فارسى
Contact Info
 
Phone: 81032220 021 98+
Fax: 81032200 021 98+
Secretariat Address: Iranian International Studies Association
Email address: info@iisa.ir
PostalCode:
اطلاعات فردی
نام : داود
نام خانوادگی : میرزایی
نوع عضویت : پیوسته
رشته تحصیلی : روابط بين الملل
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - علوم انسانی و هنر
موسسه اخذ مدرک : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ایمیل : davoodmirzaei55@yahoo.com
    * کاربر گرامی ، انجمن هیچ گونه مسئولیتی در خصوص صحت یا سقم رزومه اعضاء ندارد و کلیه مسئولیتهای آن به عهده خود عضو می باشد .
رزومه کوتاه : دانشجوی دکتری روابط بین الملل ورودی 93 دانشگاه آزاد قم
Information

Iranian International Studies Association