English
 
اطلاعات تماس
 
تلفن: 09398897655 (صرفاً واتساپ)
نمابر: 81032200 021 98+
آدرس دبیرخانه: تهران: کریمخان زند، نبش شهید عضدی(آبان شمالی)، پلاک 76 طبقه دوم، شماره 212 .............................................. کانال تلگرام : https://telegram.me/IISAchannel شماره تماس ضروری: 09398897655 (صرفاً واتساپ)
پست الکترونیکی: iisa.centraloffice@gmail.com
کد پستی: 1597633144
برنامه اجرایی
برنامه اجرایی انجمن علمي ايراني روابط بین الملل
‎ ‎
‎ ‎انجمن ایرانی روابط بین الملل در چارچوب استراتژی ها و راهبردهای کلان خود، مهم ترین برنامه های خود برای یک ‏دوره پنج ساله (1396-1391)
را پیش بینی کرده و رئوس آن را به شرح زیر در نشست مجمع عمومی مورخ 21 ‏خردادماه سال 1391 به تصویب رسانده است‎:‎
‎ ‎
‎• ‎برگزاری دوره های آموزش تخصصی مورد نیاز در رشته روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎انتشار کتاب و آثار تخصصی در حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎انتشار مجلات علمی و تخصصی در حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎راه اندازی کتابخانه دیجیتالی در حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎تشکیل شاخه های دانشجویی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
‎ ‎
‎• ‎برگزاری نشست های علمی در موضوعات تخصصی روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎برگزاری نشست های نقد کتاب در حوزه انتشار شده روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎برگزاری سفرهای علمی با محوریت مباحث و حوزه های علمی رشته روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎تشکیل کمیته توسعه بین المللی انجمن های علمی کشور
‎ ‎
‎• ‎ترجمه آثار زبده تخصصی خارجی در حوزه روابط بین الملل به زبان پارسی
‎ ‎
‎• ‎انجام تحقیقات کاربردی موضوعات مرتبط با حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎برگزاری دوره های آموزشی مجازی در حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎اطلاع رسانی داخلی در خصوص رویدادهای مرتبط با حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎اطلاع رسانی برون مرزی در خصوص رویدادهای مرتبط با حوزه فعالیت های انجمن
‎ ‎
‎• ‎انجام همکاری های علمی مشترک با انجمن های همگن داخلی
‎ ‎
‎• ‎انجام همکاری های علمی مشترک با انجمن های همگن خارجی
‎ ‎
‎• ‎ارائه طریق به مجامع علمی و تحقیقاتی در زمینه های مربوط به رشته روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎بازنگری محتوای برنامه های آموزشی و درسی
‎ ‎
‎• ‎نقد سیاست های توسعه ای در روابط خارجی
‎ ‎
‎• ‎همکاری در جهت اشتغال زایی دانش آموختگان
‎ ‎
‎• ‎رصد کردن مستمر جایگاه علمی ایران در حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎میزبانی وبرگزاری کارگاه های آموزشی کارگاه های آموزشی بین المللی و منطقه ای
‎ ‎
‎• ‎اتصال اعضا، پژوهشگران و متخصصان به پایگاه های داده های ملی و بین المللی در حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎انجام پژوهش های مشترکی بین انجمن های علمی از یک سو و دانشگاه ها، مؤسسات و انجمن های داخلی و ‏بین المللی از سوی دیگر
‎ ‎
‎• ‎تهیه برنامه های آموزشی و ترویجی
‎ ‎
‎• ‎همکاری در ممیزی دانش روابط بین الملل در کشور
‎ ‎
‎• ‎حمایت از شرکت اعضای انجمن در همایش های ملی و بین المللی
‎ ‎
‎• ‎حمایت از چاپ و انتشار کتب و آثار علمی- تخصصی در حوزه روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎ارائه طریق و تدوین برنامه های تحصیلات تکمیلی پژوهش محور
‎ ‎
‎• ‎ارائه خدمات مشاوره ای برای نهادهای غیر دولتی و نهاد های سیاست گذار
‎ ‎
‎• ‎تشکیل کمیته های علمی- تخصصی با حضور فعالان بخش غیر دولتی
‎ ‎
‎• ‎عضویت و حضور در سازمان ها و نهدهای تخصصی ذیربط در سطح ملی، منطقه ای و‎ ‎بین المللی و اخذ نمایندگی از ‏آن ها
‎ ‎
‎• ‎تعامل با صاحبنظران دانشگاه ها در کمیته های علمی- تخصصی انجمن
‎ ‎
‎• ‎تشکیل کمیته اقتصاد به منظور برنامه ریزی و جلب مشارکت ها
‎ ‎
‎• ‎تشکیل کمیته رفاهی و صنفی
‎ ‎
‎• ‎اداره و تأمین محتوای پایگاه الکترونیکی انجمن
‎ ‎
‎• ‎اداره و تأمین محتوای پایگاه الکترونیکی فصلنامه های انجمن
‎ ‎
‎• ‎تشکیل گروه های علمی در حوزه های تخصصی روابط بین الملل
‎ ‎
‎• ‎ایجاد زمینه فعالیت اعضا در گروه های علمی انجمن