فارسى
Contact Info
 
Phone: 81032220 021 98+
Fax: 81032200 021 98+
Secretariat Address: Iranian International Studies Association
Email address: info@iisa.ir
PostalCode:
اطلاعات فردی
نام : بنيامين
نام خانوادگی : صادقي
نوع عضویت : دانشجویی
رشته تحصیلی : علوم سياسي
مدرک تحصیلی : کارشناسی - علوم انسانی و هنر
موسسه اخذ مدرک : پيام نور واحد مرودشت
ایمیل : bensad5800@gmail.com
    * کاربر گرامی ، انجمن هیچ گونه مسئولیتی در خصوص صحت یا سقم رزومه اعضاء ندارد و کلیه مسئولیتهای آن به عهده خود عضو می باشد .
رزومه کوتاه : پژوهشگر و مترجم روابط بين الملل
Information

Iranian International Studies Association