:<br /><strong>مهدي احمدي (مسئول شاخه)<br /> امر الله اشرفي (عضو)<br /> سميه دهقان (عضو)<br /> مهسا اسلامي (عضو)<br /> حسين محمدي (عضو)<br /></strong></p> فرم شرکت در همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=92 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=92 <div align="center"><strong>فرم تقاضای شرکت در همایش بین‌المللی<br />نظام بین‌الملل موجود و نظام بین‌الملل مطلوب</strong></div><div align="center"><strong>سه شنبه 26 بهمن ماه 1389<br />ساعت 8:30 تا 17<br />لطفاً <a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/sami/Desktop/form.pdf"><font color="#993366"><em>این فرم</em></font></a> را به شماره 88914163 نمابر یا به پست الکترونیک انجمنiranianiisa@gmail.com  ارسال کنید.<br />جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81032220 تماس حاصل نمایید.<br /></strong><br /></div> دعوت به همکاری http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=91 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=91 <div align="center"><strong>دعوت به همکاری در انتشار خبرنامه</strong><br />بدینوسیله از اعضای محترم انجمن برای انتشار خبرنامه شماره 8 دعوت به همکاری می شود.<br />به همین منظور، اعضای محترم می توانند مطالب و مقالات خود را ترجیحاً با محوریت «نقش اسلام یا روابط بین الملل  در تقریب وتقارب فرهنگ ها» و با قید اختصار و خلاصه نویسی به نشانی پست الکترونیک انجمن ارسال نمایند.<br /><strong>مهلت ارسال مطالب حداکثر تا تاریخ 18 بهمن ماه</strong> <br /></div> دومین دوره رهیافت ها و نظریه ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=90 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=90 <div align="center"><strong>دومین دوره تخصصی رهیافت ها و نظریه های روابط بین الملل به زبان انگلیسی -فارسی</strong><br /></div><div align="center"><br />دومین دوره آموزش تخصصی رهیافت ها و نظریه های روابط بین الملل  به زبان انگلیسی -فارسی در انجمن علمی روابط بین الملل برگزار می شود.<br />این دوره در راستای ارتقای بنیه علمی دانشجویان و دانش آموختگان رشته روابط بین الملل و سایر شاخه های علوم سیاسی و در ادامه دوره قبلی که با حضور استاد دکتر حسین سیف زاده برگزار شد، طراحی شده است.<br />* در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد * </div><div align="center">* زمان دقیق برگزاری دوره متعاقباً اعلام خواهد شد *<br /></div><div align="center">* <strong>مهلت ثبت نام: تا 12 بهمن ماه</strong> *<br />کلیه اعضا و علاقمندان می توانند برای ثبت نام به دفتر انجمن واقع در خیابان کریمخان<br />نبش آبان شمالی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی- طبقه دوم- اتاق 212 مراجعه نمایند.<br />تلفن: 81032220<br /></div> دومین دوره دانش تخصصی زبان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=89 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=89 <p align="center"><strong>دومین دوره آموزشی - کاربردی دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین‌الملل</strong></p><div align="center"><br />دومین دوره آموزشی - کاربردی دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین‌الملل با موضوع و محتوای فهم متون، واژگان و اصطلاحات انگلیسی در قالب رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و شیوه‌های کاربرد آنها در بیان و نگارش متون تخصصی برگزار می شود.<br /> این دوره در پی استقبال و درخواست دانشجویان و دانش پژوهان شرکت کننده در نخستین دوره آموزش دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین‌الملل که اخیراً با حضور استاد دکتر مشیرزاده و دکتر مؤمنی برگزار شد، طراحی شده است.<br />مباحث دومین دوره در تکمیل مباحث تخصصی این دوره و در سطح پیشرفته ارائه خواهد شد.<br />شرایط شرکت در دوره همانند دوره پیش بوده و زمان دقیق برگزاری متعاقباً مشخص و اعلام خواهد شد.<br />علاقمندان برای ثبت نام می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر با دفتر انجمن تماس گرفته یا حضوری مراجعه نمایند.<br /><strong>مهلت ثبت نام: تا 12 بهمن ماه</strong><br />نشانی: خیابان کریمخان، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه دوم، اتاق 212<br />تلفن: 81032220  <br /></div><p>&nbsp;</p> آخرین مهلت ارسال مقالات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=88 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=88 <div><br /><div align="center"><strong>اطلاعیه مهم دبیرخانه همایش نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب </strong></div><div align="center"><strong>در خصوص آخرین مهلت ارسال مقالات<br /></strong></div><br />آخرین مهلت ارسال مقالات همایش «نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب» اعلام شد.<br />دبیرخانه سومین همایش سالیانه انجمن علمی روابط بین الملل از استادان، پژوهشگران و نویسندگانی که چکیده مقاله خود را به دبیرخانه ارائه کرده اند، خواست <strong>حد اکثر تا 20 دی ماه جاری</strong> نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام کنند.<br />در این اطلاعیه از استادان و پژوهشگران مشارکت کننده در همایش خواسته شده است که اصل مقالات خود را طبق چارچوبی که در فراخوان همایش اعلام شده بود، حد اکثر تا روز دوشنبه 20 دی ماه از طریق ايميل <a href="info@iisa.ir"><strong>info@iisa.ir </strong></a>به دبيرخانه اين همايش ارسال كنند. <br />سومين همايش ساليانه انجمن ايراني روابط بين الملل با موضوع « نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب» روز سه شنبه 26 بهمن ماه سال جاری در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه برگزار مي‌شود. <br />تبيين ماهيت نظام بين‌الملل موجود و آسيب‌شناسي ساختار و كاركرد آن،‌ امكان‌سنجي تغيير و تحول در نظام بين‌الملل موجود، تبيين نظام‌هاي بين‌الملل بديل و بررسي ماهيت و مختصات نظام‌هاي بين‌الملل مطلوب از جمله اهداف اساسی اين همايش است. <br /><br /><br /><br /></div> گزارش نشست تخصصي در مصلا تهران http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=87 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=87 <div align="center"><strong>دکتر قربانی:<br />ارائه تصویری مثبت و روشن از ایران اسلامی  بر مبنای فعالیت های علمی و فرهنگی<br />از رسالت های اصلی انجمن های علمی است<br /></strong></div><br />رئیس انجمن ایرانی علمی روابط بین الملل، ارائه تصویری مثبت و روشن از ایران اسلامی  بر مبنای فعالیت های علمی و فرهنگی را از رسالت های اصلی و بسیار مهم انجمن های علمی دانست.<br /><div align="center"><img src="/Images/stories/43e62a22554740ed9abee5399fd28223.jpg" border="0" width="250" height="150" /></div>به گزارش روابط عمومی انجمن، دکتر ارسلان قربانی که روز یکشنبه 5 دی ماه در نشست تخصصي «انجمن هاي علمي و نقش آنها در حوزه بين الملل» در مصلای تهران سخن می گفت، با تأکید بر توسعه و گسترش همکاری های بین المللی انجمن ها ، فراهم کردن زمینه برای تحقق این هدف را ضروری دانست و خاطرنشان کرد که زمینه سازی برای گسترش همکاریهای بین المللی می تواند نتایج بسیار مهمی برای کشور داشته باشد.<br />دکتر قربانی همکاری های بین المللی را فرایندی ذکر کرد که با حضور و تلاش متخصصان، صاحب نظران و متولیان نهادهای علمی بویژه انجمن های علمی شکل گرفته و نهادهای اجرایی کشور نیز در این زمینه نقش موثری می توانند ایفا کنند.<br />قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با ارائه چشم اندازی از همکاری های دو حوزه فکر و اجرا در امر بین المللی شدن انجمن های علمی، تأکید کرد: تعامل نخبگان ایرانی با محیط بین الملل یک ضرورت است و انجمن های علمی که کانونی متشکل از نخبگان علمی می باشند، باید در محافل بین المللی و عرصه های علمی جهان حضور داشته باشند.<br />رئیس انجمن ایرانی علمی روابط بین الملل در بخش دیگری از سخنانش استانداردسازی علوم و بومی کردن دانش را از دیگر وظایف انجمن های علمی دانست و بر ضرورت همکاری نهادهای اجرایی با انجمن ها تأکید کرد. <br /> گردهمایی شاخه های دانشجویی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=86 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=86 <div align="center"><strong>نخستین گردهمایی مسئولان شاخه های دانشجویی<br /></strong></div><p>نخستین گردهمایی مسئولان شاخه های دانشجویی انجمن علمی روابط بین الملل روز شنبه 4 دی ماه در دفتر انجمن برگزار شد.<br />در این گردهمایی که با حضور ضیاالدین صبوری عضو و بازرس هیأت مدیره و مسئولان شاخه های دانشجویی انجمن در دانشگاه های تهران، تربیت معلم، شهید بهشتی و علامه طباطبایی برگزار شد، در خصوص راهکارهای معرفی و شناساندن موثر انجمن در محیط های دانشگاهی و افزایش و تقویت روند جذب اعضای دانشجویی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.<br />تأمل در شیوه های فعالیت شاخه های دانشجویی از دیگر محورهای این گردهمایی بود که پس از امکان سنجی و بررسی ظرفیت های موجود  مقرر شد شاخه های دانشجوییی با بهره گیری از توان و امکانات موجود در دانشگاه ها در قالب های مدون و مشخص مورد تأیید انجمن به فعالیت بپردازند.<br />همچنین برنامه ریزی  برای انتشار گاهنامه تخصصی ، برپایی کارگاه های تخصصی ، سخنرانی های علمی و دوره های آموزشی و نیز برگزاری همایش آسیب شناسی ترجمه متون روابط بین الملل با استفاده از دیدگاه های متخصصان و استادان برجسته این رشته از جمله دستاوردهای این گردهمایی بود.<br />گفتنی است هم اکنون شاخه های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با مسئولیت مهدی فرازی، دانشگاه تهران با مسئولیت حمیدرضا عزیزی و حامد کشاورز، دانشگاه شهید بهشتی با مسئولیت سهیل گودرزی  و رحیم ایلغمی و دانشگاه تربیت معلم با مسئولیت حمیده راد تشکیل شده و در حال فعالیت هستند.<br /><br /> </p> نشست تخصصی در هفته پژوهش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=85 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=85 <p align="center"><strong>همزمان با هفته پژوهش برگزار می شود:<br />نشست تخصصي انجمن هاي علمي و نقش آنها در حوزه بين الملل</strong></p><p>همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و به همت انجمن ایرانی روابط بین الملل، نشست تخصصی با عنوان «انجمن هاي علمي و نقش آنها در حوزه بين الملل» برگزار می شود.<br />در این نشست تخصصی که با دبیری دکتر ارسلان قربانی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و رئیس انجمن روابط بین الملل از ساعت 13:30 تا 17 روز یکشنبه 5 دی ماه در سالن شماره 2 مصلای تهران برگزار می شود، بهروز کمالوندی معاون آمریکای وزارت امور خارجه ، دكتر محمد رضا دهشیری معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، مهندس کمال محمدی معاون مركز همكاري فناوري و نوآوري رياست جمهوري، دکتر مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند در مجلس شوراي اسلامي و عضو انجمن روابط بین الملل، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و نایب رئیس انجمن روابط بین الملل، دکتر جليل عاملي رييس دانشگاه علم و صنعت، دکتر قره رياضي رئيس انجمن ايمني زيستي ، دكتر نسرين مصفا  عضو انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل، دکتر رضا سیمبر استاد دانشگاه گیلان و مدیر گروه سازمانهای بین المللی انجمن روابط بین الملل و دكتر كاظم معتمد نژاد رئيس انجمن مطالعات و تحقيقات جامعه اطلاعاتي به ارائه دیدگاه ها و نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.<br />همچنین سخنرانی دكتر آيت الهي  رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، دكتر نسرين مصفا عضو انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد و دكتر مهدي محقق رئيس انجمن زبان و ادبيات فارسي ايران از دیگر برنامه های این نشست تخصصی خواهد بود. </p><p><strong><br /></strong></p> سمینار علمی در دانشگاه شهید بهشتی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=84 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=84 <p align="center">به همت گروه نظریه‌های روابط بین‌الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد:<br /><strong>سمینار امکان سنجی تئوری پردازی دینی- ایرانی در عرصه روابط بین‌الملل</strong></p><p><strong><br /></strong>گروه نظریه‌های روابط بین‌الملل با همکاری شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه شهید بهشتی، اقدام به برگزاری " سمینار امکان سنجی تئوری پردازی دینی- ایرانی در عرصه روابط بین‌الملل" در تالار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی این دانشگاه کرد.</p> تغییر در ترکیب هیأت مدیره http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=83 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=83 <p align="center"><strong>انتخاب دکتر قربانی به عنوان رئیس جدید انجمن</strong></p><p align="center"> <img src="/Images/stories/image634277575183437500.jpg" border="0" width="288" height="192" /></p><p>در پی اعلام ریاست سابق انجمن مبنی بر سفر مطالعاتی ایشان به خارج از کشور، هیأت مدیره انجمن ایرانی روابط بین الملل در جلسه رسمی مورخ 9/8/89 در خصوص چگونگی ایفای وظایف اعضا در غیاب رئیس انجمن به بحث و تبادل نظر پرداخت. <br />هیأت مدیره با توجه به مفاد اساسنامه انجمن که شرکت و حضور اعضای هیأت مدیره را در جلسات الزامی و ضروری می داند و با عنایت به اینکه رسیدگی و پیگیری امور انجمن عمدتاً مستلزم حضور جدی و مستمر و در ارتباط مستقیم با مراکز و مراجع مرتبط می باشد، لذا پیشنهاد بهره گیری از توان و پتانسیل اعضای علی البدل هیأت مدیره مطرح و در نهایت مصوب گردید آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی (عضو علی البدل) به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس در ترکیب هیأت مدیره قرار گرفته و آقای دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین که تاکنون نایب رئیس انجمن بودند، به عنوان رئیس جدید انجمن انتخاب گردیدند.<br />هیأت مدیره همچنین از تلاش ها و خدمات خالصانه و بی دریغ آقای دکتر مهدی ذاکریان در سمت ریاست انجمن تشکر و قدردانی نموده و برای ایشان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمت به جامعه علمی کشور آرزوی موفقیت نمود.</p> اطلاعیه تکمیلی دوره زبان تخصصی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=82 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=82 <div align="center">به اطلاع ثبت نام کنندگان در </div><div align="center">دوره آموزشی – کاربردی دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل می رساند <br /><strong>جلسه امروز (شنبه) رأس ساعت17 تشکیل می شود</strong><br /></div> اطلاعیه فوری کارگاه زبان تخصصی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=81 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=81 <p align="center"> به اطلاع ثبت نام کنندگان در دوره آموزشی – کاربردی<br />دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین الملل می رساند <strong>جلسه امروز (شنبه)</strong> بدلیل عدم حضور استاد (آقای دکتر عسگرخانی) <strong>تشکیل نمی شود</strong><br /><strong>جلسه بعدی رأس ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 10/9/89</strong> <strong>برگزار خواهد شد</strong></p> اعلام زمان برگزاری کارگاه زبان تخصصی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=80 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=80 <p align="center"><strong>اعلام زمان برگزاری کارگاه دانش تخصصی زبان</strong></p><p align="center">بدینوسیله به اطلاع اعضای ثبت نام کننده در دوره تخصصی دانش زبان انگلیسی در روابط بین الملل می رساند<br />اولین چلسه دوره روز <strong>شنبه مورخ 29/8/89</strong> تشکیل می شود</p><p align="center">&nbsp;</p> تفاهم نامه با مرکز مطالعات عالی بین المللی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=79 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=79 <p align="center"><strong>امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک با مرکز مطالعات عالی بین المللی</strong></p><p>تفاهم نامه همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل با مرکز مطالعات عالی بین المللی صبح روز شنبه 9 آبان ماه به امضای طرفین رسید.</p><p>&nbsp;</p><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/p10302711.jpg" border="0" width="409" height="170" /></div><p>در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، دکتر ارسلان قربانی به نمایندگی از دکتر مهدی ذاکریان رئیس انجمن ایرانی روابط بین الملل و دکتر ابو محمد عسگرخانی به نمایندگی از مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری مشترک را به امضا رساندند.</p><p align="center"> <img src="/Images/stories/p10302722.jpg" border="0" width="299" height="187" /></p><p>در این تفاهم نامه که با پیگیری دکتر موسوی شفائی مدیر گروه اقتصاد سیاسی بین الملل انجمن برای مدت 4 سال و به منظور همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی در زمینه مباحث روابط بین الملل و مطالعات بین المللی منعقد شد، طرفین بر اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، آموزش های تخصصی – کاربردی ، برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی ،انتشارات، تألیف و ترجمه کتب و استفاده از ظرفیت های علمی متقابل تأکید کرده اند.</p> نواقص پرونده عضویت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=78 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=78 <p align="center"><strong>اطلاعیه نواقص پرونده عضویت </strong></p><p align="center">بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم ذیل الذکر می رساند <br />کارت عضویت شما صادر شده اما بدلیل آنکه شماره تماس ، نشانی پستی و پست الکترونیک<br /> در فرم عضویت  قید نشده، ارسال کارت امکان پذیر نیست.<br />لطفا در اسرع وقت موارد خواسته شده را از طریق ایمیل به انجمن ارسال فرمایید.<br /><strong>1- آقای بهروز احمدی<br />2- آقای ستار سلطانشاهی<br />3- خانم الناز رمضانی عقیل<br />4- خانم منیژه واشقانی فراهانی<br />5- خانم نسیم واسعی زاده</strong></p><p align="center">                                                                                                                                                       دبیرخانه انجمن</p> تغیییر در برنامه سخنرانی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=77 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=77 <p align="center"><strong> بدینوسیله به اطلاع اعضا و علاقمندان می رساند </strong></p><p align="center"><strong>برنامه سخنرانی آقای دکتر پیتر جونز </strong></p><p align="center"><strong>به دلیل برخی تغییرات در برنامه سفر ایشان، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است.</strong></p><p align="center"><strong>بدیهی است زمان بعدی برنامه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد  </strong></p><p align="center">&nbsp;</p> اطلاعیه سخنرانی علمی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=76 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=76 <p align="center"> </p><br /><p align="center">با دعوت انجمن علمی روابط بین الملل برگزار می شود:</p><br /><p align="center"><strong>سخنرانی پروفسور پیتر جونز   (Peter Jones) </strong></p><br /><p align="center">استاد دانشگاه اوتاوا (کانادا)</p><br /><p align="center"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'; color: black; font-size: 8pt"><img src="/Images/stories/pjone2.jpg" border="0" width="91" height="126" /></span></p><br /><p align="center">و متخصص در مسائل دیپلماسی و مذاکرات بین المللی، دیپلماسی درجه 2 و  مسائل امنیتی خاورمیانه و ایران</p><br /><p align="center">با موضوع:</p><br /><p align="center"><strong>سیاست خارجی کانادا ( دولت هارپر)</strong></p><br /><p align="center">زمان: شنبه 8/8/1389ساعت 16 تا 18</p><br /><p align="center">محل برگزاری :خیابان کریمخان- نبش آبان شمالی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی- طبقه دوم- اتاق 211</p> ثبت نام دوره زبان در نمایشگاه مطبوعات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=75 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=75 <p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><strong>اطلاعیه پذیرش و  ثبت نام از متقاضیان حضور در دوره تخصصصی  زبان انگلیسی در نمایشگاه مطبوعات </strong></p><p align="center">به اطلاع آن دسته از  اعضا و علاقمندان حضور در دوره تخصصی دانش روابط بین الملل به زبان انگلیسی می رساند برای ثبت نام می توانید به صورت حضوری به </p><p align="center"><strong>غرفه فصلنامه مطالعات بین المللی( isj ) </strong></p><p align="center">مراجعه و برای ثبت نام در دوره آموزشی یا تمدید عضویت اقدام کنند. </p><p align="center"><strong>زمان حضور: ساعت 9 تا 20 روزهای 3/8/89 تا 10/8/89 بخش نشریات تخصصی<br /></strong></p> حضور انجمن در نمایشگاه مطبوعات http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=74 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=74 <p align="center"> </p><br /><p align="center"><strong>اطلاعیه حضور انجمن در غرفه فصلنامه مطالعات بین المللی در نمایشگاه مطبوعات </strong></p><br /><p align="center">بدینوسیله به اطلاع می رساند انجمن علمی روابط بین الملل از تاریخ 3/8/89 تا 10/8/89</p><br /><p align="center">در غرفه  فصلنامه مطالعات بین المللی( isj )</p><br /><p align="center">پذیرای اعضا و علاقمندان به مباحث علمی در زمینه حقوق ، سیاست و روابط بین الملل می باشد</p><br /><p align="center">کلیه اعضا و علاقمندان می توانند از ساعت 9 صبح لغایت 20 در روزهای یادشده به غرفه مذکور واقع در بخش نشریات تخصصی مراجعه فرمایند</p><br /><p align="center">روابط عمومی انجمن</p> اطلاعیه دوره دانش تخصصی زبان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=73 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=73 <p align="center"><strong>   دوره آموزشی - کاربردی دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین‌الملل </strong></p><p align="center">انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در راستای توان افزایی و ارتقای سطح علمی دانش پژوهان رشته روابط بین‌الملل یک دوره آموزشی - کاربردی با موضوع و محتوای فهم متون، واژگان و اصطلاحات انگلیسی در قالب رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و شیوه‌های کاربرد آنها در بیان و نگارش متون تخصصی برگزار می‌کند. </p><p align="center"><strong> استادان دوره:  </strong></p><p align="center">دکتر ابومحمد عسگرخانی، دکتر حمیرا مشیرزاده، دکتر مجيدرضا مومنی </p><p align="center"><strong> بهره مندی و مزایا </strong></p><p align="center">* کمک به درک متون تخصصی و ترجمه، آشنايی با گفتمان روابط بين‌الملل و آمادگی برای ورود به دوره‌های پيشرفته‌تر </p><p align="center">* ارتقای توان و افزایش سطح و بنیه علمی از جمله کسب آمادگی برای شرکت در مجامع بین المللی</p><p align="center"> * در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا خواهد شد. </p><p align="center"><strong>شرایط ثبت نام</strong></p><p align="center"> * به دلیل محدوديت پذيرش، اولویت ثبت نام با اعضای انجمن و پرداخت حضوری هزینه ثبت نام در دفتر انجمن  می‌باشد.</p><p align="center"> * پرداخت هزینه به مبلغ 000/650 ریال (000/750 ریال داوطلبان غیر عضو)</p><p align="center"> * تکمیل فرم ثبت نام </p><p align="center"><strong>زمان و محل ثبت نام  </strong></p><p align="center">زمان ثبت نام: تا تاریخ 10/8/1389</p><p align="center">زمان برگزاری: از شنبه 15/8/1389 تا 15/9/1389 (روزهای زوج/عصرها/زمان دقیق متعاقبا اعلام می شود) </p><p align="center">نشانی و زمان ثبت نام حضوری: خیابان کریمخان، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبائی، طبقه دوم، اتاق 212، روز های زوج از ساعت 9 الی 16 </p><p align="center">تلفن: 81032220  </p> انتشار خبرنامه انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=72 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=72 <div align="center"><a href="/Images/pdf/newsletter_7.pdf" target="_blank"><br /><br /><img src="/Images/pdf/newsletter_7.jpg" border="0" alt="خبرنامه انجمن - شماره 7" width="148" height="200" /></a><br /></div><p style="text-align: right" class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /><strong>هفتمين شماره خبرنامه انجمن</strong> منتشر شد.<br />برای مشاهده متن الکترونیکی خبرنامه جدید <strong><a href="/Images/pdf/newsletter_7.pdf" target="_blank">اینجا </a></strong>را کلیک کنید.<br />براي مشاهده شماره‌هاي قبل خبرنامه انجمن <strong><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=65" target="_blank">اينجا </a></strong>را كليك كنيد و يا از منوي اصلي، «خبرنامه» را كليك كنيد.</span></p><div align="left"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'">روابط عمومی انجمن</span></div> سومين همايش ساليانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=71 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=71 <p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فراخوان مقاله سومین همايش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">26 بهمن 1389  </span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مقدمه</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">يكي از موضوعات مهم در علم و نظريه‌هاي روابط بين‌الملل ماهيت نظم و نظام بين‌الملل است. به طوري كه بر مبناي چگونگي استقرار نظم بين‌المللي و نظام بين‌الملل، ديدگاه‌هاي نظري مختلفي شكل گرفته‌است. بعضي از اين رهيافت‌ها بر اين باورند كه امكان فراتر رفتن از نظام بين‌الملل آنارشيك موجود وجود ندارد. لذا، از منظري محافظه‌كارانه بهترين راهكار براي تأمین صلح و امنيت بين‌المللي، حفظ نظم و وضع موجود بوده و به آن توصيه مي‌شود. زيرا، اگرچه اين نظم و نظام بين‌الملل مطلوب و حتي عادلانه نيست ولي امكان تغيير و تبديل آن نيز وجود ندارد. پس بايد خود را با آن تطبيق داد و در چارچوب آن عمل كرد.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">گروه ديگري از رهيافت‌هاي نظري برعكس، استدلال مي‌كنند و اعتقاد دارند كه نظم و نظام بين‌الملل موجود، تنها يكي از اشكال نظم بين‌المللي و يكي از انواع نظام بين‌الملل ممكن است. از اين‌رو، نه تنها امكان تغيير و تبديل اين نظام بين‌المللي وجود دارد بلكه تلاش براي تغيير و تبديل آن يك تعهد اخلاقي و مسئوليت علمی است. چون اين نظم و نظام موجود، نه تنها عادلانه نيست، بلكه تأمين‌كننده صلح و امنيت حداقلي نيز نمي‌باشد. به طوري كه اين نوع نظم ناعادلانه به جاي صلح و امنيت، جنگ و خشونت را براي انسانيت به‌بار آورده است. بنابراين، انواع بديل و مطلوب نظام بين‌الملل وجود دارد. اين ديدگاه‌هاي متعارض، مناظرات متعددي رادر سطح نظري پديد آورده است. اما فراتر و مهمتر از اين، اين مجادلات و مباحثات تنها در سطح نظري محدود نشده است بلكه به عرصه و حوزه عمل نيز سرايت كرده است. به طوري كه در صحنه روابط بين‌الملل نيز كشورها به دو دسته طرفدار نظم و وضع موجود و خواهان تغيير نظم و وضع موجود تقسيم شده‌اند. محافظه‌كاران كليه امكانات خود را به كار گرفته و مي‌گيرند تا از اين وضع و نظم محافظت نمايند. آنان هرگونه تلاش براي تغيير و تحول در وضع و نظم موجود را به مثابه ايجاد ناامني و به خطر انداختن صلح و امنيت بين‌المللي تلقی كرده و با آن برخورد مي‌كنند. در مقابل تجديدنظرطلبان، سعي دارند تا نظم ناعادلانه موجود را به عنوان نوعي خشونت ساختاري تغيير دهند. اين رويارويي در دوره‌هاي گذار نظام بين‌الملل مشهودتر بوده است. يكي از مصاديق این وضعیت، نظام بين‌الملل پس از جنگ سرد بوده است كه با حادثه 11 سپتامبر نیز تشديد شد.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بنابراين، هم در عرصه نظري و هم در حوزه عمل اين سؤالات مطرح بوده است كه: آيا نظام بين‌الملل موجود، بهترين نوع ممكن است؟ آيا امكان تغيير و تحول آن و ايجاد نظام بين‌الملل بديل وجود دارد؟ نظام‌هاي بين‌الملل بديل كدامند؟ نظام بين‌الملل مطلوب داراي چه مختصاتي است و چگونه مي‌توان آن را ايجاد كرد؟ آسيب‌هاي نظام بين‌الملل موجود كدامند و چگونه مي‌شود آنها را اصلاح و درمان كرد؟ ساختار، كاركرد، هنجارها و فرآيندهاي نظام بين‌الملل چگونه شكل گرفته‌اند و چگونه مي‌توان آنها را اصلاح كرد و تغيير داد؟ نظم بين‌الملل مطلوب اسلامي كدام است و چه ويژگي‌هايي دارد؟</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اينها مهم ترين سؤالات و موضوعاتي است كه در همايش نظام بين‌الملل موجود و نظام بين‌الملل مطلوب مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اهداف همايش</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- تبيين ماهيت نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- آسيب‌شناسي ساختار، كاركرد و فرآيند نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- امكان‌سنجي تغيير و تحول در نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- تبيين نظام‌هاي بين‌الملل بديل؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- بحث و بررسي ماهيت و مختصات نظام‌هاي بين‌الملل مطلوب؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- نقد و بررسي نظريه‌هاي حفظ وضع موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- بحث و بررسي رهيافت‌هاي نظري انتقادي و تجديدنظر<span> </span>طلب.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محورهاي همايش</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محور اول: ماهيت نظام بين‌الملل موجود</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- ساختار و كاركرد نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- قواعد و هنجارهاي حاكم بر نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- فرآيندهاي نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- بازيگران نقش‌آفرين در نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- نتايج نظام بين‌الملل موجود؛<span> </span></span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محور دوم: آسيب‌شناسي نظام بين‌الملل موجود</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- آسيب‌هاي سياسي؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- آسيب‌هاي اقتصادي؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- آسيب‌هاي حقوقی؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- آسيب‌هاي هنجاري.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محور سوم: نظام‌هاي بين‌الملل بديل</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- امكان‌سنجي تغيير در نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- نظريه‌هاي تغيير در نظام بين‌الملل موجود؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- با یسته‌هاي اخلاقي – هنجاري نظام بين‌الملل موجود.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محور چهارم: اسلام و نظام بين‌الملل مطلوب</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- جامعه جهاني اسلامي؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- نظام بين‌الملل اسلامي؛</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- جمهوري اسلامي ايران و نظام بين‌الملل مطلوب.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محور پنجم: ساير موضوعات مرتبط به تشخيص كميته علمي</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">زمان و مكان همايش</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- مكان:</span></strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> تهران، خيابان شهيد باهنر، خيابان شهيد آقایی، معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">زمان:</span></strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> سه شنبه 26 بهمن 1389 </span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">برگزاركنندگان</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انجمن ايراني روابط بين‌الملل با مشاركت و حمايت معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه ، مرکز همکاریهای بین المللی وزارت علوم، انجمن علوم سیاسی و سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی مرتبط.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong>دبیر علمی:</strong> دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong>دبیر اجرایی:</strong> ضیاءالدین صبوری</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نشاني دبيرخانه</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- آدرس: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تهران، کریمخان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن های علمی، طبقه دوم، اتاق 212</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- صندوق پستي:<span> </span>117-14135</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- تلفن: 81032220 </span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- دورنگار: </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">81032200</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- ايميل:</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span style="color: windowtext">info@iisa.ir</span> </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مهلت ارسال مقالات</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- مهلت ارسال چكيده مقالات: 20 آبان ماه 1389</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- مهلت ارسال اصل مقالات: 20 دی ماه 1389</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">چگونگي تدوين مقالات</span></strong></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- <strong>خلاصه مقالات:</strong> عنوان مقاله، نام نويسنده (مرتبه علمي و سازمان متبوع، آدرس، شماره تلفن و ايميل)</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- <strong>اصل مقالات:</strong> چكيده، واژگان كليدي، مقدمه، چارچوب نظري، تحلیل يافته‌ها، نتايج، منابع، مقالات به صورت تايپ شده با فونت </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Bzar 14</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> نازك، ارجاعات به شيوه درون متني.</span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- از اساتيد، پژوهشگران و انديشمندان تقاضا دارد مقالات خود را به وسيله پست يا ايميل </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span style="color: windowtext">info@iisa.ir</span> </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 200%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span>به دبيرخانه همايش ارسال دارند.</span></span></p><p style="direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p> اطلاعیه زمان پاسخگویی به مراجعین http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=70 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=70 <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اعلام زمان پاسخگویی به مراجعین انجمن ایرانی روابط بین الملل</span></strong><strong></strong></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن ایرانی روابط بین الملل می رساند</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">زمان پاسخگویی به مراجعین دفتر انجمن تا اطلاع ثانوی از ساعت 9 صبح تا 15 روزهای زوج هر هفته تعیین شده است</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اعضای محترم و سایر مراجعین می توانند در ساعات و روزهای یاد شده به منظورطرح و پیگیری امور خود به دفتر انجمن مراجعه فرمایند</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: left; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">روابط عمومی انجمن</span></p> كميته رفاهي و صنفي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=69 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=69 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همانگونه که از نام کمیته رفاهی و صنفی بر می آید، این کمیته به منظور سامان دهی اقداماتی در جهت برخورداری اعضا از امکانات رفاهی و اهتمام در راستای پیشبرد امور صنفی اعضا، به عنوان مجموعه ای از فارغ التحصیلان رشته روابط بین الملل، تأسیس شده است.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">رییس کمیته</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ریاست کمیته رفاهی و صنفی انجمن را آقای دکتر «احمد نقیب زاده» عضو هیأت موسس و عضو دوره اول هیأت مدیره و مشاور عالی رییس انجمن عهده دار هستند.<br /><br /></span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اعضا</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شماری از مدیران با تجربه دستگاه های اجرایی کشور با پذیرش عضویت داوطلبانه در کمیته رفاهی و صنفی، برنامه ریزی و تصمیم سازی برای سامان دادن امور رفاهی اعضای انجمن را بر عهده گرفته اند که عبارت اند از:</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">1- آقای دکتر خلیل خلیلی امیری معاون اداره کل ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">2- آقای دکتر مهدی فاخری استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه و مشاور عالی اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">3- آقای سید محسن هاشمی نایب رییس و معاون مدیر عامل خانه سینما.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">4. آقای دکتر ارسلان قربانی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری و نایب رییس انجمن.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">5. آقای دکتر مهدی ذاکریان رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل.<br /><br /></span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">برنامه ها</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">برنامه های کمیته رفاهی و صنفی انجمن بر اساس اولویت هایی که در نشست اخیر اعضای کمیته تعیین شده، تنظیم و پیگیری خواهد شد.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تلاش در زمینه تهیه و تأمین زمین و مسکن، ارائه تسهیلات مالی از طریق معرفی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و عقد قرار داد با مجموعه های فرهنگی و ورزشی به منظور استفاده اعضا از امکانات و تجهیزات آنها از اولویت هایی است که کمیته برای اقدامات و پیگیری های خود برگزیده است.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">در همین راستا، کمیته تاکنون توفیق یافته با تعدادی از موسسات و مجموعه های فرهنگی تفاهم نامه منعقد نموده و زمینه بهره مندی اعضا از امکانات مجموعه های یادشده را فراهم نماید.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">عقد قرار داد همکاری با مدیریت خانه سینما و پردیس سینما آزادی از جمله اقدامات انجام شده است که شرایط استفاده از برنامه های آن با بهای مناسب و تخفیف ویژه، از طریق اطلاعیه های صادره و مندرج در سایت انجمن و ایمیل های ارسالی به اطلاع اعضا رسیده است.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همچنین مذاکره با مدیریت منطقه صنعتی و تجاری آزاد انزلی در خصوص امکان احداث شهرک استادان، مکاتبه با برخی بانک های دولتی و خصوصی در باره امکان ارائه تسهیلات مالی به اعضا، مکاتبه و مذاکره با شرکت رایان سایپا و برخی شرکت های خودرو ساز داخلی و واردکننده خودروهای خارجی در خصوص امکان خرید با تخفیف و با شرایط نقد و اقساط برای اعضا و نیز مذاکره با تعدادی از شرکت های سرمایه گذار به منظور تهیه و ارائه تجهیزات کامپیوتری مورد نیاز اعضا از قبیل لب تاب از جمله اقدامات و تلاش هایی است که در اولویت پیگیری اعضا قرار گرفته است.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انتظار دارد اعضای محترم انجمن با تشریک مساعی و همفکری، روزنه های جدیدی برای ارائه امکانات رفاهی و صنفی بگشایند و با ارائه نقطه نظرها و پیشنهادات سازنده خود، در پیشبرد امور کمیته مشارکت جدی داشته باشند.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> گزارش مجمع عمومي فوق العاده http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=68 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=68 <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مراسم ضیافت افطاری و مجمع عمومي فوق العاده انجمن ايراني روابط بين‌الملل برگزار شد<br /><br /></span></strong></p><p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><img src="/Images/stories/images/pr_01.jpg" border="0" width="279" height="199" /> </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مجمع عمومي فوق العاده انجمن ايراني روابط بين‌الملل روز دوشنبه 25 مرداد با حضور اعضای پیوسته انجمن و شماری از اساتيد دانشگاه‌ها، نمايندگان فراكسيون دانشگاهي مجلس شوراي اسلامي، معاونان و مشاوران معاونت آموزش و پژوهش وزارتخانه های امور خارجه و علوم، تحقيقات و فناوری و نیز تعدادی ديگر از شخصيت‌هاي علمي و اجرايي کشور برگزار شد</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p> جلسه گروه شبيه سازي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=67 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=67 <font color="#000000"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><font color="#000000"> </font></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><font color="#000000"><p style="text-align: center" align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><font color="#000000"> <br /></font></span></p><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"> </span><font color="#000000"></font></font></span></span></font> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">گزارشی از نخستین جلسه گروه علمي شبيه سازي در روابط بين الملل</span></strong><strong></strong></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نخستين جلسه گروه علمي شبيه سازي در روابط بين الملل روز 17 مرداد ماه سال جاری با حضور آقايان دكتر مهدي ذاكريان، دكتر داود باوند، دكتر ارسلان قرباني، دكتر احمد نقيب زاده، دكتر محمد جواد حق شناس و ضياءالدين صبوري در محل دفتر معاون وزير علوم برگزار شد</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">در اين نشست، اعضا ضمن اشاره به اهميت مدل هاي شبيه سازي در آموزش روابط بين الملل و بازتاب آن بر ارايه راهكارهاي صحيح و قابل پيش بيني به مسئولان نظام در زمينه هاي ذيل تصميم گيري نمودند</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal">&nbsp;</p> دعوت به مجمع عمومی فوق العاده http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=66 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=66 <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مجمع عمومی فوق العاده انجمن ایرانی روابط بین الملل</span></strong></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بدینوسیله به اطلاع « اعضای پیوسته» انجمن ایرانی روابط بین الملل می رساند که مجمع عمومی فوق العاده این انجمن روز 25 مردادماه برگزار می شود</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/clock.jpg" border="0" width="150" height="112" /></div><p>&nbsp;</p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">در مجمع عمومی فوق العاده انجمن ایرانی روابط بین الملل که <strong>رأس ساعت </strong></span><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">15: 21 </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">روز دوشنبه 25 مرداد ماه جاری</span></strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> برگزار می شود، گزارش هیأت مدیره به اعضا و بررسی و تصویب برخی تغییرات در اساسنامه انجمن و نیز تغییر نشانی دفتر انجمن در دستور کار مجمع قرار می گیرد</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">طرح نقطه نظرات اعضا و ارائه سبد کتاب به اعضا از دیگر برنامه های مجمع عمومی فوق العاده انجمن ایرانی روابط بین الملل خواهد بود</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span> </span></p> اطلاعیه برگزاری دوره آموزش تخصصی زبان http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=65 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=65 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انجمن ایرانی روابط بین الملل برگزار می کند</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> <br /> </span><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دوره آموزشی – کاربردی</span></strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> <br /> </span><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانش تخصصی زبان انگلیسی در روابط بین‌الملل<br /></span></strong></p><br /> اطلاعیه زمان برگزاری کارگاه تابستانه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=64 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=64 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند؛</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">کارگاه جستجوی پیشرفته علوم سیاسی و روابط بین الملل در اینترنت</span></strong><strong> </strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">در تاریخ <strong>17 و 18 مردادماه از ساعت 16 الی 20</strong> در  محل دفتر انجمن برگزار می شود</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">علاقمندان برای ثبت نام تا <strong>7 مرداد ماه</strong> به دفتر انجمن مراجعه نمایند</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> خبر مهم و تازه http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=63 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدل ایرانی شبیه سازی</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">  </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سازمان ملل برای ایرانیان خارج از کشور طراحی شد</span></strong></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدل ایرانی شبیه سازی</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سازمان ملل به همت آقاي دکتر مهدی ذاکریان مدير گروه علمی شبیه سازی انجمن ایرانی روابط بین الملل، استاد دانشگاه و رییس انجمن روابط بین الملل برای ایرانیان خارج از کشور طراحی شد</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">. </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">این دهمين تجربه دکتر ذاکریان در اجرای علمی مدل شبیه سازی در حوزه روابط بین الملل است که طرح آن به شماری از موسسات و نهادهای علمی و اجرایی ارائه شد و از جمله شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور اجرای آن را در خواست کرده است</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /> تغيير شماره تلفن انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=62 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=62 <p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بدينوسيله به اطلاع اعضاي محترم مي رساند</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"></span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شماره تلفن انجمن تغيير يافته و از اين پس تماس با انجمن صرفا" با شماره جديد ميسر خواهد بود</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شماره جديد انجمن: 81032220</span></strong><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> جزئيات و شرايط شركت در كارگاه جستجو http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=61 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br />کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته دانش روابط بين الملل و علوم سياسي در اینترنت</span></strong><strong> </strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدرس: دکتر حمید رضا رحمانی زاده دهکردی</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"> </p><br /> فصلنامه ها و نشريات داخلي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=60 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=60 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><br /><br /><span><a href="http://www.ipis.ir/index.php?newsid=11"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه سياست خارجي</span></a></span></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="../Journals.ut.ac.ir"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه سياست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (</span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Political</span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Quarterly</span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></a></span><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><br /><span><a href="../Journals.ut.ac.ir"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (</span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Law Quarterly</span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></a></span></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.magiran.com/amniat"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه امنیت</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.sbu.ac.ir/"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه رهيافت سياسي و بين المللي</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.hfr.ir/"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه تاریخ روابط خارجی</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.iag.ir/journal"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه ژئوپلیتیک</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://sndu.ac.ir/"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.fast-iran.com/far/rahyaft.php"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه رهیافت (</span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Rahyaft</span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Journal</span><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.risstudies.org/Quarterly/index.asp"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه مطالعات راهبردی</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.iraneurasia.ir/"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه ایراس</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&abtid=08"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه راهبرد</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.magiran.com/instituteofdefence"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه سیاست دفاعی</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="mailto:pajouhesh_lp@atu.ac.ir"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه پژوهش حقوق و سياست/ دوفصلنامه علوم انساني داراي رتبه علمی - پژوهشی (علوم انساني به زبان فارسي، انگليسي) وابسته به:  دانشگاه علامه طباطبايي</span></a></span></p><p style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="mailto:pajouheshname_Lp@umz.ac.ir"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی/ وابسته به: دانشگاه مازندران</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.ipsa.ir/"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">پژوهشنامه علوم سياسي</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://journals.ut.ac.ir/"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دو فصلنامه مطالعات اوراسياي مركزی</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.ipis.ir/index.php?newsid=11"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه آسیای مركزی و قفقاز</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.ipis.ir/index.php?newsid=11"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه مطالعات آفريقا</span></a></span></p><p style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.ipis.ir/PageItem-48.aspx"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ماهنامه رویدادها و تحلیل ها</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://rcu.isu.ac.ir/"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه دانش سیاسی</span></a></span></p><p style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://pub.isu.ac.ir/Rahavard-e-Siasi.htm"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه ره آورد سیاسی</span></a></span></p><p style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.magiran.com/siasatdakheli"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه سیاست داخلی</span></a></span></p><p style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.magiran.com/cil"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مجله حقوقي بين المللي</span></a></span></p><p style="line-height: normal; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://www.shareh.com/persian/magazine/uloum_s/index.htm"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه علوم سیاسی</span></a></span></p><p style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; color: yellow; font-family: 'Times New Roman','serif'"><a href="http://mr-zanan.ir/"><span style="color: yellow; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فصلنامه مطالعات راهبردی زنان</span></a></span></p><p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p> دكتر رضا سيمبر http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=59 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=59 <p>&nbsp;</p><p> <img src="/Images/stories/images/simbar.jpg" border="0" /></p><p><strong>دكتر رضا سيمبر - دانشیار  دانشگاه گيلان</strong><br /> تلفن همراه : 09113329326 <br />پست الكترونيكي: Simbar@Guilan.ac.ir  <br />  rezasimbar@hotmail.com                      <br /><br /><strong>مدارك تحصيلي:</strong><br />كارشناسي 1365<br />كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع) 1367    <br />دكتري علوم سياسي – روابط بين الملل دانشگاه نيوساوث ويلز سيدني – استراليا 1375 </p><p><strong>عنوان رساله کارشناسی ارشد: </strong><br />معاهدات کمپ دیوید و پیامدهای ناشی از آن در منطقه خاورمیانه 1367، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)<br />عنوان رساله دکتری: The Role of Great Powers in Regional Conflicts: A Case Study of US Intervention in the Iran-Iraq War (1980-1988)<br /><br /><strong>سوابق اجرايي – علمي:</strong><br />رئیس دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه گیلان از 1388 تاکنون<br />مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان از 1386 تاکنون<br />مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل پردیس بین المللی دانشگاه گیلان در بندر انزلی از بهمن 1388 تاکنون<br />رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1386-1380<br />مشاور بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمانهای علمی، تخصصی بین المللی از فروردین 1389 تاکنون<br />مشاور بین الملل معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1388<br />معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان 1380-1378<br />عضو كميسيون  دانشجويي شوراي تامين استان گيلان از 1383 تاكنون<br />مشاور معاونت آموزش دانشگاه گیلان در نظام دهی آموزشی دانشگاه 1379<br />مشاور دانشگاه گيلان در روابط بين الملل  1380-1378<br />عضو ستاد  جذب كمكهاي مردمي دانشگاه گيلان از  1378 تاكنون<br />عضو انجمن اسلامي دانشگاه  نيو ساوث ويلز – استراليا  1375-1370<br />مسئول تحليل سياسي بسيج اساتيد استان گيلان 1382 تاكنون<br />مديرگروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان1380-1378<br />عضو گروه علمي تخصصي رشته علوم سياسي منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي از 1384 تاکنون<br />دبير سومين همايش هم انديشي مسايل فرهنگي دانشگاهها – واحدرشت – شهريور 1383<br />كارفرماي نمونه استان گيلان توسط اداره كل تامين اجتماعي – تيرماه 1383<br />دبير همايش استادان گروه هاي معارف اسلامي – خرداد1383<br />عضو ودبير كميته برنامه ريزي روابط عمومي و بين الملل دانشگاه گيلان – آذر 1378<br />دبير راهنمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر گروه حقوق دانشگاه گيلان – شهريور1378<br />عضو كميته تخصصي گروه حقوق دانشگاه گيلان – 1383-1381<br />تحليلگر سياسي فرماندهان انتظامي استان گيلان 1384-1381<br />عضو کمیته اجرایی همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای 1382<br />عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان گیلان از سال 1384 تاکنون<br />عضو كميته بهره وري و ارتقاء كيفيت آموزش دانشگاه گيلان آذر 1379 تا خرداد 1380<br />عضو شورای پژوهشی اداره کل ارشاد اسلامی استان گیلان از سال 1385 تاکنون<br />پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان سال 1385<br />پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان سال 1386<br />پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان سال 1387<br />پژوهشگر برگزیده استانی دانشگاهیان استان گیلان 1388<br />عضو کمیته تخصصی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان از سال 1386 تاکنون<br />عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه گیلان از سال 1386<br />راه اندازی رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1383<br />راه اندازی رشته علوم سیاسی مقطع کارشناسی در دانشگاه گیلان سال 1386<br />راه اندازی رشته روابط بین الملل  در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه گیلان 1388-1387<br />راه اندازی رشته روابط بین الملل، علوم سیاسی و حقوق بین الملل درمقطع کارشناسی ارشد در پردیس بین المللی دانشگاه گیلان.</p><p><br /><strong>عضویت و مسئولیت در انجمن های علمی ملی و بین المللی و نشریات</strong>:<br />انجمن علوم سیاسی ایران<br />انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل<br />انجمن علوم سیاسی بین المللی<br />دبیر علمی همایش ملی حوضه دریای خزر در تحولات منطقه ای و بین المللی دانشگاه گیلان1388-1387<br />دبیر قطب علمی علوم سیاسی کشور از سال 1384<br />عضو کمیته علمی همایش مدیریت الگوی مصرف و ابعاد آن، دانشگاه گیلان، رشت، اسفند 1388<br />عضو کمیته علمی همایش نقش زبان و فرهنگ در توسعه روابط ایران و روسیه، 1389<br />دبیر علمی همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل، 1389.<br />عضو شورای نویسندگان فصلنامه پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی فرهنگ گیلان، بهار 1389<br />ریاست گروه علمی حقوق و سازمانهای بین المللی انجمن ایرانی روابط بین الملل<br />عضو هیات تحریریه فصلنامه آمو دریای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه<br />عضو هیات تحریریه فصلنامه بین الملل روابط خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام<br /><br /><strong>واحدهاي تدريس شده :</strong><br /> -اصول روابط بين الملل<br /> -اصول و روش تحقیق<br />-جنبشهای اسلامی معاصر<br />-حقوق بين الملل عمومي<br />-مقدمه علم حقوق<br />-حقوق سازمانهاي بين المللي <br />- هيافتهاي روابط بين الملل<br />-سازمانهای بین المللی <br />-نظام بين الملل حقوق بشر <br />-سياست و حكومت در خاورميانه<br />-سیاست و حکومت در آمریکا<br />-زبان تخصصي علوم سياسي <br />-حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران<br />-كليات حقوق اساسي<br />-روش تحقيق <br /><br /><strong>فهرست مقالات چاپ شده در فصلنامه ها وكنفرانسهاي داخلي و بين المللي ، كتب و طرحهاي پژوهشي<br />مقالات چاپ شده در فصلنامه ها</strong>:<br /> منازعات منطقه اي در جهان سوم و پايان جنگ سرد ، فصلنامه سياست خارجي ، سال هشتم  ، زمستان 1373 ، صص 813-793. <br />اصلاحات سازمان ملل متحد پس ازجنگ سرد ، فصلنامه سياست خارجي ويژه نامه پنجاهمين سالروز تشكيل سازمان ملل متحد ، سال نهم ، زمستان 1374 ، صص 1013-993. <br />برخوردهاي منطقه اي در جهان سوم ، اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال نهم ، شماره سوم و چهارم ، آذر و دي 1373 ، صص 74-68.<br />صلح و امنيت جهاني در آستانه قرن بيست و يكم ، فصلنامه سياست خارجي ، سال يازدهم ، تابستان 1376 ، صص 367-349. <br />بازيگران جهاني و مديريت بحرانهاي بين المللي ، اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال يازدهم ، شماره يازدهم و دوازدهم ، مرداد و شهريور 1376 ، صص  124-116. <br />از سانفرانسيسكو تا سارايوو ، ديپلماسي بازدارنده در نظام بين الملل ، فصلنامه سياست خارجي ، سال دوازدهم ، بهار 1377 ، صص 127-107. <br />حقوق بشر ميراث مشترك جهاني ،  اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال سيزدهم ، شماره اول و دوم ، مهر و آبان 1377 ، صص 116-106. <br />منع جامع آزمايشهاي هسته اي : چالشها و اميدها ، فصلنامه سياست خارجي ، سال دوازدهم ، پاييز 1377 ، صص 663-645.<br /> انقلاب اسلامي در آستانه قرن بيست و يكم ،  انديشه حوزه ،  شماره 15 ،  سال 1377،‌ ص 197 . <br /> فراسوي ديپلماسي بازدارنده ،  صلح سازي ، پاسداري و تحميل  صلح ،‌فصلنامه سياست خارجي ، سال سيزدهم ، پاييز 1378   صص  863-831 . <br />ملت هاي بدون كشور در جامعه ي جهاني ، فصلنامه سياست خارجي ، سال سيزدهم ، زمستان 1378 ، صص 1131-1109. <br />سازمانهاي غير دولتي و نفوذ آنها در جامعه جهاني ، اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال چهاردهم ، شماره سوم و چهارم ، آذر و دي  1378، صص 178-166. <br />بازنگري مفهوم  امنيت در روابط بين الملل ، فصلنامه سياست خارجي ، سال چهاردهم ، پاييز 1379 ، صص 731-715 . <br />تحول در نظام بين الملل و كار ويژه هاي ملت – دولت ، فصلنامه سياست خارجي ، سال پانزدهم 1380 ، صص  710-697. <br />تروريسم در روابط بين الملل ، فصلنامه راهبرد ، نشريه مركز تحقيقات استراتژيك ، پاييز 1380،  شماره 21 ،  صص  83-68.<br /> جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر حاكميت ملي كشورها ، اطلاعات سياسي ، اقتصادي ، سال شانزدهم ، شماره هفتم و هشتم ، فروردين و ارديبهشت 1381 ، صص 78 – 72 <br />مداخله در تنازعات قومي – اجتماعي : تجارب گذشته ، چالشهاي آينده ، فصلنامه سياست خارجي ، سال شانزدهم ، پاييز 1381 ، صص 697-68. <br />منع تجاوز ، مصونيت مرزي و وحدت سرزميني در حقوق بين الملل معاصر ، اطاعات سياسي و اقتصادي ، سال شانزدهم ، شماره اول و دوم ، مهر و آبان 1380 ، صص 76-70. <br />رويكردهاي مختلف نسبت به تروريسم بين المللي : يك بام و دو هوا ، اطلاعات سياسي اقتصادي ، شماره هاي 184-183 و آذر و دي 1381 ، صص 82-76 . <br />پژوهش در سياست خارجي استراليا ، فصلنامه سياست خارجي ، سال شانزدهم ، زمستان 1381 ، صص 1125-1099. <br />بحران زيست محيطي و امنيت درياي خزر ، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ، شماره 40، زمستان 1381 ، صص 145-129. <br />سياست خارجي آمريكا و حقوق بشر ، اطلاعات سياسي – اقتصادي ، سال هجدهم ، شماره اول و دوم ، مهر و آبان 1382، صص 42-34. <br />دمكراسي فراملي ، رهيافتهاي مطرح و افقهاي فراسو ، فصلنامه سياست خارجي ، سال هفدهم تابستان 1382 ، صص 431-407. <br />حقوق بشر در چارچوب محيط زيست ، اطلاعات سياسي – اقتصادي ، سال هجدهم ، شماره نهم و دهم ، خرداد و تير 1383، صص 114-102. <br />جامعه بين المللي و مواجهه با تروريسم : راه كارهاي حقوقي – سياسي در ساختارهاي يكجانبه و چند جانبه ، فصلنامه سياست خارجي ، سال هيجدهم ، تابستان 1383 ، صص 349-325. <br />منطقه گرايي در جغرافياي سياسي جهان ، دگرگوني رهيافتها و گزينه هاي فراسو ، اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال نوزدهم – شماره سوم و چهارم -  آذر و دي 1383 صص : 144-134 .<br />ديپلماسي ايران وتحولات تازه منطقه اي در خليج فارس :  تبديل تهديدها به فرصتها ، اطلاعات سياسي و اقتصادي ، سال نوزدهم – شماره هفتم – هشتم – فروردين و ارديبهشت 1384 – صص  31-22.<br />آمریکا به عنوان امپراطوری لیبرال: نظرگاهها و انتقادات، فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، تابستان 1384.<br />افق فراسوی سیاست بین الملل در قرن بیست و یکم، دانشنامه، مجله دوره عالی تحقیقات (دکتری)، شماره 58، پاییز 1384.<br />بررسی نگرشهای متفاوت نسبت به حملات تروریستی علیه غرب، فصلنامه ژئو پلیتیک، سال اول، شماره دوم، زمستان 1384.<br />مذهب و روابط بین الملل پس از 11 سپتامبر، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 223، 1385.<br />منطقه گرایی و صلح سازی در جهان با تاکید بر خلیج فارس، فصلنامه چشم انداز جغرافیایی، شماره اول، سال اول، بهار 1385.<br />کارویژه های دیپلماسی مدرن در روابط بین الملل: تاثیرگذاریها و تاثیرپذیریهای متقابل، بهار، سال بیستم، 1385.<br />جایگاه ایران در تحولات ژئو پلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره ی 6 تابستان 1385.<br />ژئو پلیتیک و مذهب در نظام بین الملل: راهبردها و تحولات، فصلنامه بین المللی ژئو پلیتیک، شماره 3، 1385.<br />شکل گیری همکاری بین المللی در مواجهه با تروریسم: فرصتها و چالشهای فراسو، پژوهش علوم سیاسی،  دو فصلنامه  پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، شماره 2 بهار و تابستان 1385.<br />آرامش قبل از طوفان: فشارهای انقلابی و حکمروایی جهانی، پژوهشنامه ی علوم سیاسی، شماره 3، 1386.<br />ایران و منطقه گرایی در آسیای جنوب غربی: راهبردها و راهکارها در سیاست خارجی ایران، پژوهش علوم سیاسی،  دو فصلنامه  پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی  - پذیرش مقاله شهریور 1387.<br />تعامل نظامی گری و دیپلماسی، با تاکید بر دوران تسلیحات هسته ای، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، سال اول، شماره سوم، تابستان 1387.<br />فرصتهای مشترک ایران و روسیه در عرصه ژئو پلیتیک انرژی: وضعیت فعلی و چشم انداز، راهبرد یاس، شماره 19، پاییز 1388</p><div align="left">The Prospect for Crisis Management & Non - Violent Sustainable Cooperation, Alternatives - Turkish Journal of International Relations, no.4 December 2005.<br />Iran and the US, Engagement or Confrontation, Journal of International and Area Studies, vol.13, no.1, June 2006.<br />Iran, Democracy and International Community, Journal of International and Area Studies, vol. 14, no. 1, June 2007.<br />Changing Role of Islam in International Relations, Journal of International and Area Studies, vol.15, no. 2, December 2008.<br />Political Islam and International System: Impacts and Implications, Journal of International and Area Studies, vol. 17, no 2, December 2009.<br /></div><p><br /><br /><strong>مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي داخلي و بين المللي و کارگاههای آموزشی</strong>:<br /> نظم نوين جهاني ، گردهمايي دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور ، وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، تهران ، تابستان 1370. <br />امنيت شخصي پنجره اي به سوي امنيت ملي ، سمينار امنيت و توسعه عمومي ، وزارت كشور ، تهران ،‌ اسفند 1375. <br />جهان اسلام كليدهاي همگرايي و دامهاي واگرايي ،  دهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي ، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلام ، تهران ، تير 1376. <br />چشم اندازهاي منطقه اي درياي خزر ، دومين كنگره اتحاديه دانشگاههاي حاشيه درياي خزر ، گرگان ، شهريور 1376.<br />امپرياليزم فرهنگي و پديده جهانگردي ، كنفرانس جهانگردي ، سازمان منطقه آزاد كيش ، كيش ، زمستان 1376. <br />آموزش عالي و همگرايي منطقه اي جهان سوم ، سمينار منطقه اي آموزش عالي در قرن آينده ، وزارت فرهنگ وآموزش عالي و سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد ، يونسكو درايران ، تهران . زمستان 1376. <br />ايران و حوضه هاي جنوبي شوروي سابق ، همايش علمي – پژوهشي دانشگاه گيلان ، رشت ، مهر 1377. <br />تروريسم و حقوق بين الملل ، كنفرانس بين المللي تروريسم در عرصه جهاني ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه ، وزارت امور خارجه ، تهران ، زمستان 1378. <br />قانون نظم و عدالت ، ششمين همايش علمي و پژوهشي دانشگاه گيلان ، رشت ، مهر 1378. <br />عدالت اجتماعي و توسعه اجتماعي ، همايش  توسعه اجتماعي ، وزارت كشور ، تهران 1378. <br />بازيگران منطقه اي و امنيت خليج فارس ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، وزارت امور خارجه ، تهران 1378. <br />توسعه صادرات : چالشها و اميدهاي فراسو ، سمينار بين المللي توسعه صادرات ايران ، سازمان منطقه آزاد كيش و شركت زرنان كيش، اسفند 1378. <br />قانون و ارتباط آن با نظم و عدالت : ره آوردها و پي آمدهاي آن براي جامعه مدني ، همايش بين المللي مسائل اجتماعي اران ، وزارت  كشور ، تهران ، بهار 1379 . <br />فرهنگ ، توسعه  تكنولوژي : شمال و جنوب و گفتگوي تمدنها ، سمينار بين المللي جغرافيا و گفتگوي تمدنها ، دانشگاه فردوسي مشهد ،‌بهار 1379. <br />سازمانهای غیر دولتی: چالشها و امیدهای فراسو، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مهر ماه 1379.<br />تروریسم و حقوق بین الملل: چالشها و امیدها، هفتمین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان، 15-14 اسفند 1379.<br />اصلاحات در حوزه كشورهاي خزر : اميدها و چالشها ، نهمين همايش بين المللي آسياي مركزي و قفقاز ( درياي خزر : چشم اندازها و چالشها ) تهران ، دفتر مطالعات سياسي ، بين المللي وزارت خارجه ، زمستان 1380 . <br />سياست آسيايي دولت بوش پس از رخداد 11 سپتامبر : تأكيدات و تحولات ، دوازدهمين همايش بين المللي خليج فارس ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه ، تهران ، اسفند 1380. <br />سازمانهاي غير دولتي حامي حقوق بشر : چشم انداز اميد ها و چالشها ، اولين همايش بررسي مسايل حقوق بين الملل بشر ، دانشگاه علامه طباطبائي ، ارديبهشت 1381. <br />هنر جنگ و راهبردهاي نظامي ايران در خلال هشت سال دفاع مقدس -  ا.ولين سمينار ايران شناسي – تهران – خرداد 1381<br />كارويژه هاي تحليل سيستمي در تعمل نظام خطابگر و مخاطبين ، پانزدهمين همايش دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ، تهران ، تابستان 1381. <br />بحران زيست محيطي و امنيت درياي خزر ، دهمين همايش بين المللي  آسياي مركزي و قفقاز ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه ، تهران ، زمستان 1381. <br />حمله آمريكا به عراق و هندسه قدرت در خليج فارس ، سيزدهمين همايش بين المللي خليج فارس ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه ، تهران ، اسفند 1381. <br />جهانگردي و ميراث فرهنگي ، سمينار بررسي سياستها و برنامه هاي توسعه جهانگردي در ايران ، دانشگاه علامه طباطبائي، ارديبهشت  1382. <br /> نقش آفريني  اسلام در قرن بيست و يكم ، چالشها و اميدها ، دومين كنگره بين المللي جغرافي دانان جهان اسلام ، تهران ، شهريور 1382. <br />تعهدات و مسئوليتهاي دولتها در حفظ  محيط زيست درياي خزر :  تاثير گزاري ها و تاثير پذيري هاي متقابل ، همايش بين المللي بررسي روابط و روند همكاري هاي ميان كشورهاي ساحلي درياي خزر ، دانشگاه بابلسر ، 28-27 مهر 1382. <br />سياست خارجي ايران در منطقه خليج فارس پس از سقوط  صدام : پيامدها ، تاثير گزاري ها و تاثير پذيري ها ، چهاردهمين همايش  بين المللي خليج فارس ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه ، بهمن 1382. <br /> ايدئولوژي ، منابع كمياب و بازيگران خارجي : تاثير گزاري ها و تاثير پذيري هاي متقابل در تنازعات قاره آفريقا ، مركز مطالعات آفريقا ، دانشگاه تربيت مدرس ، سوم و چهارم  آذر ماه 1382. <br />منطقه گرا يي در عرصه روابط بين الملل ، كنفرانس منطقه گرايي در عصر جهاني شدن ، دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه ، دي ماه 1382. <br />چالشهاي توسعه علمي و نظام آموزش عالي در ايران ، نخستين كنگره بين المللي  نهضت توليد علم ، جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي .  24-25  فروردين 1384 – دانشگاه آزاد اسلامي – تهران<br />گفتمان سیاسی اسلام در روابط بین الملل، هشتیمن همایش علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشگاه گیلان، یازدهم اسفند ماه 1386.<br />شطرنج قدرت در رژیم حقوقی دریای خزر: چالشها و فرصتهای فراسوی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه گیلان، یازدهم اسفند ماه 1386. <br />وقف و امنیت اجتماعی: دولت و وقف به عنوان نهاد جامعه مدنی تاثیر گزاریها و تاثیر پذیریهای متقابل در مقوله امنیت اجتماعی، کنفرانس وقف و تمدن اسلامی، آبانماه 1387 ، اصفهان.<br />جهانی شدن و دانشگاهها، کارگاه دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان، نهم اردیبهشت 1387.<br />سازمانهای غیر دولتی، ملی و بین المللی: ارزیابی فرصتها و چالشهای فراسو، کارگاه دستاوردهای علمی – پژوهشی دانشگاه گیلان، نهم اردیبهشت 1387.<br />آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات آموزش عالی، کارگاه آموزشی آیین نامه نشریات دانشگاهی، اردیبهشت 1387<br />حرکت به فراسوی مرزهای فرا ملی: تحول در نهادهای آموزش عالی از طریق آموزش الکترونیکی، سمینار آموزش الکترونیکی، دانشگاه گیلان، پاییز 1387.<br />مدیریت بر دولت: پنجره ای به سوی گسترش جامعه مدنی ایرانی، همایش بین المللی صد سال نفت در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،  آبانماه 1387<br />بین المللی شدن دانشگاهها، دیدگاهها و سیاستگزاریها، دومین نشست آموزشی و هم اندیشی مدیران روابط بین الملل دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور- دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان، آذر ماه 1387.<br />آشنایی با فرهنگ، جامعه و سیاست ایرانی، دوره دانش افزایی دانشجویان روسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، دی ماه 1387.<br />سازمان همکاری شانگهای و فرصتهای فراسوی جمهوری اسلامی ایران، نهمین همایش علمی پژوهشی دانشگاه گیلان، اسفند 1387.<br />چالشهاي فراسوي منافع ملي ايران در درياي خزر، همایش ملی حوضه دریای خزر، چالشها و راهبردها، دانشگاه گیلان، اردیبهشت 1388.<br />برقراری صلح، نسبی گرایی یا جهان شمولی حقوق بشر، همایش حق بر صلح، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، مهر ماه 1388.<br />تحلیل تطبیقی نگرش نسبی گرایی حقوق بشر در ایران با نگرش جهانشمول، همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران، مهرماه 1388.<br />صلح و حقوق بشر: فرصتها و چالشهای فراسو، همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران، مهرماه 1388.<br />گذر از دوگانه اخلاقی – غیر اخلاقی در پارادیم معاصر نظام بین الملل: روزنه های و محدودیتها، همایش اخلاق و روابط بین الملل، دانشگاه تهران، آبان 1388.<br />جهان اسلام و پارادایم سیاست بین الملل، دهمین همایش علمی و پژوهشی دانشگاه گیلان، دانشگاه گیلان، رشت، اردیبهشت 1389.<br />سیاست خارجی ایران و سازمان کنفرانس اسلامی: آینده شناسی فرصتها و چالشهای فراسو، چهارمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، ایران، سیاست ، آینده شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 11 و 12 خرداد 1389.<br /><br /><br /><strong>مقالات ارایه شده در کنفرانسهای معتبر بین المللی</strong>:</p><div align="left">American Involvement in Iran-Iraq War, 1980- 1988, New Zealand Political Science Association Conference, Christchurch, New Zealand, August 1993. <br />War, Technology  and the  Developing  Countries:  Main Tactics  and  Strategies, Wellington, New Zealand,  New Zealand Conference  on  the  Third  world, 1995. <br />Higher Education and  International  Village: Impacts  and  Implications, Toward the  Global  University: Strategies  for  the  Third  Millennium,  Paris,  France, 1998.<br />Higher Education and Global Integration, Adelaide, Australian Political Science Association, 1996. <br />Movement  of  International  Law  towards  Sustained  Freedom,  International  Conference  of  Conflict  and Culture: War  and  Terror  in the  Modern  World, The  University  of  Newcastle-Australia, 29 September- 1 October 2002.  <br />The Role of Islam in 21th Century, 7th International.  Conference on European Culture, Pampelona, Spain, 23-26 October 2002.<br />Privatization  of  Higher  Education  in Iran, 2nd  Global  Conference  in Virtual  Learning  and  Higher  Education,  Mansfield  College, Oxford, September  2003. <br />The Legal Status of the Caspian Sea: Pre-condition for Peace and Stability. ECPR International Conference, Philipps- University-Marburg Germany, 18-21th September 2003.<br />International Terrorism and Democratic Peace, SGIR Conference, The Hague, Holland 9-11 September 2004. <br />Higher  Education and  the  Challenge  of  Growth  and  Sustainability,  EDU-COM  2004  International  Conference-Khon Kaen- Thailand, 24-26 November  2004. <br />Islam in Contemporary International Relations, European Consortium for Political Research (ECPR) 3rd General Conference, Budapest- Hungary 8-10 September 2005. <br />The United Nations and International Terrorism World International Studies Conference, Istanbul- Turkey, 24-28 August 2005.<br />Iran, Democracy and International Community, 20th IPSA World Congress, Fukuoka, Japan, July 9-13 2006.<br />Civil Society and Islamic Identity, IX International Congress on European Culture, Pampelona, Spain, 24-27 October 2007.<br /> Changing Role of Islam in International Relations, the Second Global International Studies Conference, Ljubljana, Slovenia, 23-26 July 2008.<br />Moving beyond National Borders: Globalization, Higher Education and International Politics, EDU-COM 2008 International Conference-Khon Kaen- Thailand, 19-21 November 2008.<br /></div><p><br />    <br /><strong>طرحهاي پژوهشي </strong>:<br />طرح تحقيقاتي ، گفتمان حقوق وبشر از ديدگاه اسلام و غرب ، معاونت پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي ، 1377. <br />طرح ملي تحقيقاتي حوضه درياي خزر در آستانه قرن بيست و يكم : رقابت يا همكاري از مهر ماه 1378 ، دانشگاه گيلان پروژه ملي شماره 6000.<br />طرح تحقیقاتی نقش آفرینی دین در عرصه نظام بین الملل، دانشگاه گیلان، 1388-1387 <br />طرح تحقیقاتی همکاریهای منطقه ای ایران و روسیه در زمینه انرژی، اسفند 1388 (در حال انجام)<br />کرسیهای نظریه پردازی<br />آسیب شناسی تحلیلی گفتمان غرب در خصوص اسلام گرایی، اولین کرسی نظریه پردازی دانشگاه گیلان، رشت، اردیبهشت 1389.<br /><br /><strong>كتب تاليفي</strong>:<br /> روابط بين الملل ، انتشارات دانشگاه گيلان ، رشت ، 1380 <br />” اشغال عراق و تاثير سوء آن بر كشورهاي همسايه ” ، كتاب آمريكا (2) ، ويژه سياست هاي امنيتي ايالات متحده در عراق ، موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر ، تهران . 1382 . <br />حقوق بشر در نظام بين الملل ، انتشارات دانشگاه گيلان ، رشت ، 1383. <br />ديپلماسي عمومي آمريكا و عمليات متقابل ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران ، كتاب آمريكا (6)  ويژة ديپلماسي عمومي آمريكا ، موسسة فرهنگي ‌مطالعات و تحقيقات بين المللي ، ابرار معاصر تهران 1384 ، صص 189-163 . <br />روابط بین الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحول جهانی، انتشارات سمت، تهران، زمستان 1387. (تاکنون چاپ دوم(<br />تروریسم در نظام بین الملل، انتشارات دانشگاه آزادد اسلامی واحد رشت، 1388.<br />اسلام گرایی در نظام بین الملل: رهیافتها و رویکردها، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، بهار 1389.<br /><br /><strong>کتب ترجمه شده</strong>:<br />شیعیان در جهان مدرن عرب، فواد ابراهیم، (ترجمه از متن انگلیسی به فارسی) انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، چاپ اول 1387.<br />سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه: نقش لابیها و گروههای ذی نفوذ، جنیس جی. تری (ترجمه مشترک با دکتر قربانی از متن انگلیسی به فارسی) انتشارات سمت، تهران، 1388.(تاکنون چاپ دوم)<br /><br /><strong>مقالات در نشریات عمومی</strong><br />مذهب و سیاست خارجی آمریکا: قدرت نرم، ، همشهری دیپلماتیک، پاییز 1387 www.hamshahrionline.ir/News/?id=63937<br />استرالیا و سلطه طلبی آمریکا در منطقه اقیانوسیه، خبر آنلاین، یکشنبه 10 آذر 1387،،www.khabaronline.ir/news-517.aspx<br />اتحادیه اروپا و ایرلند: یک بام و دو هوا، خبر آنلاین، سه شنبه 26 آذر 1387، www.khabaronline.ir/news-1007.aspx <br />پرده پوشی در نسل کشی رواندا، خبر آنلاین، شنبه 14 دی 1387،www.khabaronline.ir/news-1657.aspx <br /><br /><strong>داوری کتب</strong>:<br />مبانی تحلیل سیاست بین الملل، کتاب ماه علوم اجتماعی، شهریور 1377. ص.3<br />کتاب آفرینش حیات جلد چهارم، دانشگاه گیلان، سال 1380.<br /><br /><strong>ویراستاری علمی کتب</strong>:<br />شیعیان د ر جهان مدرن عرب، اسحاق نکاست ترجمه دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)<br />راهنمایی پروژه های تحقیقاتی<br />نقش نمادهای شیعی در پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، 1388.<br />دوره های علمی گذرانده شده<br />مقاله نویسی به زبان فارسی، 14 ساعت، شهریور 1384.<br />دوره آشنایی با اینترنت، 30 ساعت، آذر ماه 1384.<br />دوره Window 98، مدت 40 ساعت، بهمن 1385.<br />دوره آشنایی با Office 2000، 32 ساعت، بهمن 1385.<br />دوره آشنایی با وبلاگ، مدت 16 ساعت، بهمن 1385.<br />دوره آشنایی با کامپیوتر و Windows XP،  مدت 40 ساعت، بهمن 1385.<br />دوره TOEFL، مدت 20 ساعت، مهر 1386.<br />طراحی وب سایت با تکنولوژی ASP.NET  مرحله اول، مدت 48 ساعت، آبان 1386.<br />مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی، 16 ساعت، آبان 1386.<br />آشنایی با قوانین و آئین نامه های پژوهشی، مدت 8 ساعت دی ماه 1386.<br />ارائه مقالات علمی به زبان انگلیسی، 8 ساعت، اسفند 1386.<br />ارزشیابی و اندازه گیری تحصیلی، 24 ساعت، شهریور 1387.<br />راهنمایی و مشاوره رساله های کارشناسی ارشد<br />تحولات ژئو پلیتک عراق در قرن بیست و یکم، زمستان 1384.<br />ژئو پلیتیک نوین و نقش آن برتحولات استراتژی ترکیه در رابطه با ایران، تابستان 1385<br />بررسی عوامل بحران و تنش در حوزه ژئو پلیتیکی خلیج فارس پس از پایان جنگ سرد، تابستان 1385.<br />بررسی مسائل نظامی حوزه دریای خزر پس از پایان جنگ سرد، زمستان 1385.<br />بررسی مسائل جدید ژئو پلیتیک ملیت: با تاکید بر مسائل ژئو پلیتیک ملیت در جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1385.<br />بررسی مکمل های ژئو پلیتیک تشیع جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، زمستان 1385.<br />بررسی هیدرو پلیتیک رودخانه های مرزی ایران: مطالعه موردی رودخانه مرزی اترک، تابستان 1386.<br />بررسی چالشهای ژئوپلیتیک برای ایجاد ملت-کشور فلسطین، تابستان 1386.<br />بررسی تاثیرات مذهب و ملیت بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1386.<br />بررسی نقش تجارت در همگرایی کشورهای حوزه دریاچه کاسپین، زمستان 1386.<br />بررسی تاثیر ذخایر انرژی بر ژئو پلیتیک کشورهای حوزه خلیج فارس، تابستان 1387.<br />ژئو پلیتیک دین اسلام در نظام منطقه ای: مطالعه موردی عراق، تابستان 1387.<br />تاثیر ژئو پلیتیک محیط زیست بر اهمیت کشور: مطالعه موردی استان گیلان، تابستان 1388.<br />تحلیل بحران قره باغ و تاثیرات آن بر ژئو پلیتیک ایران، زمستان 1388<br />جایگاه ژئو پلیتیک منطقه ای کاسپین در خاورمیانه بزرگ، زمستان 1388.<br />بررسی عوامل ژئو کالچر موثر بر روابط ایران و حوزه آسیای مرکزی، زمستان 1388.<br />قومیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  دانشگاه گیلان، شهریور 1388.</p> فراخوان همایش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=58 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=58 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /></span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل با همکاری دانشگاه گیلان برگزار می کند:</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" align="center"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">10 و 11 اسفند ماه 1389</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه گیلان</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محورهای همایش</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> : </span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تمهیدات نظری - مفهومی </span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جایگاه اسلام در پارادایم های روابط بین المللی </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فقه اسلامی و روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ظرفیت های نظری تدوین نظریه اسلامی در روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اسلام گرایی، اسلام سیاسی و ساختار نظام بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">خودی گرایی و دیگر گرایی در جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">چه کسی به نام جهان اسلام سخن میگوید؟ </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">آینده اسلام گرایی در نظام بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ناپسدندگی تحلیل های غربی در خصوص اسلام گرایی </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ایران، جهان اسلام و روابط بین الملل</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ارزیابی چگونگی بهره مندی از اسلام به عنوان عامل فرهنگی در روابط ایران و جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بررسی همکاری های رسانه ای ایران و جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بررسی وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بررسی استفاده از گردشگری در تبادلات فرهنگی ایران - جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ایران و سازمان کنفرانس اسلامی </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بررسی نقش دانشگاه های ایران در جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محور های سیاسی - امنیتی</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بازیگران جهان اسلام و ساختار های جهانی </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تهدیدات امنیتی جهان اسلام در نظام بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جنبش های اسلامی و روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ملت - دولت سازی در جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همگرایی و واگرایی در جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اقتصاد سیاسی جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ژئوپلیتیک جهان اسلام و نقش آنها در روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اسلام، تروریسم و نظام جهانی </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">قدرتهای بزرگ، جهان اسلام و روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">محور های اجتماعی</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مسایل جمعیتی جهان اسلام و روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نهادهای جامعه مدنی در جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مسائل زنان، جهان اسلام و روابط بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">قومیت گرایی در جهان اسلام </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt; direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>مهلت ارسال چکیده مقالات</strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>:</strong> 31 شهریور 1389<br /></span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>اعلام نتایج داوری چکیده مقالات</strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>:</strong> 15 مهر 1389</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>مهلت ارسال اصل مقالات</strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>:</strong> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">15 آذر 1389</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; line-height: normal; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>اعلام نتایج نهایی</strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>: 30</strong> دي 1389<br /></span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>نشانی دبیرخانه:</strong> رشت مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان کلیومتر </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">۶</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> جاده تهران </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><strong>تلفن:</strong> ۸ - ۰۲۷۴ ۶۶۹ (۱۳۱) +۹۸ <br /><strong>دورنگار:</strong> ۰۲۸۰ ۶۶۹ (۱۳۱) +۹۸<br /><strong>پست الکترونیک :<br /></strong>islamconf@guilan.ac.ir<br />islamconf@gmail.com</p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"> </p> اطلاعیه دعوت به همکاری http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=57 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=57 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:blue; mso-themecolor:hyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p><p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انجمن ایرانی روابط بین الملل<span>  </span>از علاقمندان به همکاری با خبرنامه انجمن</span></p> <p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دعوت به عمل می آورد نوشته های خود را به منظور درج خبرنامه</span></p> <p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">حداکثر<span>  </span>تا تاریخ 20 تیرماه</span></p> <p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمایند:</span></p> <p style="text-align: center" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><a href="mailto:%20%20%20%20%20iranianiisa@gmail.com"><span style="text-decoration: none"><span><u>    </u> </span></span><span>iranianiisa@gmail.com</span></a><span><span>     </span></span></span></p> <div align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دبیرخانه انجمن</span></div> اطلاعیه کارگاه های تابستانه انجمن http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=56 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=56 <p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><font color="#333333">انجمن ایرانی روابط بین الملل برای فصل تابستان دو کارگاه پیش بینی نموده است:</font></span></p><p align="center"><strong><font color="#333333"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"> 1- کارگاه آموزشی جستجوی پیشرفته دانش روابط بين الملل و علوم سياسي در اینترنت</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"> </span></font></strong></p><p align="center"><strong><font color="#333333"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma">2- کارگاه زبان انگلیسی</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"> </span></font></strong></p><p align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><font color="#333333">علاقمندان جهت ثبت نام  تا 20 تیرماه به دفتر انجمن مراجعه  یا تماس حاصل نمایند</font></span></p><p align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><a href="..//" target="_blank"><span class="yshortcuts"><span style="color: windowtext"><span><u><strong><font color="#333333">www.iisa.ir</font></strong></u></span></span></span></a></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><strong><font color="#333333"> </font></strong></span></p><p align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><a href="http://us.mc1124.mail.yahoo.com/mc/compose?to=iranianiisa@gmail.com" target="_blank"><span class="yshortcuts"><span style="color: windowtext"><span><u><strong><font color="#333333">iranianiisa@gmail.com</font></strong></u></span></span></span></a></span></p><p align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span class="yshortcuts"></span></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><strong><font color="#333333">تلفن:<span>  </span>81032000</font></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><font color="#000000"> </font></span> </p><p align="center">&nbsp;</p> گزارش نشست نقد و بررسی فیلم اینترنشتال http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=55 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=55 <p><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;"><strong>تعارض یک واقعیت اجتماعی است و هدف قدرت و نظام سیاسی باید حل این تعارضات باشد</strong></span></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"> </span><br /><p align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /></span></p><br /><p align="center"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><img src="/Images/stories/the-international.jpg" border="0" width="303" height="275" /></span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">آخرین نشست از نخستین سلسله برنامه های کارگاهی انجمن علمی روابط بین الملل و خانه سینما با عنوان "اسلام هراسی و ایران هراسی"<span> </span>روز شنبه 29 خرداد ماه با حضور دکتر حسین سیف زاده استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو موسس انجمن روابط بین الملل در محل خانه سینما برگزار شد</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">در این برنامه که فیلم اینترنشنال به نمایش درآمده بود، دکتر سیف زاده پس از نمایش فیلم در نشست پرسش و پاسخ گفت : « در این فیلم از یک طرف با مساله جهانی شدن مواجه هستیم و از طرف دیگر مسائلی مثل دموکراسی و آینده نظام سرمایه داری. قسمت ناگفته فیلم این است که دنیای واقعی، دنیای آرمانی نیست و اساس دنیا زندگی کردن است که قدرت نقش مهمی درآن دارد</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.»</span></p><br /><p> </p><br /><p> </p><br /> مصوبات گروه اقتصاد سیاسی بین الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=54 <div align="right"> </div><p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma">مصوبات دومین جلسۀ گروه اقتصاد سیاسی بین الملل</span></p><p style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right">&nbsp;</p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma">دومین جلسۀ گروه اقتصاد سیاسی بین الملل انجمن علمي روابط بين الملل روز دو شنبه </span><span style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma">24 </span><span style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma"><span> </span><span>خرداد 1389 در دفتر انجمن برگزار شد.</span></span></p><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/sales_agency.jpg" border="0" /></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma">در اين جلسه كه با حضور دکتر مسعود موسوی شفائی رييس و </span><span style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma"><span> </span></span><span style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma">آقایان دکتر محمود عبدالله زاده، دکتر مجید مومنی، دکتر علی فلاحی، دکتر محسن شریعتی نیا و دکتر حسین نوروزی از اعضاي گروه برگزار شد،برنامه های پیشنهادی مطرح شده از سوی اعضا در دو سطح "کوتاه مدت" و "میان مدت" بررسي و تصميماتي به شرح زیر به تصويب رسيد</span><span style="font-size: 8.0pt; font-family: Tahoma">:</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;</p> اطلاعیه چهارمین نشست نقد فیلم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=53 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=53 <span><font size="3"><font face="Times New Roman"><font color="#333333"><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p></font></font></font></span><p style="margin-bottom: 0pt; line-height: normal" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong>نقد و بررسی فیلم</strong> </span></p><p class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">The International</span></strong></p><span></span><span><font size="3"><font face="Times New Roman"><font color="#333333"><p align="center"><font size="3"><font face="Times New Roman"><font color="#333333"><strong><span><span><font size="3"><font face="Times New Roman" color="#333333"><strong><img src="/Images/stories/locandina.jpg" border="0" width="118" height="178" /></strong></font></font></span></span></strong></font></font></font></p></font></font></font></span><p class="MsoNormal" align="center">جلسه نقد و برسي فيلم  the intenational از تاريخ شنبه 22 خرداد به هفته آتي موكول شد </p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ميهمان جلسه : دکتر حسین سیف زاده، استاد دانشگاه تهران و عضو هیأت موسس انجمن</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br />زمان: شنبه 29 خرداد 1389 ساعت 18</span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مکان: خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، شماره 29، خانه سینما</span></p> گزارش http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=52 <p style="text-align: justify; line-height: normal" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center">&nbsp;</p><p style="text-align: center; line-height: normal" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">گزارش جلسه نقد و بررسی فیلم "تریتور" در خانه سینما</span></strong></p> <div style="text-align: center"></div> <div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/images/image_01.jpg" border="0" width="254" height="190" /></div><p style="text-align: justify; line-height: normal" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اسلام هراسی یک واقعیت سیاسی در غرب است</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> <span>سومین نشست از سلسله برنامه های کارگاهی انجمن روابط بین اللمل و خانه سینما ساعت 18 روز شنبه 8 خرداد با نمایش فیلم "تریتور" ساخته جفری ناچمانوف در خانه سینما برگزار و جلسه نقد و بررسی آن با حضور رضا درستکار منتقد سینما و دکتر احمد نقیب زاده از اساتید برجسته روابط بین اللمل دانشگاه تهران برگزار شد</span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> تفاهم نامه‌ها http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=51 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=51 <p align="center"> <strong>مركز مطالعات عالی بین المللی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <div style="text-align: center"> <strong><img border="0" height="547" src="/Images/stories/tafahom/tafahom_16.jpg" width="397" /></strong></div> <p align="center"> <strong>&nbsp;</strong></p> <p align="center"> <strong><img border="0" height="547" src="/Images/stories/tafahom/tafahom_17.jpg" width="397" /></strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p a اطلاعیه تمدید عضویت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=50 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=50 <p class="MsoNormal" style="text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اطلاعیه تعویض کارت و تمدید عضویت‌ها</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">به اطلاع اعضای محترم انجمن ایرانی روابط بین المللمی رساند،</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> این انجمن در راستای ساماندهی به ارتباطات اعضای خود، در صدد است کارت های عضویت فعلی را ابطال و کارت های جدیدی را جایگزین آن نماید</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">لذا از تمامی اعضای محترم خواهشمند است جهت بررسی وضعیت عضویت خود و تعویض کارت به همراه یک قطعه عکس تا پایان تیرماه 1389 به دفتر انجمن مراجعه فرمایند</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="left"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">لازم به ذکر است، عدم تماس یا حضور شما به منزله انصراف از عضویت تلقی می گردد</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.<span> </span></span></p><br /><div><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">با سپاس - دبیرخانه انجمن</span></div> گروه شبيه سازي در روابط بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=49 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=49 <ul><br /><li><span style="color: #800000;"><span style="font-family: Tahoma"><strong>گروه شبيه سازي در روابط بين الملل<br /></strong></span></span></li><br /></ul><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دبير علمي گروه:<br /></span></strong><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر مهدی ذاکریان، رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل- عضو هیات علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</span></p><br /><p> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اعضای گروه:<br /></span></strong><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر داود باوند، عضو هیات موسس انجمن ایرانی روابط بین الملل، استاد مدعو دانشگاه و بازنشسته وزارت امور خارجه</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر رضا سیمبر، مدیر گروه حقوق و سازمانهای بین المللی انجمن ایرانی روابط بین الملل – دانشیار دانشگاه گیلان و رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان </span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر ارسلان قربانی، نایب رییس انجمن ایرانی روابط بین الملل – دانشیار دانشگاه گیلان – معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل </span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر محمودمنشی پوری، استاد دانشگاه سانفرانسیسکو</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر محمدجوادحق شناس، استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز<br /></span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدیریت و اعضای گروه:</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نظر به اهمیت این گروه علمی، رییس انجمن در کنار برجسته ترین استادان این رشته در این گروه حضور یافته اند تا بتوانند این شیوه آموزشی را در کشور نهادینه نمایند:</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">معرفی:</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شناخت دانش روابط بین الملل متکی به روشهای آموزشی بدیع و ابتکاری است. به کارگیری این روشها بر افزایش دانش، مهارت و پژوهش در این رشته موثر است. به همین روی یکی از کانونهای کلیدی در این رشته، شیوه های آموزشی کارآمد است. شبیه سازی در روابط بین الملل یکی از موثرترین این شیوه ها است که بر مهارت و دانش به صورت توامان اثر گذار است. به همین روی گروه علمی شبیه سازی روابط بین الملل انجمن به فعالیت و برنامه ریزی در این زمینه می پردازد. </span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">هدف گروه:<br /></span></sup></strong><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">افزایش مهارتهای کاربردی و عملیاتی متخصصین و دانش پژوهان روابط بین الملل</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">آینده نگری در دانش روابط بین الملل و علم سیاست به وسیله برنامه های شبیه سازی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ارزیابی صحیح از نظام بین الملل با مشارکت در سناریو نویسی و اجرای سناریوهای پیش بینی نشده</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تحول و تنوع در حوزهای آموزش و پژوهش روابط بین الملل</span></p><br /><p><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /><br /></span></sup></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">برنامه گروه</span></strong><strong>:</strong></p><br /><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">برگزاری کارگاه های تخصصی روشهای آموزش در روابط بین الملل</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اجرای مدل های شبیه سازی در روابط بین الملل</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سناریو نویسی و سناریو سازی در روابط بین الملل</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدل ایرانی شبیه سازی سازمان ملل متحد</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبیه سازی گفت و گوی تمدنها</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبیه سازی مذاکرات چهار جانبه</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبیه سازی کمیته حقوق بشر</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبیه سازی مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبیه سازی شورای حقوق بشر</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دادگاهای شبیه سازی شده </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">moot courts</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبیه سازی دیوان کیفری بین المللی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبیه سازی دیوان دادگستری بین المللی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبیه سازی دادگاه اروپایی حقوق بشر</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدل شبیه سازی شورای امنیت</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-language:FA;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-unhide:no; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تماس با ما:</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تلفن: 8-88901446 داخلی 1057</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><a href="mailto:info@iisa.ir"><span style="color: windowtext">info@iisa.ir</span></a></span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نشانی: تهران، کریمخان زند، نبش آبان شمالی، شماره 76، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، انجمنهای علمی، طبقه دوم، انجمن ایرانی روابط بین الملل</span></p><br /><p>............................................................................................................................................</p><br /><p><em><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #993366;">خبر مهم و تازه</span></strong></span></em></p><br /><p align="center"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;"><strong>مدل ایرانی شبیه سازی<span> </span>سازمان ملل برای ایرانیان خارج از کشور اجرا می شود</strong></span></span></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;"> </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma">مدل ایرانی شبیه سازی<span> </span>سازمان ملل با همت آقاي دکتر مهدی ذاکریان مدير گروه علمی شبیه سازی انجمن ایرانی روابط بین الملل، استاد دانشگاه و رییس انجمن روابط بین الملل برای ایرانیان خارج از کشور اجرا می شود.</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"> </span></span></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;">این دهمين تجربه دکتر ذاکریان در اجرای علمی مدل شبیه سازی در حوزه روابط بین الملل است که طرح آن به شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور ارايه و به سفارش و درخواست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در تابستان سال جاری اجرا خواهد شد.</span></span></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;">مدل ایرانی شبیه سازی سازمان ملل برای نخستین بار در سال 1374 در دانشگاه<span> </span>آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد که نمایندگان سازمان ملل و شماري از اساتيد دانشگاههاي كشور نیز در آن حضور داشتند. </span></span></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;">پس از آن، این مدل در دانشگاه های تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات و تهران مرکز و همچنین در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دانشگاه امام صادق (ع) اجرا شد و مورد استقبال دانش پژوهان روابط بین الملل قرار گرفت.</span></span></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;">شایان ذکر است ؛ شبیه سازی در روابط بین الملل یکی از موثرترین شیوه های آموزشی است که بر مهارت و دانش به صورت توامان اثر گذار است. </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma">به عبارتی، </span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma">شبیه سازی نوعی ارايه نقش ها است که نه فقط برای « بازی کردن» بلکه بیشتر به خاطر اثبات یک حقیقت معتبر در مورد فرآیندهای اجتماعی بالفعل از طریق آشکار سازی اجزای یک مدل مصنوعی ولی پویا طراحی شده است. بنابراین، فنون شبیه سازی اساساً عبارت از فنون آزمایشگاهی یا تمهیداتی غیر آزمایشگاهی هستند که امکان مطالعه نسخه بدل رفتار انسان را فراهم می سازند. با استفاده از این فنون، محققان می کوشند تا با آفریدن نوع ساده شده ای از یک پدیده مشخص «در این جا» که در کنترل آنها قرار دارد و به نحوی با پدیده پیچیده ای « در آن جا» که قابل کنترل نیست اما شبیه یا همریخت است، مطالب مهمی بیاموزند.</span></span><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;"><span> </span></span></span></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;">در شبیه سازی روابط بین الملل که از سوی هارولد گستکوف به عنوان یک ابزار آموزشی ایجاد شد شرکت کنندگان در آزمایش، نقش تصمیم گیرندگان اصلی سیاست داخلی و خارجی پنج یا شش دولت فرضي را به اجرا می گذارند. بازیکنان با مطالعه سوابق مستند درباره نقش های خود و وضعیت کشورهای خویش کسب اطلاعات می کنند. آنان بازی را هم با مد نظر قرار دادن قواعد آن و بیش از آن به اجرا گذاشتن خود بازی می آموزند.</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma">به همين روي ساخت مدل هاي شبيه سازي داراي اهميت فراوان است تا در آن بتوان به آزمون نقشها و دانش و مهارت تخصصي در روابط بين الملل پرداخت. </span></span></p><br /><p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma">در اين راستا دكتر ذاكريان مدل هاي شبيه سازي سازمان ملل متحد،‌ شبيه سازي مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا، مدل ايراني سازمان ملل، شبيه سازي گفت و گوهاي چهارجانبه، شبيه سازي كميته حقوق بشر سازمان ملل و بسياري ديگر از برنامه ها را ارايه و اجرا كرده است. </span></span></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;">گفتني است ايشان استاد مشاور مدل اروپايي شبيه سازي سازمان ملل در لاهه و استاد داور شيبه سازي ديوان كيفري بين المللي در ايتاليا بوده است.</span></span></p><br /><p> </p><br /><p>............................................................................................................................................</p><br /><p> </p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" align="center"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">گزارشی از نخستین جلسه گروه علمي شبيه سازي در روابط بين الملل</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نخستين جلسه گروه علمي شبيه سازي در روابط بين الملل روز 17 مرداد ماه سال جاری با حضور آقايان دكتر مهدي ذاكريان، دكتر داود باوند، دكتر ارسلان قرباني، دكتر احمد نقيب زاده، دكتر محمد جواد حق شناس و ضياءالدين صبوري در محل دفتر معاون وزير علوم برگزار شد</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">در اين نشست، اعضا ضمن اشاره به اهميت مدل هاي شبيه سازي در آموزش روابط بين الملل و بازتاب آن بر ارايه راهكارهاي صحيح و قابل پيش بيني به مسئولان نظام در زمينه هاي ذيل تصميم گيري نمودند</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma"><span style="color: #000000;"> </span></span></span></span></p><br /><p style="text-align: center" align="center"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><img src="/Images/stories/3052549220_0a86a0f112_o.jpg" border="0" width="150" height="101" /></span></span></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p> </p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">الف. معرفي شبيه سازي</span></strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">در اين زمينه دو راهكار پيش بيني گرديد: 1. تهيه يك متن توجيهي درباره گنجاندن درس شبيه سازي در برنامه هاي درسي مصوب رشته هاي علوم سياسي، روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و ارايه آن به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم و سپس تصويب در شوراي گسترش وزارتخانه</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">در اين زمينه گروه، در نشست دوم خود كه با حضور رييس كميسيون انجمن هاي علمي برگزار مي شود، يك كميته علمي براي تهيه اين متن تاسيس خواهد كرد</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">2. </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">برگزاري مدل هاي شبيه سازي به صورت كارگاه، برنامه هاي كوتاه و در اندازه شبيه سازي مذاكرات و سازمانهاي منطقه اي. در اين راستا گروه به پيشنهاد هاي برگزاري دو كارگاه شبيه سازي توجه نموده و به اعمال اصلاحاتي در پرووپوزال آن پرداخت</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ب. تعريف مدل هاي شبيه سازي</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">به منظور منتفع كردن كشور از مدل هاي شبيه سازي دو راهبرد مد نظر قرار گرفت</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>-1 <span> </span></span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">برگزاري مدل هاي پله اي با شروع مدل شوراي امنيت، شوراي همكاري خليج فارس،‌ مجمع عمومي و ... تا بازتاب آنها در قالب راهكار قابل ارايه به دستگهاي اجرايي و علمي كشور باشد</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-2 </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">به كارگيري دايمي نيروهاي حرفه اي علمي در تعريف و تبيين برنامه هاي شبيه سازي به وي‍ژه بهره گيري از سفراي پيشين و استادان برجسته</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ج. تعيين زمان جلسات گروه و پيشنهاد دعوت از استادن برجسته به عنوان اعضاي گروه</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> :</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-1 </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مقرر شد گروه به صورت ماهانه جلسه داشته باشد. جلسه دوم گروه در محل دفتر معاون محترم وزير آقاي دكتر قرباني به تاريخ دوشنبه 15/6/89 از ساعت 19.30 همراه با افطار. آقاي دكتر براري رييس كميسيون انجمن هاي علمي به منظور تصويب بند يك ماده الف حضور خواهند داشت</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-2 </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بر پايه تصويب گروه، استادان ذيل از سوي رييس انجمن طي نامه اي به عنوان عضو گروه دعوت مي شوند</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">آقايان: دكتر كاظم جلالي، دكتر امير محمد حاجي يوسفي، آقاي صادق خرازي، دكتر محمد كاظم سجادپور، دكتر رضا سيمبر، دكتر جواد ظريف، دكتر كاظم پور اردبيلي و دكتر عباس ملكي</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">امضا</span></strong><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دكتر داود باوند، دكتر محمد جواد حق شناس، دكتر مهدي ذاكريان، ضياءالدين صبوري، دكتر ارسلان قرباني، دكتر احمد نقيب زاده</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p><br /><p> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p> گروه امنيت بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=48 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=48 <p> </p><br /><ul><br /><li><span style="color: #800000;"><span style="font-family: Tahoma"><strong>گروه امنيت بين الملل</strong></span></span></li><br /></ul><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دبير علمي گروه:<br /> دکتر حسين دهشيار - استاد دانشگاه علامه طباطبايي<br /></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong>اعضاي گروه:</strong><br />- دكتر حسين دهشيار رئيس و دبير علمي گروه<br />- دكتر اسدالله اطهري عضو گروه<br />- دكتر سيد جواد صالحي عضو گروه<br />- دكتر رحمت حاجي‌مينه عضو گروه<br />-- ضياءالدين صبوري عضو و دبير اجرايي گروه</p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong>محورها و گرايش ها:</strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><em>1-    مباحث نظري و تئوريك </em></strong><br />1-1 طرح و مطالعه مباحث نظري در قلمرو امنيت بين الملل<br />2-1 آموزش و بازآموزي نظريه ها در حيطه امنيت بين الملل<br />3-1 توليد و بازتوليد ادبيات نظري در حوزه امنيت بين الملل<br />4-1 ترجمه و معرفي ادبيات جديد در حوزه امنيت بين الملل</p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><em>2-    جغرافيا و امنيت بين الملل</em></strong><br />1-2 خاورميانه فرهنگي و امنيت بين الملل<br />2-2 شرق آسيا و امنيت بين الملل<br />3-2 قدرت هاي بزرگ و امنيت بين الملل</p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><em><strong>3-    امنيت بين الملل و مبحث موضوعي</strong></em><br />1-3 امنيت هويتي<br />2-3 امنيت سياسي<br />3-3 امنيت نظامي (سرزميني)<br />4-3 امنيت اقتصادي<br />5-3 امنيت تكنولوژيك<br />6-3 امنيت زيست محيطي</p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong>ج- قالب ها و بسترهاي فعاليت</strong><br />1-    مناظره هاي علمي<br />2-    جلسات بحث آزاد<br />3-    جلسات سخنراني<br />4-    كارگاه هاي تخصصي<br />5-    جلسات نقد كتاب<br />6-    دوره هاي آموزشي<br />7-    همكاري هاي مطالعاتي با پژوهشكده ها و مراكز مطالعاتي<br />8-    همكاري هاي آموزشي با دانشگاه ها و مراكز آموزشي<br />9-    توليد و تأليف كتاب هاي گروهي<br />10-    ترجمه آثار جديد و مرجع<br />11-    توليد ويژه نامه هاي تخصصي <br /><br /><strong>د- برنامه هاي جاري</strong><br />1-    تشكيل و فعاليت زير گروه دانشجويي<br />2-    برگزاري جلسات ذهن انگيزي به صورت هفتگي و مستمر با شركت اعضا <br />3-    برگزاري نشست تخصصي « تحليل تحولات و چشم انداز خاورميانه از منظر امنيت بين الملل»<br />4-    برگزاري نشست تخصصي « تركيه و امنيت در نظم نوين منطقه اي»<br />5-    اجراي طرح پژوهشي با عنوان «خاورميانه و امنيت بين الملل»<br />6-    تعريف و اجراي پانل تخصصي «صلح و امنيت بين الملل: رويكرد ايراني- اسلامي» در پنجمين همايش  ساليانه انجمن (سال 1391) <br /><br /></p> گروه اقتصاد سياسي بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=47 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=47 <p> </p><br /><ul><br /><li><span style="color: #800000;"><span style="font-family: Tahoma"><strong>گروه اقتصاد سياسي بين الملل</strong></span></span></li><br /></ul><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دبير علمي گروه:<br /></span></strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><strong><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=95&amp;Itemid=95">دکتر مسعود موسوی شفائی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه تربيت مدرس</a><br /></strong></span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">حوزه‌های مطالعاتی: (نظریه‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل، جهانی شدن، امنیت انرژی، دیپلماسی اقتصادی)</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">smshafaee@gmail.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><br /><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اعضای گروه:</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">١- دکتر رضا آقا بابایی <br />حوزه‌های مطالعاتی: اقتصاد توسعه، اقتصاد پولی و مالی، فقر و تأمین مالی خرد، نهادگرائی<br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">aghababaee</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">2001</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">@yahoo.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">٢- دکتر سعید تائب<br />حوزه‌های مطالعاتی: نظريه توسعه، نظريه دولت رانتير، تحولات صنعت بين اللملي نفت، شمال و جنوب<br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">taebsaeed@yahoo.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">٣- دکتر عباس حاتمی<br />حوزه‌های مطالعاتی: نظریه های اقتصاد سیاسی، اقتصاد سیاسی تطبیقی، جامعه شناسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی ایران </span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br />نشانی الکترونیکی:</span> <a href="http://us.mc1124.mail.yahoo.com/mc/compose?to=d.a.hatami@gmail.com" target="_blank"><span style="color: windowtext">d.a.hatami@gmail.com</span></a></p><br /><p><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">4- دکتر امیر محمد حاجی یوسفی<br />حوزه‌های مطالعاتی: نظریه های اقتصاد سیاسی بین الملل، جهانی شدن، شمال و جنوب، اقتصاد سیاسی خاورمیانه، دولت و توسعه <br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">amyousefi@yahoo.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">5- دکتر محسن شریعتی‌نیا<br />حوزه‌های مطالعاتی: نظریه های روابط بین الملل، قدرت های در حال ظهور (با تاکید بر چین)، سازمان جهانی تجارت<br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">m.shariatinia@yahoo.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">6- دکتر محمود عبدالله‌زاده<br />حوزه‌های مطالعاتی: نظریه های اقتصاد سیاسی بین الملل ، جهانی شدن و کشورهای در حال توسعه ، نظریه های اقتصاد سیاسی و توسعه ، اقتصاد سیاسی امریکای لاتین<br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">iranpoliticaleconomy@gmail.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">7- دكتر علی فلاحی<br />حوزه‌های مطالعاتی: نهادهای مالی بین المللی، وام ها و تسهيلات <br />مالي بين المللي، اقتصاد سیاسی اتحادیۀ اروپا<br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">a_fallahi</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">2000</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">@yahoo.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">8- دکتر مجید مومنی<br />حوزه‌های مطالعاتی: شرکت های فراملیتی، توسعه، جهانی شدن، روابط شمال و جنوب، سازمان ملل متحد<br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">mrezam</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">1003</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">@yahoo.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">9- دکتر حسین نوروزی<br />حوزه‌های مطالعاتی: نهادهاي اقتصادي بين المللي، ديپلماسي اقتصادي، حقوق مالكيت فكري و جهاني شدن<br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">hnow</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">1</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ir@yahoo.com</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">10- </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر </span>فرهاد دانش نیا<br /><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">حوزه‌های مطالعاتی: مطالعات جهانی شدن، اقتصاد سیاسی توسعه و مسائل جهان سوم ، اقتصاد سیاسی انرژی و دیپلماسی<br />نشانی الکترونیکی: </span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">fdaneshnia@gmail.com</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"></span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">11- خانم سكينه ببري گنبد ؛ دانشجوي دكتري روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات اصفهان (دبير اجرايي گروه)</span><br /><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /></span><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">هدف گروه:<br /> </span></sup></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اقبال روز افزون به نگرش بین رشته‌ای و اعتقاد به عدم تفکیک میان حوزه‌های مختلف مطالعاتی به یکی از ویژگی‌های دانش بشری امروز تبدیل شده است. در همین راستا اقتصاد سياسي بين‌الملل نیز با تاكيد بر روابط متقابل اقتصاد و سیاست در واقع بر اين نكته متمركز است كه بررسي توامان اين دو حوزه به‌ صورت یک حوزۀ مطالعاتی بین رشته‌ای درک بهتری از تحولات ملی و بین‌المللی ارائه می‌کند. </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">علاوه بر تحولات نظری فوق، با فروپاشی شوروی و پایان یافتن جنگ سرد مانع سیاسی‌-ایدئولوژیک جدایی مطالعاتی میان حوزه‌های اقتصاد و سیاست بیش از پیش تضعیف شد. همزمان با این تحولات دوران‌ساز، جهانی شدن که با ظهور نشانه‌های انقلاب ارتباطات و اطلاعات از دهۀ ١٩٧٠ آغاز شده بود نیز در دهۀ ١٩٩٠ رشد فزاینده‌ای پیدا کرد و تصویری از جهان جديد ارائه کرد که در آن هر پدیده‌ای با پدیدۀ دیگر مرتبط، تاثیرگذار و تاثیرپذیر است. در این شرایط، جدایی نظری و عملی میان حوزه‌های اقتصاد و سیاست بیش از پیش متزلزل شد. تحت تاثیر تحولات مذکور در جهان واقعی زمینۀ تقویت حوزۀ مطالعاتی اقتصاد سیاسی بین‌‌الملل فراهم آمد.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">گرانیگاه اقتصاد سیاسی نوین، رابطۀ بین دولت و بازار است. در واقع می‌توان ادعا کرد که اقتصاد سیاسی کنش متقابل و تعامل میان دولت و بازار را به تصویر می‌کشد. از یک سو دولت می‌کوشد تا طبق اصول حاکمیت و تمامیت ارضی، تمام نیروهای فعال در قلمرو انحصاری سرزمینی خود، از جمله اقتصاد (بازار) را تحت کنترل خود درآورد و به این ترتیب استقلال و وحدت سیاسی را حفظ کند و قدرت ملی را افزایش دهد. از سوی دیگر بازار که مبتنی بر ساز و کار قیمت‌ها، رقابت و مزیت نسبی است تلاش می کند تا موانع و محدودیت‌های عملکرد خودکار بازار، تجارت و مبادلۀ آزاد را از سر راه بردارد. هستۀ اصلی مطالعات اقتصاد سیاسی بررسی کنش های متقابل و برخوردهای دولت و بازار با ویژگی‌های پیش گفته ‌است.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بر همین اساس دو مناقشۀ قدیمی این حوزه همچنان اولویت و اهمیت خود را حفظ کرده‌اند. اولاً کشمکش میان دولت و بازار و سهم هر یک از این دو در اقتصاد سیاسی بین‌الملل كه حتی با شدتي بیش از دهه‌های قبل، در عصر جهانی شدن ادامه دارد. در عصری که سازمان های بین المللی ، شرکت های فراملیتی و تحولات فناورانه الکترونیکی بیش از پیش حاکمیت و سلطه مطلق دولت- ملت ها را بر اقتصاد و سیاست داخلی شان تضعیف کرده اند. اگرچه در خصوص وجود و عینیت فرآیندهاي جهانی اقتصاد سياسي بين‌الملل و این که چنین فرآیندهايي بر پایۀ اصول نئولیبرالیسم در حال گسترش هستند، کمتر نظریه‌پردازی تردید دارد، ولی این امر به خودی خود نمی‌تواند به معنی تایید یا رد راهگشا بودن نظام بازار تلقی شود. ثانیاً دعوای میان خودکفایی و استقلال اقتصادی از یک سو و مزیت نسبی و تجارت آزاد از دیگر سو، که حتی به رغم گسترش فرآیندهاي جهانی اقتصاد، همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی می‌توان این تعبیر متداول را برای مثبت یا منفی بودن تاثیرات اقتصاد جهاني به‌خصوص بروی کشورهای درحال توسعه به‌کار برد که فرآيندهاي جهاني حوزة اقتصاد سياسي بين‌الملل هم می‌تواند فرصت باشد و هم چالش؛ آنچه مثبت یا منفی بودن تاثیرات چنين فرآيندهايي را تعیین می‌کند شرایط داخلی هر کشور و تناسب سهم دولت و بازار در اقتصاد سیاسی و دوراندیشی در باب باز یا بسته بودن اقتصاد آن کشور به روی بازارهای جهانی بر اساس اولويت‌هاي ملي است.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: justify" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">گروه اقتصاد سیاسی بین‌الملل با توجه به ضرورت و کارآمدی این رهیافت در تبیین مسائل بین‌المللی و نیز با در نظر گرفتن اینکه در کشور ما این رهیافت علی رغم ظرفیت‌های نظری و عملی خود برای درک مشکلات و ارائۀ راهکار در حوزۀ روابط بین‌الملل، مغفول واقع شده و مهجور مانده است، مطالعه و پژوهش در زمینه‌های زیر را با هدف معرفی و تقویت رهیافت اقتصاد سیاسی بین‌الملل در حوزه‌های دانشگاهی، سیاست‌گذاری و تصمیم گیری، در دستور کار خود قرار داده است:</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">١- مباحث نظری اقتصاد سیاسی بین‌الملل<br /></span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">٢- جهانی شدن و پیامدهای آن برای ایران</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">٣- نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد سیاسی بین الملل و تأثير اين شركت‌ها در روند امور داخلي كشور‌هاي ميزبان</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">4- سازمان‌های بین‌المللی موثر در ساختار اقتصاد جهانی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">5- پروژه گلوبال كامپكت (</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Global Compact Project</span><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">) و تأثير آن در نظام بين‌الملل و ساختار سازمان ملل- قابليت استفاده از اين پروژه براي ايران</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">6- الحاق ایران به سازمان جهانی بازرگانی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">7- تاثیر قدرت های در حال ظهور بر روندهای اقتصاد سیاسی بین الملل</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">8- چرخش قدرت جهانی بسوی بازیگران غیر غربی و چالش ها و فرصت های آن برای ایران</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">9- الگوی مناسب توسعۀ ملی با در نظر گرفتن تحولات جهانی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">10- الگوهای جدید توسعه (با تاکید بر سرمایه داری دولتی)</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">11- جایگاه توسعه پایدار در مطالعات روابط بین الملل</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">12- مسئله توسعه و نقش سازمان ملل در تحقق اين امر در قبال كشور‌هاي جنوب</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">13- اهميت جامعه مدني در استقرار نظام اقتصادي بين‌الملل مبتني بر عدالت و انصاف با تأكيد بر نقش آن در تحقق اهداف هزاره جديد در سطح ملي و بين‌المللي</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">14- احياي نظم جديد اقتصاد بين‌الملل براي كشور‌هاي جنوب و نقش ايران در تحقق اين امر در مجامع بين‌المللي</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">15- رویکرد توسعه- محور به سیاست خارجی </span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">16- دیپلماسی اقتصادی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">17- خصوصی سازی، سرمایه‌گذاری خارجی و تجارب بین‌المللی در این دو حوزه </span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">18- امنیت انرژی و رابطۀ نفت و سیاست خارجی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">19- ژئوپلیتیک انتقال انرژی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">20- دیپلماسی انرژی</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">21- جایگاه سازمان های بین المللی در حوزۀ انرژی (اوپک، سازمان بین المللی انرژی، سازمان بین المللی انرژی هسته ای)</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">22- تحریم‌های بین‌المللی و تاثیرات آن بر ایران</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><br /><p><strong> </strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong>برنامه گروه:</strong></p><br /><p><strong> </strong>...</p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /></span></p> گروه مطالعات جهان اسلام http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=46 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=46 <p> </p><br /><ul><br /><li><span style="color: #800000;"><span style="font-family: Tahoma"><strong>گروه مطالعات جهان اسلام</strong></span></span></li><br /></ul><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><strong>دبير علمي گروه:</strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر محمد جواد حق شناس - استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز<br /><br /><br />اعضای گروه: <br /></span></strong><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span><span>......</span></span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /></span><strong><sup><span style="font-size: 9pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br />هدف گروه:</span></sup></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ارتقاء سطح علمی دانشجويان و محققین در حوزه مطالعات جهان اسلام در قالب توليد آثار مکتوب و برگزاری نشست ها و همایشهای علمی-تخصصی با تاکید بر محورهاي ذيل</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:<br /><br /></span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-جايگاه جهان اسلام در نظام بين الملل</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-جغرافياي انساني و ويژگيهاي جمعيتي جهان اسلام</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-چالشهاي داخلي و خارجي کشورهاي اسلامي</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-مناطق بحراني جهان اسلام (فلسطين، عراق، افغانستان، کشمير</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-عوامل مؤثر در شکل‌گيري واحدهاي سياسي جهان اسلام</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-جغرافياي سياسي کشورهاي اسلامي</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-تأثير انقلاب اسلامي بر جهان اسلام (حوزه نفوذ آن</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-تشکلها و سازمانهاي منطقه‌اي جهان اسلام</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-نيروهاي متشکل مقاومت اسلامي در جهان اسلام</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-بررسي امکانات بالقوه و چالش‌هاي پيش روي همگرايي کشورهاي اسلامي</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-قطب‌هاي همگرايي در جهان اسلام (نقش کشورهاي مهم ايران، عربستان و مصر</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-تأثيرات همگرايي جهان اسلام بر نظام بين الملل</span><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right" align="right"><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-بررسي ابعاد، سطوح و گونه‌هاي مختلف تأثيرگذاري پديده جهاني شدن بر روي جايگاه، منافع و هويت کشورهاي جهان اسلام،</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><br /><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> <br /> </span></sup></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong>برنامه گروه:</strong></p><br /><p><strong> </strong>...</p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p> گروه ديپلماسي و سياست خارجي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=45 <p> </p><br /><ul><br /><li><span style="color: #800000;"><span style="font-family: Tahoma"><strong>گروه ديپلماسي و سياست خارجي</strong></span></span></li><br /></ul><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دبير علمي گروه:</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دكتر اميرمحمد حاجي يوسفي؛ دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي<br /> </span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"> </p><br /><p><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></sup></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">هدف گروه:</span></sup></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">اين گروه ارتباط ميان دو حوزه ديپلماسي و سياست خارجي را مورد مطالعه و بررسي قرارمي دهد.با تحولات پاياني قرن بيست و ابتداي قرن بيست ويكم شاهدانقلاب اطلاعات و ارتباطات و شكل گيري پديده جهاني شدن وورود به دهكده جهاني هستيم.در اين تحولات نقش و عملكرد بازيگران رسمي دولت ملت ها و شكل گيري و رشد بازيگران غير رسمي<span> </span>در سياست خارجي بيش از بيش مورد توجه قرار گرفته است</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';"> .</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">مسائلي مانند ديپلماسي رسمي ، ديپلماسي عمومي ، ديپلماسي فرهنگي ، مهندسي ديپلماسي ، نقش بازيگران رسمي و غيررسمي در<span> </span>قرن جديد اهداف –ابزارها-نهادها-راهكارهاي ديپلماسي كشورهاي شمال و جنوب و تاثير و تاثر آن بر سياست خارجي يكديگر از مسائل مهمي است كه در اين كارگروه مورد بحث و تحقيق مي باشد</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">.</span></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif';">تلاش اين كارگروه براين است در زمينه هاي فوق آخرين دستاوردهاي علمي را مطرح كرده و ارتباط آن را با اهداف و منافع وعملكرد حوزه گروه سياست خارجي<span> </span>جمهوري اسلامي ايران را تبيين نمايد</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اعضاي گروه:</span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl"><span style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دكتر احمد نقيب‌زاده؛ استاد دانشگاه تهران<br />دكتر محمد كاظم سجادپور؛ دانشيار دانشكده روابط بين‌الملل<br />دكتر محمدرضا دهشيري؛ دانشيار دانشكده روابط بين‌الملل<br />دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي؛ استاد دانشگاه علامه طباطبايي<br />آقاي رضا حداد؛ دانشجوي دكتراي دانشگاه شهيد بهشتي<br />آقاي مهدي فرازي؛ دانشجوي دكتراي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (دبير اجرايي گروه)<br /></span></p><br /><p> </p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong>برنامه گروه:</strong></p><br /><p><br /> بررسی تحولات در رشته روابط بین الملل از منظر حوزه سياست خارجي.<br /> بررسی وضعیت و تحولات رشته روابط بین الملل در ایران با تاکید بر بررسی سرفصل دروس و متون درسی رشته ديپلماسي و سياست خارجي.<br /> برگزاری کارگاه های تخصصی با تاکید بر عرصه‌های مغفول در کشور.<br /> تشکیل جلسات هم اندیشی میان اساتید.<br /> تشکیل جلسات هم اندیشی میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی.<br /> برگزاری جلسات نقد کتاب.<br /> برگزاری سخنرانی‌هاي علمی.<br /> معرفی بهترین مقاله سياست خارجي در هر سال.<br /> معرفی بهترین کتاب تاليفي و ترجمه‌اي سياست خارجي در هر سال.<br /> معرفی بهترین پایان نامه دکتری در حوزه سياست خارجي در هر سال.<br /> ایجاد بانک اطلاعات از اساتید و محققان رشته روابط بین الملل با توجه به حوزه سياست خارجي.<br /> تشکیل هسته پژوهشی در کمیته برای جذب پروژه‌های تحقیقاتی.</p> گروه نظريه هاي روابط بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=44 <ul><br /><li><span style="color: #800000;"><span style="font-family: Tahoma"><strong>گروه نظريه هاي روابط بين الملل</strong></span></span></li><br /></ul><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دبير علمي گروه:<br /> دکتر سيد جلال دهقاني فيروزآبادي- استاد و رئيس دانشكده علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي<br /><br /></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> اعضای گروه:<br /></span></strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">...<br /></span><strong><br /><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br />هدف گروه:<br /></span></sup></strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">...</span></sup><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /><br /></span></sup></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong>برنامه گروه:</strong></p><br /><p><strong> </strong>- برگزاری کارگاه های آموزش نظریه و نظریه پردازی روابط بین الملل؛<br />- پیشنهاد ترجمه مجموعه The International Studies Encyclopedia با همکاری دفتر مطالعات وزارت امور خارجه؛<br />- برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور اساتید و محققان صاحبنظر در این حوزه؛<br />- برگزاری نشست ها و مناظره های علمی در خصوص امکان یا امتناع نظریه پردازی ایرانی – اسلامی روابط بین الملل؛<br /> - برگزاری نشست های علمی برای بررسی و بحث در خصوص آخرین وضعیت آموزش و پژوهش در حوزه نظریه روابط بین الملل و بررسی متون درسی در این حوزه در ایران؛<br /> - برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب؛<br />- بررسی امکان پیشنهاد برگزاری پانل های تخصصی در همایش سال آتی انجمن؛<br />- بررسی راه های گسترش همکاری گروه با مراکز انتشاراتی مثل دفتر مطالعات سیاسی وزارت خارجه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، سمت و ...<br />- مذاکره با این مراکز برای تدوین و ترجمه کتاب های کلیدی روابط بین الملل.</p> گروه حقوق و سازمان‌هاي بين المللي http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=43 <ul><br /><li> <strong><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span style="color: #800000;">گروه حقوق و سازمانهاي بين المللي</span><br /><br /></span></strong></li><br /></ul><br /><p><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دبير علمي گروه:<br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><a href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=131&amp;Itemid=131">دکتر رضا سیمبر - <span> </span>دانشیار دانشگاه گیلان</a></span></strong></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> اعضای گروه:<br />1- دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین - <span> </span>دانشیار دانشگاه تربیت معلم</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">2- دکتر مهدی ذاکریان - <span> </span>استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">3- دکتر سید امیر نیاکوئی -<span> </span>استادیار دانشگاه گیلان</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">4- دکتر احمد جانسیز -<span> </span>استادیار دانشگاه گیلان</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">5- دکتر مهدی عباس سرمدی -<span> </span>استادیار دانشگاه تربیت معلم</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">6- دکتر شریفی -<span> </span>دانشیار دانشگاه امام حسین<sup>(ع)</sup></span></strong><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></sup></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">7- آقای احمدرضا بردبار -<span> </span>عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">8- دکتر كمال دهقاني فيروز آبادي -استانداري فارس</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">9- دكتر محمد جواد ظريف – استاديار دانشكده وزارت خارجه</span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">10- دکتر محمد حسن خانی -<span> </span>استادیار دانشگاه امام صادق<sup>(ع)</sup></span></strong><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></sup></strong><strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">11- دکتر محمد كاظم سجاد پور -<span> </span>استادیار دانشكده وزارت خارجه</span><br /><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br />هدف گروه:</span></sup></strong><strong><sup><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></sup></strong><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">این گروه علمي در انجمن، ارتباط بین روابط بین­الملل و حقوق بین­الملل را مورد بررسی قرار می­دهد. اندیشه این است که با توجه به حاکمیت نظام وستفالی در روابط بین الملل، دنیا دنیای ملت- کشورها و طبیعتاً حاکمیت و تفوق سیاست بین الملل برحقوق بین­الملل است. اما حقوق بین الملل در مقابل، یک دیسیپلین علمی است که جای خود را هر چه بیشتر در نظام بین الملل <span> </span>باز می­کند. تبیین و توضیح این جایگاه در تدریس و پژوهش دیسیپلین روابط بین الملل حایز اهمیت است. درهمین حال سازمانهای بین المللی نیز محور مطالعه این گروه علمي می باشد که هم به سازمانهای بین­المللی دولتی و هم غیردولتی، جهانی و منطقه­ای نگریسته می شود. سازمانها به عنوان دومین دسته مهم بازیگران جهانی پس از ملت- کشورها هستند که می توانند محور مباحث مهمی را در روابط بین­الملل شکل دهند از جمله: صلح سازی، رفرم سازمان ملل متحد، همگرایی و واگرایی های بین­المللی، حقوق بشر و محیط زیست، منطقه گرایی، جهانی سازی و جهانی شدن اخلاق، توسعه اقتصادی، توسعه علمی و فرهنگی،...</span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span><span style="font-size: 8pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">این گروه تلاش می­کند در این زمینه­ها آخرین مباحث علمی را مطرح نمایند و ارتباط آن را با منافع و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین نماید.</span></p><br /><p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong>برنامه گروه:<br /></strong>...</p><br /><p><span style="font-family: Tahoma"><br /></span></p> پژوهش هاي روابط بين الملل http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=42 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=42 <p align="center"><strong>فصلنامه پژوهش هاي روابط بين الملل</strong></p><br /><p align="center"> </p><br /><p style="text-align: center;"><em>(علمي - پژوهشي)</em></p><br /><p style="text-align: center;"><em>مدير مسؤول: دكتر ارسلان قرباني</em></p><br /><p style="text-align: center;"><em>سردبير: دكتر رضا سيمبر</em></p><br /><p style="text-align: center;"><em>معاون سردبير و مدير اجرايي: ضياءالدين صبوري</em></p><br /><p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=6667">آرشیو شماره های منتشر شده</a></strong></span></p><br /><p> </p><br /><hr id="null" /><br /><p style="text-align: center;"> </p><br /><p style="text-align: center;"><strong>فراخوان مقاله</strong></p><br /><p style="text-align: center;">فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل</p><br /><p style="text-align: center;"><span style="line-height: 1.3em;">نشریه تخصصی </span>انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل</p><br /><p style="text-align: center;">با اخذ اعتبار علمی – پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</p><br /><p style="text-align: center;">از استادان و پژوهشگران دعوت می کند آثار و مقالات علمی - پژوهشی خود</p><br /><p style="text-align: center;">در زمینه مباحث نظری و کاربردی روابط بین الملل و گرایش های زیرمجموعه آن را</p><br /><p style="text-align: center;">جهت بررسی و انتشار به نشانی پست الکترونیک انجمن ارسال کنند.</p><br /><p style="text-align: center;">پست الکترونیکی:  iranianiisa@gmail.com</p><br /><p style="text-align: center;">لازم به یادآوری است آگاهی از نتیجه بررسی و ارزیابی مقالات ارسالی صرفاً از طریق مکاتبه با پست الکترونیک انجمن صورت خواهد گرفت.<span style="white-space: pre;"> </span></p><br /><p style="text-align: center;"><span style="white-space: pre;"><strong> </strong></span></p><br /><p style="text-align: center;"><span style="white-space: pre;"><strong> </strong></span></p><br /><p style="text-align: center;"><span style="white-space: pre;"><strong> </strong></span></p><br /><p> </p><br /><p class="MsoNormal" style="background-image: none; background-attachment: scroll; background-color: #fbd4b4; text-align: center; background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat repeat;"><span style="color: #a80000;"> </span></p> اعضا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=41 <br /><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=94">پيوسته</a><br /><br /><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=93">وابسته</a><br /><br /><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=62">دانشجويي</a> عضويت http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=40 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=40 <p>&nbsp;</p><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-size: 14px"><strong>عضويت:</strong></font></span><p style="font-size: 14px"><span><span> </span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مطابق اساسنامه، عضویت در انجمن برای استادان و دانشجویان رشته روابط بین الملل به طور ویژه امکان پذیر می باشد که این در بر گیرنده<span> </span>استادان خارج از کشور و سایر انجمنها<span> </span>و نهادهای علمی مشابه نيز می شود.</font></span><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br /> <span>استادان رشته روابط بین الملل، حقوق بین الملل، اقتصاد بین الملل، ارتباطات و علوم سیاسی می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند.</span> <span><br />دانشجویان رشته های نزدیک به روابط بین الملل هم می توانند عضو این انجمن<span> </span>شوند.</span> <span>دانش آموختگان روابط بین الملل و<span> </span>رشته های نزدیک هم می توانند عضو شوند.</span></font><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-size: 14px">همین طور خود<span> </span>انجمن هم می تواند به عضویت انجمن های دیگر درآید.<br /><br /></font></span></p><hr width="100%" size="2" /><p style="font-size: 14px"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-size: 14px"><br /><br /><strong>چگونه عضو شويم؟<br /><br /><br /></strong></font></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 16px">برای عضویت در انجمن <strong><a href="/Images/form_01.doc">این فرم</a></strong> را پر کرده ارسال و این مدارک را هم ارسال کنید:</span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14px">1 قطعه عکس</span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14px">تصویر مدرک تحصیلی</span></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 14px">پرداخت به حساب شماره 52640-1563<span> </span>به نام انجمن ایرانی روابط بین الملل در بانک تجارت شعبه حافظ جنوبی کد 110 قابل پرداخت در همه شعبه های کشور:</span></p> <ul style="font-size: 14px"><li><span>مبلغ 200.000 ریال برای عضویت دانشجویی</span></li><li><span>مبلغ 250.000 ریال برای عضویت وابسته</span></li><li><span>مبلغ 400.000 ریال برای عضویت پیوسته</span></li><li><span>مبلغ 2.000.000 ریال برای عضویت مرکز پژوهشی</span></li><li><span>مبلغ 4.000.000 ریال برای عضویت دانشگاهها</span><span>م</span></li><li><span>مبلغ 5.000.000 ریال برای عضویت سازمانها و دستگاههای اجرایی</span></li></ul><p style="font-size: 14px"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman','serif'"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style="font-size: 14px"><br /></font><span> </span></span></p> عضويت / اعضا http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=39 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=39 <p>&nbsp;</p><p><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=109">عضويت</a></p><p><a href="index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=110">اعضا</a> </p><p>&nbsp;</p> اطلاعیه سومین نشست نقد فیلم http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=38 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=38 <p style="text-align: center; line-height: normal" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انجمن ايراني روابط بین الملل و خانه سينما برگزار می کنند </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"></span></p> <p style="text-align: center; line-height: normal" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">کار گاه نقد و بررسي فيلم</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">"<span>اسلام هراسي و ایران هراسي</span>" </span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نقد و بررسی فیلم خائن</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"></span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> با حضور <strong>دکتر احمد نقیب زاده</strong> از اعضای هیات موسس انجمن ایرانی روابط بین الملل </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br />و <strong>رضا درستکار</strong> از کارشناسان خانه سینما</span></p> <p style="text-align: center; line-height: normal" class="MsoNormal" align="center"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">زمان: شنبه هشتم خرداد 1389 ساعت 18</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> <span>مکان: خیابان بهار جنوبی، خیابان سمنان، خانه سینما</span></span></p> گزارش نشست نقد و بررسی 300 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=37 <p style="text-align: center; line-height: 150%" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">گزارشی از نشست نقد و بررسي فیلم </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">«300»<br /> <span>با حضور دکتر باوند و کیوان کثیریان</span></span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="caption"><span style="font-size: 11pt">دومين نشست از سلسله برنامه‌هاي كارگاهي انجمن روابط بين‌الملل و خانه سينما با موضوع نقد و بررسی " اسلام هراسی و ایران هراسی در سینما و رسانه های غرب"، روز شنبه اول خرداد ماه با نمايش فيلم «300» اثر زاك اسنايدر برگزار ‌شد.</span><span style="font-size: 11pt"><span> </span></span></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="caption">&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify" dir="rtl" class="caption" align="center">&nbsp;</p><div style="text-align: center"><img src="/Images/stories/dsc00241.jpg" border="0" width="285" height="213" /></div> <p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 11pt"><span> </span></span><span style="font-size: 11pt">در این نشست ، پس از پس از نمایش فیلم 300 ، دکتر داوود هرمیداس باوند استاد برجسته روابط بین الملل<span> </span>و کیوان کثیریان منتقد سینمای ایران به ارائه نظرات خود پرداختند. </span></p><p><span style="font-size: 11pt">آنچه در زیر می خوانید، گزارشی از مباحث مطرح شده در این نشست است:</span> </p> نقد فیلم 300 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=36 <p style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">با حضور دکتر باوند و کیوان کثیریان</span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>فیلم </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">«300» </span></strong><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نقد و بررسي ‌شد</span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"></span></p> <p style="text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دومين نشست از سلسله برنامه‌هاي كارگاهي انجمن روابط بين‌الملل و خانه سينما ساعت17.30 روز شنبه اول خرداد ماه با نمايش فيلم «300» اثر زاك اسنايدر برگزار ‌شد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">. </span></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">گزارش این نشست بزودی منتشر می شود.</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"></span></p> محمدحسن خانی http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 http://iisa.ir/fa/NewsDetails.aspx?NewsId=35 <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><img src="/Images/stories/khani.jpg" border="0" /><br /><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><br /><br />شناسنامه آکادميک</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">khani@isu.ac.ir</span></p><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مشخصات فردي و سوابق تحصيلاتي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نام و نام خانوادگي: <strong>محمدحسن<span> </span>خانی</strong></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">متولد: رفسنجان، 1344</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ليسانس و فوق ليسانس:<span> </span>معارف اسلامي و علوم سياسي, دانشگاه امام صادق (ع), 1370</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دکتراي تخصصي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">(Ph.D): </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">روابط بين الملل, دپارتمان مطالعات صلح, دانشگاه برادفورد, انگلستان، 1376</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">فعاليتهاي آموزشي و مديريتي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">عضو هيئت علمي دانشکده علوم سياسي دانشگاه امام صادق(ع): از سال 1377 تاکنون</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدير کل تحصيلات تکميلي دانشگاه: 1379 -1377</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدير گروه روابط بين الملل: در سالهاي<span> </span>1381-1379, و نيز 1385 - 1382</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">معاون تحصيلات تکميلي دانشکده: 1386- 1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مدير کل پژوهشي دانشگاه: از 1388</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همکار تحقيقاتی در دفترمطالعات سياسي وبين المللي وزارت امورخارجه از 1382</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تدريس در مقاطع کارشناسي, کارشناسي ارشد, و دکتري<span> </span>در</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">) </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه تهران</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه علامه طباطبايي</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه آزاد اسلامي</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سوابق پژوهشي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">الف)<span> </span>تاليف کتاب</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> :</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-<span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ژاپن وخاورميانه، تهران : دفترمطالعات سياسي وبين المللي وزارت امورخارجه ، 1372</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">P<span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سازمانهاي بين المللي از تئوري تاعمل: گذشته، حال وآينده، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق(ع, 1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ب) نقد کتاب</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> :</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">صادر کن يا بمير، تجارت تسليحاتي بريتانيا با ايران وعراق, داوينا ميلر، لندن : انتشارات کاسل 1996 ، در: فصلنامه سياست خارجي شماره 11 ،زمستان 1377</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">خاورميانه مدرن, جيمزگلوين، آکسفورد : انتشارات دانشگاه آکسفورد, 2005, در: فصلنامه دانش<span> </span>سياسي، شماره 1، تابستان1384</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ج) مقالات پذيرفته شده / ارائه شده در کنفرانسهاي ملي و بين المللي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> :</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نقش فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در طراحی و پيشبرد ديپلماسی(با تاکيد برسياست خارجي ايالات متحده آمريکا)، ارائه شده در: کنفرانس ارتباطات بين فرهنگي و سياست خارجي:رويکردي ايراني، تهران: دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران, دسامبر 2005( آذر 1384</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همگرايي منطقه اي در آسياي ميانه: تجربه هاي گذشته و چالش هاي پيش رو, ارائه شده در: کنفرانس بين المللي آسياي مرکزي: گذشته, حال, آينده, تهران: دانشگاه تهران, (اسفند 1384</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">حقوق بشردوستانه در اديان الهی, پذيرفته شده در: همايش اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي<span> </span>قم: دانشگاه مفيد,( آذر 1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">موانع همگرايي در کشورهاي آسياي مرکزي, ارائه شده در: کنفرانس بين المللي آسياي مرکزي و سياست خارجي جمهوري اسلامي , مشهد: دانشگاه فردوسي ( آذر 1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">استراتژي هاي حل و فصل منازعات در خاور ميانه: بررسي طرح خاور ميانه بزرگ و شانس آن براي حل بحرانها و منازعات در منطقه,<span> </span>ارائه شده در: کنفرانس<span> </span>بين المللي منازعات خاور ميانه, دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران, پرديس قم: (آذر 1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">هويت فرهنگي بعنوان يکي از مؤلفه هاي قدرت نرم ايران در تعامل با نظام بين الملل، پذيرفته شده در: همايش ايران فرهنگي گذشته-حال-آينده، تهران، مؤسسه مطالعات ملي ، دي ماه 1387</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جامعه جهاني و تأثيرات تمدني انقلاب اسلامي، پذيرفته شده در همايش انقلاب اسلامي و تمدن سازي،</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع)و پژوهشکده مطالعات فرهنگي اجتماعي، تهران، دي ماه 1387</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بررسي نقش ايران و آمريکا ومنافع مشترک دو کشور درمنطقه آسياي مرکزي وقفقاز؛ ارائه شده در: نهمين کنفرانس بين المللي آسياي مرکزي وقفقاز، تهران : دفترمطالعات سياسي وبين المللي ، دسامبر2001 (دي 1380</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">از آرمان گرائي تا واقع گرائي: تجزيه وتحليل سياست خارجي ايران درقبال مسئله فلسطين ،ارائه شده در: کنفرانس بين المللي فلسطين، نگاه ايراني، تهران : دانشگاه تربيت مدرس، دسامبر 2001<span> </span>(دي 1380</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همگرائي ايران وعربستان سعودي وتاثيرآن بر ترتيبات سياسي_امنيتي منطقه خليج فارس ، پذيرفته شده در: دوازدهمين کنفرانس بين المللي خليج فارس، تهران: دفترمطالعات سياسي و<span> </span>بين المللي, (اسفند 1381</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جايگاه اصل امر به معروف و نهي از منکردر کارکرد و تعامل احزاب اپوزيسيون و دولت: نگاهي به دموکراسي هاي غربي, ارايه شده در: همايش ملي نقش احزاب و تشکلهاي سياسي در احياي امر به معروف و نهي از منکر, تهران: مرکز همايشهای بين المللي صدا و سيما, (آذر 1381</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">) </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سياستهاي اتحاديه اروپا درقبال مسئله حقوق بشر و اصلاحات سياسي درخاورميانه با تاکيد بر مورد ايران,ارائه شده در: سمينار رويکرد استراتژيک اروپا درقبال ايران، تهران : مرکزمطالعات راهبردي, (دي 1382</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">د) مقالات پذيرفته شده / ارائه شده در کنفرانسهاي بين المللي (به زبان انگليسي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Bridging Between Tradition and Modernity in Academic Studies: A Case-Study of<span> </span>an Innovative<span> </span>Interdisciplinary Programs in Higher Education at<span> </span>Imam Sadiq University (ISU) in Iran, Submitted to and accepted by the: 81th Annual Conference of Canadian Political Science Association, Congress of the Humanities and Social Sciences, Carlton University, Canada,<span> </span>May 2009.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Iranian-Russian Relations, Lecture delivered at Tatarstan Academy of State, Kazan, Tatarstan, Russia, November 17, 2009.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Teaching Political Science in Iran: Challenges & Innovations, Department of Political Science, presented at Kazan State University, Kazan, Russia, November 18, 2009</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">PIssues of International Security and International Relations: Relations in a Triangle: Iran-Russia-USA, Academic Debate<span> </span>with Prof. Robert .Legvold from Department of Political Science at Columbia University (USA), Moderated by Prof. Sergey. Oznobishchev (Russia), Moscow State University, November 19, 2009.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Iran and International System: A View From Inside, Presented at the International Conference on Change of Politics and Politics of Change, held by Russian Association of Political Science, Moscow State University, Moscow, Russia, November 20, 2009.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Integration Policies in Central Asia; An Iranian Perspective, Presented at the International</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Conference on Central Asia held by National Association of Political Scientists of Tajikistan</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">& German Institute of<span> </span>Friedrich Ebert Stiftung, Dushanbe, Tajikistan, June 2005.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-From “No Talking” Approach to the Shadows of War; An Analysis of US-Iran Relations,</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">submitted to and accepted by the International Conference on Middle East and Central</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Asia held by University of Utah, Salt Lake City, USA, September 2001.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-A Double Edged Sword: An Analysis of Interaction Between Media and Religion in Middle</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Eastern Countries With Special Emphasis on Iran, Presented at the 5th International</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Conference on Religion, Media, and the Middle East held by Lebanese American</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">University, Beirut Institute for Media Art, October<span> </span>2005.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- “Regional Cooperation As An Effective Mechanism for Enhancing Peace, Security, and Economic Growth in Central and West Asia” submitted to and accepted by International Conference on Untraditional Security Forum on Central and West Asia,, held by Xinjiang University, China, Urumqi, October 2005.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Regional Integration as a Strategy towards<span> </span>New World Order in the Era of Globalization,</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Presented at the International Symposium on Civilizations and World Orders , held by</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Foundation for Sciences and Arts, Turkey: Istanbul, May 2006.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-America & its Place in the Hearts and Minds of the Middle Eastern People, submitted to and accepted by:<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>International Conference on American Studies, held by British Association for American Studies, UK,<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>University of Leicester, April 2007. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-The Role of Regional Players Security Arrangements In Eurasia, Presented at the Roundtable on<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>"Energy and Conflict Prevention in Eurasia" held by Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Studies Program, Uppsala University &<span> </span>John Hopkins University, Sweden, May 2007.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Energy and Security in Eurasia: An Iranian Perspective, Presented at: International Symposium<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>on Energy and Environment in Slavic Eurasia and Its Neighbourhood, held by Slavic Research<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Centre, Hokkaido University, Japan, July 2007</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- Iran-China Relations: Opportunities for More Co-operations, Presented at Institute for Central<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Asian Studies, Xinjiang Academy for Social Sciences, Urumqi, China, August 2007.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Bringing Study of Religions from Margin to Mainstream in Academic Sphere: A Case-Study </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>of<span> </span>Interdisciplinary<span> </span>Studies in Iran, submitted to and accepted by the 8th Conference of the<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>European<span> </span>Association for the Study of Religions; Time of Decline, Time of Hope : Scientific, </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Cultural and Political<span> </span>Engagement of the<span> </span>Study of<span> </span>Religions,<span> </span>held by Department for the<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Study of Religions, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 7–11 Sept. 2008.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- Justice-Oriented Society: As A Framework for Social and Political Systems; The Practical </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Contribution of Islamic Worldview to the Human Civilization, submitted to and accepted by the </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>International Conference on Worldviews and the Future of Human Civilization held by<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Department of General Studies, International Islamic University Malaysia in collaboration with </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>the University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 26 – 27 November, 2008.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- Prospect for Integration Policies in the Black Sea Region : Challenges and opportunities,<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Presented at the International Congress on Blue Black Sea: New Dimensions of Security,<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Energy, Environment, Economy, Strategy and Education, held by Department of International </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Relations, Faculty of Economics and Administrative Sciences Sakarya University, Sakarya,<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Turkey, 14-17 October, 2008.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-From Revolutionary Upheavals to Civil Society: Evolution and Transformation of<span> </span>Political<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span><span> </span>Culture in Post-Revolutionary Iran and its Impact on Islamic World, Submitted to and accepted<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>by the International Conference Change and Stability, State, Religion and Politics in the Modern </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Middle East and North Africa, Jagiellonian University, Krakow, Poland, May 28-29, 2009.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Terrorism: Two Different Perceptions: Fighting Colonial Powers vs. Betraying A Nation,<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Submirred to and accpeted by the International Conference on Conflict, Terrorism & Society:<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Societies Under Siege:<span> </span>Media, Government, Politics and Citizens' Freedoms in an Age of<span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Terrorism, Kadir Has University,<span> </span>Istanbul, Turkey , April 28-30, 2009</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-How Security, Political, and Economic Issues are Interlinked in Afghanistan: An Iranian Perspective, Presented at<span> </span>the Expert Meetings<span> </span>on Afghanistan and Regional Stabilization, held by Carnegie Endowment for International Peace, and<span> </span>Institute for Relations between Italy and Africa, Latin America, Middle and Far East ( IPALMO), Rome, Italy, May, 2009.</span></p> <p style="text-align: right" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ه) ترجمه</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> :</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">استراتژي امنيت ملي آمريکا, فصلنامه مطالعات راهبردي شماره 2, تابستان 1380(کار مشترک با علي آدمي ابرقوئي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دين و روابط بين الملل,<span> </span>تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق(ع, زير چاپ، (کار مشترک با مهشاد حسيني و سمانه امير نکويي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">و) مقالات تاليفي چاپ شده</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> :</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تعامل و تقابل رسانه و مذهب در خاورميانه با تأکيد بر ايران،<span> </span>فصلنامه علمي- پژوهشي ، تحقيقات فرهنگي ، سال اول، شماره3، صص. 233-215</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تلقي سياست خارجي آمريکا از قفقاز پس از 11 سپتامبر، (مشترک با مهدي نصوحيان)فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، سال هفدهم،<span> </span>شماره62،<span> </span>صص.15-1</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جايگاه عدالت در روابط بين الملل،<span> </span>در کتاب: عدالت و سياست( مجموعه مقالات)، به اهتمام فرشاد شريعت، تهران:<span> </span>انتشارات<span> </span>دانشگاه امام صادق(ع)، 1387، صص. 229-207</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انقلاب اسلامي ايران و نظام بين الملل، در: کتاب: گفتارهايي درباره انقلاب اسلامي( مجموعه مقالات)، به اهتمام جلال درخشه، تهران:<span> </span>انتشارات<span> </span>دانشگاه امام صادق(ع)، 1387، صص 361- 337</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نقش سازمان امنيت و همکاري<span> </span>اروپا<span> </span>درمنطقه اروآسيا، فصلنامه آسياي مرکزي وقفقاز، تهران : دفترمطالعات سياسي وبين المللي, شماره 49 , بهار1384</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> . </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">از هلسينکي تا شانگهاي: نگاهي تحليلي- تطبيقي به سازمانها وپيمانهاي منطقه اي در آسياي مرکزي, فصلنامه آسياي مرکزي وقفقاز، تهران: دفترمطالعات سياسي وبين المللي, شماره 52 , بهار1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ديپلماسي فرهنگي و جايگاه آن در سياست خارجي کشورها, فصلنامه تخصصي دانش<span> </span>سياسي ، شماره 2 ، تابستان1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">يکجانبه گرائي دربرابر چندجانبه گرائي، ارزيابي نقش سازمان ملل متحد در بحران عراق، فصلنامه امور بين الملل ، شماره18, تهران : دفترمطالعات سياسي وبين المللي، زمستان 2005( به زبان انگليسي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">) </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بررسي تطبيقي مباني حقوق بشردوستانه در اسلام و مسيحيت, فصلنامه تخصصي دانش سياسي ، شماره 4, زمستان1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سياست خارجي آمريكا در اروپاي شرقي پس از جنگ سرد, همشهري ديپلماتيک, شماره 88, 6/12/1384</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سازمان همکاري شانگهاي همگرايي جديد در منطقه, همشهري ديپلماتيک, شماره 83, 1/10/1384</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">. </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بن بست اصلاحات در سازمان ملل, ماهنامه تخصصي همشهري ديپلماتيک, سري<span> </span>جديد, شماره 1, فروردين 1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">. </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جنگ پيش دستانه يا هرج و مرج تمام عيار: بررسي ابعاد حقوقي و سياسي دكترين جنگ پيش دستانه دولت بوش, ماهنامه تخصصي همشهري ديپلماتيک,سري جديد, شماره3, خرداد 1385</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">. </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">خاورميانه نوين : تغيير رويكرد آمريكا در منطقه خاورميانه,<span> </span>ماهنامه تخصصي همشهري ديپلماتيک,سري جديد, شماره5, مرداد 1385</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">P </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نقد وبررسي نظريه ساموئل هانتينگتون درباب گفتگوي تمدنها, سلسله مقالات در روزنامه نوروز,<span> </span>بهمن 1380</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ز) مقالات تاليفي چاپ شده (به زبان انگليسي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-Bridge to Tehran: Better Relations Are Within Reach<span> </span>If Both Sides Make the Effort</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Washington Post, Op-Ed. Page: A15, Monday, March 9, 2009.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- Concerns and Policies of Big Players in the Caucasus: an Iranian Perspective,<span> </span>In: Spectrum, Regional Security Issues,<span> </span>Published by Centre for Strategic Analysis, pp. 83-90,Yerevan:2008.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-"Unilateralism Vs. Multilateralism; An Evaluation of the Role of the United Nations in Iraqi</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">Crisis", The Iranian Journal of International Affairs,<span> </span>vol. XVIII, No. 1, Summer 2005.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ح) سخنرانيها, ميزگردهاي علمي, مصاحبه ها</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-1</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ژاپن و نظام بين الملل در پرتو روي کار آمدن کابينه جديد در توکيو</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">,</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع),<span> </span>25 /7/ 1385</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-2</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">همه پرسي قانون اساسي عراق ؛ فرصتها وچالشها،</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع),<span> </span>18 /8/ 1384</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">. </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">3-</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بحران عراق ؛ نگاهي بر گذشته وچشم انداز آينده</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">,</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع),<span> </span>13/2/ 1383</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-4</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تحولات جديد خاورميانه و آينده سياسي عراق</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">,</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع),<span> </span>25 /9/ 1382</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-5</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">پيامدهاي سياسي _امنيتي طرح خاورميانه بزرگ براي جمهوري اسلامي ايران</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">,</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع), 15/10/83</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>-6</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">پيامدهاي بين المللي ومنطقه اي انتخاب مجدد جرج بوش بعنوان رياست جمهوري آمريکا</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">,</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع),<span> </span>29/9/83</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>-7</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">چشم انداز تحولات بين المللي با توجه به سخنراني محور شيطاني جورج بوش درکنگره,<span> </span>دانشگاه امام صادق(ع),23/11/80</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">- 8</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">بررسي تاثيرات حوادث 11 سپتامبر بر روابط بين الملل</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">,</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع), 2/8/1380</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-9</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">وقايع يازده سپتامبر در آمريکا: تحليل سناريوهاي مختلف،</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع), 18/7/1380</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .<span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-10</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">جايگاه عدالت سياسي در<span> </span>روابط بين الملل, ارايه شده در : نشست علمي_تخصصي عدالت سياسي,مباني و کاربردها</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">,</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع), 3/4/1386</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .<span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-11</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">انقلاب اسلامي ايران و نظام بين الملل, ارايه شده در: نشست علمي_تخصصي انقلاب اسلامي ايران,بررسي سه دهه اخير</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">,</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع), 11/4/1386</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> .<span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-12</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سازمان ملل : آينده پيش رو</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">, </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مرکز پژوهش هاي مجلس<span> </span>شوراي اسلامي, 18/2/1386</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-13</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران, (سخنراني به زبان انگليسي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">),</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع),<span> </span>16/2/1386</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-14</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تعامل رسانه ها و مذهب درخاورميانه ( گزارش کنفرانس بيروت</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">،</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">دانشگاه امام صادق(ع),<span> </span>25 /8/ 1384</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> . </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">-15</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مجموعه گفتگوها<span> </span>مصاحبه ها با رسانه هاي ملي و بين المللي از جمله</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبکه تلوزيوني جهاني العالم،</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">شبکه جهاني</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> Press TV </span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">،</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span>Al-Jazeerah English TV </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">راديو گفتگو،</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"><span> </span></span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ط)<span> </span>نوآوري در حوزه فعاليتهاي آموزشي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">:</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">طراحي و ارائه کارگاه پژوهشي "فنون و شيوه هاي ارائه مقاله علمي در کنفرانس هاي بين المللي"<span> </span>ويژه دانشجويان دکتري و دانشجويان سال آخر کارشناسي ارشد, دانشگاه امام صادق(ع) (8/2/1386</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تهيه و تدوين درسنامه الکترونيکي درس تاريخ روابط بين الملل(به زبان انگليسي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">) </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ابداع و استفاده از روشهاي نوين وابزارهاي چندرسانه اي کمک آموزشي ويديو, اسلايد, و رايانه</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">(PowerPoint Presentation, Flash)<span> </span></span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">براي تدريس دروس</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">: </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">1</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سازمان هاي بين المللي (کارشناسي، به زبان انگليسي، 2 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">2</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">نظريات مختلف در روابط بين الملل (کارشناسي ارشد، 3 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">3</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">پيمان ها و سازمان ها ي منطقه اي ، (کارشناسي ارشد،<span> </span>2 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">4</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">مسايل نظامي و استراتژيک معاصر (کارشناسي، 2 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">5</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">زبان انگليسي تخصصي, (کارشناسي، 2 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">6</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سازمان هاي بين المللي پيشرفته، (کارشناسي ارشد،<span> </span>2 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">7</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">سياست خارجي قدرتهاي بزرگ (کارشناسي ، 3 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">8</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">تاريخ روابط بين الملل، (کارشناسي،<span> </span>به زبان انگليسي، 3 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">)</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">9</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">روابط شمال- جنوب (درس دوره دکتري، 2 واحد</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">) </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'"> </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">ي)عضويت درمجامع علمي وکميته هاي داوري همايش ها و شرکت دردوره هاي تخصصي</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">: </span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">1</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">عضو هيئت<span> </span>مؤسس انجمن علوم سياسي ايران</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">2</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">عضو هيئت<span> </span>مؤسس انجمن روابط بين الملل ايران</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">2</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">عضو کميته علمي همايش بين المللي خاور ميانه پس از جنگ امريکا عليه عراق , اصفهان: دانشگاه اصفهان, 1383</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">3</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">عضو کميته علمي دوازدهمين همايش بين المللي آسياي مرکزي و قفقاز, تهران: دفترمطالعات سياسي وبين المللي, <span> </span>در سالهاي 1383تا1387</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">.</span></p> <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">4</span><span style="font-size: 10pt; font-family: 'Tahoma','sans-serif'">اخذ گواهينامه<span> </span>دوره تخصصي "ديپلماسي دوجانبه, مباني و مهارت ها", تهران: دانشکده روابط بين الملل, زمستان 1382&l