فارسى
 
Contact Info
 
Phone: 81032220 021 98+
Fax: 81032200 021 98+
Secretariat Address: Iranian International Studies Association
Email address: info@iisa.ir
PostalCode:
عضویت حقیقی در انجمن
    MembershipGuideText
مشخصات عمومی
   
Title   *  
Gender   *
 
Name   *  
Last Name   *  
LatinName   *  
LatinLastName   *  
FatherName  
Birthdate* / /      
InstituteName  
Worktype  *  
Work  
Shortresume  
Picturepersonnel   *      
  ( عکس پرسنلی 4 * 3 - حداکثر حجم تصویر 300 کیلو بایت و فرمت های مجاز jpg,jpeg,bmp,gif,png می باشد . )
birthcertificate    
nationalcart   *      
 

اطلاعات تماس
* اطلاعات زیر اعم از استان ، شهر  و شماره موبایل ، مربوط به شخص حقیقی شما می باشد .
Country  
State  
City  
Address   *  
Phone   *  
WorkAddress  
WorkPhone  
Mobile   *  
Fax  
Email address   *    
 

مدرک تحصیلی
   
LastAcademicDegree   *  
(لطفاً دقت داشته باشید و گزینه پیش‌فرض مناسب را انتخاب کنید)
FieldofStudy   *     
LatinFieldofStudy   *  
GraduateInstitute    
AcademicDegreeImage   *      
 

CreateAnAccount
   
User Name   *  
Password   *  
ConfirmPassword   *    

RegisterType
RegisterType*


 
   
Waite... Refresh
عبارت امنیتی فوق را عیناً وارد نمائید