فارسى
Contact Info
 
Phone: 81032220 021 98+
Fax: 81032200 021 98+
Secretariat Address: Iranian International Studies Association
Email address: info@iisa.ir
PostalCode:
اطلاعات فردی
نام : ابوالحسن
نام خانوادگی : شاکری رحیمی
نوع عضویت : دانشجویی
رشته تحصیلی : معماری
مدرک تحصیلی : کارشناسی - فنی و علوم پایه
موسسه اخذ مدرک : دانشکده هنر معماری تهران جنوب
ایمیل : hassan.shakeri73@yahoo.com
    * کاربر گرامی ، انجمن هیچ گونه مسئولیتی در خصوص صحت یا سقم رزومه اعضاء ندارد و کلیه مسئولیتهای آن به عهده خود عضو می باشد .
Information

Iranian International Studies Association