English
 
اطلاعات تماس
 
تلفن: 09398897655 (صرفاً واتساپ)
نمابر: 81032200 021 98+
آدرس دبیرخانه: تهران: کریمخان زند، نبش شهید عضدی(آبان شمالی)، پلاک 76 طبقه دوم، شماره 212 .............................................. کانال تلگرام : https://telegram.me/IISAchannel شماره تماس ضروری: 09398897655 (صرفاً واتساپ)
پست الکترونیکی: iisa.centraloffice@gmail.com
کد پستی: 1597633144
فصلنامه اقتصاد سیاسی بین الملل( در دست تأسیس)
اقتصاد سیاسی بین الملل به عنوان زیر شاخه ای از رشتۀ ‏روابط بین الملل و یکی از حوزه های بین رشته ای مورد ‏تایید وزارت علوم اگر چه در سال های اخیر رو به گسترش بوده و دانشجویان و پژوهشگران زیادی را بخود ‏جلب نموده، اما هیچ فصلنامۀ ‏تخصصی در این حوزه در داخل کشور وجود ندارد تا پاسخگوی نیازهای علاقمندان آن باشد و ‏فضایی را برای گفتگو و تبادل علمی و پژوهشی در این عرصه ایجاد کند.‏
لذا انجمن ایرانی روابط بین الملل با عنایت به اینکه اقتصاد سیاسی بین الملل با دارابودن جنبه های نظری و عملی می تواند در حوزه های اجرایی نیز مورد استفادۀ ‏سیاست گذاران قرار گیرد و با توجه به گسترش شدید علاقمندی به مباحث اقتصاد سیاسی بین ‏الملل در هر دو حوزۀ دانشگاهی و اجرایی که طیف گسترده ای از مخاطبان می توانند از مباحث این رشته و حوزه مطالعاتی و دانشگاهی بهره مند شوند، درصدد تأسیس و راه اندازی فصلنامه تخصصی با رویکرد علمی - پژوهشی بر آمده است تا اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته های روابط بین الملل، ‏علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، اقتصاد بین الملل، اقتصاد انرژی، سیاستگذاری عمومی،  ... و ‏نیز مسئولین اجرایی کشور در حوزه های اقتصادی، سیاست خارجی، نقت و انرژی بتوانند از مقالات تولید شده در این حوزه بهره مند شوند.
 
مدیر مسئول و سردبیر این فصلنامه دکتر ارسلان قربانی می باشد.